Kontaktní údaje realizačního týmu projektu Škola + praxe = úspěch na trhu práce
CZ.1.07/2.1.00/32.0012
Vedoucí projektu
Koordinátor projektu
Finanční manager projektu
Garant exkurze, praxe
Garant inovace vzdělávacího
programu
Garant praxe - Lesy města
Písku, s.r.o.
Ing.Václav Kohout, CSc.
Pavla Machatá
Štěpánka Svobodová
Mgr. Šárka Havelková
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
382 506 115
382 506 171 607 716 658
382 506 166
382 506 133 725 852 450
Mgr. Šárka Havelková
[email protected]
382 506 133 725 852 450
Jiří Keclík
[email protected]
účetní Lesy města Písku,s.r.o
Garant praxe - Správa NP a
CHKO Šumava
účetní Správa NP a CHKO
Šumava
Garant praxe - VLS, s.p divize Horní Planá
účetní VLS, s.p. - divize Horní
Planá
Bc. Zdenka Kotalíková
[email protected]
Ing. Jan Kozel, Ph.D.
[email protected]
Ing. Petra Čunátová
[email protected]
380 704 327 736 528 958
Eva Koršalová
[email protected]
380 704 314 739 532 124
602 217 691
382 789 111 725 026 100
731 530 359
Download

Kontaktní údaje realizačního týmu projektu Škola + praxe = úspěch