Ceník pronájmu audiovizuální techniky
Svazu českých a moravských výrobních družstev
Václavské nám. 21, Praha 1 (dále jen „SČMVD“)
Technické vybavení lze pronajmout pouze spolu s nájmem prostor, kde bude užito (výjimky lze sjednat v dostatečném
časovém předstihu před zamýšleným pronájmem s podatelnou nebo ředitelkou rozpočtu a správy majetku SČMVD)
a na základě objednávky prostřednictvím řádně vyplněného a podepsaného objednávkového formuláře, doručeného
podatelně SČMVD. Formuláře lze získat na http://www.zasedacky.scmvd.cz, nebo ho poskytne podatelna SČMVD.
Doručení je možné provést: osobně, zasláním poštovní či doručovací službou, zasláním kopie elektronickou poštou
nebo faxem. Akceptaci objednávky potvrdí a záznam o přezkoumání požadavků zákazníka provede na formuláři
zaměstnanec podatelny SČMVD podpisem, čímž se objednávka stává uzavřenou a závaznou. O uzavření objednávky je
zákazník informován. Originál uzavřené objednávky archivuje SČMVD, kopie uzavřené objednávky je zákazníkovi
poskytnuta způsobem s ním dohodnutým. SČMVD se omlouvá, pokud z kapacitních důvodů nebude možné objednávku
přijmout. V takovém případě SČMVD nabídne náhradní řešení.
Audiovizuální techniku lze objednat na termíny standardně o pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin. Jiné
termíny je třeba dohodnout s podatelnou nebo ředitelkou odboru rozpočtu a správy majetku SČMVD.
Kontakty:
podatelna SČMVD: [email protected], tel. 224 109 253, fax: 224 228 399
technické informace: [email protected], [email protected], tel. 224109351, 224109251
ředitelka rozpočtu a správy majetku SČMVD: [email protected], tel. 224109383, 224109318
AUDIO
mikrofon bezdrátový – připínací na klopu
mikrofon bezdrátový - ruční
dvojitý kazetový magnetofon
500,-Kč/den
500,-Kč/den
100,-Kč/den
VIDEO
přenosný video-data projektor SONY
video-data projektor (včetně plátna)
přehrávač DVD
videorekordér
zpětný projektor
video kamera prezentační
diaprojektor
plátno motorové (bez prezentační video techniky)
plátno přenosné
1 500,-Kč/den
1 500,-Kč/den
200,-Kč/den
200,-Kč/den
300,-Kč/den
300,-Kč/den
200,-Kč/den
300,-Kč/den
150,-Kč/den
STOLNÍ POČÍTAČ
stolní PC
bezdrátový WiFi internet
500,-Kč/den
zdarma
TLUMOČNICKÁ ZAŘÍZENÍ
1 tlumočnická kabina
1 ks bezdrátová sluchátka
1 200,-Kč/den
40,-Kč/den
TRVALÁ PŘÍTOMNOST OBSLUHY
Obsluha technika jednotlivých zařízení
500,-Kč/hodinu
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. V cenách za pronájem jednotlivých zařízení jsou již zahrnuty ceny za
poskytnutí potřebného příslušenství, které není výše uvedeno, ale které se váže k těmto zařízením nebo které je
nezbytné pro řádný provoz těchto zařízení.
Tento ceník je platný ode dne 1.8.2013:
------------------------------------------------------------Ing. Zdeňka Šopová
ředitel odboru rozpočtu a správy majetku SČMVD
Download

Ceník pronájmu techniky do jednacích místností od 8/2013 (PDF)