FINÁLNÍ INFORMACE
ORTOPEDICKÁ KLINIKA
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
A LF MU BRNO
pořádá
Spondylochirurgický kongres
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
věnovaný k 80. narozeninám prof. MUDr. Otto Vlacha, DrSc.
20.–21. 9. 2012
Hotel International Brno
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Spondylochirurgický kongres
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
věnovaný k 80. narozeninám prof. MUDr. Otto Vlacha, DrSc.
20. – 21. 9. 2012, Hotel International Brno, Husova 16
POŘÁDÁ
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
PREZIDENTI KONGRESU
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
TÉMATA - LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Deformity páteře v dětství a dospělosti
2. Úrazy páteře
3. Degenerativní postižení páteře
4. Nádory a záněty páteře
5. Dynamické systémy
6. Rehabilitace a konzervativní léčení ve spondylochirurgii
TÉMATA - SESTERSKÁ SEKCE
1. Ošetřovatelská péče ve spondylochirurgii
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
MUDr. Luděk Ryba
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Registrace účastníků od 8.00 hod.
PROGRAM
Čtvrtek
Lékařská sekce
Blok 1
9.00 -10.10 hod.
Juvenilní skolióza
předsednictvo: Filipovič M., Popluhár J.
1. Operační léčení kongenitálních skolióz v juvenilním věku
Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
10’
2. Možnosti operačního léčení idiopatických juvenilních skolióz
Filipovič M., Repko M., Nýdrle M., Leznar M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
10’
3. Operačná rastúca segmentálna dynamická korekcia skoliózy v animálnom experimente
Rehák L.
UN Bratislava Ružinov
10’
4. Guided-growth implants in the management of early-onset scoliosis – a preliminary report
Latalski M., Fatyga M.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
8’
5. Using growing guided rods in scoliosis surgery. Preliminary report
Koltowski K., Menartowicz P.
Szpital im. Sw. Jadwigi Slaskiej w Trzebnicy, Polska
8’
6. Rostoucí tyče u těžkých neuromuskulárních skolióz nad 80 stupňů v juvenilním
věku - předběžné výsledky
Repko M., Filipovič M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
7. Kritický pohľad na funkčnosť “rastu” pri použití Growing rods v operačnej liečbe
juvenilnej skoliózy
Liščák B., Popluhár J., Hartel M., Krauseová O.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8’
Coffee break 10.10 - 10.30 hod.
Slavnostní zahájení 10.30 hod.
Blok 2
10.40 - 13.00 hod.
Adolescentní a adultní skolióza
předsednictvo: Krbec M., Repko M.
1. Poznámky k instrumentaci idiopatických skolióz typu Lenke 2
Vlach O.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
20’
2. Česko-slovenská spondylochirurgická stopa
Müller I.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
10’
3. Současné postupy při operační léčbě skolióz
Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
15’
4. Zvaná přednáška - Adultní skolióza
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady
15’
5. Odložené definitivní ošetření skoliózy po opakovaných distrakcích
Leznar M., Filipovič M., Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
6. Operace skoliózy hybridními systémy
Leznar M., Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
7. Přední přístup při operacích skolióz
Tichý V., Repko M., Leznar M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
8. Neskoré komplikácie po operačnej liečbe deformít chrbtice u detí
Popluhár J.
Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina
8’
9. Naše skúsenosti s intraoperačným neuromonitoringom pri operáciách deformít chrbtice u detí
Popluhár J.
Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina
8’
10. Srovnání výsledků předního versus zadního výkonu u operačního léčení idiopatických
hrudních křivek
Chaloupka R., Repko, M., Krbec, M., Leznar, M., Tichý, V.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
11. Kardiopulmonální funkce a zátěžový test u pacientů s pravostrannou idiopatickou
hrudní křivkou
Chaloupka R., Tomášková, I., Nehyba, S.
Ortopedická klinika a Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
12. Využití infinity method u skoliotických pacientů
Tomanová M.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
8’
polední přestávka 13:00 - 13:50 hod.
Workshop firmy Mediform a LDR Medical
12.50 - 14.00 hod.
Téma: Nový trend řešení multisegmentálních krčních lézí
Blok 3
13.50 – 16.00 hod.
Degenerativní páteř
předsednictvo: Suchomel P., Cienciala J.
1. Zvaná přednáška - Současný stav chirurgické léčby degenerativního onemocnění krční páteře
Suchomel P.
Neurocentrum-neurochirurgie, Krajská nemocnice Liberec
2. Komplexný prístup pri spinálnych intervenciách
Rudinský B.
Neurochirurgická klinika, FN Nové Zámky
3. Možnosti chirurgickej liečby axiálnych bolestí lumbálnej chrbtice.
Žingor D.
FN Nové Zámky
4. Heterotopické osifikace a jiné komplikace krční artroplastiky
Chrobok J., Kašík J., Prokop L.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice na Homolce
5. Mobilní náhrada disku bederní páteře
Matějka J., Belatka J., Zeman J., Matějka T.
KOTPÚ Plzeň
6. Dynamická náhrada krční meziobratlové ploténky, klinické a funkční výsledky v odstupu 5 let
Řehoušek P., Chlouba V., Měšťan D.
Neurochirurgie České Budějovice
7. Náhrada krčního disku “Almas” – dva roky zkušeností
Steindler J., Vlasák A., Leško R., Bláha M., Tichý M.
FN Motol, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
8. Zero-P - alternatíva prednej krčnej fúzie
Harangozó P.
Neurochirurgická klinika, FN Nové Zámky
9. Predná krčná intersomatická fúzia klietko’u Zero-P VA - prvé skúsenosti
Opšenák R.
Univerzitná nemoncica Martin
10. DYNESYS - pozdní komplikace
Paleček T., Bielnik O.
Fakultní Nemocnice Ostrava
11. DIAM - dynamická interspinózní fixace, výsledky po 4 letech
Pekař L., Brzezny R., Steindler J.
Neurochirurgická klinika FNKV Praha, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, FN Motol Praha
12. Implantát T-pal jako nová možnost TLIF – první zkušenosti
Miškej M., Buzek D., Sýkora D., Klus I.
Karvinská hornická nemocnice a.s.
13. Perkutánní zadní a transforaminální mezitělová fúze v léčbě degenerativního
onemocnění lumbosakrální páteře. 5-leté zkušenosti
Linzer P., Filip M., Šámal F., Jurek P.
Neurochirurgické oddělení, KNTB Zlín
15’
8’
8’
10’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
14. Minimálně invazivní TLIF v léčbě degenerativních onemocnění bederní páteře
Tóth L., Včelák J., Šuman R., Šlegl M.
Ortopedická klinika Na Bulovce, Praha
8’
15. L5 vertebrektomie při chirurgickém řešení spondyloptózy, Gainesova technika, kazuistika
Řehoušek P., Chlouba V.
Neurochirurgie České Budějovice
8’
Coffee break 16.00 - 16.20 hod.
Blok 4
16.20 -17.30 hod.
Tumory a záněty
předsednictvo: Chaloupka R., Včelák J.
1. Operační léčení nádorů páteře
Cienciala J., Grosman R., Tichý V., Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
15’
2. Chirurgická liečba metastáz chrbtice
Rusnák R., Durný P., Šproch M., Sloboda T., Rigo F.
ÚVN SNP Ružomberok – FN
8’
3. Třípatrová radikální spondylektomie C2-C4 s 360° rekonstrukcí pro primární kostní tumor
Vachata P.
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice Ústí n. Labem
8’
4. Zhodnocení neurologických nálezů u pacientů operovaných pro metastatické postižení páteře
Pešek J., Repko, M., Grosman, R., Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
5. Infekční komplikace po operacích páteře
Ryba L., Chaloupka R., Motyčka J., Ženčica P., Otaševič T.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
6. Chirurgická terapie zánětů páteře
Včelák J., Tóth L., Šuman R., Šlégl M.
Ortopedická klinika Na Bulovce, Praha
8’
7. Posterolaterální somatektomie
Tichý V.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
členská schůze ČSCHS 17.30 - 18.30 hod.
Společenský večer 20.00 hod.
Registrace účastníků od 8.00 hod.
Pátek
Blok 5
9.00 – 11.00 hod.
Traumata
předsednictvo: Lukáš R., Kočiš J.
1. Zvaná přednáška - Poranění horní krční páteře v dětském a adolescentním věku
Štulík J.
Spondylochirurgické oddělení FN Motol Praha
15’
2. Zvaná přednáška - Analýza suboptimálních ošetření torakolumbální páteře
zadním přístupem (pedikulární šrouby)
Lukáš R.
Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec
15’
3. Pozdní výsledky po rekonstrukci předního sloupce u T12 a L1 zlomenin allogenním
diafyzárním kostním štěpem
Wendsche P., Chmelová J., Štursa V., Kočiš J.
Klinika traumatologie, Úrazová nemocnice Brno
8’
4. Stentoplastika versus vertebroplastika při řešení fraktur hrudní a bederní páteře
Mrůzek M., Bielnik O., Paleček T.
Fakultní nemocnice Ostrava
8’
5. Augmentace obratlového těla vertebrálním stentem
Belatka J., Matějka J., Zeman J., Matějka T.
KOTPÚ Plzeň
8’
6. Využití VBS techniky u mladých pacientů s poraněním páteře
Kazda S., Mužík V., Kaiser-Šrámková L., Béreš V.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
7. Ošetření osteoporotických zlomenin pomocí VBS
Kelbl M., Kočiš J., Kočiš T., Jarošík J., Wendsche P.
Klinika traumatologie, Úrazová nemocnice Brno
8’
8. Vertebroplasticky augmentované krční stabilizace: viabilní koncept reoperací
v terénu postiženém těžkou osteoporózou
Barsa P., Frohlich R., Suchomel P.
Neurocentrum-neurochirurgie, Krajská nemocnice Liberec
8’
9. Zlomeniny zubu čepovce u pacientů nad 65 let
Kočiš J., Kelbl M., Wendsche P.
Klinika traumatologie, Úrazová nemocnice Brno
8’
10. Osteoporotické zlomeniny a deformity páteře
Tóth L., Včelák J., Šuman R., Šlegl M.
Ortopedická klinika Na Bulovce, Praha
8’
11. Přehled ošetřených úrazů páteře na Ortopedické klinice FN Brno v období let 2008-2011
Ženčica P., Němec F., Zítka R.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
Coffee break 10.50 - 11.10 hod.
Blok 6
11.10 – 12.40 hod.
Degenerativní páteř
předsednictvo: Štulík J., Durný P.
1. Kombinované prístupy pri riešení porúch sagitálního a koronálnhého profilu driekovej chrbtice 8´
Durný P., Rusnák R.
Ústredná Vojenská Nemocnica - FN
2. Prostá dekomprese při stenozách páteřního kanálu - dostačující řešení z dlouhodobého pohledu?
Mrůzek M., Paleček T.
Fakultní nemocnice Ostrava
8’
3. Spondylogenní cervikální myelopatie - strategie diagnostiky a léčby
na Neurochirurgickém oddělení FN v Plzni
Žídek S., Bludovský D., Štěpánek D., Kulle M., Holečková I.
Fakultní nemocnice a LF UK v Plzni
8’
4. Extraforaminální hernie disku - naše zkušenosti
Šámal F., Filip M., Linzer P., Kremr J., Jurek P.
Neurochirurgie KNTB Zlín
8’
5. Lze predikovat dlouhodobý vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou?
Mičánková B., Voháňka S., Bednařík J., Dušek L., Jarkovský J.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
8’
6. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou
Mičánková B., Voháňka S., Hnojčíková M., Bednařík J., Dušek L.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
8’
7. Zmeny rozmerových parametrov C chrbtice v dynamickom CT
Macura M., DeRiggo J., Šutovský J.
Univerzitná nemocnica Martin
8’
8. Polymorfismus genů při degenerativním postižení páteře
Němec F.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
9. Spontánní spinální epidurální hematom C-Th přechodu v graviditě – kazuistika
Ratzová H., Brož T., Zinek K.,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
8’
polední přestávka 12.40 - 13.40 hod.
Blok 7
13.40 - 15.30 hod.
Varia
předsednictvo: Hrabálek L., Čoupková V.
1. Niektoré úskalia spondylochirurgie – kazuistiky
Tarbajovský P., Mikluš P., Bujňák J.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
8’
2. Neuromonitorace během stabilizace typu XLIF
Hrabálek L., Adamus M.
FN a LF UP Olomouc
8’
3. Umění komunikace
Čoupková V.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
8’
4. Přínos anesteziologie k rozvoji spondylochirurgie v Brně
Čundrle I., Mokrá M., Horálková H., Ondrášková H., Čumlivski R.
KARIM FN Brno, Orthopaedisches Spital Speising, Wien, Austria
8’
5. Rezonanční analýza – optimalizace mezitělové fúze – experiment
Filip M., Linzer P., Čapek L., Strnad J.
KNTB Zlín
8’
6. Konzervativní terapie z pohledu rehabilitačního lékaře
Monhartová L.
Nemocnice Znojmo, p. o.
8’
Zakončení kongresu 15.30 hod.
Registrace možná od 8.00 hod.
Sesterská sekce
Čtvrtek
Blok 1S
14.00 – 15.40 hod.
předsednictvo: Jedonová I., Zvěřinová M.
1. Nové trendy v operační léčbě juvenilní skoliózy
Hastíková J., Jedonová I.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
2. Ošetření zlomenin horní krční páteře
Zvěřinová M., Dědková H.
Spondylochirurgické oddělení FN Motol Praha
12´
3. Obecné pojetí spondylolistéz z pohledu perioperační sestry
Jaklová M., Hostínský J.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
4. Léčba spondylolistézy systémem URS
Rogozná Z., Tomášová K.
Fakultní nemocnice Ostrava
12’
5. Současné operační možnosti ošetření L a LS páteře – zadní výkony
Růžičková V., Kulendíková L.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
6. Současné operační možnosti ošetření L a LS páteře – přední výkony
Marková I., Kulendíková L.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
7. Kombinace instrumentované dézy a dynamické stabilizace bederní páteře
Šebestová J., Legerová L.
Mělnická zdravotní, a. s.
12’
8. Využití kortikospongiozních štěpů z NTC ve spondylochirurgii
Bernatíková Z., Strzelczokova D., Stařičná D.
Karvinská hornická nemocnice a.s.
12’
Coffee break 15.40 - 16:00 hod.
Blok 2S
Čtvrtek 16.00 -17.15 hod.
předsednictvo: Hastíková J., Poláková L.
1. Nové metody při operacích skoliózy páteře
Dvořáčková Z., Michalíková V.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
2. “Když se někdy nedaří…”
Poláková L., Salimová K.
Karvinská hornická nemocnice a.s.
12’
3. Traumatická sekvestrace meziobratlové ploténky (kazuistické sdělení)
Kettnerová K., Šebestová J.
Mělnická zdravotní, a. s.
12’
4. Konzervativní terapie u osteoporotických zlomenin páteře
Kutková E., Murínová M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
5. Kazuistika u pacientky po operaci skoliozy metodou “rostoucí tyče”
Kameníková D.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
6. Manažment bezpečnosti počas operačného výkonu skoliózy u detí
Šottníková Z.
FNsP Žilina
12’
Registrace účastníků od 8.00 hod.
Blok 3S
Pátek 9.00 – 11.00 hod.
předsednictvo: Kocourková J., Jakl-Jamborová M.
1. Nádorová postižení páteře
Jakl - Jamborová M., Šmerdová P.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
2. Prevence infekce v místě chirurgického výkonu - novinky v neurochirurgii s troškou historie
Chalupová M., Dudová M., Brzáková J.
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
12’
3. Ošetřovatelská péče o spondylochirurgicky nemocné
Dvořáková J., Jordánová D.
Fakultní nemocnice Ostrava
12’
4. Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci skoliózy páteře a jejich biopsychosociální potřeby
Dvořáková K., Štilárková R.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12´
5. Ošetřovatelská péče u pacientů s infekcí po operaci neuromuskulární skoliózy
Rybnikářová M., Veselá H.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
6. Hospitalizace dítěte s doprovodem
Ridzoňová M., Radzová M.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
7. Zvládání bolesti na JIP po operaci páteře
Meitnerová H., Tománková I.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
12’
8. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po operácii pri diagnóze spondylolistéza
Kunyaová A., Gažuríková A.
FN Nové Zámky
12’
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE
Čtvrtek
Pátek
20. 9. 2012
21. 9. 2015
od 8.00 hod.
od 8.00 hod.
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu.
Sesterská sekce bude hodnocena vzdělávacími body OSZ ČR.
Fyzioterapeuti a ergoterapeuti bude hodnocena vzdělávacími body OSZ ČR.
Přihlášky k aktivní účasti: Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 30. 6. 2012.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékaři (členové Spch. spol.)
Lékaři (nečlenové Spch. spol.)
SZP, studenti, fyzioterapeuti
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
od 1. 9. 2012 a na místě (vč. DPH)
Kč 1700,Kč 2000,Kč 700,od 1. 9. 2012 a na místě (vč. DPH)
Kč 1000,-
STRAVOVÁNÍ
Oběd dne 20. 9. 2012
Oběd dne 21. 9. 2012
Kč 250,Kč 250,-
UBYTOVÁNÍ
HOTEL INTERNATIONAL
adresa: Husova 16, Brno
telefon: 542 122 111
ceny:
jednolůžkový pokoj Kč 2600,dvoulůžkový pokoj Kč 3000,-
Žadatelé o ubytování musí při osobní i telefonické rezervaci uvést, že jsou účastníci kongresu, jinak jim bude
účtována vyšší cena.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na:
číslo účtu: 78-4582280257/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v
průběhu konání kongresu u pokladny.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Projektový manažer: Bc. Martina Vlaháčová
Mobilní telefon: +420 603 870 040
Stacionární telefon: +420 475 530 022
E-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU
(Přihlášení do 14. 9. 2012)
GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU
B. Braun Medical s.r.o.
ZLATÍ PARTNEŘI KONGRESU
BIOMET CZ, s.r.o.
Synthes, s.r.o.
STŘÍBRNÝ PARTNER KONGRESU
ProMedicus s.r.o.
BRONZOVÍ PARTNEŘI KONGRESU
HOLTE MEDICAL, a.s.
Mediform, spol. s r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
Advantis Medical s.r.o.
AFORJET - masážní křesla s.r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Bristol-Myers Squibb - Pfizer, spol. s r.o.
Heraeus CZ s.r.o.
IBI, spol. s r.o.
Lázně Bělohrad a.s.
NORTH MED spol. s r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
ORTIKA a.s.
ZPMV ČR
Děkujeme také za podporu Jihomoravskému kraji.
ILLUMINATING INNOVATION
Experience minimal
mi
exposure
with a full array of LLIF products:
CALIBER®-L
Expandable
n
Lateral Lumbar Fusion Device
InterContinental®
LLLIF Plate-Spacer System
MARS™3V
Minimal Access Retractor System
TransContinental®
Spacer System
Globus Medical is committed to helping surgeons and allied healthcare pro
professionals improve
patient care and outcomes by offering a variety of educational opp
opportunities:
Skin-to-Skin® Courses
Cadaveric Product Training
Preceptorship Visitations
Contact us today:
[email protected]
Life moves us is a registered trademark of Globus Medical, Inc.
www.globusmedical.com
Představení
DePuySynthes Spine
Nová úroveň v péči o páteř
DePuySynthes Spine aspiruje na Vašeho partnera
s vysokou úrovní kvality ve všem, co dělá. Nabízí
komplexní portfolio řešení péče o páteř.
S využitím minimálně invazivní i tradiční techniky
dokáže pomáhat lečit jednoduchá i velmi
komplikovaná onemocnění páteře.
Jste pro nás cennou inspirací, která nám
umožňuje vyvíjet lepší péči pro pacienty
na celém světě.
USS-Fracture
T-PAL System
VBS
www.depuysynthes.com
©2012 i*ÕÞ-ޘ̅iÃ]Vœ“«>˜ˆiÜvœ…˜Ãœ˜Eœ…˜Ãœ˜°6ÄiV…˜>«À?Û>ÛޅÀ>âi˜>°
Aesculap® T-Space®
Transforaminální bederní mezitělový
fúzní systém
ƒ Nově optimalizovaná kontaktní plocha a celkový tvar implantá
ƒ Nově optimalizovaný zaváděcí nos implantátu
ƒ Nově implantát dostupný ve výškách po 1 mm
ƒ Nové závitové rozhraní implantát – zaváděcí nástroj k zajištění
precizního zaváděcího manévru
ƒ Nová vylepšená sada osvědčených nástrojů
Aesculap je registrovaná obchodní
značka skupiny B. Braun
e klecí
c
a
r
e
n
e
g
Nová
® PEEK
T-Space
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Download

Spondylochirurgický kongres - ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.