4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
KOZMETİK
FORMÜLASYONLARINDA KOKU
VE UYGULAMA SÜRECİ
KİMYAGER Nail GÜLEN
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
FROMA KİMYA, başta kozmetik ürün çeşitlerinde olmak üzere, kokunun olduğu
ve kokunun olması istenilen her ürün için geniş seçeneklere sahip en efektif esans
& aroma şirketlerinden birisidir.
18 yıldır müşterilerinin beklentilerini hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamakla
kalmıyor, sahip olduğu bilgi ve tecrübesi ile satış öncesi ve sonrası her türlü
sorunları için destek veriyor.
Bu bağlamda sektörde 18 yıldır verdiği hizmetlerle kazandığımız bilgi ve
tecrübelerimizi siz değerli katılımcılarla paylaşmayı amaçlıyoruz.
FROMA KİMYA bünyesinde uygulama
sorumlusu unvanıyla görev almaktayım.
Üretim sektöründe 7 yıllık tecrübeye
sahibim. Bu tecrübenin çoğunu kozmetik ve
deterjan üretiminde kazandım. FROMA
KiMYA’nın “sonsuz müşteri desteği” vizyonu
için hizmet vermekteyim.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN OLMAZSA OLMAZI KOKU
Ürünler değişiyor, aynı tip ürünlerde içerikler değişiyor ama
hepsinin içeriğinde, koku yerini hiç kaybetmiyor. Ürünün işlevselliğinden,
özelliklerinden ve tüketiciye sunduğu faydalardan kısıtlamalar
düşünülebiliyorken kokudan vazgeçilemiyor.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
PEKİ NEDEN KOKU BUKADAR ÖNEMLİ?
Bilince ve reflekslere yön veriyor.
Kimlik kazandırıyor.
Markalaştırıyor.
Pazarlamada büyük rol oynuyor.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA ESANSIN
UYGULAMA SÜRECİ
ESANSA GÖRE KOZMETİK ÜRÜN GRUPLARI
SU BAZLI ÜRÜNLER
Noniyonik içerikli
Solvent içerikli
Emülgatör içerikli ürünler
YAĞ BAZLI ÜRÜNLER
Kendine özgü karakteristik kokulu
Kokusuz ürünler
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
ESANSA GÖRE KOZMETİK ÜRÜN PROSES
YÖNTEMLERİ
LİKİT PROSES
-
-
Sıcak Likit Proses: Oda şartlarında genelde pasta ve krem formunda bulunan
yüksek viskoziteli ürünlerin üretimi için ısı vererek yapılan proses yöntemidir.
Soğuk Likit Proses: Üretim şartları 40 derecenin altında olan, hedeflenmiş bir
sıcaklık ve bu hedef için ayrıca ısı verme ihtiyacı olmayan proses yöntemidir.
KATI PROSES
-
KimyaKongreleri.org
Toz Proses: Toz haldeki katı ürünler için geliştirilen üretim yöntemidir.
İri Taneli Katı Proses: Oda sıcaklığında katı halde bulunan iri taneli katı ürünler
için geliştirilen üretim yöntemidir.
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
ESANS UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
LİKİT ÜRÜNLERDE OLUŞAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Bulanma-Çözüm: Emülgatör ilavesi, ürün içeriğinden yararlanma.
Ayrışma-Çözüm: Bulanmayı giderme, emülgatör ilavesi, ürün içeriğinden
yararlanma, dikkatli gözlem ve analiz.
Viskozite değerinin değişmesi-Çözüm: ARGE aşamasında esans
ilavesinden sonra viskozite çalışmasının yapılması.
Ürünün renginin zamanla değişmesi-Çözüm: Renk stabilitesini sağlayacak
hammaddelerin eklenmesi, esans veya hammadde revizyonu.
Üründe kokunun zamanla farklılaşması veya kötüleşmesi-Çözüm:
Oksidasyonu önleyecek hammadde ilavesi ve esans, hammadde veya formül
revizyonu.
Üründe partiküllerin oluşması-Çözüm: Dinlendirme ve filtre edilme.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
ESANS UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
KATI ÜRÜNLERDE OLUŞAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Topaklanma-Çözüm: Uygun oran belirleme, homojen spreyleme ve
karışım.
Kapsüllerin yapısının bozulması-Çözüm: Yapılarına göre kapsül-esans
seçimi ve uyum süreci.
Yüzeyde yağlılık-Çözüm: Uygun oran belirleme ve olası ortam şartlarına
göre değerlendirme.
Ürünün renginin zamanla değişmesi-Çözüm: Renk stabilitesini
sağlayacak hammaddelerin eklenmesi, esans veya hammadde revizyonu.
Üründe kokunun zamanla farklılaşması veya kötüleşmesi-Çözüm:
Oksidasyonu önleyecek hammadde ilavesi ve esans, hammadde veya
formül revizyonu.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
ESANS UYGULAMALARI SONRASI
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Üründe kokunun beğenilirliğinin ölçülmesi
Üründe koku
Kullanım sonrası koku
Ürünün stabilitesinin yapılması
Olağan şartlarda stabilite
Ağır şartlarda stabilite (Yaşlandırma)
Elde edilen verilere göre değerlendirme yapılması
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
EMÜLSİYON
• Şekildeki karışmayan sıvılar (faz A ve B) emülsiyon değildir.
• Karıştırma sonrası B'nin bir emülsiyon fazı olan A’nın içerisinde
dağılması.
• Kararsız emülsiyon giderek ayrışır.
• Uygun orandaki emülsifiye edici maddelerin etkisi ile A ve B
fazları arasındaki ara yüzeyler kendini konumlandırır, emülsiyon
stabilleştirilir..
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
AYRIŞMA VE RENK DEĞİŞİMİ ÖRNEKLERİ
Fotoğraflarda görülen problemlerin nedeni olarak esans üzerinde şikayetlerin
oluşmasına rağmen yapılan ARGE çalışmalarımızda süreç içersinde problem
nedeninin esans olmadığı görüldü. Esans, her problemin kaynağı
değildir. Doğru proses uygulandığına masum görülen çoğu
hammaddeden çok daha az olumsuz etkileri vardır.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
KimyaKongreleri.org
Download

kozmetik formülasyonlarında koku ve uygulama süreci 31.01.2014