Sekce průmyslové spolupráce
a řízení organizací MO
Náměstek pro řízení sekce
průmyslové spolupráce a
řízení organizací
Tomáš Kuchta
Sekce průmyslové spolupráce
a řízení organizací MO
Ředitelství sekce
Pavlína Trajboldová
Sekce průmyslové spolupráce
a řízen í organizací MO
Odbor zahraniční spolupráce, obranného
průmyslu, výzkumu a vývoje
Ředitel odboru
Sekce průmyslové spolupráce
a řízen í organizací MO
Odbor řízení organizací
Ředitelka odboru
Marta Kopecká
Odbor řízení organizací
Oddělení z akladatelských
funkcí a správy majetku
Vedoucí oddělení
Jakub Hodinář
Odbor řízení organizací
Oddělení zřizovatelských
funkcí a financování
Vedoucí oddělení
Zuzana Remková
Václav Absolón
Oddělení obranného
výzkumu a vývoje
Oddělení projektové
kanceláře
Oddělení zahraniční
spolupráce
Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení
Blahoslav Dolejší
Odbor řízení organizací
Vojenský Lesní Úřad
Ředitel
Václav Patera
Jiří Svačinka
Tomáš Kopečný
Odbor zahraniční spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje
Ředitel
UVN-VoFN
Praha
Ředitel
LOM PRAHA
s. p.
VN Olomouc
Ředitel
ULZ Praha
VLS ČR, s.p.
VVÚ, s. p.
Ředitel
Ředitel
Ředitel
VN Brno
VLRZ
VTÚ, s. p.
Ředitel
Ředitel
Ředitel
AS-PO
Ředitel
VOP CZ, s. p.
Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO - podřízené organizace
Ředitel
Ministerstvo obrany ČR
Sekce průmyslové spolupráce
a řízení organizací
Download

Ministerstvo obrany ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení