Katedra historie, katedra anglického jazyka, katedra německého jazyka a katedra ruského
a francouzského jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovolují pozvat na studentskou didaktickou konferenci
L´histoire als Lehrerin of life
oria
t
s
i
H
na
mag
Dějepis ve výuce cizích jazyků, cizí jazyky ve výuce dějepisu
Konference se uskuteční 11. listopadu 2011 od 9.00 hodin v Galerii Evropského domu
na náměstí Republiky č.p. 12 v Plzni.
Konference je finančně podporována rektorátem ZČU (projekt Studentská vědecká konference v rámci Grantového
systému ZČU) a organizována ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.
Západočeská
univerzita v Plzni
L´histoire als Lehrerin of life
Dějepis ve výuce cizích jazyků, cizí jazyky ve výuce dějepisu
Program konference
11.11.2011
9:00 - 9:30 Slavnostní zahájení konference
9:30 - 9:50 9:50 - 10:10 10:10 - 10:30 10:30 - 10:50 Komenský a výuka jazyků
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.
Dějepis ve výuce jazyků - a proč...?
Mgr. Michaela Voltrová
Němčina opět „v historii“. Příspěvek k obnově výuky učitelů
německého jazyka a dějepisu na Pedagogické fakultě v Plzni
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
Diskuze
10:50 - 11:10 Přestávka
11:10 - 11:30 11:30 - 11:50 11:50 - 12:10 12:10 - 12:30 12:30 - 12:50 CLIL – integrovaná výuka dějepisu a anglického jazyka
Mgr. Michaela Hlaváčová
Sedm divů světa - Využití projektové metody v hodinách dějepisu
a anglického jazyka
Bc. Barbora Kosturová, Bc. Kateřina Sýkorová
Odraz historie v populární hudbě
Mgr. Monika Babčaníková
Don´t Be Hysteric in English and History. Jak nemít hysterii z
angličtiny v historii.
Mgr. Eva Mušková, Ph.D., Mgr. Iva Pleskačová
Diskuze
12:50 - 14:00 Přestávka na oběd
14:00 - 14:30 14:30 - 14:50 14:50 - 15:10 Nous et l´Europe – My a Evropa
Bc. Lucie Czervoniaková, Bc. Irena Kutková, Mgr. Sylva Nováková,Ph.D. Bc. Radka Stoklasová, Bc. Jana Šlosarová
Rozšiřující výuka jazyků v hodinách dějepisu
Danuše Bělohlávková
Diskuze
15:10 - 15:30 Přestávka
15:30 - 15:50 15:50 - 16:10 16:10 - 16:30 16:30 - 16:45 Historický dokument jako prostředek pro rozvoj dovedností v cizích jazycích a dějepisu
Bc. Barbora Tomanová
Literární texty ve výuce německého jazyka na příkladu literatury
se středověkou tematikou v současných adaptacích pro děti a mládež
Mgr. Gabriela Egersdorfová
Využití dějepisu při výuce rakouských reálií
Bc. Jana Koudelková
Diskuze
16:45 - 17:00 Ukončení konference
ria
Histo a
n
mag
Download

L´histoire als Lehrerin of life - Studijní a vědecká knihovna