Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
svatojánské navalis
13. - 15. května 2011
velkolepý VODNÍ ŠPEKTÁKL
POD KARLOVÝM MOSTEM
K POCTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Vydáno nákladem pokorného služebníka vodního sv. Jana Nepomuckého.
Seznam pozvaných hostů na první zakládající
SVATOJÁNSKÉ COMITTEE
zasedající v čele s čestným předsedou
Jeho Excelencí
Mons. Dominikem Dukou OP
Návrh
Čestní členové Svatojánské Comittee
VELKOLEPÝ VODNÍ ŠPEKTÁKL
SVATOJÁNSKÉ
NAVALIS
13. - 15. května 2011
BAROKNÍ KONCERT
POD KARLOVÝM MOSTEM NA HLADINĚ VLTAVY
Benátské gondoly - historické lodě - ohňostroj
v neděli 15. května 2011 od 2100 hodin
přijeďte na své lodi
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy, Bohuslav.Svoboda@cityofprague.cz
pan Sandro Simionato, místostarosta Benátek, vicesindaco@comune.venezia.it
Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1, lomecky@topos.cz
Dr. Giorgio Boatto, honorární konzul České republiky v Benátkách, venice@honorary.mzv.cz
P. Mgr. Jiří Kopejsko OCr., velmistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou
P. Prokop Siostrzonek, převor Břevnovského kláštera, tel. 220 406 111, klaster@brevnov.cz
Fra. Karel Paar, velkopřevor Suverénního řádu Maltézských rytířů, gpb@smom.cz
Ing. Lucie Ramnebornová, ředitelka Pražské informační služby
Ing. Luděk Cidlina, generální ředitel Státní plavební správy, reditelstvi@spspraha.cz
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, royt@volny.cz
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, kubala@pvl.cz
Ing. Jiří Friedel, ředitel Závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, friedel@pvl.cz
Ing. Karel Mach, technický ředitel Povodí Vltavy, tel. 724 475 892, mach@pvl.cz
Prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc., kunsthistorik
Prof. Jaroslav Pollert, prezident kanoistické asociace, pollert@fsv.cvut.cz
Radan Dolejš, ČT 1, tel. 724 004 092, radan.dolejs@iol.cz
Poradní sbor Svatojánské Comittee
P. Norbert Badal OP, MilanBadal@seznam.cz
Ing. Karel Bauer, předseda Yachtclubu Cere, karel@cere.cz
Ing. Hynek Beneš, ředitel pobočky SPS Praha, pobocka@spspraha.cz
Bc. Ludvík Czital, vedoucí odboru dopravy Městské části Praha 1, ludvik.czital@praha1.cz
P. Josef Čunek SJ, cunek@jesuit.cz
R.D. Antonín Doležal, Probošt Vyšehradské kapituly, info@kkvys.cz
Ing. Karel Drhovský, emeritní ředitel Národního památkového ústavu se sídlem v Plzni
MUDr. Jaroslav Eliáš, Arcidiecézní charita Praha, jaroslav.elias@charita-adopce.cz
pan Jiří Hendrych, Český lodní a průmyslový registr, tel. 777 767 701, hendrych@clpr.cz
Pan Daniel Hodek, zástupce starosty Městské části Praha 1, daniel.hodek@praha1.cz
P. Slávek Holý, Matice Sv. Jana Nepomuckého, vitezslav.holy@tiscali.cz
Prof. PhDr. Mojmír Horyna, profesor Ústavu pro dějiny umění FF UK, mojmir.horyna@ruk.cuni.cz
Ing. Petr Jenčík, Matice Sv. Jana Nepomuckého, jencik@jencikadcery.cz
Ing. Pavel Jirán, Matice Sv. Jana Nepomuckého, pavel.jiran@urad-nepomuk.cz
PhDr. František Kadlec, Správa Pražského hradu, frantisek.kadlec@hrad.cz
Klášter Kladruby, tel. 374 631 773, kladruby@mybox.cz
Doc. PeaDr. Bronislav Kračmar, CSc., UK – proděkan fakulty tělesné výchovy a sportu, bkracmar@email.cz
Prof. ing.Václav Liška, Dr.h.c, prezident památkové komory ČR, liska@fsv.cvut.cz
Mons. Mgr. Václav Malý, Probošt Metropolitní kapituly u Sv. Víta, info@mekapha.cz
Pan Zdeněk Mužík, jednatel Českého rybářského svazu, tel. 602 295 116, muzik@rybaripraha.cz
P. Juan Provejo OSA, tel. 257 530 556
Michael Slavík, Th.D., generální vikář Arcidiecéze pražské, tel. 220 392 123
Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s.,
tel. 257 328 053, valdhans@vrv.cz
Výkonný výbor Svatojánské Comittee
www.navalis.cz
Ulrico Bovo, prezident asociace benátčanů žijících v Čechách, tel. 608 930 542, ulricobovo@seznam.cz
RNDr. Jan Fischer, PhD., organizátor akce „Přes 3 jezy“, hvezdar@skaut.cz
MgA. Ing. Martin Frouz, fotograf, tel. 777 214 830, martin.frouz@seznam.cz
P. Mgr. Vladimír Kelnar, arcidiecézní konzervátor, dkc@cmail.cz
Ing. Markéta Komárková, Závod Dolní Vltava, komarkova@pvl.cz
MgA. Josef Kšica, Regenschori v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ksica@mekapha.cz
pan Petr Matička, fotograf, tel. 777 017 777, petr.maticka@gmail.com
Bc. Vojtěch Mátl, biskupský ceremoniář, tel. 220 392 201, matl@apha.cz
P. Ondřej Pávek, farář Katedrály Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ondrej.pavek@t-email.cz
Pan Jiří Pěknice, předseda Českého svazu vodního motorismu, jiri.peknice@seznam.cz
Pan Jiří Poláček, předseda Veslařského klubu Slavia, tel. 777 769 354, polacek@vdtbd.cz
P. Mgr. Marek Pučalík, člen Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, tel. 606 616 049, m.pucalik@utanet.at
Jana Radojčičová, vizionářka, organizátorka, radojcicova@seznam.cz
P. Mgr. Jan Regner SJ., farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha, regnerjan@seznam.cz
Pan Pavel Schwarz, TJ Slavoj Vyšehrad, schw@quick.cz
ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., děkan Metropolitní kapituly u Sv. Víta, tel. 257 531 918, mcs-vikar@apha.cz
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, sefcu@praha.npu.cz
P. Mgr. Vladimír Záleský, farář poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého v Žďáru nad Sázavou, tel. 607 736 851, zalesky@biskupstvi.cz
Zdeněk Bergman, převozník pražský, zdenek@bergman.cz
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
Download

svAtojánsKé nAvAlis 13.