Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
svatojánské navalis
13. - 15. května 2011
velkolepý VODNÍ ŠPEKTÁKL
POD KARLOVÝM MOSTEM
K POCTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Vydáno nákladem pokorného služebníka vodního sv. Jana Nepomuckého.
Seznam pozvaných hostů na první zakládající
SVATOJÁNSKÉ COMITTEE
zasedající v čele s čestným předsedou
Jeho Excelencí
Mons. Dominikem Dukou OP
Návrh
Čestní členové Svatojánské Comittee
VELKOLEPÝ VODNÍ ŠPEKTÁKL
SVATOJÁNSKÉ
NAVALIS
13. - 15. května 2011
BAROKNÍ KONCERT
POD KARLOVÝM MOSTEM NA HLADINĚ VLTAVY
Benátské gondoly - historické lodě - ohňostroj
v neděli 15. května 2011 od 2100 hodin
přijeďte na své lodi
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy, [email protected]
pan Sandro Simionato, místostarosta Benátek, [email protected]
Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1, [email protected]
Dr. Giorgio Boatto, honorární konzul České republiky v Benátkách, [email protected]
P. Mgr. Jiří Kopejsko OCr., velmistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou
P. Prokop Siostrzonek, převor Břevnovského kláštera, tel. 220 406 111, [email protected]
Fra. Karel Paar, velkopřevor Suverénního řádu Maltézských rytířů, [email protected]
Ing. Lucie Ramnebornová, ředitelka Pražské informační služby
Ing. Luděk Cidlina, generální ředitel Státní plavební správy, [email protected]
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, [email protected]
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, [email protected]
Ing. Jiří Friedel, ředitel Závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, [email protected]
Ing. Karel Mach, technický ředitel Povodí Vltavy, tel. 724 475 892, [email protected]
Prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc., kunsthistorik
Prof. Jaroslav Pollert, prezident kanoistické asociace, [email protected]
Radan Dolejš, ČT 1, tel. 724 004 092, [email protected]
Poradní sbor Svatojánské Comittee
P. Norbert Badal OP, [email protected]
Ing. Karel Bauer, předseda Yachtclubu Cere, [email protected]
Ing. Hynek Beneš, ředitel pobočky SPS Praha, [email protected]
Bc. Ludvík Czital, vedoucí odboru dopravy Městské části Praha 1, [email protected]
P. Josef Čunek SJ, [email protected]
R.D. Antonín Doležal, Probošt Vyšehradské kapituly, [email protected]
Ing. Karel Drhovský, emeritní ředitel Národního památkového ústavu se sídlem v Plzni
MUDr. Jaroslav Eliáš, Arcidiecézní charita Praha, [email protected]
pan Jiří Hendrych, Český lodní a průmyslový registr, tel. 777 767 701, [email protected]
Pan Daniel Hodek, zástupce starosty Městské části Praha 1, [email protected]
P. Slávek Holý, Matice Sv. Jana Nepomuckého, [email protected]
Prof. PhDr. Mojmír Horyna, profesor Ústavu pro dějiny umění FF UK, [email protected]
Ing. Petr Jenčík, Matice Sv. Jana Nepomuckého, [email protected]
Ing. Pavel Jirán, Matice Sv. Jana Nepomuckého, [email protected]
PhDr. František Kadlec, Správa Pražského hradu, [email protected]
Klášter Kladruby, tel. 374 631 773, [email protected]
Doc. PeaDr. Bronislav Kračmar, CSc., UK – proděkan fakulty tělesné výchovy a sportu, [email protected]
Prof. ing.Václav Liška, Dr.h.c, prezident památkové komory ČR, [email protected]
Mons. Mgr. Václav Malý, Probošt Metropolitní kapituly u Sv. Víta, [email protected]
Pan Zdeněk Mužík, jednatel Českého rybářského svazu, tel. 602 295 116, [email protected]
P. Juan Provejo OSA, tel. 257 530 556
Michael Slavík, Th.D., generální vikář Arcidiecéze pražské, tel. 220 392 123
Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s.,
tel. 257 328 053, [email protected]
Výkonný výbor Svatojánské Comittee
www.navalis.cz
Ulrico Bovo, prezident asociace benátčanů žijících v Čechách, tel. 608 930 542, [email protected]
RNDr. Jan Fischer, PhD., organizátor akce „Přes 3 jezy“, [email protected]
MgA. Ing. Martin Frouz, fotograf, tel. 777 214 830, [email protected]
P. Mgr. Vladimír Kelnar, arcidiecézní konzervátor, [email protected]
Ing. Markéta Komárková, Závod Dolní Vltava, [email protected]
MgA. Josef Kšica, Regenschori v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, [email protected]
pan Petr Matička, fotograf, tel. 777 017 777, [email protected]
Bc. Vojtěch Mátl, biskupský ceremoniář, tel. 220 392 201, [email protected]
P. Ondřej Pávek, farář Katedrály Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, [email protected]
Pan Jiří Pěknice, předseda Českého svazu vodního motorismu, [email protected]
Pan Jiří Poláček, předseda Veslařského klubu Slavia, tel. 777 769 354, [email protected]
P. Mgr. Marek Pučalík, člen Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, tel. 606 616 049, [email protected]
Jana Radojčičová, vizionářka, organizátorka, [email protected]
P. Mgr. Jan Regner SJ., farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha, [email protected]
Pan Pavel Schwarz, TJ Slavoj Vyšehrad, [email protected]
ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., děkan Metropolitní kapituly u Sv. Víta, tel. 257 531 918, [email protected]
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, [email protected]
P. Mgr. Vladimír Záleský, farář poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého v Žďáru nad Sázavou, tel. 607 736 851, [email protected]
Zdeněk Bergman, převozník pražský, [email protected]
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
Download

svAtojánsKé nAvAlis 13.