ƤƭƠƙǁƧƮơƛƝ
Luhačovice jsou čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice. Najdete je v malebném údolí nedotčené přírody chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty. Jedinečné léčivé prameny řadí Luhačovice mezi nejlepší léčebné lázně v Evropě v léčbě dýchacích cest a dalších onemocnění.
Architektura Luhačovic má nenapodobitelný a neopakovatelný ráz, který jí vtiskl slovenský architekt Dušan Jurkovič. Nádhernou ukázkou jeho
umění je dnešní exkluzivní lázeňský hotel Jurkovičův dům. Chcete zůstat zdraví, načerpat novou energii či zpomalit tempo pracovních dní? Lázně
Luhačovice k tomu přímo vyzývají.
Přijeďte se léčit, prožít aktivní nebo poklidnou rodinnou dovolenou!
2
3
Lázně Luhačovice jsou v Luhačovicích jedinečné
Právě naše společnost jako jediná pečuje o vnitřní lázeňské území Luhačovic, všechny veřejné stavby, infrastrukturu i vývěry minerálních pramenů v něm. I když dnes druhou
polovinu lůžek v Luhačovicích nabízejí jiné hotely a penziony a jako lázeňská zařízení se prezentují i nové kapacity Pozlovic, tak břímě udržování lázeňského genia loci
Luhačovic nese sama jediná. Stejně jako zajišťuje nepoměrnou část kulturních programů i péči o převážnou část odkazu Dušana Jurkoviče. Proto jí jednoznačně náleží označení Luhačovická jednička, jenž se stalo mottem naší produktové prezentace pro rok 2013. Pobytem v našich zařízeních totiž nepodporujete jen obvyklé podnikatelské cíle,
jako je zisk provozovatele nebo naplnění městského rozpočtu odvodem lázeňského poplatku a daní, ale podporujete i rozvoj vnitřní lázeňské infrastruktury a péči o léčivé
prameny, bez nichž by Luhačovice nebyly lázeňskou lokalitou.
Lázně Luhačovice jsou tradice a kvalita
Akciová společnost Lázně Luhačovice existuje více než 20 let, ale i to je jen pouhý zlomek času ve srovnání s historií lázeňství v Luhačovicích,
na níž plynule navazuje i oproti několika staletím, po která je znám léčebný účinek minerálních vod na lidský organismus. Novodobou
tradicí i jistotou je v Lázních Luhačovice kvalita stravovacích a ubytovacích služeb, stejně jako medicínské pojetí péče a kompetence lékařů.
Lázně Luhačovice jsou inovace a dobrá značka
Naše odborné vyšetřovací metody a balneologické postupy se pružně mění s každým pokrokem a novými poznatky lékařské vědy. Modernizovat v našem pojetí znamená také dávat novou tvář našim překrásným budovám, produktovou nabídku upravovat dle měnících se
požadavků hostů, používat moderní metody řízení lázeňského podniku i komunikace. Také proto nyní přicházíme s novým logem, které
odráží tempo doby. Oceněním neutuchající snahy o trvalé zlepšování jsou nejen nejrůznější certifikáty, ale hlavně opakované vítězství
v celorepublikové spotřebitelské anketě, ve které naše společnost získala označení Dobrá značka v oboru lázeňství.
Lázně Luhačovice jsou zdraví a odpočinek
Cílem každé společnosti je spokojený zákazník. V našem případě host, kterému jsme ulevili od zdravotních obtíží nebo jen pomohli načerpat energii. Stejně jako empirické vědecké studie potvrzují prokazatelný léčebný účinek našich minerálních vod, tak i naše dotazníky pravidelně potvrzují zlepšení zdravotního stavu našich hostů.
Lázně Luhačovice jsou lidé
Naše společnost zaměstnává více než 500 zaměstnanců zdravotnických i jiných profesí. Všichni společně vytváříme co nejvlídnější atmosféru pro naše hosty, kteří jsou
srdcem tohoto živého organismu. Našimi provozy již prošly generace řady rodin, a to jak na straně těch, kteří pečují, tak těch, o něž se staráme, a proto jsou vznikající osobní
vazby velmi silné. Lázně Luhačovice navštíví každoročně téměř 30 000 lázeňských hostů a stráví tu průměrně 11 dnů. Naprostá většina z nich se opakovaně vrací. Desátý,
dvacátý ani třicátý pobyt není výjimka.
Díky tomu můžeme říci, že své hosty dokonale známe a oni znají nás. Poznejte nás také a věřím, že i Vy se k nám budete rádi vracet.
Jménem všech zaměstnanců Lázní Luhačovice, a.s. Vás proto srdečně zvu na návštěvu k nám do Luhačovic!
MUDr. Eduard Bláha
generální ředitel
Lázně Luhačovice, a.s.
3
ƤNjǁơƮNjΎƨƪƙƥƝƦƱ
Nejznámějšími ze 16ti luhačovických minerálních pramenů jsou Vincentka, Aloiska a Ottovka. K lázeňské léčbě se využívají i další hydrogenuhličitanochloridosodné
kyselky podobného složení a obsahující především sodík, vápník, hořčík, železo a ve značném objemu rozpuštěný oxid uhličitý. Teplota vyvěrajících minerálních vod se pohybuje mezi 10 – 14 oC. Pro vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým jsou luhačovické minerální vody považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě.
Vincentka je také základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií, avšak její účinek přímo z pramene je nenahraditelný.
ƤƴƲƝǵƫƣƴΎƤNjǁƚƙ
Lázeňská léčba v Luhačovicích využívá blahodárných účinků zdejších jedinečných minerálních vod i přírodních
klimatických podmínek.
Léčivé vody pomáhají zejména při léčbě onemocnění:
dýchacích cest pohybového aparátu
onkologických onemocnění
cukrovky
trávicího ústrojí
oběhového ústrojí
Základem lázeňské léčby jsou koupele v přírodní minerální vodě, inhalace a pitná kúra. Přírodní léčbu doplňují
masáže (klasické, reflexní a podvodní), obklady (rašelinové a parafínové), vodoléčba, elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, kineziterapie a další speciální procedury. Lázeňská léčba je i návodem ke zdravému životnímu stylu a soustavné péči o vlastní zdraví.
ƤƴƲƝǵƫƣƴΎƤNjǁƚƙΎƜǍƬǡ
V Lázních Luhačovice s úspěchem léčíme děti s onemocněním dýchacích cest a plic. Ve specializovaných dětských léčebnách mohou pobývat děti všech věkových kategorií. Nejmenší od 1,5 roku v doprovodu rodičů či mládež do 18 let.
Individuální léčebný program zahrnuje inhalační terapii, koupele v přírodní minerální vodě, rehabilitaci, hydroterapii, fyzikální léčbu, klimatoterapii a edukaci. Rodiče doprovází své děti na všechny procedury. Snadno tak uplatníte získané poznatky a osvojené techniky i doma.
Lázeňská léčba významně omezí opakování zánětů horních cest dýchacích, průdušek a plic. U chronických onemocnění dochází ke snížení počtu akutních záchvatů
a zamezení zhoršování nemoci. Děti jsou po lázeňské léčbě méně nemocné, jsou jim méně předepisována antibiotika a dochází ke snižování dávek jejich léků. Lázeňská
léčba posiluje imunitní systém a psychickou pohodu vašeho dítěte.
4
5
ƝƞƝƣƬΎƤƴƲƝǵƫƣNjΎƤNjǁƚƱ
ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
Regenerace poškozených sliznic dýchacích cest, usnadnění vykašlávání a uvolnění
dýchacích cest, zlepšení plicní ventilace, úprava dechového stereotypu, zvýšení
odolnosti proti infekci, zvýšení tělesné zdatnosti, psychická relaxace.
PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU
Náprava hlavních příčin bolestí, odstranění svalových nerovnováh, úprava špatných
motorických stereotypů, posílení oslabených a uvolnění zkrácených svalů.
CUKROVKA
Kompenzace diabetu, zpomalení nástupu komplikací
způsobených cukrovkou, redukce váhy, snížení zvýšených
hodnot cholesterolu a tuků. Získané poznatky a osvojené
techniky v rámci edukačního programu uplatňují diabetici v běžném životě.
NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Zlepšení či úplné vymizení subjektivních potíží, pocitů
bolesti, plnosti, nadýmání, říhání, úprava tělesné hmotnosti a znovuzískání fyzické a psychické kondice.
NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Zvýšení efektivity srdeční práce, pokles krevního tlaku,
prokrvení periferních cév a zpomalení jejich postupného
poškozování, zlepšení oxidačních pochodů v tkáních.
Lázeňská léčba těchto nemocí má i preventivní a doléčovací charakter.
ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Pobyt v lázních u onkologických pacientů následuje po náročné a obvykle dlouhotrvající nemocniční léčbě. Je to výborný a vhodný doplněk následné péče. U většiny
klientů dojde ke zlepšení průvodních potíží a snáze se navracejí do běžného života.
ƮǡƛƝΎƠƧƬƝƤȜΎƙΎƨƝƦƲơƧƦȜΎ
ȌơƪȌǡΎƦƙƚǡƜƣƙΎƨƧƚƱƬȜ
ƮǡƛƝΎƫƨƧƣƧƢƝƦȤƛƠΎƠƧƫƬȜ
V Luhačovicích a blízkých Pozlovicích působí několik lázeňských společností a různé
hotely a penziony.
Akciová společnost Lázně Luhačovice je největší lázeňskou společností v Luhačovicích a patří mezi nejvýznamnější firmy v oblasti lázeňství a cestovního ruchu v České
republice. Dokazují to četná ocenění: společnost se osmkrát umístila v žebříčku
CZECH TOP 100 obdivovaných firem v ČR a dosud pokaždé získala prvenství v české
verzi celoevropské ankety Dobrá značka.
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness
hotel navíc obdržel prestižní
ocenění Hotel roku 2012
ve Zlínském kraji v kategorii
wellness hotelů v celostátní
soutěži Czech Hotel Awards.
LÁZNĚ LUHAČOVICE, akciová společnost
SPRAVUJE nejznámější léčivé minerální prameny
Vincentka, Aloiska, Otovka a 10 dalších
VYUŽÍVÁ ve všech svých léčebných zařízeních
unikátní přírodní léčivé vody k uhličitým
koupelím, inhalacím a pitné kúře
POSKYTUJE více než 60 různých druhů
lázeňských, relaxačních a wellness procedur
MÁ ZKUŠENÝ LÉKAŘSKÝ TÝM složený
ze 4 primářů a 15 lékařů
PROVOZUJE NON-STOP LÉKAŘSKOU SLUŽBU
pro své hotely a penziony v hotelu Palace,
největším léčebném hotelu v Luhačovicích
UBYTUJE každoročně téměř 30 000 HOSTŮ
Vysoká kvalita námi poskytovaných služeb je prioritou, spokojení hosté odměnou.
Chceme, abyste od nás odcházeli odpočatí, plní energie a opakovaně a rádi
se k nám zase vraceli.
PŘESVĚDČETE SE SAMI,
že jsme lázeňskou jedničkou v Luhačovicích...
5
PROČ PRÁVĚ ƤƴƲƦǍΎƤƭƠƙǁƧƮơƛƝ˴Ύȯ˷Ɂ˷
1.
Jsme profilovým léčebným zařízením
na léčbu dýchacích cest. Unikátní přírodní
léčivé vody umožňují lázeňskou léčbu
pohybového aparátu, cukrovky, nemocí
trávicího a oběhového ústrojí
i onkologických onemocnění.
2.
Poskytujeme komplexní lázeňskou léčbu
dospělým i dětem a příspěvkovou léčbu
pojištěncům všech zdravotních pojišťoven.
3.
Samoplátcům nabízíme širokou škálu
léčebných pobytů pro dospělé i děti,
relaxační, wellness a víkendové pobyty,
doplněné o sezónní akční nabídky (Advent,
Vánoce, Silvestr, Valentýn, Velikonoce,...).
Nabídku pobytů najdete na str. 17 - 30.
6
4.
Nabízíme ubytování v penzionech
i luxusních čtyřhvězdičkových hotelech.
U nás najdete rozmanitá ubytovací zařízení
různých architektur od alpského stylu, přes
lidovou secesi D. Jurkoviče, až po luxusní
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel.
Ten spojuje unikátní původní styl 30. let
minulého století s novou moderní částí
reprezentující současnou generaci
nejšpičkovějších evropských lázní.
5.
Zajistíme stravování podle vašich
požadavků. Ať už jste vyznavačem racionální,
dietní, vegetariánské či jiné stravy, připravíme
pro vás jídlo dle vašich přání. Opravdový
gastronomický zážitek na vás čeká ve vyhlášené
Francouzské restauraci hotelu Alexandria.
7
6.
Jsme centrem kulturního dění.
V našem Lázeňském divadle vystupují
přední čeští umělci, pořádáme hudební
festival Janáček a Luhačovice a v létě můžete
navštívit i velmi oblíbené kolonádní koncerty.
7.
Zveme vás do svých kaváren,
cukráren a restaurací. Okouzlující prostředí
doplňuje bohatá nabídka jídel, nápojů
či sladkostí domácí výroby a ochotný personál.
Při pěkném počasí posedíte na letní zahrádce
a stejně příjemný večer strávíte třeba tancem
v nočním klubu hotelu Alexandria.
9.
Upravujeme a udržujeme pro vás
rozlehlé parky s květinovými záhony
a romantickými zákoutími. Velmi oblíbený
je květinový lázeňský pohárek, který
každoročně zhotovujeme z 5000 různých
druhů rostlin.
8.
Pořádáme výlety do okolí.
S naší cestovní agenturou LUHANKA poznáte
místní hrady, zámky, skanzeny a další turisticky
zajímavá místa. Vydejte se do nedalekého
zámku Buchlovice nebo na hrad Buchlov,
navštivte skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
či poutní místo Velehrad. Nebo zavítejte do
Vizovic, zde se nachází zámek a nejznámější
palírna známá pod značkou Jelínek.
10.
Získejte slevy a spoustu výhod!
Jako naši hosté obdržíte po příjezdu slevovou
kartu. S ní můžete využívat různých výhod,
které naše společnost pro své hosty připravuje.
Klienti příspěvkové lázeňské léčby mají například
týden ubytování s plnou penzí zcela ZDARMA.
Samoplátci zase získávají slevu za včasnou
objednávku.
7
ƫƤƝƮƱΎƙΎƮȤƠƧƜƱΎƨƪƧΎƣƤơƝƦƬƱΎƤƴƲƦǍΎƤƭƠƙǁƧƮơƛƝ˴Ύȯ˷Ɂ˷
Svým hostům poskytujeme celou řadu mimořádných služeb, slev a výhod:
INTENZIVNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA Jste pracovně vytížení a nemáte
SLEVA ZA VČASNOU OBJEDNÁVKU Objednejte si pobyt na
čas strávit v lázních celé tři týdny? Pro vás jsme připravili intenzivní léčebný
program. Zvládnete jej ve vybraných termínech během pouhých pěti dnů dovolené a dvou víkendů. Nabídku pobytu najdete na straně 18.
rok 2013 ještě letos a získáte výhodnou slevu za včasnou objednávku.
Podmínky pro přiznání slevy za včasnou objednávku: objednání pobytu do
15. 12. 2012, zaplacení nejpozději do 31. 1. 2013 (zaplacení pobytu v hlavní sezóně
v hotelech Jurkovičův dům a Alexandria nejpozději do 31. 3. 2013).
Hotely/penziony
Hotely: všechny hotely (vč. Jurkovičova domu)
s výjimkou Alexandria**** SPA & Wellness hotelu
Penziony: všechny
Jurkovičův dům****
Alexandria****
SPA & Wellness hotel
Pobyty
Pobyty s lékařskou
konzultací nebo
předpisem procedur
(min. 7 dní)
Krátká relaxace
(4 dny)
Jarní prázdniny
(6 dní)
Pobyty s lékařskou
konzultací nebo
předpisem procedur
(min. 7 dní)
Krátká relaxace
(4 dny)
Medical wellness
(min. 7 dní)
Ochutnávka
wellness (4 dny)
Víkend v Alexandrii
(3 dny)
Termín
Pobyty bez lékařské
konzultace nebo
předpisu procedur
(min. 7 dní)
SLEVOVÁ KARTA
Každý host obdrží po příjezdu slevovou kartu s přehledným výčtem aktuálních slev a výhod. Naši zákazníci mají výrazně nižší vstupné
do wellness a fitness centra v ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotelu a do bazénu v Centrálních
lázních. CA Luhanka připravila pro naše klienty výrazné slevy na zájezdy. Staňte se našimi hosty a využijte
celou řadu dalších výhod a slev na námi poskytované služby.
FIREMNÍ BENEFITY Využijte příspěvků od
SLEVA v %
SLEVA v %
SLEVA v %
SLEVA v %
2. 1. – 14. 04. 2013
14. 10. – 16. 12. 2013
20
10
20
20
15. 4. – 12. 05. 2013
15. 9. – 13. 10. 2013
10
5
10
20
12. 5. – 15. 9. 2013
-
-
15
20
svého zaměstnavatele. Spolupracujeme s mnoha
společnostmi, které svým zaměstnancům poskytují
příspěvky na rekreaci či dovolenou. Informujte se
u svého zaměstnavatele na možnost využití příspěvku na pobyty v Lázních Luhačovice, a.s. nebo úhradu
pobytu ze sociálně zdravotních fondů.
Slevu za včasnou objednávku nelze kombinovat s jinými slevami s výjimkou Léčebného pobytu Intensiv ve
vybraných termínech s 10% slevou a pobytů Regenerace zad a kloubů a Týden bez stresu, ke kterým si objednáte
konzultaci s lékařem.
ZVÝHODNĚNÍ LÉČEBNÝCH POBYTŮ
PRO SAMOPLÁTCE Objednejte si u nás léčebný pobyt v délce 14 či 21
dnů a získáte 2 nebo 3 dny ZDARMA. Nabídku najdete na straně 18 a 19. Sleva platí
celoročně a nelze ji kombinovat s jinými slevami. Na léčebný pobyt v délce 14 dní
uplatněte v období od 2. 1. – 14. 4. a 14. 10. – 16. 12. 2013 slevu za včasnou objednávku ve výši 20 %, která je pro vás výhodnější než sleva 2 DNY ZDARMA.
ZDARMA TÝDEN PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Slevy poskytujeme také na příspěvkovou lázeňskou léčbu. Objednejte si u nás
pobyt s plnou penzí na tři týdny a zaplatíte pouze za 14 dní. Týden ubytování
a stravování máte ZDARMA. U 14denní PLP máte 2 dny ZDARMA. Léčbu hradí vaše
zdravotní pojišťovna. Více informací najdete na straně 15.
8
DOPRAVA DO LÁZEŇSKÝCH
HOTELŮ A PENZIONŮ Z autobusového či vlakového nádraží vás dopravíme vlastním vozidlem až k hotelu či penzionu, kde budete ubytovaní.
PORADÍME VÁM Poradíme vám s výběrem pobytu, podáme informace
k možnostem lázeňské léčby a zodpovíme rádi vaše dotazy.
Telefonicky: 577 682 100 v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin
nebo e-mailem: [email protected]
Své dotazy nám můžete odeslat i pomocí formulářů uvedených pod nabídkou
jednotlivých pobytů na www.LazneLuhacovice.cz.
9
PALACE****
největší léčebný hotel v Luhačovicích
všechny služby pod jednou střechou
přírodní koupele v minerální vodě, inhalace
více jak 60 druhů lázeňských procedur přímo v hotelu
non–stop lékařská služba
Lázeňský hotel Palace poskytuje léčbu všech onemocnění léčených v Luhačovicích. Pod vedením odborných lázeňských lékařů a s využitím nejmodernějšího terapeutického vybavení je
v hotelu Palace poskytováno více jak 60 druhů léčebných procedur (inhalace, přírodní uhličité
koupele, různé druhy masáží, vodoléčebné procedury, kineziterapie, elektroterapie a celá řada
dalších). V lázeňském hotelu Palace je zajištěna nepřetržitá lékařská služba.
Hotel Palace poskytuje pohodlné bydlení v pokojích s vlastním příslušenstvím vybavených
TV/SAT, rádiem, telefonem, WIFI, malým trezorem a minibarem, v koupelně je k dispozici fén.
Snídaně jsou podávány formou bufetu, obědy a večeře výběrem z menu. Příjemné posezení
nabízí denní bar a kavárna. Lázeňský hotel má výtah, bezbariérový vstup do hotelu a balneoprovozu. Hostům je v hotelu k dispozici kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, bazén a sauna. Přístup na
internet je zdarma.
Parkování: hotelové garáže (za poplatek), kryté parkoviště cca 100 m (za poplatek)
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky pobytu.
9
ALEXANDRIA****ΎƫƨƙΎ˱ΎƯƝƤƤƦƝƫƫΎƠƧƬƝƤ
Ƥ
luxusní wellness hotel s prvotřídními službami
největší a nejmodernější wellness centrum v Luhačovicích
koupele v přírodní léčivé minerální vodě a jiné tradiční lázeňské procedury
volný vstup do wellness s bazénem a saunovým světem
vyhlášená Francouzská restaurace
noční klub s atmosférou první republiky
Dvě propojené budovy - dva světy. To je luxusní komplex ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotel.
Původní budova nezapírá svůj zrod ve třicátých letech minulého století. Nová, moderní hotelová část reprezentuje současnou generaci nejmodernějších evropských lázní.
Nádhernému prostoru wellness centra vévodí bazén se dvěma zlatými světélkujícími slunci na
dně. Odpočinete si v saunovém světě či orientální parní lázni Rasul. Soukromí najdete ve
wellness pro dva.
V oblasti wellness nabízíme širokou škálu prožitkových a originálních procedur, které doplňují
očistné peelingy a zkrášlující zábaly. Vyzkoušet můžete uhličité koupele v přírodní léčivé minerální vodě i jiné tradiční lázeňské procedury.
Na všech pokojích vám poslouží TV/SAT, telefon, bezplatné kabelové připojení k internetu, sejf
a minibar. Pokoje v hlavní budově hotelu a v posledním patře nové ubytovací části mají
klimatizaci.
V restauraci pro hotelové hosty si vyberete z široké nabídky jídel i lehkých pokrmů. Výborné jídlo
a příjemnou obsluhu si vychutnáte ve stylové Francouzské restauraci.
VOLNÝ VSTUP DO WELLNESS CENTRA
HOTEL OF THE YEAR
bazén, whirlpool, saunový svět (parní, bylinková, solná,
laconium a finská sauna), Kneippův chodník, ochlazovací sprchy, ledová studna, relaxační vyhřívané lavice
a odpočinkové zóny
HOTEL ROKU
SPA & WELLNESS
REGIONAL
Služeb wellness centra mohou využívat také nebydlící
hosté a v doprovodu rodičů děti od 12 let.
WINNER
ZLÍNSKÝ
KRAJ
10
Parkování: kryté městské parkoviště cca 100 m (za poplatek)
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky
pobytu.
11
ƢƭƪƣƧƮơǁȜƮΎƜȜƥ****
luxusní hotel pro relaxaci ve stylu lidové secese
nejhezčí poloha v samém srdci lázní
všechny služby pod jednou střechou
poskytuje lázeňské i wellness procedury
volný vstup do bazénu a whirlpoolu
Lázeňský hotel Jurkovičův dům**** nabízí luxusní ubytování v pokojích vybavených dobovým
nábytkem, TV/SAT, telefonem, bezplatným kabelovým připojením k internetu a minibarem.
Koupelny jsou vybaveny vanou nebo sprchovým koutem, k dispozici je fén a župan. V hotelové
restauraci jsou podávána jídla domácí i mezinárodní kuchyně. Samozřejmostí je nabídka dietních
a vegetariánských jídel. Snídaně a večeře jsou podávány formou bufetu, obědy pak výběrem
z menu. K posezení zve i útulně zařízený lobby bar či letní terasa. Hotelovým hostům jsou
k dispozici služby recepce, směnárny, kadeřnictví a zdarma přístup na internet a wifi v hotelové
hale.
Z lázeňských procedur hotel nabízí masáže (klasické, lávovými kameny, shiatsu, čokoládou,
medem...), koupele uhličité, perličkové, relaxační s přísadami léčivých bylin a wellness koupele.
Jedinečným zážitkem je přírodní uhličitá koupel v původní "zlaté vaně" ve stylově zařízené
lázeňské kabině.
K relaxaci mohou hosté využít vyhřívaného bazénu s masážním programem a protiproudem
i whirlpool, do kterého mají volný vstup.
Děti mladší 12 let mají volný vstup do bazénu a whirlpoolu
pouze s doprovodem dospělé osoby v době 7 - 9 hodin
a 15 - 19 hodin.
Dětem do 12 let poskytujeme slevy.
Parkování: u Lázeňského divadla cca 100 m (za poplatek),
možnost pronájmu garáže cca 600 m (za poplatek)
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky
pobytu.
11
MORAVA***
ƢƝƫƬȈƙƚǡ***
všechny služby pod jednou střechou
přírodní koupele v minerální vodě
inhalace a další procedury
léčba diabetu
luxusní secesní hotel pro léčbu
i dovolenou
leží v klidném lázeňském centru
celodenní stravování v hotelu
typická architektura Dušana Jurkoviče
pohodlné ubytování za dobrou cenu
leží v lázeňském parku
ideální místo pro aktivní dovolenou
Lázeňský hotel Morava se nachází v centru města.
Pokoje jsou vybaveny TV, rádiem a telefonem. Část
pokojů nemá vlastní příslušenství. K přednostem hotelu
patří zdejší výborná kuchyně, dietní jídla jsou samozřejmostí. Převážná část léčebných procedur je poskytována
přímo v hotelu, na ostatní procedury se dochází
cca 200 m do lázeňského hotelu Palace****. Přístup na
internet je v hotelu (zdarma), v hale a denním baru WIFI.
Impozantní dojem secesního hotelu Dům B. Smetany
umocňuje Bruselská fontána před jeho vchodem. Hotel
poskytuje vysoký standard ubytování v pokojích
vybavených TV/SAT, rádiem, telefonem a minibarem.
Příjemné posezení nabízí snack bar s letní terasou.
K dispozici jsou vám služby recepce, zdarma WIFI
a přístup na internet.
Historický ráz garni hotelu Jestřabí s typickou
architekturou D. Jurkoviče podtrhuje stylový interiér
hotelu. Pohodlné ubytování poskytují pokoje s vlastním
příslušenstvím vybavené veškerým komfortem včetně
minibaru. K dispozici jsou vám služby recepce, lobby bar,
zdarma přístup na internet a WIFI v hotelové hale.
Parkování: v areálu hotelu (za poplatek), kryté městské
parkoviště cca 100 m (za poplatek)
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky
pobytu.
12
ƜȜƥΎƚ˷ΎƫƥƝƬƙƦƱ****
Procedury: v Centrálních lázních a Inhalatoriu (cca 300 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky cca 150 m (za poplatek),
lázeňské garáže cca 300 m (za poplatek)
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky
pobytu.
Procedury: v Centrálních lázních a Inhalatoriu (cca 50 – 400 m)
Stravování: snídaně formou bufetu v hotelu, obědy a večeře ve
Společenském domě (300 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky cca 150 m (za poplatek),
lázeňské garáže cca 100 m (za poplatek)
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky
pobytu.
13
ƮơƤƙΎƙƤƨƫƣƴΎƪȜȨƝ****
ƮơƤƙΎƨƧƜΎƤơƨƙƥơ*** superior
Vila Alpská růže se nachází přímo
v centru lázní, jen pár kroků od
Jurkovičova domu. Poskytuje luxusní
apartmánové ubytování s vybavenou
kuchyňkou v 6 studiích a 2 dvoulůžkových apartmá s možností připojení
na internet, vybavených TV
a telefonem.
Stravování: ve Společenském domě
(cca 100 m)
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 400 m)
Parkování: u vily (za poplatek)
Vila pod lipami leží přímo v klidném
centru lázní, mezi vilou Alpská růže
a tenisovými kurty. Komfortní
ubytování nabízí pouze ve 2lůžkových
pokojích s manželským lůžkem.
Pokoje s vlastním příslušenstvím jsou
vybaveny TV, telefonem, kabelovým
připojením na internet a ledničkou.
Stravování: ve Společenském domě
(cca 150 m)
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 450 m)
Parkování: u Společenského domu
cca 100 m (za poplatek)
ƨƝƦƲơƧƦΎƞƧƪƫƬ
Je umístěn v klidné části centra
města, poskytuje ubytování ve 2
a 3lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím, vybavených TV/SAT,
rádiem, telefonem. V penzionu
nejsou 1lůžkové pokoje.
V penzionu není výtah.
Stravování: v lázeňském hotelu
Morava (cca 100 m)
Procedury: v hotelech Morava
a Palace (cca 400 m)
Parkování: omezený počet míst
u penzionu
ƨƝƦƲơƧƦΎƥƱƫƤơƮƦƙ
Nachází se u lázeňské kolonády.
Pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybaveny rádiem a TV. Možné
ubytování 3 osob ve dvoulůžkovém
a jednolůžkovém pokoji se společným
příslušenstvím.
V penzionu není výtah.
Stravování: ve Společenském domě
(cca 200 m)
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 50 – 400 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 500 m (za poplatek)
ƮơƤƙΎƛƠƙƤƧƭƨƣƙ
Reprezentativní vila je dependancí
hotelu Jurkovičův dům****. Nabízí
ubytování ve dvou stylových
luxusních apartmá (pro 2 osoby
a pro 4 osoby). Vila nespadá do
cenové kategorie penzionu.
Stravování: v Jurkovičově domě
(cca 100 m)
Procedury: v Jurkovičově domě
(cca 100 m)
Parkování: u Lázeňského divadla
cca 50 m (za poplatek)
ƨƝƦƲơƧƦΎƮƝƨȈƝƣΎ˹ΎƨǹƤƙ
Dva vzájemně propojené objekty
Vepřek - Póla se nacházejí v klidné
části v blízkosti centra města.
Pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybaveny rádiem a TV.
V penzionu není výtah.
Stravování: ve Společenském domě
(cca 800 m)
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 500 – 1000 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 1000 m (za poplatek)
ƫƨƧƤƝǁƝƦƫƣȤΎƜȜƥ
ȹȽȼȴȳɀȳȼȱȳΎ˱ΎȳɄȳȼɂɁ
ƨƝƦƲơƧƦΎƪơƮơƝƪƙ
Společenský dům s kongresovým
sálem a dalšími salonky s variabilním
uspořádáním, WIFI připojením
k internetu nabízí široké možnosti
pro pořádání konferencí, kongresů,
přednášek a firemních akcí.
Ve Společenském domě se uskutečnila řada úspěšných společenských akcí.
K nejvýznamnějším se řadí setkání
ministrů práce a sociálních věcí EU
v lednu 2009.
Penzion se nachází v klidné části,
v blízkosti centra města při vstupu
do lázeňského parku. Pěkně zařízené
pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybaveny TV s rádiem.
V penzionu není výtah.
Stravování: ve Společenském domě
(cca 500 m)
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 300 – 800 m)
Parkování: u penzionu (za poplatek)
ƨƝƦƲơƧƦΎƪƧƜơƦƙ
ƨƝƦƲơƧƦΎƬƙȑƴƦƙ
ƨƝƦƲơƧƦΎƨƤƲƝǵ
Nachází se v klidné vilové čtvrti.
Pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybaveny rádiem a TV.
Penzion je využíván pro léčebné
pobyty dětí s doprovodem rodičů.
V penzionu není výtah.
Stravování: v DL Miramonti (cca 500 m)
Procedury: v zařízeních DL
Miramonti (cca 500 m)
Parkování: omezený počet míst
u LD Vítkov (za poplatek)
Nachází se na pěší zóně u vstupu
do lázeňského centra. Poskytuje
ubytování ve 2. a 3. podlaží
v pokojích bez vlastního příslušenství.
Pokoje jsou vybaveny rádiem a TV.
V penzionu není výtah.
Stravování: ve Společenském domě
(cca 200 m)
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 200 – 800 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 600 m (za poplatek)
Společenský dům, který tvoří
dominantu lázeňského areálu,
se nachází přímo naproti kolonádě.
Plní především funkci kulturního
a společenského centra lázní. V roce
2009 byly obnoveny jeho interiéry.
Poskytuje stravovací služby pro
lázeňské penziony, Vilu pod lipami,
Alpskou růži a hotel Jestřabí.
Procedury: v Centrálních lázních
a Inhalatoriu (cca 400 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 300 m (za poplatek)
Nachází se v klidné městské části.
Poskytuje ubytování v pokojích
bez vlastního příslušenství.
Pokoje jsou vybaveny rádiem a TV.
V penzionu není výtah.
Stravování: v lázeňském hotelu
Morava (cca 700 m)
Procedury: v hotelech Morava
a Palace (cca 700 m)
Parkování: omezený počet míst
u penzionu
13
LÁZEŇSKÁ LÉČBA
HRAZENÁ ZDRAVOTNÍMI
POJIŠŤOVNAMI
Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.
Lázeňská léčba je jednou z možností léčby vašeho onemocnění. Není zařazena do
skupiny indikované či vyžádané péče. Vašemu lékaři proto nehrozí žádné sankce za
to, že vám lázně předepíše.
Návrh na lázeňskou péči může
váš lékař vyplnit i jednoduše
elektronicky. Formulář je
snadno dostupný na našich
internetových stránkách
www.LazneLuhacovice.cz.
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.
Pro léčbu v Luhačovicích
požádejte svého lékaře, aby
vypsal LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.
do návrhu na lázeňskou péči.
Dne 1. října 2012 nabývá účinnosti nová vyhláška o stanovení indikačního seznamu
pro lázeňskou péči. Opravuje počet diagnóz, délku lázeňské léčby a možnosti jejího
opakování.
JAK DO LÁZNÍ?
SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou variantách:
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu.
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Ubytování a stravování si platíte sami.
Na tyto pobyty poskytujeme cenová zvýhodnění.
1
2
3
4
REKONDICE
UBYTOVÁNÍ
VÍKENDY
JAKO SAMOPLÁTCE
WELLNESS
Seznam onemocnění, která léčíme luhačovickou přírodní minerální vodou, se
rozšířil. Komplexní lázeňskou léčbu v Luhačovicích začneme nově poskytovat
dětem již od 1,5 roku.
RELAXACE
5
LÉČBA
INFORMACE PRO VÁS
Komplexní lázeňská péče zůstane zachována. Příspěvková lázeňská péče je
stanovena podle návrhu lékaře na 14 nebo 21 dní.
Rádi vám podáme informace k lázeňské péči hrazené ze zdravotního pojištění:
tel. 577 682 100, e-mail: [email protected] Informace a platný indikační seznam najdete také na www.LazneLuhacovice.cz.
14
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE
Na možnost poskytnutí komplexní nebo příspěvkové lázeňské léčbě se
informujte u svého ošetřujícího lékaře nebo na našem oddělení prodeje:
tel. 577 682 100, e-mail: [email protected]
Návrh na lázeňskou péči vystavuje praktický lékař na základě doporučení
odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo příspěvkovou) a vhodné místo (lázně) pro léčbu
vašeho onemocnění (indikace). Pro léčbu v Luhačovicích požádejte svého
lékaře, aby vypsal LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. do návrhu na lázeňskou péči.
Revizní lékař zdravotní pojišťovny schvaluje návrh praktického lékaře na
lázeňskou léčbu. Bez jeho souhlasu nelze lázeňskou péči zdravotní pojišťovnou poskytnout. V případě zamítnutí komplexní lázeňské péče se informujte
na možnost poskytnutí příspěvkové léčby.
Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna
přímo do našich lázní. My vám poté zašleme veškeré informace potřebné
k nástupu.
Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči nám můžete zaslat i vy sami
spolu s požadavky na ubytování a stravování, které si hradíte.
Do našich lázní můžete zavítat i jako samoplátce.
Nepotřebujete žádná lékařská doporučení.
Nabídku lázeňských pobytů pro samoplátce
najdete na straně 17 - 30.
15
KOMPLEXNÍ
LÁZEŇSKÁ
PÉČE
ƨƤƦǍΎƠƪƙƲƝƦƴΎ
ƲƜƪƙƮƧƬƦǡΎƨƧƢơȌȑƧƮƦƧƭΎ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou
léčbu, ubytování a stravování
zdravotní pojišťovna hradí
komplexní léčbu také dětem
PŘÍSPĚVKOVÁ
LÁZEŇSKÁ PÉČE
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou
léčbu
ǁƴƫƬƝǁƦǍΎƠƪƙƲƝƦƴΎ
ƲƜƪƙƮƧƬƦǡΎƨƧƢơȌȑƧƮƦƧƭΎ
TÝDEN ZDARMA ubytování
s plnou penzí u 21denní PLP
ȽȲΎ̵Ύ̵̴̯Ύƣɗ
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 21x ubytování s plnou penzí
. lázeňská léčba hrazená zdravotní
(standard)*
. 21x plnou penzi (racionální
pojišťovnou dle schváleného návrhu
a dietní stravu)
. lázeňskou léčbu
TÝDEN ZDARMA
Za 21 dnů ubytování s plnou penzí
zaplatíte pouze 14 dní.
* Na standard ubytování se informujte
ve zdravotní pojišťovně.
2 DNY ZDARMA
U 14denní PLP obdržíte 2 DNY
ubytování s plnou penzí ZDARMA.
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
PRO DĚTI
Návrh na komplexní lázeňskou péči
pro děti podává pediatr nebo odborný
lékař. Děti od 1,5 roku až do 6 let
mohou být léčeny v doprovodu rodičů.
Pobyt doprovodné osoby schvaluje
a hradí zdravotní pojišťovna. Délka
komplexní lázeňské péče dětí je 28 dní.
Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní neschopnosti.
Její délka je stanovena platným Indikačním seznamem na 21 dní.
PŘÍPLATKY A POPLATKY HRAZENÉ KLIENTEM
Připlácíte si na vyšší standard ubytování, 1lůžkový pokoj
a výběrovou stravu.
Ceník příplatků vám rádi zašleme nebo je k dispozici
na www.LazneLuhacovice.cz.
V lázních platíte regulační poplatek ve výši 100 Kč za každý den poskytnuté
komplexní lázeňské péče (2 100 Kč za pobyt). Regulační poplatek platí také dítě
i jeho průvodce.
Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte lázeňský poplatek.
POPLATKY HRAZENÉ KLIENTEM
V lázních platíte regulační poplatek
ve výši 30 Kč za návštěvu lékaře
(90 Kč za pobyt).
Za každý den pobytu v Luhačovicích
platíte lázeňský poplatek.
LEVNÉ UBYTOVÁNÍ V lázeňských penzionech Taťána a Plzeň v pokojích kategorie B
získáte 21denní PLP se SLEVOU TÝDEN
ZDARMA od 6 650 Kč.
Ceny v Kč za osobu a pobyt
po SLEVĚ TÝDEN ZDARMA:
Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte
v době své dovolené. Podle návrhu
lékaře je stanovena na 14 nebo 21 dní.
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
Hlavní sezóna
1/2 B
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
ƤƴƲƝǵƫƣƴΎƤNjǁƚƙΎƠƪƙƲƝƦƴΎƲƜƪƙƮƧƬƦǡΎƨƧƢơȌȑƧƮƦƧƭ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA VÁM HRADÍ:
. 21x ubytování ve 2lůžkovém pokoji
1/2 B
Lázeňské penziony
Morava***
8 890 10 850 6 650
9 590 11 830 6 650 12 110 15 400 7 210
10 220 12 740 8 400
11 200 14 140 9 100 14 280 18 410 11 200
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
9 800 12 530
-
10 710 13 720
-
13 650 17 850
-
Dům B. Smetany****
Palace****
12 460 16 170
-
13 720 17 920
-
17 710 23 520
-
14 280 17 990
-
15 610 19 670
-
19 880 25 550
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez vlastního příslušenství,
v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek.
15
ƦƙƚǡƜƣƙΎƨƧƚƱƬȜΎƨƪƧΎƫƙƥƧƨƤƴƬƛƝ
ɁɂɀΎ̶̰Ύ˹Ύ̸̰
ƤNjǁƝƚƦNjΎƨƧƚƱƬƱΎΎVhodné jsou zejména pro hosty trpícími onemocněním dýchacích cest, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, oběhového ústrojí, cukrovkou a onkologickými onemocněními. Léčebné pobyty v našich zařízeních jsou garantované lázeňským lékařem. Na základě vstupní prohlídky a podle
zdravotního stavu vám sestaví lázeňský lékař individuální léčebný plán. Léčebné pobyty prospívají nejen dospělým, ale výborné výsledky vykazujeme
i u dětí např. s onemocněním dýchacích cest.
ƪƝƟƝƦƝƪƙƛƝΎ.ΎƪƝƤƙưƙƛƝΎΎ
ɁɂɀΎ̱̯Ύ˹Ύ̱̳
ɁɂɀΎ̲̯
ΎΎΎΎΎΎ
Naše lázeňské procedury jsou ideální pro regeneraci, relaxaci a načerpání nové energie. Pokud si nebudete jistí, zda
jsou námi navržené lázeňské procedury pro vás vhodné, můžete je u vybraných pobytů nejprve zkonzultovat s lázeňským lékařem. Ten potvrdí vhodnost vámi
vybraného programu nebo může provést záměnu předepsané procedury. Navíc můžete získat více služeb nebo slevu z pobytu.
ɁɂɀΎ̴̱Ύ˹Ύ̵̱
Moderní životní styl wellness je plný příjemných a prospěšných zážitků, kterými rozmazlíte nejen své tělo, ale i duši.
Wellness pobyty nabízíme v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Pobyt Medical Wellness s procedurami doporučenými lékařem
na míru se stal Hitem sezóny 2011.
ɁɂɀΎ̶̱Ύ˹Ύ̸̱
ƯƝƤƤƦƝƫƫΎΎ
ƮǡƣƝƦƜƱΎƙΎƣƪƴƬƣƧƜƧƚNjΎƨƧƚƱƬƱΎΎPřijeďte do lázní podle svých časových možností - jen na víkend, od neděle
do čtvrtka za zvýhodněnou cenu nebo na pár dní na zkoušku. Nově nabízíme u vybraných pobytů možnost konzultace s lékařem,
který potvrdí vhodnost vámi vybraného lázeňského programu nebo provede změnu předepsané procedury.
ȱȳȼɇΎȼȯΎɅɅɅ
ƠƧƬƝƤƧƮNjΎƭƚƱƬƧƮƴƦǡΎΎAť už si chcete v klidu užít dovolenou nebo jste zrovna na služební cestě, ubytujte se v některém z našich lázeňských penzionů. Pro náročnější jsou připravené čtyřhvězdičkové hotely. A samozřejmě si podle přání můžete
dokoupit lázeňské procedury. Ceník hotelového ubytování najdete na www.LazneLuhacovice.cz.
ɁɂɀΎ̲̯
ƪƝƣƧƦƜơǁƦǡΎƨƧƚƱƬƱΎΎV rámci sociálních programů péče o zdraví hradí firmy svým zaměstnancům léčebně rekondiční
pobyty v lázních nebo poskytují finanční příspěvek na dovolenou. Využijte benefitů, které vám poskytuje zaměstnavatel, a přijeďte se
k nám zregenerovat!
Bližší informace k pobytům najdete na str. 32. K objednání pobytu vyplňte objednávku na straně 33 nebo využijte
elektronického formuláře na www.LazneLuhacovice.cz.
ɁɂɀΎ̵̲Ύ˹Ύ̸̲
16
ƤƴƲƦǍΎ ƢƴƛƠƱƥƧƮΎ ƫƝΎ ƨȈƝƜƫƬƙƮƭƢǡΎ Ύ
V lázních Jáchymov se léčí nemoci pohybového ústrojí, nervové
choroby a stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. K léčebným procedurám lázně využívají radonové vody
a špičkovou fyzioterapii. Jáchymovské lázně vám ale poskytnou dokonalé zázemí i v případě, že chcete vyrazit na hory nebo
s rodinou do lázní.
17
LÉČEBNÝ
POBYT
7 dní
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
VZOROVÉ PROGRAMY
LÉČEBNÉHO POBYTU
program garantovaný lékařem
ƨƪƧΎƫƙƥƧƨƤƴƬƛƝ
ƴ
ȽȲΎ̵Ύ̴̲̲Ύƣɗ
ƤɊɈȳʌɁȹɊΎȺɡɗȰȯΎȽȼȳȻȽȱȼɣȼɷ˶
dýchacích cest – dospělí i děti
procedury na míru
pohybového aparátu
NOVĚ 3 léčebné procedury denně
trávicího ústrojí
cukrovky
oběhového ústrojí
Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře, podle jím předepsaného individuálního
léčebného programu. Pro maximální efekt léčby doporučují lékaři strávit v lázních alespoň
dva týdny dvakrát v roce nebo tři týdny jednou ročně. U léčebných pobytů na 14 dní
a více poskytujeme cenová zvýhodnění.
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s plnou penzí
. 1x vstupní/1x výstupní lékařské vyšetření
. sestavení individuálního léčebného
(7x velká a 14x malá procedura)
. denně pitná kúra
Každý další den:
. 1x ubytování s plnou penzí
. 3x lázeňská procedura
(1x velká a 2x malá procedura)
POHYBOVÝ APARÁT
DÝCHACÍ CESTY
. 1x vstupní/1x výstupní lékařské vyšetření . 1x vstupní/1x výstupní lékařské vyšetření
. 3x přírodní uhličitá koupel
. 3x rašelinový obklad
. 6x inhalace přírodní léčivé vody (indivi- . 1x rašelinová koupel
. 1x podvodní masáž
duální) + olejová nebo prostorová
. 3x rašelinový obklad na hrudník, šíji
. 1x přírodní uhličitá koupel
. 1x vířivá koupel (celková)
a hrudní páteř
. 1x individuální LTV (nácvik správného
. 1x reflexní masáž nebo individuální LTV
. 3x klasická masáž (částečná)
dýchání)
. 3x skupinová LTV v bazénu
. 5x elektroléčba
. 3x skupinová LTV v bazénu
nebo v tělocvičně
. 3x masáž klasická (částečná)
nebo v tělocvičně
. 1x perličková koupel
. 2x plavání
. 1x skotský střik
. denně pitná kúra
TRÁVICÍ ÚSTROJÍ
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
Lázeňské penziony
Morava***
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
Dům B. Smetany****
Palace****
1/1
1/2 B
1/2
1/1
Hlavní sezóna
1/2 B
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
7 455 8 750 6 335
7 945 8 855 6 720
9 695 11 200 6 720
8 540 9 800 7 630
9 205 10 535 8 155
10 990 13 020 9 485
9 065 10 395
-
9 660 10 885
-
11 585 13 475
-
9 975 11 515
-
10 885 12 600
-
13 195 15 750
-
10 710 12 425
-
11 620 13 650
-
14 070 16 905
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek.
.
.
.
.
.
.
.
.
1x vstupní/1x výstupní lékařské vyšetření .
.
pitná kúra (základ lázeňské léčby)
.
4x přírodní uhličitá koupel
2x podvodní masáž
.
1x koupel s přísadou
.
4x masáž klasická (částečná)
.
4x elektroléčba
.
3x skupinová LTV pro posílení
.
svalového korzetu
. 3x plavání
.
ƦƙƚǡƜƣƙΎƨƧƚƱƬȜΎƨƪƧΎƫƙƥƧƨƤƴƬƛƝ
VZOROVÝ LÉČEBNÝ PROGRAM VYBRANÝCH ONEMOCNĚNÍ (7 dní)
programu
. 21x lázeňská procedura
DÝCHACÍ CESTY - DĚTI
1x vstupní/1x výstupní lékařské vyšetření
5x inhalace přírodní léčivé vody
1x koupel s přísadami přírodních silic
jehličnanů
1x masáž hrudníku
1x dechová rehabilitace (individuální)
1x střídavé nožní koupele
1x magnetoterapie
1x plavání
denně pitná kúra
Vzorové léčebné programy obsahují charakteristické a zpravidla předepisované lázeňské
procedury. Individuální léčebný program s konkrétními procedurami ordinuje lékař na
základě vstupního vyšetření.
17
̷̰
LÉČEBNÝ
POBYT
14/21 dní
program garantovaný lékařem
LÉČEBNÝ
POBYT
INTENSIV
2/3 DNY ZDARMA
̸ΎȲȼɷΎȺɡɗȰɇ̵̐ΎȲȼʶΎȲȽɄȽȺȳȼɡ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƤƴƲƝǵƫƣƴΎƤNjǁƚƙΎ
ȽȲΎ̰̯Ύ̷̵̯Ύƣɗ
1lůžkový pokoj bez příplatku
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
program garantovaný lékařem
maximum léčebných procedur
ȽȲΎ̰̱Ύ̱̳̯Ύƣɗ
SLEVA 10 % ve vybraných termínech
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 14/21x ubytování s plnou penzí
. 1x vstupní/1x kontrolní/1x výstupní
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 9x ubytování s plnou penzí
. 1x vstupní/1x kontrolní/1x výstupní
lékařské vyšetření
lékařské vyšetření
. laboratorní vyšetření
. sestavení individuálního léčebného
. laboratorní vyšetření
. sestavení individuálního léčebného
programu
programu
. 42/63x lázeňská procedura
ƤNjǁƝƚƦNjΎƨƧƚƱƬƱ
(14/21x velká a 28/42x malá procedura)
(7x velká a 14x malá procedura)
. denně pitná kúra
. 5x inhalace minerální vody (individuální)
. denně pitná kúra
Každý další den:
. 1x ubytování s plnou penzí
. 3x lázeňská procedura
Nástup na pobyt doporučujeme
v pátek nejpozději do 14.00 hodin.
(1x velká a 2x malá procedura)
Mezisezóna
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
Lázeňské penziony
1/1
1/2 B
1/2
1/1
Hlavní sezóna
1/2 B
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
12 780 12 780 10 860 13 620 13 620 11 520 16 620 16 620 11 520
(19 170) (19 170) (16 290) (20 430) (20 430) (17 280) (24 930) (24 930) (17 280)
14 640 14 640 13 080 15 780 15 780 13 980 18 840 18 840 16 260
ƦƴƫƬƭƨ
Zimní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
NÁŠ TIP Ušetřete 1 den dovolené v uvedených termínech a navíc
získejte SLEVU 10 % z ceny pobytu i slevu za včasnou objednávku:
29. 03. – 07. 04. 2013
26. 04. – 05. 05. 2013
03. 05. – 12. 05. 2013
05. 07. – 14. 07. 2013
25. 10. – 03. 11. 2013
Morava***
(21 960) (21 960) (19 620) (23 670) (23 670) (20 970) (28 260) (28 260) (24 390)
Každý výše uvedený termín obsahuje jeden svátek.
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
(23 310) (23 310)
15 540 15 540
-
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Dům B. Smetany****
(25 650) (25 650)
17 100 17 100
-
18 360 18 360
-
Palace****
(27 540) (27 540)
16 560 16 560
(24 840) (24 840)
-
(27 990) (27 990)
18 660 18 660
-
19 920 19 920
-
(29 880) (29 880)
19 860 19 860
(29 790) (29 790)
22 620 22 620
(33 930) (33 930)
24 120 24 120
(36 180) (36 180)
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez vlastního příslušenství,
ceny v závorkách jsou uvedeny za 21denní pobyt, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek.
Palace****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
12 240
14 240
13 280
15 600
16 080
19 320
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek.
ODJEZD
NÁŠ TIP U Léčebného pobytu v délce
14 dní uplatněte v období od 2. 1. – 14. 4.
a 14. 10. – 16. 12. 2013 slevu za včasnou
objednávku ve výši 20 %, která je pro vás
výhodnější než sleva 2 DNY ZDARMA.
Ceny v Kč za osobu a pobyt
po SLEVĚ 2/3 DNY ZDARMA:
̷̰
. 21x lázeňská procedura
19
EDUKAČNÍ
POBYT
PRO DIABETIKY
program garantovaný diabetologem
LÉČEBNÝ POBYT
PRO DĚTI
7/14/21 dní
ƤƝƨȌǡΎȨơƮƧƬΎƫΎƛƭƣƪƧƮƣƧƭ
seznámení s nemocí
ȽȲΎ̴Ύ̷̰̯Ύƣɗ
ƜǍƬơΎƧƜΎ̰˴̴ΎƪƧƣƭ
praktické rady
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ȽȲΎ̳Ύ̴̲̯Ύƣɗ
2/3 DNY ZDARMA
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7/14/21x ubytování s plnou penzí
(diabetická dieta)
1x vstupní/1x kontrolní lékařské vyšetření
glykemický profil (6 hodnot)
edukační program
8x lázeňská procedura
(4x velká a 4x malá)
. 1x denně pohybová terapie dle
doporučení lékaře (skupinové cvičení
v tělocvičně nebo v bazénu, plavání,
nordic walking, terénní léčba)
. denně pitná kúra
(dětské porce do 12 let)
.
.
.
.
EDUKAČNÍ PROGRAM
V rámci edukací (školení) se seznámíte
s podstatou diabetu, léčbou dietou,
perorálními antidiabetiky, insulinem,
vhodnou fyzickou aktivitou (redukce
hmotnosti), prevencí akutních
a chronických komplikací (péče o nohy).
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
Forst
Morava***
Palace****
Edukační program poskytujeme
v předem stanovených termínech
(1x měsíčně při min. počtu pěti klientů).
1/1
1/2 B
7 035
5 180
8 120 9 380 6 475
10 290 12 040 -
1/2
1/1
1/2 B
7 445
5 485
8 705 10 035 6 920
11 120 13 150 -
. 1x vstupní/1x kontrolní/1x výstupní
lékařské vyšetření
. sestavení individuálního
léčebného programu
. 12/24/36x lázeňská procedura
. denně pitná kúra
Každý další den:
. 1x ubytování s plnou penzí
. 2x lázeňská procedura (mimo neděli)
2/3 DNY ZDARMA
Získáte na léčebný pobyt pro děti
v délce 14 či 21 dní.
NÁŠ TIP
Léčíme děti již od 1,5 roku. Přijeďte s dítětem do lázní před nástupem
do zaměstnání v době rodičovské dovolené. S dětmi mohou přijet
také prarodiče nebo se můžete střídat.
Ceny v Kč za osobu
a pobyt (7 dní):
Hlavní sezóna
1/1
1/2 B
9 130
6 295
10 425 12 455 8 185
13 505 16 340 -
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 B - dvoulůžkový pokoj bez vlastního příslušenství, v cenách pobytu
není zahrnut lázeňský poplatek.
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
ƤNjǁƝƚƦNjΎƨƧƚƱƬƱ
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
program garantovaný pediatrem
léčba přírodními zdroji pro vaše dítě
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s plnou penzí
POBYT PRO DIABETIKY
BEZ EDUKAČNÍHO PROGRAMU
Je možný v jakémkoli termínu se
SLEVOU 500 Kč.
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
4 745
1/2 B
-
1/2
5 130
1/2 B
-
1/2
5 970
1/2 B
-
Penzion Rodina
(6 020)
Dětská léčebna Miramonti
(6 935)
(5 215)
(7 390)
(5 465)
(8 860)
(5 640)
Lázeňský dům Vítkov
6 935
-
7 390
-
8 860
-
5 500
4 325
(6 510)
5 710
4 675
(8 085)
6 445
4 850
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/2 B - dvoulůžkový pokoj bez vlastního příslušenství, v závorkách jsou uvedeny ceny za dítě starší
12 let, v lázeňském domě Vítkov platí ceny bez rozdílu věku dítěte, cenu ubytování a stravování za dospělou osobu sdělíme na vyžádání,
pobyt v DL Miramonti je možný od 24. 2. 2013.
19
̱̯
TÝDEN
PRO ZDRAVÍ
konzultace s lékařem
MALÁ
LÁZEŇSKÁ
KÚRA
2 léčebné procedury denně
ƦƧƮơƦƣƙ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƬƪƙƜơǁƦǡΎƨƧƚƱƬ
ȽȲΎ̳Ύ̵̷̯Ύƣɗ
kvalita prověřená 17 sezónami
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
konzultace s lékařem
1 léčebná procedura denně
ȽȲΎ̲Ύ̴̴̯Ύƣɗ
BONUS vstup do bazénu
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. 1x konzultace s lékařem s předpisem
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. 1x předpis procedur lékařem
. 6x lázeňská procedura
procedur
. 12x lázeňská procedura
(3x velká a 3x malá procedura)
. denně pitná kúra
ƪƝƟƝƦƝƪƙƛƝΎ ΎƪƝƤƙưƙƛƝ
(6x velká a 6x malá procedura)
. denně pitná kúra
.
BONUS při ubytování v hotelech
Dům B. Smetany, Jestřabí
a ve Vile pod lipami:
. 3x vstup do bazénu a whirlpoolu
v Centrálních lázních (3x 1 hod.)
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
Lázeňské penziony
Morava***
1/1
1/2 B
1/2
1/1
1/2 B
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
4 680
4 985
4 985
5 975
6 420
7 685
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
-
-
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
̱̯
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Hlavní sezóna
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
Lázeňské penziony
Morava***
1/1
1/2 B
1/2
1/1
Hlavní sezóna
1/2 B
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
3 550
3 765
3 765
4 845
5 200
6 385
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
-
-
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě,
v hotelech Dům B. Smetany, Jestřabí a ve Vile pod lipami 3x vstup do bazénu a whirlpoolu v Centrálních lázních (3x 1 hod.).
21
LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
POBYT
PRO SENIORY
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƦƝƢƤƝƮƦǍƢȌǡΎƨƧƚƱƬ
konzultace s lékařem
NOVĚ výběr ze 2 programů
ƦƝƢƨƪƧƜƴƮƙƦǍƢȌǡΎƨƧƚƱƬ
procedury dle vlastního výběru
ȽȲΎ̲Ύ̵̴̯Ύƣɗ
procedury dle předpisu lékaře
ȽȲΎ̲Ύ̷̳̯Ύƣɗ
BONUS balíček 5 inhalací
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. program dle vlastního výběru
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. 1x předpis procedur lékařem
. 5x lázeňská procedura
nebo dle předpisu lékaře
. denně pitná kúra
(1x velká a 4x malá procedura)
. denně pitná kúra
BONUS pro regeneraci dýchacích cest:
. 5x inhalace minerální vody (individuální)
NOVĚ Program dle předpisu lékaře:
. 1x předpis procedur lékařem
. 5x lázeňská procedura
.
(3x velká a 2x malá procedura)
BONUS k programu dle předpisu lékaře:
. 1x přírodní uhličitá koupel nebo
1x vstup do wellness centra v hotelu
Alexandria (2 hod. od 17 – 21 hod.)
POBYT PRO SENIORY
může být hezkým dárkem pro rodiče
nebo prarodiče.
VOLNĚ PRODEJNÉ PROCEDURY
velké procedury - uhličité koupele (max. 2x týdně), koupele s přísadami,
hydromasáže, rašelinové obklady (max. 2x týdně)
malé procedury - koupele (perličkové, vířivé, nožní), masáže (klasické nebo
éterickým olejem), parafínové obklady, inhalace, oxygenoterapie, aromaterapie
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
Lázeňské penziony
Morava***
1/1
1/2 B
4 770 5 575 3 650
5 855 7 115 4 945
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
6 065 7 185
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
6 975 8 445
6 975
7 710 9 460
-
9 320 11 490
-
1/2
1/1
1/2 B
5 100 6 010 3 875
6 360 7 690 5 310
6 500 7 725
-
1/2
1/1
-
-
-
9 900 12 455
9 900
10 775 13 610
-
10 175 12 660
-
12 070 15 255
-
1/2 B
8 290 10 180
7 725 9 440
7 725
8 460 10 490
-
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
6 715 8 220 3 875
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup do
bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
Hlavní sezóna
1/2 B
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
4 600 5 405 3 480
4 910 5 820 3 685
6 515 8 020 3 685
-
Lázeňské penziony
Morava***
5 685 6 945 4 775
6 170 7 500 5 120
7 810 9 840 6 305
-
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
5 895 7 015
-
6 310 7 535
-
8 090 9 980
-
6 805 8 275
6 805
7 540 9 290
-
7 535 9 250
7 535
8 270 10 300
-
9 700 12 255
9 700
10 575 13 410
-
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
8 010 10 040 6 505
-
ƪƝƟƝƦƝƪƙƛƝΎ ΎƪƝƤƙưƙƛƝ
Program dle vlastního výběru:
. 5x lázeňská volně prodejná procedura
(3x velká a 2x malá procedura)
-
-
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - ve vile Alpská růže vstup do bazénu
a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
21
̱̱
REGENERACE
ZAD A KLOUBŮ
POČÍTAČOVÁ
KINEZIOLOGIE
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
diagnostika pohybového aparátu
ȖƤƝƮƙΎƧƜΎƚƧƤƝƫƬơ
ȽȲΎ̴Ύ̵̱̯Ύƣɗ
NOVĚ konzultace s lékařem ZDARMA
ƛƧΎƮƴƥΎƪƝƦƬƟƝƦΎƦƝƭƣƴȨƝ
pomoc od bolesti zad
SLEVA až 500 Kč
ȽȲΎ̶Ύ̵̯̯Ύƣɗ
terapie na míru
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. 1x vstupní/1x kontrolní diagnostické
.
.
.
.
.
.
.
.
ƪƝƟƝƦƝƪƙƛƝΎ ΎƪƝƤƙưƙƛƝ
7x ubytování s polopenzí
2x přírodní uhličitá koupel
1x calmonalová koupel
1x Breussova masáž páteře
2x masáž klasická (částečná)
2x rašelinový obklad (3 místa)
2x parafínový obklad (2 místa)
2x skupinové cvičení na nápravu
svalových dysbalancí
. 2x plavání (30 min.)
. denně pitná kúra
vyšetření metodou Computer Kinesiology
. 1x vyhodnocení lékařem s předpisem
terapie podle výsledku CK
. 2x korekce kritických míst (mobilizace
páteře, techniky měkkých tkání, ...)
. 5x SM systém (skupinové cvičení)
. 10x lázeňská procedura
(4x velká a 6x malá procedura)
. 1x nordic walking (vstupní instruktáž
.
s praktickou ukázkou)
NÁŠ TIP
Objednejte si k pobytu konzultaci
s lékařem, který vám potvrdí vhodnost
procedur nebo provede záměnu
předepsané procedury. Bude pro vás
ZDARMA a navíc od nás získáte SLEVU
až 500 Kč a 5x inhalaci minerální vody
(individuální).
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
̱̱
1/1
1/2 B
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
Lázeňské penziony
Morava***
6 380 7 185 5 260
7 465 8 725 6 555
8 100 9 430 7 050
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
7 675 8 795
-
8 240 9 465
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
8 585 10 055
8 585
9 320 11 070
-
9 465 11 180
9 465
10 200 12 230
-
11 750 14 305
11 750 12 625 15 460
6 840 7 750 5 615
. zapůjčení holí pro nordic walking
. denně pitná kúra
NÁŠ TIP
Vyšetření metodou COMPUTER KINESIOLOGY si můžete zakoupit ke kterémukoli
pobytu a také v předem stanovených víkendových termínech. Bližší informace
na www.LazneLuhacovice.cz.
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
1/2 B
8 565 10 070 5 615
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
9 860 11 890 8 355
Lázeňské penziony
7 060
7 865
7 450
8 360
9 225
11 150
10 140 12 030
-
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
8 355
9 475
8 850
10 075
10 800
12 795
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Jurkovičův dům****
9 265
9 265
11 610
10 735
13 780
10 075
10 075
12 525
11 790
15 010
12 410
12 410
14 580
14 930
18 045
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - ve vile Alpská růže vstup do bazénu
a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), v cenách pobytu není
zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile
Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
23
RELAXAČNÍ
POBYT
TÝDEN
BEZ STRESU
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
program sestavený odborníky
ƦƝƢƧƚƤǡƚƝƦǍƢȌǡΎƨƧƚƱƬ
ƙƤƝƫƨƧǵΎ̰ɆΎƲƙΎƪƧƣ
1 procedura denně
ȽȲΎ̳Ύ̵̰̯Ύƣɗ
NOVĚ konzultace s lékařem ZDARMA
SLEVA až 500 Kč
ȽȲΎ̴Ύ̸̸̴Ύƣɗ
volný čas pro další aktivity
vstup do wellness centra
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. 1x přírodní uhličitá koupel
. 1x uvolňující koupel s přísadou
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
7x ubytování s polopenzí
2x přírodní uhličitá koupel
1x perličková koupel
1x hydromasážní koupel
1x antistresová masáž hlavy
1x uvolňující masáž krční páteře
1x medová kúra (obklad z přírodního
včelího vosku a wellness masáž
medovým olejem)
. 2x vstup do wellness centra
v hotelu Alexandria (2x 2hod.)
. denně pitná kúra
vonné esence
. 1x perličková koupel
. 1x hydromasážní koupel
. 1x masáž éterickým olejem
dle vlastního výběru (částečná)
. 1x masáž klasická (částečná)
. denně pitná kúra
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
Lázeňské penziony
Morava***
1/1
1/2 B
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
.
NÁŠ TIP
Zvolte náš nový pobyt MALÁ LÁZEŇSKÁ
KÚRA (str. 20). Za nižší cenu budete mít
stejný počet procedur předepsaných
lékařem.
NÁŠ TIP
Objednejte si k pobytu konzultaci
s lékařem, který vám potvrdí vhodnost
procedur nebo provede záměnu
předepsané procedury. Bude pro vás
ZDARMA a navíc od nás získáte SLEVU
až 500 Kč a 5x oxygenoterapii (30 min.).
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
1/2 B
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
Hlavní sezóna
1/2
1/2
12. 5. – 15. 9. 2013
5 280 6 085 4 160
5 660 6 570 4 435
7 305 8 810 4 435
6 365 7 625 5 455
6 920 8 250 5 870
8 600 10 630 7 095
Morava***
6 905 8 165 5 995
7 480 8 810 6 430
9 180 11 210 7 675
1/1
1/2 B
1/1
1/2 B
1/2
1/1
1/2 B
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
6 575 7 695
-
7 060 8 285
-
8 880 10 770
-
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
7 115 8 235
-
7 620 8 845
-
9 460 11 350
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
7 485 8 955
7 485
8 220 9 970
-
8 285 10 000
8 285
9 020 11 050
-
10 490 13 045
10 490 11 365 14 200
-
-
8 845 10 560
8 845
9 580 11 610
-
11 070 13 625
11 070 11 945 14 780
-
9 830 12 000
-
10 735 13 220
-
12 660 15 845
-
Dům B. Smetany****
8 025 9 495
8 025
Alpská růže****
8 760 10 510
Palace****
Jurkovičův dům**** 10 370 12 540
-
11 295 13 780
-
13 240 16 425
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
-
ƪƝƟƝƦƝƪƙƛƝΎ ΎƪƝƤƙưƙƛƝ
.
.
.
.
.
.
.
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
23
̱̳
CELKOVÁ
REGENERACE
ƧƨƪƙƮƜƧƮȤΎƧƜƨƧǁơƦƝƣ
ȽȲΎ̳Ύ̶̴̯Ύƣɗ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
BÁJEČNÝ
TÝDEN
program sestavený odborníky
ƬƧΎƦƝƢƤƝƨȌǡΎ
ƮΎƢƭƪƣƧƮơǁƧƮǍΎƜƧƥǍ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
procedury speciálně pro ženy a muže
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí formou bufetu
. láhev vína a ovoce na pokoji
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ƪƝƟƝƦƝƪƙƛƝΎ ΎƪƝƤƙưƙƛƝ
7x ubytování s polopenzí
2x přírodní uhličitá koupel
1x regenerační humátová koupel
1x perličková koupel
1x hydromasážní koupel
1x masáž éterickým olejem (částečná)
1x masáž klasická (částečná)
1x parafínový obklad nebo obklad
z přírodního včelího vosku pro klienty
Jurkovičova domu
. 5x inhalace minerální vody (individuální)
. denně pitná kúra
v den příjezdu
. 6x lehké polední občerstvení (ovocné
a zeleninové saláty, lehké jídlo)
. překvapení Jurkovičova domu (malý
.
.
.
.
.
.
.
.
Lázeňské procedury pro ženy:
. 1x jasmínový sen (koupel a masáž
éterickým olejem)
. 1x sladké pokušení (koupel ve sladké
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
. 1x aqua aerobic nebo relaxační
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
Lázeňské penziony
Morava***
5 870 6 675 4 750
6 290 7 200 5 065
7 975 9 480 5 065
6 955 8 215 6 045
7 550 8 880 6 500
9 270 11 300 7 765
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
7 165 8 285
-
7 690 8 915
-
9 550 11 440
-
8 075 9 545
Dům B. Smetany****
8 075
Alpská růže****
8 810 10 560
Palace****
Jurkovičův dům**** 10 420 12 590
-
8 915 10 630
8 915
9 650 11 680
-
-
-
11 160 13 715
11 160 12 035 14 870
-
11 365 13 850
-
13 330 16 515
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
̱̳
syrovátce a masáž horkou čokoládou)
Hlavní sezóna
1/2 B
volný vstup do bazénu a whirlpoolu
ȽȲΎ̰̰Ύ̷̰̯Ύƣɗ
2 procedury denně
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
9 exkluzivních procedur
cvičení ve vodě
. 1x aromaterapie
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Jurkovičův dům****
dárek pro ni nebo pro něj)
1x přírodní uhličitá koupel ve „zlaté vaně“
1x obklad z přírodního včelího vosku
1x rašelinový obklad zad
1x masáž lávovými kameny
1x Shiatsu masáž
volný vstup do bazénu a whirlpoolu
zapůjčení županu
denně pitná kúra
Lázeňské procedury pro muže:
. 1x léčivá síla Vincentky (inhalace, přírodní
uhličitá koupel, masáž
krémem Vincentka)
. 1x hydromasážní koupel
. 1x wellness masáž dle výběru
. 1x masážní křeslo s aromaterapií
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
11 810
13 980
12 825
15 310
14 855
18 040
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek.
̴̱
MEDICAL
WELLNESS
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
ƠơƬΎƫƝƲǹƦƱ
procedury předepsané lékařem na míru
ȽȲΎ̰̲Ύ̸̴̰Ύƣɗ
koupele v přírodní uhličité vodě
WELLNESS
DOVOLENÁ
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƦƧƮơƦƣƙ
SLEVA 20 % na procedury
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
ȽȲΎ̰̯Ύ̶̳̯Ύƣɗ
kredit na procedury
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování s polopenzí
. 1x konzultace s lékařem
. základní diagnostika na bioimpendanční
.
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Alexandria****
výběru předem při objednání pobytu
nebo na místě z aktuální nabídky
. zapůjčení županu
. volný vstup do wellness centra
. volný vstup do fitness centra
váze
10x lázeňská procedura dle doporučení
lékaře (přírodní uhličité, perličkové
a hydromasážní koupele, klasické
a reflexní masáže, lymfatické drenáže,
rašelinové obklady, ... ) nebo wellness
procedura (max. 25 min.) dle vlastního
výběru
zapůjčení županu
volný vstup do wellness centra
volný vstup do fitness centra
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
Hlavní sezóna
KREDIT NA PROCEDURY
Za zvýhodněnou cenu 1000 Kč
si můžete k pobytu zakoupit kredit na
čerpání procedur v hodnotě 1500 Kč.
Na další procedury můžete využít
20% slevu.
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
13 195
13 195
14 070
14 070
15 610
15 610
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 700 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
Alexandria****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
10 470
10 470
11 550
11 550
11 550
11 550
ƯƝƤƤƦƝƫƫΎƨƧƚƱƬƱ
.
.
.
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 6x ubytování s polopenzí
. SLEVA 20 % na procedury dle vlastního
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 600 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
̴̱
26
VIP WELLNESS
TÝDEN
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƨƪƧΎƦƴƪƧǁƦNj
exkluzivní procedury
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
ȽȲΎ̰̲Ύ̴̶̴Ύƣɗ
ƮơƨΎƯƝƤƤƦƝƫƫΎƨƧƚƱƬƱ
procedury speciálně pro ženy a muže
gastronomický zážitek
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 3x ubytování se snídaní (čt – ne)
. láhev vína a ovoce na pokoji v den příjezdu
. 2x večeře formou bufetu s nápojem
(1x nealko z nabídky nebo 0,3 l piva
nebo 0,2 l vína)
1x slavnostní večeře ve Francouzské
restauraci
základní diagnostika na bioimpendanční
váze
1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
1x hydromasážní koupel s barevnou
terapií (20 min.)
1x relaxační masáž éterickým olejem
(25 min.)
1x masáž lávovými kameny (25 min.)
1x indická masáž hlavy (25 min.)
1x masáž plosky nohy (25 min.)
1x rašelinový obklad zad (20 min.)
1x obklad z přírodního včelího vosku
(20 min.)
1x luxusní rituál pro tělo Terraké (110 min.)
zapůjčení županu
volný vstup do wellness centra
volný vstup do fitness centra s konzultací
správného cvičení (20 min.)
volný vstup do nočního klubu
(1x nealko z nabídky nebo 0,3 l piva
nebo 0,2 l vína)
1x slavnostní uvítací večeře
ve Francouzské restauraci
zapůjčení županu
volný vstup do wellness centra
volný vstup do fitness centra
volný vstup do nočního klubu
Wellness procedury pro ženy:
1x čokoládový sen (čokoládový peeling –
částečný, masáž horkou čokoládou,
zábal po masáži, 50 min.)
1x hydromasážní koupel s barevnou
terapií (20 min.)
2x lymfoven (přístrojová
anticelulitidní masáž, 25 min.)
Wellness procedury pro muže:
1x balzám na záda (rašelinový obklad
zad, masáž klasická částečná, 40 min.)
1x wellness masáž podle vlastního
výběru (celková)
1x hydromasážní koupel s barevnou
terapií (20 min.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
Hlavní sezóna
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
13 575
13 575
14 450
14 450
15 990
15 990
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 700 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
26
ƨƪƧΎƦƴƪƧǁƦNj
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 7x ubytování se snídaní
. láhev vína a ovoce na pokoji v den příjezdu
. 6x večeře formou bufetu s nápojem
.
Alexandria****
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ȽȲΎ̶Ύ̴̯̱Ύƣɗ
gastronomický zážitek
.
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
VIP WELLNESS
VÍKEND
Alexandria****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
7 025
7 025
7 565
7 565
8 375
8 375
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 300 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
27
VÍKEND
V ALEXANDRII
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
ƦƝƢȨƴƜƙƦǍƢȌǡΎƨƧƚƱƬ
ȽȲΎ̵Ύ̵̴̳ƣɗ
PRODLOUŽENÝ
VÍKEND
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƮǡƣƝƦƜƧƮƴΎƪƝƤƙưƙƛƝ
NOVĚ výběr ze 2 programů
ȽȲΎ̲Ύ̸̴̴Ύƣɗ
orientální zážitek Rasul
možnost konzultace s lékařem
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
.
.
.
.
(15 – 20 min.)
. 1x wellness masáž dle vlastního
výběru (25 min.)
. 1x Rasul – orientální očistná kúra
.
.
.
.
.
v parní lázni (25 min.) pro pár
nebo pro jednotlivce rašelinový
obklad (20 min.)
. zapůjčení županu
. volný vstup do wellness centra
. volný vstup do fitness centra
3x ubytování s polopenzí (čt – ne)
láhev vína na pokoji v den příjezdu
relaxační nebo lázeňský program
denně pitná kúra
Relaxační program:
1x přírodní uhličitá koupel
1x perličková koupel
1x masáž klasická (částečná)
1x masáž éterickým olejem (částěčná)
2x oxygenoterapie (30 min.)
NOVĚ Lázeňský program:
. 1x předpis procedur lékařem
. 1x přírodní uhličitá koupel
. 2x inhalace přírodní uhličité vody
nebo 2x oxygenoterapie (30 min.)
. 3x lázeňská procedura
(1x velká a 2x malá procedura)
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Alexandria****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
6 645
6 645
7 185
7 185
7 995
7 995
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 300 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
3 955
4 660
4 390
5 425
4 325
5 150
4 850
6 050
5 315
6 350
6 155
7 640
4 660
5 665
6 220
6 955
7 630
5 150
6 275
6 680
7 745
8 210
6 350
6 905
7 430
8 540
9 185
ƨƪƧƜƤƧƭȨƝƦNjΎƮǡƣƝƦƜƧƮNjΎƨƧƚƱƬƱΎǁƬΎ˹ΎƦƝ
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 3x ubytování s polopenzí (čt – ne)
. 1x relaxační bublinková koupel
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), v cenách pobytu není
zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile
Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
27
28
OCHUTNÁVKA
WELLNESS
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
ƮȤƠƧƜƦƴΎƛƝƦƙ
ȽȲΎ̵Ύ̵̲̯Ύƣɗ
KRÁTKÁ
RELAXACE
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƮȤƠƧƜƦƴΎƛƝƦƙ
hodně služeb za výhodnou cenu
ȽȲΎ̳Ύ̴̳̯Ύƣɗ
procedura každý den
2 procedury denně
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
ƨƧƚƱƬƱΎƦƝΎ̓ΎǁƬΎƲƙΎƮȤƠƧƜƦƧƭΎƛƝƦƭ
.
.
.
.
.
.
.
.
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
.
.
.
.
.
.
.
.
4x ubytování s polopenzí
1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
1x hydromasážní koupel (20 min.)
1x relaxační masáž éterickým
olejem (25 min.)
1x wellness masáž dle vlastního
výběru (25 min.)
zapůjčení županu
volný vstup do wellness centra
volný vstup do fitness centra
4x ubytování s polopenzí
1x přírodní uhličitá koupel
1x koupel s přísadou vonné esence
1x perličková koupel
1x masáž éterickým olejem (částečná)
1x masáž pomerančovým krémem
3x oxygenoterapie (30 min.)
2x bazén (60 min.)
nebo
. 1x aromaterapie (pro pány masážní
křeslo) pro klienty Jurkovičova domu
. denně pitná kúra
Pobyt je poskytován pouze
neděle – čtvrtek.
Pobyt je poskytován pouze
neděle – čtvrtek.
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Alexandria****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
6 630
6 630
7 130
7 130
8 010
8 010
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 400 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
28
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
4 405
5 045
4 725
5 425
5 940
7 020
4 925
5 765
5 425
6 405
6 860
8 320
4 925
5 345
6 265
6 345
7 505
5 425
5 845
6 825
7 005
8 245
6 860
7 360
8 100
8 980
9 920
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), v cenách pobytu není
zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile
Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
29
LÁZNĚ
NA ZKOUŠKU
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
délka pobytu a služby podle přání
procedury dle vlastního výběru
nebo dle předpisu lékaře
ƨƧƨƪƮNjΎƮΎƤƴƲƦǡƛƠ
ȽȲΎ̴̷̴Ύƣɗ
WELLNESS
NA ZKOUŠKU
ƨƧƨƪƮNjΎƮƝΎƯƝƤƤƦƝƫƫ
ȽȲΎ̲Ύ̷̸̯Ύƣɗ
NOVĚ kredit navíc
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
volný vstup do wellness centra
s bazénem a saunovým světem
profesionální péče
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 1x ubytování s polopenzí
. záloha 250 Kč na volně prodejné
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 2x ubytování s polopenzí
. 1x wellness masáž dle vlastního
lázeňské procedury dle vlastního výběru
nebo
NOVĚ u pobytů na 4 dny a více:
. předpis procedur lékařem ZDARMA
. záloha 250 Kč na lázeňské procedury
předepsané lékařem
. kredit navíc ve výši 50 Kč
(čerpáte procedury do výše 300 Kč)
výběru (25 min.)
. zapůjčení županu
. volný vstup do wellness centra
. volný vstup do fitness centra
ƨƧƚƱƬƱΎƦƙΎƲƣƧƭȌƣƭ
Pobyt není poskytován
sobota – pondělí.
POZNÁMKA:
Délka pobytu je minimálně 2 dny. Pobyt je možný
v kterékoli dny od neděle do pátku (nelze od
soboty do pondělí). Přes víkend (tj. pátek – neděle)
je možný pouze pobyt Lázeňské minimum.
Finanční záloha na procedury musí být vyčerpána.
Cenu procedur nad rámec finanční zálohy doplácí
klient v hotovosti podle platného ceníku.
Ceny v Kč za osobu a den:
Zimní sezóna
Mezisezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Hlavní sezóna
12. 5. – 15. 9. 2013
Zimní sezóna
Mezisezóna
Hlavní sezóna
2. 1. – 17. 3. 2013
17. 11. – 15. 12. 2013
17. 3. – 12. 5. 2013
15. 9. – 17. 11. 2013
12. 5. – 15. 9. 2013
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
1/2 B
1/2
1/1
1/2 B
Lázeňské penziony
Morava***
745
860
585
775
905
600
990
1 205
600
Alexandria****
900
1 080
770
955
1 145
805
1 175 1 465
960
Jestřabí***
Vila pod lipami***superior
930
1 090
-
975
1 150
-
1 215 1 485
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/1 - jednolůžkový pokoj, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
v období červen - srpen sleva 200 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace.
1 060 1 270
1 060
1 165 1 415
-
1 150 1 395
1 150
1 255 1 545
-
1 445 1 810
1 445
1 570 1 975
-
1 395 1 705
-
1 500 1 855
-
1 755 2 210
-
Dům B. Smetany****
Alpská růže****
Palace****
Jurkovičův dům****
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj (studio ve vile Alpská růže), 1/1 - jednolůžkový pokoj (není ve Vile pod lipami), B - pokoj bez
vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek,
vstup do bazénu - v Jurkovičově domě volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě.
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
3 890
3 890
4 250
4 250
4 790
4 790
POPRVÉ
V LÁZNÍCH
A WELLNESS
Nevíte, zda jsou pro vás lázně či wellness to pravé?
Pro rok 2013 chystáme pro vás
speciální nabídku pobytů na zkoušku.
Nabídku najdete na www.LazneLuhacovice.cz nebo si zavolejte o speciální katalog.
29
̲̯
JARNÍ POBYT
PRO ZDRAVÍ
REKONDIČNÍ
POBYTY
ƮʾȶȽȲɇΎȾɀȽΎɄɊɁ˶
ƢƙƪƦǡΎƨƪƴƲƜƦơƦƱ
jarní prázdniny s lázeňskými procedurami
ƢƙƪƦǡΎƨƪƴƲƜƦơƦƱΎƢơƦƙƣ
konzultace s pediatrem
ȽȲΎ̱Ύ̷̶̯Ύƣɗ
každodenní program pro děti
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
. 6x ubytování s plnou penzí (ne - so)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Animační program pro děti:
. dopolední program - denně 2 hod.
ƪƝƣƧƦƜơǁƦǡΎƨƧƚƱƬƱ
(zábava, hry, soutěže, tvořivé dílny
vycházka „Za léčivými prameny
po stopách D. Jurkoviče“, promítání
dětských filmů)
.
.
.
Pro děti:
1x konzultace s lékařem
2x perličková koupel s přísadou
3x inhalace minerální vody
denně pitná kúra Vincentky
animační program
Pro děti a dospělé:
1x zábavné sportovní odpoledne
1x cvičení na balonech
1x aerobic
1x plavání
Pro dospělé:
1x přírodní uhličitá koupel
2x parafínový obklad (2 místa)
2x inhalace minerální vody
BONUS pro dospělé a děti:
ZDRAVÉ DÍTĚ za příplatek 790 Kč:
. SLEVA 20 % na procedury dle
. 1x spirometrie
předpisu lékaře (dokoupené na místě) . 2x inhalace minerální vody
. 1x odpolední hlídání dětí (2 hod.)
. 3x dechová rehabilitace (ve skupině)
. 1x koupel s přísadou
. 1x baby nebo relaxační masáž
Ceny v Kč za osobu a pobyt:
Termíny 2013
3. 2. – 9. 2., 10. 2. – 16. 2., 17. 2. – 23. 2., 24. 2. – 2. 3., 3. 3.– 9. 3., 10. 3. – 16. 3.
Dítě s programem ZDRAVÉ DÍTĚ
Dítě
Dospělá osoba
Penzion Rodina
Dětská léčebna Miramonti
Lázeňský dům Vítkov
1/2
1/2 B
1/2
1/2 B
1/2
1/2 B
3 250
3 560
3 560
2 870
-
3 995
4 250
4 250
3 560
-
4 450
5 065
5 065
3 715
-
Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj , 1/2 B - dvoulůžkový pokoj bez vlastního příslušenství, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský
poplatek u dospělé osoby, pobyt v DL Miramonti je možný od 24. 2. 2013.
̲̯
ơƦƮƝƫƬƭƢƬƝΎƜƧΎƲƜƪƙƮǡΎ
ƲƙƥǍƫƬƦƙƦƛȜ
ƦȯȰɷɈɷȻȳ˶
snížení nemocnosti zaměstnanců
pobyty pro všechny profese
včetně manažerských
možnost využít příspěvek
od zaměstnavatele
možnost čerpat příspěvek
od zdravotní pojišťovny
Chcete přispět ke snížení nemocnosti svých zaměstnanců? Přispějte jim na
rekondiční, preventivní či rehabilitační lázeňský pobyt. Máme dlouhodobé
zkušenosti s rekondičními pobyty dle potřeb mnoha zaměstnavatelů.
Pobyty
obyty finančně podporují i zdravotní pojišťovny.
Věnujte pobyt v lázních svým zaměstnancům
k životnímu jubileu nebo za dobře vykonanou práci!
Kontakt pro zaslání nabídky pro profesní skupiny podle vaší konkrétní poptávky:
oddělení marketingu: tel. 577 682 222, e-mail: [email protected]
FIREMNÍ
AKCE
ƦȯȰɷɈɷȻȳ˶
atraktivní lázeňské prostředí
profesionální event tým
ƲƙƢơȌȑƭƢƝƥƝΎƦƙΎƣƤǡǁ
široké možnosti ubytování
vyhlášený catering
Potřebujete prostory pro kongres či firemní akci? Využijte náš Společenský dům
přímo v centru lázní. Kongresový sál a několik salonků mohou být variabilně
uspořádány přesně podle vašich požadavků.
Pro komornější akce či jako samostatný meeting room slouží také prostory
nočního klubu v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu.
Rádi vám zašleme cenovou nabídku. Napište nám nebo zavolejte:
Společenský dům: tel. 731 605 992, e-mail: [email protected]
Alexandria**** Spa & Wellness hotel: tel. 732 335 363,
e-mail: [email protected]
.
.
ƙƜƮƝƦƬΎ ΎƮƴƦƧƛƝΎ ΎƫơƤƮƝƫƬƪ ƦƙƚǡƜƣƙΎƥơƥƧΎƣƙƬƙƤƧƟ
Otevřeno máme po celý rok. Dopřejte si adventní relaxaci, prožijte u nás
Vánoce nebo přijeďte na Silvestra.
Vánoce, wellness procedury a bohatý program jsme připravili pro vás
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu! Chybět nebude jmelí, vůně cukroví a koledy.
Oslavte Silvestra s námi ve Společenském domě na silvestrovském galavečeru
u příležitosti vyvrcholení oslav 20. výročí založení akciové společnosti Lázně Luhačovice. Večerem bude provázet Iva Kubelková a ohňostroj zahájí rok 2013.
AKČNÍ NABÍDKY
Po celý rok 2013 budeme nabízet časově omezené
a cenově zvýhodněné akční nabídky – valentýnské či velikonoční pobyty a celou
řadu dalších sezónních akcí. Aktuální informace najdete na našich internetových
stránkách www.LazneLuhacovice.cz.
LETNÍ RELAXACE S HUDBOU
Na období Festivalu Janáček a Luhačovice (14. 7. – 21. 7. 2013) a Akademie Václava Hudečka a Svátků hudby v Luhačovicích (28. 7. – 11. 8. 2013) připravujeme lázeňský pobyt s permanentní vstupenkou na
všechny festivalové koncerty.
POBYTY NA ZKOUŠKU
Nevíte, zda jsou pro vás lázně či wellness to
pravé? Pro rok 2013 chystáme speciální nabídku pro vyzkoušení pobytu
v našich lázních.
LAST MINUTE
Aktuální nabídku LAST MINUTE a SUPER LAST MINUTE
najdete na www.Lazn
www.LazneLuhacovice.cz.
POUKAZ
KOVÝ POU
DÁRKOVÝ
řání a vkusu – alpský styl,
Vyberte si ubytování v hotelu či penzionu dle vašeho přání
lidová secese Dušana Jurkoviče či nejluxusnější hotel v Luhačovicích, moderní
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel.
V období svátků nabízíme jednolůžkové pokoje bez příplatku jako dárek!
Přijeďte sami, s rodinou či přáteli a příjemně u nás prožijte sváteční dny ve společnosti dalších lázeňských hostů…
Darujte zdraví, relaxaci a odpočinek.
Dárkovým poukazem na pobyt v našich lázních
můžete obdarovat své blízké, přátele, spolupracovníky i sami sebe.
Vyberte si poukaz na jakýkoli pobyt a výběr termínu nechte na obdarovaném.
Nabízíme i vánoční dárkové poukazy či peněžní poukazy
– zvolíte si jen výši částky, kterou obdarovaný bude moct využít
na jakékoli námi poskytované služby.
Nabídku adventních, vánočních a silvestrovských pobytů najdete na
www.LazneLuhacovice.cz nebo si napište o nabídkový katalog.
31
ơƦƞƧƪƥƙƛƝΎƣΎƨƧƚƱƬȜƥ
Ceny pobytů zahrnují služby specifikované u jednotlivých pobytů. Bude-li pobyt probíhat v období dvou sezón, rozpočítá se cena pobytu dle jednotlivých sezón.
Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých pobytů platí v hotelech Palace, Jestřabí a v 1lůžkových pokojích hotelu
Dům B. Smetany při ubytování v zadních pokojích.
Úhrada pobytu se provádí v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami Lázní Luhačovice, a.s., které klient obdrží
s potvrzením objednávky pobytu. Jejich plné znění je k dispozici na www.LazneLuhacovice.cz.
KATEGORIE POKOJŮ
V cenách pobytů není zahrnuto žádné pojištění.
CENA A ÚHRADA POBYTU
Úhradu pobytu je možno provést:
1. bankovním převodem, 2. poštovní poukázkou, 3. platební kartou, 4. platbou v hotovosti, 5. kartou on-line přes internet
Kategorie lázeňských hotelů a vil vyjádřená hvězdičkami je oficiálně certifikována AHR ČR.
1/1, 1/2
pokoj s vlastním příslušenstvím (1lůžkové a 2lůžkové pokoje)
1/1 přední
1/2 přední
pokoj s vlastním příslušenstvím (1lůžkové a 2lůžkové pokoje) orientovaný v čelní
nebo bočních částech v hotelech Palace a Jestřabí nebo v čelní části hotelu Dům B. Smetany
1/1 zadní
1/2 zadní
pokoj s vlastním příslušenstvím (1lůžkové a 2lůžkové pokoje) orientovaný
do zadního traktu v hotelech Dům B. Smetany, Jestřabí a Palace
1/1 balkon
1/2 balkon
pokoj s vlastním příslušenstvím (1lůžkové a 2lůžkové pokoje) a balkonem
1/1 široké lůžko
1lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím v hotelech Jurkovičův dům, Palace a Dům B. Smetany
se „širokým lůžkem“ (140x200 cm) umožňující ubytování 2 osob
1/2 B
2lůžkový pokoj bez vlastního příslušenství, na pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou,
koupelna a toaleta je na podlaží, společná pro více pokojů
1/2 Lux
prostornější 2lůžkový pokoj v hotelu Jurkovičův dům s výhledem do parku
Studio
ve vile Alpská růže, 2lůžkové - pokoj s kuchyňkou (s možností přistýlky) a vlastním příslušenstvím,
4lůžkové - 2 oddělené ložnice, kuchyňka, společné příslušenství
Apartmá
2lůžkové - oddělená ložnice a obývací část, 4lůžkové - 2 oddělené ložnice a obývací část
Přijímáme platební karty: VISA, JCB, DINERS CLUB INTERNATIONAL, EUROCARD, MasterCard, American Express
Změna služeb a cen v katalogu uvedených vyhrazena.
LÁZEŇSKÝ
POPLATEK
Každý host, přechodně ubytovaný ve městě za
účelem léčení nebo rekreace je povinen uhradit
lázeňský poplatek. Od lázeňského poplatku jsou
osvobozeni držitelé průkazu ZTP-P a jejich
průvodci, osoby starší 70 let a děti do 18 let.
Lázeňský poplatek je vybírán na základě platné
vyhlášky městského zastupitelstva v Luhačovicích.
Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně pobytu.
LEDEN
Ceny pobytů v pokojích kategorie v cenících neuvedené sdělíme na vyžádání.
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ PROVOZU LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ
Palace, Alexandria
Jurkovičův dům
Morava, Forst,
Plzeň
Dům B. Smetany, Jestřabí,
Alpská růže, Vila pod lipami, Riviera, Myslivna
2. 1. 2013
13. 1. 2013
13. 1. 2013
27. 1. 2013
Informace o zahájení provozu Společenského domu a penzionů Vepřek-Póla, Taťána na vyžádání.
Informace o ukončení provozu v zimní sezóně si prosím vyžádejte před podáním objednávky.
S ohledem na léčené indikace není v lázeňských hotelech možný pobyt se psy a jinými zvířaty. V lázeňských
hotelech a penzionech není povoleno kouření.
STRAVOVÁNÍ
U pobytů s polopenzí je stravování podáváno formou snídaně a večeře.
V lázeňských hotelech Alexandria, Jurkovičův dům, Palace, Dům B. Smetany, Jestřabí, vile Alpské růži a ve Vile
pod lipami je v cenách pobytů zahrnuta výběrová strava. U ostatních hotelů a penzionů je strava standard.
U stravování standard (racionální strava nebo dietní strava) je snídaně servírovaná, obědy a večeře jsou výběrem
min. ze 4 jídel. U celodenní výběrové stravy je snídaně podávána formou bufetu, obědy a večeře výběrem
z nabídky 7 jídel, v hotelech Alexandria a Jurkovičův dům je večeře podávána formou bufetu. V rámci dietoterapie
jsou připravovány diety šetřící, s omezením tuků, nízkocholesterolová, redukční a diabetická. Vegetariánská strava
je možná.
CENY STRAVOVÁNÍ V KČ ZA OSOBU A DEN
Standard
oběd Kč 105 / 130
32
večeře Kč 105 / 130
Výběrová strava*
oběd Kč 150 / 170
večeře Kč 150 / 170
Bufet
Alexandria, Jurkovičův dům
večeře Kč 190 / 220
Vysvětlivky: ceny za lomítkem jsou s DPH a platí pro stravování u pobytů bez lékařské konzultace nebo bez předisu procedur,
výběrová strava není poskytována v hotelu Morava.
1
2
3
4
5
6
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
DUBEN
1
2
3
4
5
6
7
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
ČERVENEC
1
2
3
4
5
6
7
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
ÚNOR
BŘEZEN
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
KVĚTEN
ČERVEN
1
2
3
4
5
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
SRPEN
1
2
3
4
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
3
4
5
6
7
1 8
2 9
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
ZÁŘÍ
2
3
4
5
6
7
1 8
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
1
2
3
4
5
6
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
2
3
4
5
6
7
1 8
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
2013
Zimní sezóna
2013
Mezisezóna
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
2013
Hlavní sezóna
ƧƚƢƝƜƦƴƮƣƙΎƨƧƚƱƬƭ
Vyplněnou objednávku zašlete na adresu Lázní Luhačovice, a.s., nebo můžete využít objednávkového formuláře na www.LazneLuhacovice.cz
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Jméno, příjmení, titul:
1. osoba
2. osoba
Ulice, č.p.:
Ulice, č.p.:
Město, obec:
PSČ:
Telefon:
Město, obec:
E-mail:
Pobyty s možností konzultace s lékařem
nebo výběru ze 2 programů:
dní
PSČ:
Telefon:
Vybraný pobyt (1)/program/konzultaci s lékařem označte X před názvem pobytu:
Léčebný pobyt
Datum narození:
Léčebný pobyt INTENSIV
Regenerace zad a kloubů
Konzultace s lékařem
Pobyt pro diabetiky(2)
Týden bez stresu
Konzultace s lékařem
Týden pro zdraví
Lázeňská dovolená
Malá lázeňská kúra
Prodloužený víkend
Pobyt pro seniory
Lázně na zkoušku
Computer Kinesiology
VIP wellness týden
Relaxační pobyt
VIP wellness víkend
Celková regenerace
Medical wellness
Báječný týden
Wellness dovolená
Krátká relaxace
Víkend v Alexandrii
Léčebný pobyt pro děti
Ochutnávka wellness
Jarní pobyt pro zdraví
Wellness na zkoušku
Silvestrovský pobyt 2012/2013
Hotelové ubytování
E-mail:
Adresu u 2. osoby vyplňte je-li jiná než u 1. osoby.
Termín pobytu (od - do):
Náhradní termín (od - do):
Délka pobytu (počet nocí):
Doporučujeme klientům ověřit si volný termín pobytu před zasláním objednávky.
Vlastní program
Relaxační program
Vlastní program
Hotel nebo penzion:
Pokoj s příslušenstvím
1/2
Dle předpisu lékaře
Lázeňský program
Stravování za příplatek:
Dle předpisu lékaře
DÁRKOVÝ POUKAZ
AZ
oběd (standard) Kč 735 / osoba / 7 dní
Pokoj bez příslušenství
1/1
1/2 B
oběd (výběrový) Kč 1050 / osoba / 7 dní
Objednáváte-li pobyt pro uvedené osoby jako dárek a přejete-li si
zaslat DÁRKOVÝ POUKAZ na Vaši adresu, vyplňte prosím
následující údaje:
Jméno, příjmení, titul:
Ulice, č.p.:
Město, obec:
Telefon:
PSČ:
E-mail:
Důležitá sdělení a další požadavky k pobytu:
(pobyt bez lázeňských procedur)
Pobyt z akční nabídky (3) (uveďte název pobytu)
Příspěvková lázeňská péče
podle schváleného návrhu
Za příplatek k pobytu:
Balíček inhalací
Vyšetření Computer Kinesiology
Parkování(4)
(1) objednáváte-li pro každou osobu jiný pobyt, uveďte prosím u názvu pobytu číslo osoby
(2) Pobyt pro diabetiky
s edukačním programem
bez edukačního programu Uveďte prosím způsob kompenzace diabetu:
dieta
tablety
inzulín
Souhlasím s použitím uvedených osobních dat k zajištění pobytu v Lázních Luhačovice, a.s.
Datum:
Podpis:
(3) nabídka pobytu je uvedena v nabídkovém listě nebo na www.LazneLuhacovice.cz
(4) ohledně rezervace parkování kontaktujte příslušnou hotelovou recepci, které předáme váš požadavek
33
ƤƴƲƝǵƫƣNjΎƨƪƧƛƝƜƭƪƱ
PITNÁ KÚRA
Podle předpisu lékaře se pijí léčivé minerální vody přímo u pramene.
Terapeutický účinek má pitná kúra především u onemocnění zažívacího ústrojí a cukrovky,
příznivě ovlivňuje i dýchací cesty. Nejvhodnější doba pro pití minerální vody je ráno (před
snídaní) a odpoledne (před večeří). K pitné kúře se využívají léčivé prameny Vincentka,
Ottovka, Aloiska.
INHALACE Při inhalacích dochází k vpravování léčivé minerální vody do dýchacích
cest ve formě mlžiny. Luhačovické minerální vody zlepšují funkci sliznice dýchacích cest,
působí protizánětlivě a usnadňují vykašlávání. Inhalace je vhodná i preventivně k pročištění
dýchacích cest.
PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE Ke koupelím se využívá zdejší jedio
nečná přírodní léčivá voda s vysokým obsahem volného oxidu uhličitého o teplotě 34 C.
Prvotní pocit chladu zmizí jakmile celé tělo obalí bublinky oxidu uhličitého, který se
vstřebává kůží, zlepšuje její prokrvení a má příznivý vliv na oběhový systém. Bez předpisu
lékaře lze uhličitou koupel podat max. 2x týdně.
PERLIČKOVÉ KOUPELE Perličkové koupele patří k masážním procedurám.
Vzduchové bublinky podobné perličkám jemně masírují pokožku, čímž dochází k jejímu
prokrvení. Uvolňují svalové napětí a pomáhají relaxovat. Účinky koupele umocňují přísady
léčivých rostlin.
KOUPELE S PŘÍSADAMI
Koupele s přísadami léčivých bylin, ovocných
extraktů nebo solí jsou tradiční lázeňskou procedurou. Výběr přísady je indikován podle
konkrétních zdravotních potíží. Uklidňující a harmonizující účinky koupelí s přísadami
přispívají k regeneraci a relaxaci.
HYDROMASÁŽE
Masáž proudem vody je aplikována masérem jako ruční
pomocí trysky v masážní hadici nebo v hydromasážní vaně vybavené vodními
a vzduchovými tryskami. Intenzivní celková podvodní masáž napomáhá k uvolnění
svalového napětí a prokrvení kůže i svalů.
MASÁŽE KLASICKÉ A ÉTERICKÝMI OLEJI
Masáže ovlivňují
organismus na úrovni tělesné i duševní. Ruční masáže s použitím emulze nebo oleje jsou
výborným prostředkem k uvolnění ztuhlých svalů, odbourání stresu i psychickou relaxací.
Masáž vonnou směsí s éterickými oleji přinese úlevu celému tělu a uklidní i mysl.
REFLEXNÍ MASÁŽE
Stlačováním reflexních bodů na hlavě, v oblasti zad,
páteře nebo na chodidlech jsou vyvolávány reflexní změny mající vliv na vnitřní orgány.
Reflexní masáž, kterou provádí podle předpisu lékaře kvalifikovaný fyzioterapeut, má
především aktivovat samoléčebnou sílu těla, má také uvolňující a povzbuzující efekt.
RAŠELINOVÉ OBKLADY
Přikládají se jednorázové teplé rašelinové obklady. Teplo zvyšuje prokrvení, látkovou výměnu, změkčuje vazivo a uvolňuje svaly. Jsou
indikovány především u chronických bolestí pohybového aparátu, pro zklidnění bolestí
pohybového ústrojí a uvolnění svalové ztuhlosti. Bez předpisu lékaře je lze podat max.
2x týdně. U osob ve věku nad 75 let je třeba absolvování obkladu konzultovat s lékařem.
34
ƯƝƤƤƦƝƫƫΎƨƪƧƛƝƜƭƪƱ
WELLNESS KOUPELE
Wellness koupele s exkluzivními přísadami přírodních olejů,
sladké syrovátky, mořských řas nebo uvolňujících solí harmonizují, přinášejí relaxaci i pečují
o pokožku.
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
Jedinečná terapie se provádí pomocí oblých
teplých kamenů, ze kterých prostupuje příjemné teplo celým tělem a uvolňuje svalové i duševní
napětí.
MASÁŽ MEDEM
Přírodní med se nanese na pokožku a specifickými hmaty v oblasti
páteře a zad se masíruje tělo. Tímto jsou vysávány toxické látky, které jsou uloženy hluboko v těle
a přesouvají se na povrch pokožky. Medová masáž se doporučuje také jako součást detoxikace.
MASÁŽ HORKOU ČOKOLÁDOU
Harmonizující a uvolňující masáž čistou
přírodní čokoládou je perlou mezi masážemi i zkrášlujícími procedurami. Obnovuje a vyživuje
pokožku, odplavuje toxické látky, uvolňuje svaly, je také výborná proti stresu a únavě.
MASÁŽE VONNÝMI KRÉMY
Při masážích se používají speciální krémy
obsahující kakaové máslo s vonnými kompozicemi pro uvolnění mysli nebo nejjemnějšími látkami
pro péči o pokožku.
ANTICELULITIDNÍ MASÁŽ
Je určena především ženám, které trápí celulitida.
Kombinací masážních hmatů dochází k postupnému odstraňování celulitidy a vyhlazování
pomerančové pokožky. Účinek masáže zvýší anticelulitidní zábal.
SHIATSU MASÁŽ
Shiatsu masáž využívá poznatky tradiční orientální medicíny. Je
založena na síle léčebného doteku a využívá kombinací léčebné masáže, akupresury i reflexní
terapie. Aplikuje se bez svlékání a masážních přípravků. Dostavuje se při ní intenzivní příliv nové
energie a duševní pohody.
OBKLAD Z PŘÍRODNÍHO VČELÍHO VOSKU
Aplikace obkladu ze
včelího vosku je příjemný a intenzivní zážitek pro všechny smysly. Prohřívá, uvolňuje a pěstí pokožku, která je po aplikaci voskového obkladu jemná a hladká. Účinné jsou při bolestech svalů a kloubů,
bolestech hlavy a migréně.
SPA ZKRÁŠLUJÍCÍ RITUÁLY
Exkluzivní Spa rituály prestižní kosmetiky s neobyčejnými přírodními ingrediencemi pro péči o tělo nebo obličej ošetří pokožku a rozmazlí duši.
35
ƛƝƦǡƣΎƤƴƲƝǵƫƣȤƛƠΎƙΎƯƝƤƤƦƝƫƫΎƨƪƧƛƝƜƭƪΎƮΎƣǁΎΎ
Palace
Jurkovičův dům
M
L, M
L, M
190
140
160
160
-
175
130
145
175
130
145
T/2, V
420
465
380
380
M
V
L, V
V
L, V
*
M
M
M
M
320
400
465
465
465
545
210
335
210
210
350
445
475
475
555
-
300
360
420
420
420
500
190
310
190
190
300
360
420
420
420
500
190
190
190
M
M
V
V
V
L, V
L, M
L, V
220
250
370
335
540
280
435
240
270
400
370
590
310
465
190
230
335
310
490
260
400
190
230
335
310
310
490
260
400
L, T/2, V
M
305
200
335
-
275
165
275
165
L, V
M
M
M
395
100
125
45
425
140
-
360
-
360
100
115
45
L, M
L, M
M
M
120
120
220
115
130
250
125
110
200
-
110
115
200
105
-
180
180
165
165
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
Inhalace minerální vody
Inhalace - individuální
Inhalace - skupinová
Inhalace léková
Uhličité koupele
Přírodní uhličitá koupel
Hydroterapie
Perličková koupel
Koupel s přísadami
Rašelinová koupel
Humátová koupel
Solfatanová koupel
Jodo - bromová koupel
Vířivá koupel na horní (dolní) končetiny
Střídavá končetinová koupel
Střídavé nožní koupele
Skotský střik
Masáže
Klasická masáž - částečná
Masáž éterickým olejem - částečná
Podvodní ruční masáž
Hydromasážní koupel
Hydromasážní koupel s barevnou terapií
Lymfatická drenáž - ruční (1 končetina)
Lymfatická drenáž - přístrojová (30 min.)
Reflexní masáž (1 sestava)
Obklady
Rašelinový obklad (2 místa)
Parafínový obklad (2 místa)
Kineziterapie
Léčebný tělocvik individuální
SM systém (malá skupina)
Skupinové cvičení v bazénu
Plavání (30 min.)
Ostatní terapie
Ultrazvuk
Plynové injekce
Oxygenoterapie (30 min.)
Aromaterapie
Konzultace s lékařem
Předpis procedury lékařem
Morava Centrální lázně
Inhalatorium
Alexandria Jurkovičův dům
WELLNESS PROCEDURY
Wellness koupele
Masáž vonným krémem
Antistresová masáž hlavy (25 min.)
Anticelulitidní masáž (45 min.)
Masáž medem (25 min.)
Masáž horkou čokoládou (25 min.)
Masáž lávovými kameny (25 min.)
Obklad z přírodního včelího vosku (15 min.)
SPA zkrášlující rituál obličeje
SPA zkrášlující rituál těla
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
515
270
465
550
465
465
465
495
620
1 200
465
440
465
550
465
465
465
430
od 820
od 1 260
Palace
Centrální lázně
Inhalatorium
475
250
435
520
435
435
435
-
445
230
400
400
400
465
-
Vysvětlivky:
L - proceduru lze absolvovat pouze s předpisem lékaře T/2 - bez předpisu lékaře lze proceduru absolvovat max. 2x týdně
V - velká lázeňská procedura M - malá lázeňská procedura W - wellness procedura
* nepatří do velkých procedur (pouze za přímou úhradu)
O lázeňské procedury a balíčky z aktuální nabídky si můžete fakultativně rozšířit program svého pobytu.
.
BALÍČEK INHALACÍ
POČÍTAČOVÁ KINEZIOLOGIE
Blahodárné účinky zdejších léčivých minerálních vod na
dýchací cesty si sami můžete vyzkoušet inhalacemi,
které zlepšují funkci sliznice dýchacích cest, působí
protizánětlivě, usnadňují vykašlávání a působí také
preventivně k pročištění dýchacích cest.
Počítačová kineziologie (Computer Kinesiology) je moderní
léčebná metoda, která je schopna odhalit funkční poruchy
organismu, které běžnými diagnostickými metodami (RTG,
CT, ultrazvuk, magnetická rezonance) nelze zobrazit.
5x inhalace minerální vody (individuální)
400 Kč
Cenově zvýhodněný balíček 5 inhalací (tj. 5 malých
procedur) si můžete zakoupit ke kterémukoliv pobytu.
.
.
.
Výsledkem vyšetření je mapa dysfunkcí a kritických míst
v organismu s návrhem vhodné terapie. Lékař vám sestaví
osobní plán, který využívá speciálních cviků, masáží a dalších
procedur.
Komplexní vyšetření Computer Kinesiology 1 200 Kč
Kontrolní vyšetření Computer Kinesiology
800 Kč
Každé další vyšetření Computer Kinesiology 500 Kč
Ošetření Computer Kinesiology si můžete zakoupit ke
kterémukoli pobytu. Doporučujeme rezervaci předem,
tel. 577 682 323
e-mail: [email protected]
35
36
ƤNjǁƝƚƦNjΎƤƴƲƦǍΎƢƴƛƠƱƥƧƮ
ƤNjǁƝƚƦNjΎƤƴƲƦǍΎƢƴƛƠƱƥƧƮ
UNIKÁTNÍ LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU RADONOVOU VODOU
Na západě Čech, zasazeny uprostřed malebné krušnohorské přírody
leží půvabné jáchymovské lázně. První radonové lázně světa pomáhají již více než sto let od bolestí a dodávají svým hostům tolik
potřebnou energii přímo z hlubin země. Díky své poloze přímo
pod nejvyšší horou Krušných hor se staly jáchymovské lázně také
oblíbeným střediskem zimních radovánek. Ať už pro zdraví nebo
pro zážitek, lázně Jáchymov stojí za to navštívit.
36
www.laznejachymov.cz
ČLEN SKUPINY
INDIKACE
Radonová voda výrazně zlepšuje hybnost kloubů, působí protizánětlivě, zvyšuje obranyschopnost organismu, zlepšuje
prokrvení, zasahuje do buněčných chemických procesů, stimuluje opravné procesy v jádrech buňky, a tím snižuje
spotřebu analgetik či jiných léčiv. Ve většině případů trvá úleva i u chronicky nemocných déle než půl roku.
A především - léčba je velmi vhodná i pro klienty vyššího věku.
NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
rRevmatoidní artritis
rAnkylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc),
soustavně léčené v rámci ambulantní péče
rOstatní séronegativní spondartritis (psoriatická artritis,
Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní
– parainfekční)
rDifúzní onemocnění pojiva (systémový lupus
erythematodus, sklerodermie, polymyositis,
dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní
překryvné syndromy)
rOsteoporóza
rBolestivé syndromy šlach, úponové syndromy
rKoxartroza, gonartroza
rArtrózy kloubů včetně stavů po náhradě kloubů
rBolesti zad funkčního původu
rStavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích
(po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního)
rStavy po amputacích dolní končetiny
NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
rOnemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém
nebo zánětlivém
rFunkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách,
chronický lymfatický edém
NEMOCI METABOLICKÉ
rKomplikace diabetes mellitus
NEMOCI NERVOVÉ
rObrna lícního nervu
rPostpoliomyelitický syndrom
rChabé obrny periferního nervstva
rPolyneuropatie
rKořenové syndromy
rZánětlivé nemoci centrálního nervstva
rHemiparézy a paraparézy cévního původu
rStavy po poraněních a operacích mozku, míchy
a periferního nervstva
rRoztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění
v remisi
rNervosvalová onemocnění
rSyringomyelie s paretickými projevy
rDětská mozková obrna
rParkinsonova nemoc
NEMOCI KOŽNÍ
rStavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech,
kde hrozí značné kontraktury.
37
TRADIČNÍ
JÁCHYMOVSKÁ KÚRA
ƨƪƧΎƫƙƥƧƨƤƴƬƛƝ
ƬƪƴƨǡΎƮƴƫΎƚƧƤƝƫƬơΎƲƙƜΎƙΎƣƤƧƭƚȜ˾ΎƛƠƛƝƬƝΎƨƪƧΎƫƮNjΎƲƜƪƙƮǡΎƭƜǍƤƙƬΎƦǍƛƧΎƦƙƮǡƛ˾
Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře, který po vstupním vyšetření sestaví
individuální léčebný program a předepíše nejvhodnější procedury. Základem jsou
koupele v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální
terapie a odborné rehabilitace.
ȽȲΎ̸̰̯Ύƣɗ̐ΎȽɁȽȰȯ̐ΎȲȳȼ
LÉČEBNÝ PROGRAM ZAHRNUJE:
. ubytování s plnou penzí
. vstupní, kontrolní a závěrečné lékařské
(krevní obraz, glykémie, vyšetření
kyseliny močové)
. 25 léčebných procedur týdně (včetně
radonových koupelí) na doporučení
lékaře a s přihlédnutím ke zdravotnímu
stavu klienta
ÚHRADA LÉČBY ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Pokud vám pojišťovna schválila lékařský návrh komplexní lázeňské péče,
uhradí vám celý pobyt v lázních. Připlácíte si pouze v případě, vyberete-li
si lázeňský dům s nadstandardní péčí. Stravování formou volného výběru
(bufet) je v hotelech Běhounek a Curie standardním komfortem našich
lázní.
Výše doplatků se pohybuje od nuly po 1 380 Kč/den v luxusním apartmánu
čtyřhvězdičkového hotelu Radium Palace.
Tradiční jáchymovskou léčbu můžete čerpat také s pomocí příspěvkové
lázeňské péče, kdy je vám z prostředků veřejného zdravotního pojištění
plně hrazeno celé léčení.
Úhrada ubytování a stravování vás pak v balíčku vyjde od 370 do 2 210 Kč/den
v závislosti na vámi vybrané kategorii ubytování. Rádi vás v jáchymovských
lázních přivítáme i v případě, máte-li již vystaven FT nebo K poukaz
k ambulantní léčbě.
Ceny v Kč za osobu a den:
Lázeňský hotel
Běhounek
***+
Dalibor***
Penzion „M“***
Jitřenka***
Curie***
Praha***
Elektra***
Lužice***
Dagmar**
Astoria***
Radium Palace****
Kategorie
Ap.
I.A
Ap.
I.A Plus
I.A
I.A
III.
I.A.
I.A.
de Luxe
I.A.
I.
II.
I.A.
Ap., Curie, Premium
Ap. Standard
Superior Plus
Superior
de Luxe
I.A.
Mezisezóna
Hlavní sezóna
Zimní sezóna
1. 4. - 31. 5. 2013,
1. 10. - 14. 11. 2013
1. 6. 2013 - 30. 9. 2013
15. 11. 2013 - 31. 3. 2014*
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1 990
1 540
1 700
1 490
1 390
1 210
1 040
1 410
1 350
1 630
1 350
1 170
1 010
1 260
2 850
2 700
2 110
1 850
1 760
1 560
1 800
1 580
1 270
1 120
1 600
1 580
1 580
1 270
1 440
2 490
2 220
2 110
1 840
2 070
1 620
1 780
1 570
1 470
1 260
1 140
1 480
1 430
1 710
1 430
1 220
1 110
1 300
2 970
2 820
2 240
1 990
1 880
1 640
1 910
1 660
1 330
1 200
1 690
1 660
1 660
1 330
1 510
2 690
2 350
2 240
1 970
1 900
1 450
1 580
1 410
1 310
1 150
940
1 380
1 270
1 510
1 270
1 120
910
1 190
2 700
2 550
1 960
1 770
1 660
1 470
1 720
1 460
1 200
1 020
1 570
1 460
1 460
1 200
1 340
2 390
2 110
2 030
1 760
ƤNjǁƝƚƦNjΎƤƴƲƦǍΎƢƴƛƠƱƥƧƮ
vyšetření vč. lékařské zprávy
. základní laboratorní vyšetření
DÉLKA LÉČEBNÉHO POBYTU
Optimální léčebný efekt přináší třítýdenní pobyt, minimální délka pobytu Tradiční
jáchymovská kúra je od 11 přenocování.
Vysvětlivky: 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, Ap. - apartmá, * v období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.
Ceny od 2. 1. - 31. 3. 2013 jsou uvedeny na www.laznejachymov.cz
37
ƤNjǁƝƚƦNjΎƤƴƲƦǍΎƢƴƛƠƱƥƧƮ
38
VITAL TÝDNY
V JÁCHYMOVSKÝCH LÁZNÍCH
RELAX
V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
ƮơƬƙƤΎƨƪƧƟƪƙƥΎƜƤƝΎƮƤƙƫƬƦǡƠƧΎƮȤƚǍƪƭ
ƬȈơΎƜƦƱΎƨƤƦNjΎƨƧƠƧƜƱ
ȽȲΎ̲Ύ̸̯̯Ύƣɗ̐ΎȽɁȽȰȯ̐Ύ̵ΎȲȳȼȼɷΎȾȽȰɇɂ
ȽȲΎ̲Ύ̶̱̯Ύƣɗ̐ΎȽɁȽȰȯ̐Ύ̲ΎȲȳȼȼɷΎȾȽȰɇɂ
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
rYVCZUPWÃOÎTQPMPQFO[Î
rWJUBMQSPHSBNEMFWMBTUOÎIPWÝCǏSV
rEBMØÎTMVßCZEMFWZCSBOÊIPWJUBM
QSPHSBNV
ƮƱƚƝƪƬƝΎƫơΎƲΎƮơƬƙƤΎƨƪƧƟƪƙƥȜ˷˷˷
ƮƱƚƝƪƬƝΎƫơΎƲΎƪƝƤƙưƙǁƦǡƛƠΎƨƧƚƱƬȜ˸
Vital program REGENERACE PRO KAŽDÝ VĚK
RELAX EXCLUSIV
RELAX KLASIK
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
rYVCZUPWÃOÎTQPMPQFO[Î
rYSBEPOPWÃLPVQFM
rYNJÃTUFNJOÃNBTÃß
rYQPEWPEOÎNBTÃß
rYQFSMJNJLPWÃLPVQFM
rYTVDIÃVIMJNJJUÃLPVQFM
rYNVMUJNBTÃß
rYPYZHFOPUFSBQJF
rYTPMOÃKFTLZOǏ
rYBRVBHZNOBTUJLB
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
rYVCZUPWÃOÎTQPMPQFO[Î
rYSBEPOPWÃLPVQFM
rYNJÃTUFNJOÃNBTÃß
rYTVDIÃVIMJNJJUÃLPVQFM
rYPYZHFOPUFSBQJF
rYBRVBHZNOBTUJLB
rYTPMOÃKFTLZOǏ
rYSBEPOPWÃLPVQFMrYNJÃTUFNJOÃNBTÃßrYQFSMJNJLPWÃLPVQFMrYCZMJOLPWÃ
LPVQFMrYPYZHFOPUFSBQJFrYTVDIÃVIMJNJJUÃLPVQFMrYTPMOÃKFTLZOǏ
rYTBVOBrYNBMÊPCNJFSTUWFOÎrYBRVBHZNOBTUJLB
Vital program BEAUTY VITAL
rYCZMJOLPWÃLPVQFMrYSFóFYOÎNBTÃßQMPTLZOPIZrYVIMJNJJUÃLPVQFM
rYBSPNBNBTÃßrYQFSMJNJLPWÃLPVQFMTQǭÎTBEPVrYTBVOBrYBRVBHZNOBTUJLB
rYLPTNFUJLBOFCPLBEFǭOJDUWÎrYQFEJLÙSBrYNBOJLÙSBrYNBMÊPCNJFSTUWFOÎ
Vital program PRO VITÁLNÍ DĚTI
rYWTUVQEP"RVBDFOUSBWNJTBVOZNJO
rYTPMOÃKFTLZOǏrYOÃWØUǏWBLJOB
OFCPEJWBEMBOFCP[BQǹKNJFOÎ%7%rTMBELÃPENǏOBrEÃSFLQSPEǏUJ
38
0EEFKUFTFVWPMǥVKÎDÎNNBTÃßÎN
QPOPǭUFTFEPLPVQFMFKFKÎßCVCMJOLZ
QPIMBEÎWBØFUǏMPBOFDIUFVLMJEOJU
TWPVNZTMWCMBIPEÃSOÊNNJLSPLMJNBUVTPMOÊKFTLZOǏ3FMBYPWBUCVEF
OFKFOWBØFUǏMPBMFJEVØF
5BKFNTUWÎPQSBWEPWÊIPPEQPNJJOLV
TQPNJÎWÃWBLUJWOÎSFMBYBDJLUFSÃQǭJOÃØÎ
ÙMFWVPEOBQǏUÎQPTJMVKFBIBSNPOJ[VKF
DFMÝPSHBOJTNVT6LMJEǥVKÎDÎLPVQFMF
BMÃ[FǥTLÊQSPDFEVSZWÃTOFDIBKÎ
[BQPNFOPVUOBWØFDIOZTUBSPTUJBLSÃTOÃ
IPSTLÃQǭÎSPEBVEǏMÃ[WBØFIPQPCZUV
EPWPMFOPVQSPUǏMPJEVØJ
WTUVQEP"RVBDFOUSBBTPMOÊKFTLZOǏNÃEPTQǏMÝEPQSPWPEEÎUǏUFEPMFU[EBSNB
39
JÁCHYMOVSKÁ SNOWMÁNIE
S RODINOU DO LÁZNÍ
ƦƙΎƤƱȨƝΎƜƧΎƢƴƛƠƱƥƧƮƫƣȤƛƠΎƤƴƲƦǡ
ƪƧƜơƦƦNjΎƚƙƤǡǁƣƱ
ȽȲΎ̷̷̯Ύƣɗ̐ΎȽɁȽȰȯ̐ΎȲȳȼ
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
r1x ubytování s polopenzí
r1x vstup do Aquacentra a sauny (90 min.)
r1x částečná masáž unavených svalů
nebo relaxace v solné jeskyni
Lyžování na Klínovci, Božím Daru a v Oberwiesenthalu nabízí různě náročné sjezdovky
od 330 do 2 500 m, U-rampu kategorie
Superpipe, snowpark a přes 140 km upravených běžeckých tratí na české i německé
straně Krušných hor. Nově nabízí skiareál
Klínovec moderní sedačkovou lanovku
a propojení s lyžařským centrem Oberwiesenthal jedinou permanentkou! Hosté,
ubytovaní v lázních Jáchymov mají navíc
na permanentky lyžařských areálů Klínovec
a Boží Dar zajištěny výrazné slevy.
Lázeňský skibus vás sveze až na svah
za pouhých 50 Kč!
Přijeďte si s celou rodinou odpočinout, užít si vycházky a sportovní aktivity v krásném
prostředí Krušných hor. Kromě pohodlného ubytování v apartmánech i vícelůžkových pokojích nabízíme wellness procedury, vodní relaxaci v moderním aquacentru
i tipy na zajímavé výlety. Maminky vybíravých a loudavých dětí jistě ocení celodenní
bufetové stravování a milovníci lyžování si přijdou na své při brouzdání zasněžených
klínoveckých svahů.
VÁŠ BALÍČEK SLUŽEB:
r6/3x ubytování s polopenzí
rvital program dle vlastního výběru
u pobytu na 6 nocí nebo lázeňské
procedury u pobytu na 3 noci
VITAL PROGRAM
dle vlastního výběru u pobytu
na 6 nocí:
rRegenerace pro každý věk
rBeauty Vital
rProgram pro vitální děti
Nabídka Vital programů je uvedena
na str. 38.
ƤNjǁƝƚƦNjΎƤƴƲƦǍΎƢƴƛƠƱƥƧƮ
Využijte výhodných mimosezóních cen
v lázních v době, kdy na horách sezona
právě vrcholí! Lázně Jáchymov jsou vzdáleny jen pár minut jízdy od nejvyššího
vrcholku Krušných hor – Klínovce. K dopravě ke svahu navíc můžete využít služeb
lázeňského pendlbusu, běžecké tratě
začínají hned za vaším lázeňským hotelem.
Po návratu vás budou čekat útulné pokojíčky, zahřáté kavárny, vynikající jídlo i relaxační procedury. A kdo nebude nasycen
celodenním sportováním, může se ještě
dostatečně vyřádit v moderním aquacentru.
ȽȲΎ̷Ύ̰̯̯Ύƣɗ
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY u pobytu na 3 noci:
Pro dospělé:
r1x radonová koupel
r1x částečná masáž
r1x uhličitá koupel
RODINNÉ BALÍČKY
r1x oxygenoterapie
r1x aquagymnastika
r1x vstup do solné jeskyně
Počet osob
Počet nocí
2 dospělí + 2 děti
6
2 dospělí + 1 dítě
6
2 dospělí + 2 děti
3
2 dospělí + 1 dítě
3
Děti do 2 let mají pobyt ZDARMA.
Pro děti:
r3x vstup do Aquacentra
r3x vstup do solné jeskyně
Stravování
Cena
polopenze
polopenze
polopenze
polopenze
od 11 640 Kč
od 11 100 Kč
8 880 Kč
od 8 100 Kč
39
NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA V ČESKÉ REPUBLICE
Objednejte si pobyt
z naší nabídky
na rok 2013 ještě letos
a ZÍSKEJTE VÝHODNOU
SLEVU
za včasnou objednávku.
Více informací najdete na str. 8.
Lázně Luhačovice, a.s. a Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
členové lázeňské skupiny SPA & NATURE RESORTS
unikátní léčba pohybových obtíží
radonovou vodou
Lázně Luhačovice a Lázně Jáchymov.
týdenní a třídenní wellness pobyty
Místa z opačných konců republiky s unikátními přírodními
léčivými zdroji. Oboje lázně mají dlouholetou tradici a poskytují
špičkovou lázeňskou péči.
Spojením Lázní Luhačovice, a.s. a Léčebných lázní
Jáchymov a.s. vznikla největší lázeňská skupina v České republice.
načerpání energie
z čistě přírodního zdroje
Nabízíme ubytování a péči pro více jak 2000 dospělých a 200 dětí:
Lázně Luhačovice
. léčba onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí a cukrovky
. malebné lázeňské domy a upravené parky
. krásné okolí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
Lázně Jáchymov
. léčba onemocnění pohybového aparátu radonovou vodou,
VÁNOČNÍ POBYTY
POPRVÉ
OP
PRVÉ
v Lázních
ch LLuhačovice.
uhačovice.
ce..
jejíž unikátnost je známa po celém světě
. jedinečné prostředí Krušných hor
Vyberte si z široké škály našich služeb.
Pomáháme léčit mnoho onemocnění uprostřed krásné přírody,
zeleně a čistého ovzduší.
Žádejte nab
nabídkový
bídkový
ovýý kkata
kat
katalog.
t og.
talog
g.
g.
Lázně Jáchymov
Uklidňující příroda Krušných hor,
profesionální hýčkání a čistě
přírodní zdroj radonové vody Vás
vrátí do doby, kdy péče o vlastní
zdraví byla tou nejdůležitější věcí
na světě...
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 682 100, 734 645 380, e-mail: [email protected]
www.LazneLuhacovice.cz
ravím ....
d
z
a
z
a
t
st
ce
Vaše
Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel.: 353 833 333, e-mail: [email protected]
www.laznejachymov.cz
TISK KATALOGU SRPEN 2012
Lázně Luhačovice
Download

LÉČEBNÝ POBYT 7 dní