KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Sdružení politických hnutí Veřejné zájmy a Úsvit přímé demokracie a nezávislých
kandidátů
Typ volební strany
VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ
s podporou Iniciativy za levnější MHD, spolku P-FANS a Úsvitu přímé demokracie
Název volební strany
Kandidáti:
Poř.
č.
Jméno,
příjmení
1.
Mgr. Alice
Huspeková
42
2.
Ing. Petr
Hrabák
31
3.
Mgr. Dagmar
Beránková
54
4.
Daniela
Dokulilová,
DiS
31
Věk
1)
Povolání
Advokátka,
zástupce
spolku
Šalamoun pro
Plzeňský kraj
Referent
životního
prostředí na
MěÚ
Speciální
pedagog,
aktivistka
spolku
„Svoboda
zvířat“
Asistentka
ředitele na
mateřské
Název
politické
strany nebo
politického
Část obce
hnutí,
- nečlení-li
jehož je
se obec na
kandidát
části - název
členem,
obce
popř. údaj
2)
“bez
politické
příslušnosti”
3)
Plzeň 3
Veřejné zájmy
Označení
politického hnutí,
které kandidáta
navrhlo nebo
označení, že jde o
nezávislého
kandidáta
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Úsvit přímé
demokracie
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Úsvit přímé
demokracie
5.
Bc. Dita
Portová
43
6.
Jiří Benda
52
7.
Daniela
Pecinová
23
8.
Roman Páník
29
9.
Ladislav
Steiner
10. Alice
Randáková
53
11. Radek Záluský
35
12. Ing. Jaroslav
Lindmajer
13. Bc. Pavel
Hanzl
71
14. Jindřiška
Hendrichová
77
15.
Pavla
Zelenková
49
16.
Dana Pešlová
56
17.
Ing. Miroslav
Helige
22
23
73
dovolené
Ekonomka,
členka
Komise pro
otevřený kraj
Plzeňského
kraje
Řidič MHD
Zakládající
členka
iniciativy
„Sto –
nožka“ pro
zdravotně
handicapovan
é
Manažer
prodeje
Živnostník ve
stavebnictví
VŠ
studentka,
tajemnice
Veřejných
zájmů
Recepční
PMDP
Technik
v důchodu
VŠ student,
člen
Regionálního
technologick
ého institutu
Operní
pěvkyně a
učitelka
v důchodu
Studijní
referentka na
VŠ
Bankovní
úřednice
v důchodu
Zástupce
ředitelky
Masarykova
gymnázia v
důchodu
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Úsvit přímé
demokracie
Veřejné zájmy
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Veřejné zájmy
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Úsvit přímé
demokracie
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Úsvit přímé
demokracie
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Úsvit přímé
demokracie
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Úsvit přímé
demokracie
Veřejné zájmy
Úsvit přímé
demokracie
18.
Antonín Jireš
19.
Eva Slavíková
20.
Jiřina
Marešová
Bohumila
Jirousková
Alena
Blažková
58
23.
Zdeněk Šindler
56
24.
Mgr. Monika
Houšková
Hana
Hohausová
Pavlína
Daňková
35
21.
22.
25.
26.
48
75
44
57
47
44
Řidič MHD
Plzeň 3
SŠ učitelka
ekonomiky
v důchodu
Akademická
sochařka
Kontrolorka
ve výrobě
Servírka,
invalidní
důchodkyně
Učitel v ZUŠ
Plzeň 3
Speciální
pedagog
Porodní
asistentka
Vedoucí
stravovacího
zařízení
Stavař,
vývojový
pracovník
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Úsvit přímé
demokracie
Nezávislý
kandidát
Veřejné zájmy
Nezávislý
kandidát
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Bez politické
příslušnosti
Veřejné zájmy
Plzeň 3
Plzeň 3
Josef
Machalíček
28.
Barbora
Daňková
Maaja
Brávková
Zuzana
Beránková
20
Studentka
Plzeň 3
44
Dělnice
Plzeň 3
26
Plzeň 3
31.
Marek Korda
41
32.
Andrea
Jelínková
38
33.
Věra
Nachtmanová
56
Zástupce
vedoucího
pobočky
banky
Obchodní
zástupce,
fotbalista SK
Rapid
Manažerka
úklidové
firmy
Bývalá
administrativ
ní pracovnice
30.
Veřejné zájmy
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
27.
29.
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Nezávislý
kandidát
Veřejné zájmy
Veřejné zájmy
Veřejné zájmy
………………………………………………
Zmocněnec volební strany
jméno, příjmení
……………………………………………..
místo, kde je přihlášen k trvalému
pobytu
podpis zmocněnce
……………………………………………
…………………………………………………
Náhradník zmocněnce
jméno, příjmení
……………………………………………….
Osoba oprávněná jednat jménem
politického hnutí Veřejné zájmy
jméno, příjmení, označení funkce
…………………………………………….
Osoba oprávněná jednat jménem
politického hnutí Veřejné zájmy
jméno, příjmení, označení funkce
..…………………………………………..
místo, kde je přihlášen k trvalému
pobytu
…………………………………
podpis oprávněné osoby
…………………………………..
podpis oprávněné osoby
Osoba oprávněná jednat jménem
politického hnutí Úsvit přímé demokracie
jméno, příjmení, označení funkce
…………………………………………….
Osoba oprávněná jednat jménem
politického hnutí Úsvit přímé demokracie
jméno, příjmení, označení funkce
V ............................. dne .........................
Přílohy: Prohlášení kandidátů
____________________________________
1) věk ke dni podání kandidátní listiny
2) nečlení-li se obec na části - uvede se název obce
3) uvede se celý název politické strany, ne zkratka
………………………………
podpis oprávněné osoby
………………………….
podpis oprávněné osoby
Download

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do Zastupitelstva