F LORA OLOM OUC 2 01 3
PODZIMNÍ ETAPA
18. ročník výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
OLIMA 2013
18. ročník festivalu gastronomie a nápojů
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2013
24. ročník trhů květin, semen, ovocných a okrasných dřevin,
zahradnických pomůcek a potřeb a drobné zahradní mechanizace
3. – 6. ŘÍJNA 2013
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
Smetanovy sady, pavilony E, G, H, hala B
a venkovní plochy
Spolupořadatelé:
Ovocnářská unie České republiky • Zelinářská unie Čech a Moravy
Svaz školkařů České republiky • Český zahrádkářský svaz
Svaz květinářů a floristů ČR • Vinařský fond ČR
Unie destilatérů ČR
Vážení přátelé,
vystavovatelé a návštěvníci,
dovolte, abych Vás přivítal na letos už poslední „zelené“ akci našeho výstaviště – podzimní etapě zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC. Výstavu věnovanou propagaci toho
nejkvalitnějšího z letošních výpěstků ovoce a zeleniny domácích pěstitelů sdružených
v odborných uniích - Ovocnářské unii České republiky a Zelinářské unii Čech a Moravy
- která letos vstupuje už do 18. ročníku, doprovází tradiční Podzimní zahradnické trhy.
Závěrečná z trojice zahradnických výstav Flora Olomouc nabídne svým návštěvníkům
také expozici ovocných školkařských výpěstků členů Svazu školkařů ČR a jako vždy velmi
pestrou a přitažlivou společnou expozici Českého zahrádkářského svazu. Letos se nám
také povedlo obnovit tradici podzimního aranžování v olomouckých kostelech. Krásné
květinové aranže zdobí olomoucké chrámy sv. Mořice, Michala, Panny Marie Sněžné, kapucínský kostel Zvěstování Páně a slavnostní sál Arcibiskupského paláce. Akce se zúčastnily nejen domácí reprezentanti Svazu květinářů a floristů ČR a výstaviště Flora, ale také
floristé z Polska a Rakouska.
Souběžně s podzimní zahradnickou výstavou opět probíhá festival gastronomie a nápojů OLIMA s nabídkou krajových specialit, ochutnávkami potravin oceněných titulem
Regionální potravina Olomouckého kraje 2013 a Výrobek Olomouckého kraje, s oblíbenými Dny moravských vín, a také jubilejním, 10. ročníkem soutěžní přehlídky ovocných
pálenek – Grand Prix Flora košt.
Milí přátelé, ať se Vám u nás, na podzimním zahradnickém svátku, líbí.
Ing. Jiří Uhlíř,
ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
3
OBSAH / Content
Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Základní údaje --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
Všeobecné informace --------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Doprovodný program ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Plán výstaviště -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Plánky rozmístění vystavovatelů --------------------------------------------------------------------------------------- 15
Nomenklatura Flora Olomouc, Olima, PZT ----------------------------------------------------------------------- 19
Seznam vystavovatelů FLORA OLOMOUC, podzimní etapa --------------------------------------------- 20
Seznam vystavovatelů OLIMA ------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Seznam vystavovatelů PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY ------------------------------------------------- 29
Inzerce --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
Předběžná přihláška, daňový doklad -------------------------------------------------------------------------------- 48
4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE / Basic data
Název akce:
Name of event:
FLORA OLOMOUC 2013, podzimní etapa
OLIMA 2013
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2013
Umístění akce:
Location of event:
Výstaviště Flora Olomouc, Smetanovy sady
pavilony E, G, H, B – hala a volné venkovní plochy
Návštěvní doba:
Opening hours:
3.-5. 10. – 9 – 18 hodin
6. 10. – 9 – 17 hodin
Pořadatel:
Organiser:
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 726 111 fax: +420 585 413 370
e-mail: info@flora-ol.cz
www.flora-ol.cz
Spolupořadatelé:
Co-organisers:
Ovocnářská unie ČR
Holovousy 1, 508 01 Hořice
tel.: 493 692 834
e-mail: [email protected]
www.ovocnarska-unie.cz
Ovocnářská unie Moravy a Slezska
Přízová 8, 602 00 Brno
Zelinářská unie Čech a Moravy
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel.: 585 413 619, fax: 585 413 619
e-mail: [email protected]
www.zelinarska-unie.cz
Český zahrádkářský svaz
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
tel.: 222 781 620, fax: 222 782 711
e-mail: [email protected]
www.zahradkari.cz
Školkařský svaz České republiky
Holovousy 1, 508 01 Hořice
předseda: Ing. Václav Koběluš, Ph.D.
e-mail: [email protected]
tajemník: Ing. Roman Chaloupka
e-mail: [email protected]
Svaz květinářů a floristů ČR
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: 585 426 290, fax: 585 413 370
e-mail: [email protected]
www.svazkvetinaruafloristu.cz
5
Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR
Inspektorát v Olomouci
Blanická 3, 772 00 Olomouc
tel.: 585 232 068
Zahradnická fakulta Lednice na Moravě,
MENDELOVA UNIVERZITA v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice
tel.: 519 367 211, fax: 519 367 222
e-mail: [email protected]
www.zf.mendelu.cz
Unie destilatérů ČR
Rubešova 10, 120 00 Praha 2
www.ud.cz
Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
tel: 541 652 471, fax: 541 652 479
e-mail: [email protected]
www.vinarskyfond.cz
Ředitel výstaviště:
Fair ground direktor:
Ing. Jiří Uhlíř
tel.: 585 726 258
e-mail: sekretariat@flora-ol.cz
Vedoucí pracovníci akce:
Managers in charge of events:
Ing. Věra Mazalová
obchodní náměstkyně
tel.: 585 726 257
e-mail: mazalova@flora-ol.cz
Organizace akce
a akvizice vystavovatelů:
Organisation and
recruitment
of exhibitors:
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa (Hortikomplex)
pavilony H, hala B a venkovní plochy
Ing. Vojtěch Zahradník, garant akce
tel.: 585 726 291
e-mail: zahradnik@flora-ol.cz
Ing. Věra Mazalová,
tel: 585 726 257
e-mail: mazalova@flora-ol.cz
OLIMA – pavilon E, G
FLORA KOŠT – pavilon G
Ing. Jana Jirovská, garant akce
tel.: 585 726 200
e-mail: jirovska@flora-ol.cz
Lukáš Juřica
tel.: 585 726 211
e-mail: jurica.lukas@flora-ol.cz
6
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
venkovní plochy
Ing. Dagmar Maixnerová, garant akce
tel.: 585 726 207
e-mail: trhy@flora-ol.cz
Libuše Hutařová
tel.: 585 726 267
hutarova@flora-ol.cz
Projektant výstavy:
Exhibition designer:
hala B – Hana Tunková, Pavlína Bukolská
téma: „Ovoce a zelenina na váš stůl“
pavilon H – Ing. Pavlína Švecová
téma: „Rodokmen odrůd jabloní – spanilá
cesta jablečných šlechticů“
Výstavba expozic,
výstav. práce a služby:
Contruction
of exhibitions, services:
Robert Svoboda,
vedoucí oddělení realizace výstav
tel.: 585 726 256
e-mail: svoboda.robert@flora-ol.cz
Jaromír Svoboda
oddělení realizace výstav
tel.: 585 726 256
e-mail: jardas@flora-ol.cz
Reklama a propagace:
Advertising and promotion:
PhDr. Zuzana Studená
ved. oddělení reklamy a propagace, tisk. mluvčí
tel.: 585 726 219
e-mail: info@flora-ol.cz
PaedDr. Eva Brachtlová, reklama a propagace
tel.: 585 726 210
e-mail: brachtlova@flora-ol.cz
Karin Švábová, reklama a propagace
tel.: 585 726 238
e-mail: svabova@flora-ol.cz
Zahradnický úsek:
Horticurtural division:
Ing. Naděžda Krejčí
provozní náměstkyně
tel.. 585 726 215
e-mail: krejci@flora-ol.cz
Technický úsek:
Technical division:
Ing. Jiří Svačinka
technický náměstek
tel.: 585 726 203
e-mail: svacinka@flora-ol.cz
Ekonomický úsek:
Economic division:
Jitka Varhaníčková
ekonomická náměstkyně
tel.: 585 726 212
e-mail: varhanickova@flora-ol.cz
7
VŠEOBECNÉ INFORMACE / Information
Statistická data:
Statistical Data:
Počet vystavovatelů:
Number of exhibitors:
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa
OLIMA
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
112
50
155
Výstavní plocha:
Exhibition area:
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa
krytá v pavilonech
venkovní
celkem
950 m2
2000 m2
2950 m2
OLIMA
krytá v pavilonech
venkovní
celkem
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
venkovní
233 m2
36 m2
269 m2
1372 m2
Celní úřad:
Customs office:
Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 222 838
Spediční služby:
Forwarding services:
JIKO, Sladkovského 27, 772 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 311 667
SOS – jednotné číslo:
Emergency call:
tel.: 112
Lékařská služba:
Medical services:
tel.: 155, 585 224 444
Policie, Městská policie:
Police, City police:
tel.: 158, 156
Hasiči:
Fire brigade:
tel.: 150
Taxi:
Taxi:
tel.: 800 113 030 , 800 223 030
Informační centrum:
Information centre:
pavilon E
8
Tiskové centrum:
Press centre:
tisková mluvčí PhDr. Zuzana Studená
budova T1
Výstavní rozhlas:
Exhibition radio:
odd. reklamy a propagace
pavilon E
Občerstvení:
Snack-bar:
areál výstaviště Smetanovy sady
– obchodní centrum
hlavní alej – Café Restaurant Fontána
Vstupné:
Admission to exhibitioon:
platí pro akce:
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa
OLIMA, PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY,
vstup do sbírkových skleníků
a botanické zahrady a rozária VFO, a. s.
a botanické zahrady UP Olomouc
100,- Kč plnoplátci
80,- Kč zlevněné
(studenti, důchodci)
210,- Kč rodinné (2 dospělí + 1- 4 děti
do 15 let )
30,- Kč děti 6 – 15 let
15.- Kč vstupné pro organizované
školní skupiny (min. počet 10 osob)
zdarma děti do 10 let v doprovodu rodičů
a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
20,- Kč katalog
9
DOPROVODNÝ PROGRAM / Additional Festivities
ROZKVETLÉ PAMÁTKY – květinové aranžmá v olomouckých chrámech
Součástí výstavy bude už tradičně podzimní aranžování květin. Pořadatelé letos navážou
na tradici zdobení olomouckých chrámů. Květinovou výzdobu získají během výstavy chrámy v centru města: kostely sv. Mořice, Michala, Panny Marie Sněžné, kapucínský kostel
Zvěstování Páně a slavnostní sál olomouckého Arcibiskupského paláce. Akce se zúčastní
nejen domácí týmy - ze Svazu květinářů a floristů ČR a výstaviště Flora, ale také floristé
z Polska a Rakouska.
SOUTĚŽ O NEJLÉPE ŘEŠENOU EXPOZICI
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝPĚSTEK A NEJLEPŠÍ KOLEKCI ODRŮD
pavilon H a hala B a venkovní plocha u pavilonu H
GRAND PRIX OVOCNÝCH DESTILÁTŮ FLORA KOŠT
10. ročník mezinárodní soutěže ovocných destilátů
pavilon G
KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽE PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
„Příprava teplého pokrmu s použitím šípkového nebo brusinkového džemu“
pavilon E
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Zelinářská unie Čech a Moravy vyhlašuje v rámci podzimní etapy výstavy Flora Olomouc –
Hortikomplex 2013 kreslířskou soutěž pro děti: „O nejlepší zeleninový talíř.“ Obrázky oblíbené zeleniny, označené jménem a adresou dítěte do školky, školy či přímo domů a telefonním
číslem učitele či rodičů mohou děti přinášet ve čtvrtek 3. 10. 2013 po celý den a v pátek
4. 10. 2013 do 15 hodin do stánku Zelinářské unie Čech a Moravy ve výstavním stanu
olomouckého výstaviště. Děti, které přinesou svůj obrázek osobně, budou opět odměněny
zdravou pochoutkou. Po závěrečném vyhodnocení budou nejlepší kreslíři odměněni.
PORADENSKÁ SLUŽBA ČZS PRO ZAHRÁDKÁŘE A MYKOLOGICKÁ PORADNA
CIMBÁLOVÁ KAPELA, prodej burčáku – VINAŘI ČZS v pavilonu H
POZNEJ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO – putovní výstava fotografií unikátních skvostů rakouského Salcburku, Slovenska, Švýcarska, Číny a jihovýchodní Asie. Prezentaci fotografií UNESCO pořádá MEDIA IN po celou dobu podzimní výstavy Flora Olomouc v Café
restaurantu Fontána ve Smetanových sadech.
OSLAVY LESA NA FLOŘE – sobota 5. 10. – od 10 – 16 hodin
Rudolfova alej – VSTUP ZDARMA!
Zábavné poučení o lese a přírodě pro malé i velké. Soutěže, kvizy a hry s lesnickou tematikou o drobné ceny. Na stanovištích podél Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech bude
připraveno poznávání dřevin, prezentace péče o les, ukázky práce s motorovou pilou,
dřevořezbářství, lesní zážitkový chodník, elektronická střelnice, rýžování českých granátů,
poradenství pro drobné vlastníky lesa, vystoupení loveckých trubačů, mysliveckých kynologů, živá hudba. Vyhlášení výsledků 5. října od 8 do 11 hodin.
10
LETNÍ SCÉNA
5. října
10.00 – 16.00
10.00
10.10
11.30
12.50
13.00
14.10
14.30
16.00
Muzikanti, hrajte
zahájení
Orchestr mladých ZUŠ Hranice
dechová kapela Věrovanka
Mažoretky Profit Olomouc
FLORA Košt 2013 – vyhlášení výsledků
Mažoretky Profit Olomouc
dechová kapela Moraváci
závěr
6. října
11.00 – 12.30 DOŽÍNKY NA HANÉ
Zažijte opravdovou Hanou na sklonku žní - od ranního poděkování za úrodu a požehnání žencům, přes vzpomínky na robotu a krále Ječmínka, až po výmlat obilí historickou
mlátičkou Wichterle-Kovářík, předání dožínkového věnce hospodářovi s hospodyní a následnou bujarou zábavu. Ve společném programu účinkují: Hanácký mužský sbor Rovina
z Olomouce a širokého okolí, Mladá Haná z Velké Bystřice, Záhorská muzika z Olomouce,
Divadelní společnost Větřák z Pivína, Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané
a Hanácká mozeka Klas z Kralic na Hané.
12.30 – 14.30 KE KOŘENŮM
8. ročník festivalu interpretů lidové hudby a tance
Hostitelem regionálního putovního festivalu interpretů lidové hudby Ke kořenům, který
poprvé přijíždí na olomoucké Výstaviště Flora, je domácí Hanácký mužský sbor Rovina. Výběrem jednotlivých účinkujících si přehlídka klade za cíl prezentovat tradiční a co nejvíce
autentický lidový projev zpěváků, muzikantů i tanečníků z celé Moravy.
Pořádá: o. s. Folklorum za podpory Statutárního města Olomouce.
11
OLIMA 2013 - FESTIVAL GASTRONOMIE A NÁPOJŮ
DOPROVODNÝ PROGRAM
pavilon E
čtvrtek 3. října 2013
9.30 – 11.00
předání ocenění nejlepší Regionální potravina Olomouckého kraje
9.30 – 10.00
vystoupení hanáckého souboru v krojích
10.00 – 11.30
předání ocenění nejlepší Regionální potravina Olomouckého kraje
11.30 – 17.00
kuchařská soutěž OLIMA CUP 2013 – pokrm teplé nebo studené kuchyně s brusinkovým nebo šípkovým džemem (Výrobek oceněný jako
Regionální potravina Olomouckého kraje)
pátek 4. října 2013
9.30 – 10.00
vystoupení hanáckého souboru v krojích
10.00 – 11. 00 předání ocenění Výrobek OK 2013
11.30 – 13.00
Zdeňka Zendulková – cukrárna KARAMEL – zdobení čokoládového
dortu, svatebního cukroví, tvorba z marcipánu
13.00 – 14.30
SOŠ Jeseník – ukázka práce cukrářů
sobota 5. října 2013
10.00 – 10.15
představení webového portálu www.jimehlavou.cz projektu
„Popularizace zdraví – Po.Zdrav“. Mléko nemléko a výrobky z něj.
přednášející: Ing. et Bc. Zdenka Číhalová
10.30 – 11. 00 barmanská show SOŠ PRAKTIK s.r.o.
11.00 – 13.30
živá hudba
13.30 – 13.45
výhody a nevýhody konzumace mléčných výrobků
přednášející doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
14.00 – 15.00
vaření s časopisem RECEPTÁŘ – Dýňový víkend na Floře
dýňové recepty – historie a současné využití v české kuchyni.
15.00 – 15. 30 barmanská show SOŠ PRAKTIK s.r.o.
15.30 – 17.00
živá hudba
V průběhu dne ukázky carvingu – SOŠ PRAKTIK s.r.o.
neděle 6. října 2013
10.00 – 10.15
představení webového portálu www.jimelavou.cz projektu
„Popularizace zdraví – Po.Zdrav“. Probiotické výrobky
přednášející: Ing. Lucie Dohnalová
10.30 – 11. 00 barmanská show SOŠ PRAKTIK s.r.o.
11.00 – 13.30
Přátelé - živá hudba
13.30 – 13.45
výhody a nevýhody konzumace mléčných výrobků
přednášející: doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
14.00 – 15.00
dýňové recepty – paní Jaroslava Pechová
15.00 – 15. 30 barmanská show SOŠ PRAKTIK s.r.o.
15.30 – 17.00
Přátelé – živá hudba
V průběhu dne ukázky carvingu – SOŠ PRAKTIK s.r.o.
12
OLIMA – DNY MORAVSKÝCH VÍN
PREZENTACE MORAVSKÉHO VINAŘSTVÍ
pavilon G
Každý den řízená degustace vždy v 11.00 a 15.00 hodin.
Ochutnávky moravských vín po celou výstavní dobu.
čtvrtek 3. října 2013
11.00 a 15.00 hodin
9.30 –11.00,
12.00 – 15.00
pátek 4. října 2013
11.00 a 15.00 hodin
9.30 –11.00,
12.00 – 15.00
sobota 5. října 2013
11.00 a 15.00 hodin
9.30 – 11.00,
12.00 – 13.00
neděle 6. října 2013
11.00 a 15.00 hodin
9.30 – 11.00,
12.00 – 13.00
řízená degustace – Rulandská vína ze Slovácka
(vystoupí Marian Jemelík, Víno Hruška, Blatnička)
zpívá mužský sbor Old stars Hradišťan
řízená degustace – Rozmanitý svět rosé vín
(vystoupí Ing. Jan Stávek, Vinařský Dvůr, Němčičky)
hraje Lidová muzika Frgál
řízená degustace – Označování a kategorizace vín
podle vyzrálosti hroznů a způsobu zpracování
(vystoupí Ing. Karel Matula, Znovín Znojmo)
hraje Lidová muzika Frgál
řízená degustace – Jak porozumět vínu a jak správně
si své víno vybrat a vychutnat.
(vystoupí Jana Šubová, vinotéka Wine klub, Olomouc)
hraje Cimbálová muzika Václava Hastíka
13
'ċ76.e+ě,â7ċ
pavilon
2/,0$
festival
gastronomie
DQiSRMĤ
1
&(
X
F
wc
a ale
j
2)
29
$
1+
=$
0(
%27$1,&.È
=$+5$'$
)/25$
2/2028&
6%Ë5.29e
6./(1Ë.<
G
2%ý(5679(1Ë
pavilon
)/25$.2â7
'1<025$96.é&+9Ë1
cimbálová muzika
PHGLiOQtSDUWQHĜL
ýHVNpGUiK\
2ORPRXF±1RYi8OLFH
7
E
wc
X
X
3
X
6
ý(6.é
ý(59(1é
.ěËä
3$5.29,â7ċ
%
G
%
XXX
+8'(%1Ë
$/7È1
KDOD
9é67$9$292&(
$=(/(1,1<
=8ý0D28ý5
%RWDQLFNi]DKUDGD
SĜtURGRYČGHFNpIDNXOW\
8QLYHU]LW\3DODFNpKR
F
F
4
XX
XX
XX
X
pavilon
ý(6.é=$+5È'.Èě6.é69$=
VSROHþQiH[SR]LFH
cimbálová muzika
X
X
X
H
XX
XX
XX
XX
X
Rud XXX
olfov
XX
È
ĕ6.
7UåQLFH
L
wc
Rudolfova alej
/(71Ë6&e1$
'235292'1é352*5$0
08=,.$17,+5$-7(
.(.2ě(1ģ0
folklórní festival
)/25$.2â7Y\KOiãHQt
H
L
wc
X
E
:2
9Ë'(
X
67
$
0ċ
0
REKONSTRUKCE
PAVILON A
/.
X
X
XX (52
XX 9$
XX
XX
XX
tramvaj
60ċ5%512
'<
5
VPČU%H]UXþRY\VDG\
%RWDQLFNi]DKUDGD
5R]iULXP
FFDP
%RWDQLFNi]DKUDGD
SĜtURGRYČGHFNpIDNXOW\
8QLYHU]LW\3DODFNpKR
&<./267(=.$
,1)250$&(
ýHVNpGUiK\
0+'2/2028&
WUDPYDMþ
96783
1$9é67$9,â7ċ
ýHVNpGUiK\
2ORPRXF±3ROVNi
32/6.È
75
8
X
XXXXXXX
1
5$
$+
e=
,&.
X
HLAVNÍ
VCHOD
2 XX
X XX
X
X
X
X
X
X
9êVWDYLãWČ)ORUD2ORPRXFDV
6PHWDQRY\VDG\
)ORUD2ORPRXFSRG]LPQtHWDSD)ORUD2ORPRXF
8%
závorář (pokladna)
X
X
X
XXX
1 - 7 pokladna
X
XX
XX
XX
X
X
XXX
14
X
X
X
$1
27
XXX XXX
XX
X XXXXXXXXXXXXXX
X
mobilní oplocení
PLÁN VÝSTAVIŠTĚ / Map of Fairground
PLÁNKY ROZMÍSTĚNÍ VYSTAVOVATELŮ
Pavilon G
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa 2013
OLIMA 2013, DNY MORAVSKÝCH VÍN 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
ZAHRADNICTVÍ, FLORISTIKA
– PROFI PRESS, s.r.o.
KNIHOVNIČKA ZAHRADA
– GENIUS PRESS, s.r.o.
PRÁVO – BORGIS, a.s.
FLORA NA ZAHRADĚ
– ČASOPISY 2005, s.r.o.
VYDAVATELSTVÍ BAŠTAN
MENDELU ZF LEDNICE
KLUB ORGANICKÉHO ZEMEDĚLSTVÍ
PIVOVAR NOVÁ PAKA
DNY MORAVSKÝCH VÍN
ORRERO a.s.
HOTEL SELSKÝ DVŮR
VINAŘSTVÍ FRIDRICH JOSEF
HALAMÍČEK TOMÁŠ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
EXPOZICE VINNÉ RÉVY
VINOTÉKA KARLA IV.
PERLA VÍN
DNY MORAVSKÝCH VÍN
BAČÍK FRANTIŠEK
FLORA KOŠT 2013
KNOLLOVÁ ZLATUŠE
SAVING EUROPE s.r.o.
HANÁCKÁ PÁLENICE TĚŠETICE, s.r.o.
CUKRÁRNA OLLIES
DNY MORAVSKÝCH VÍN
ŠATNA
WINE CLUB – JANA ŠUBOVÁ
1. FILMOVÁ VINOTÉKA
VINAŘSTVÍ KUBÍK
RODINNÉ VINAŘSTVÍ VARMUŽA, s.r.o
PŘÍJEM/VÝDEJ SKLA
Pavilon G
26
25
24
23
22
21
6
5
27
7
17
20
4
28
16
18
8
3
19
29
15
2
30
31
14
13
12
11
15
10
9
1
Pavilon H
8
7
6
5
9
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
Pavilon H
Společná expozice ČZS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PORADENSKÁ SLUŽBA
ZÁZEMÍ ČZS
MLADÍ PĚSTITELÉ
EXPOZICE OBLASTNÍCH SDRUŽENÍ ČZS
DĚTSKÝ KOUTEK
ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ
ZÁZEMÍ VINAŘI
VINAŘI - POSEZENÍ
EXPOZICE VINNÉ RÉVY
16
3
Pavilon E
1
4
5
2
3
A
A
A
A
A
A
10
A
A
6 A
7
8
Pavilon E
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa 2013
OLIMA 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A.
FYTOPHARMA, a. s.
AGRÁRNÍ KOMORA Olomouckého kraje
doprovodný program
RECEPTÁŘ – READER’S DIGEST VÝBĚR, s.r.o.
VÝZKUMNÝ USTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA
ŠRAITROVÁ ANDREA
ARDANAS
CUKRÁŘSKÁ VÝROBA „MAMKA“
VAVŘINEC TURČÍN
ZD SENICE NA HANÉ
KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ
SOŠ PRAKTIK s.r.o.
INFORMACE
REGIONÁLNÍ POTRAVINA OLOMOUCKÉHO KRAJE
17
11
12
9
13
7
6
A
1
A
A
A
3
1
A
4
5
vstup
A
A
B
A
A
1
2
1
3
A
9
A
6
3
10
8
východ
6
7
6
7
A
6
3
Hala B
Hala B
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa
Téma haly B: Ovoce a zelenina na náš stůl
Návrh pavilonu: Hana Tunková, Pavlína Bukolská
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A.
B.
ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY
ZÁZEMÍ ZUČM - PORADENSKÁ SLUŽBA ZUČM
OVOCNÁŘSKÁ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁZEMÍ OUČR - PORADENSKÁ SLUŽBA OUČR
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK
ZELENINOVÉ ZÁHONY
ZÁHONY S OVOCEM
PŘEHLÍDKA CHRYZANTÉM
SPOLEČNÁ EXPOZICE ZUČM A OUČR + PŘEHLÍDKA OKRASNÝCH DÝNÍ
KVĚTINOVÉ HODINY
PROSTŘENÉ STOLY
SOUTĚŽ ZUČM - O nejlepší zeleninový talíř
18
NOMENKLATURA / Nomenclature
FLORA OLOMOUC, podzimní etapa
výstava rostlinného materiálu
5. 2. Mechanizace pro úpravu zatravněných ploch
5. 3. Lesní technika, křovinořezy, elektrické a motorové pily
5. 4. Postřikovače, aplikátory hnojiv
5. 5. Ruční nářadí a potřeby pro kutily
5. 6. Žebříky a schůdky
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodejní trhy
1.
Rostlinný materiál a zahradnické výpěstky
1. 1. Semena
1. 2. Cibule, hlízy
1. 3. Mladé a polohotové rostliny (květiny)
1. 4. Sazenice (zelenina)
1. 5. Řezané květiny a zeleň
1. 6. Hrnkové květiny
1. 7. Balkónové květiny
1. 8. Záhonové květiny
1. 9. Skalničky
1. 10. Kaktusy a sukulenty
1. 11. Bonsaje
1. 12. Léčivé a kořeninové rostliny
1. 13. Školkařské rostliny okrasné
1. 14. Školkařské rostliny ovocné
1. 15. Ovoce a zelenina
1. 16. Jedlé houby
1. 17. Květiny a rostliny sušené a preparované
1. 18. Rostliny pěstované hydroponií
2.
2. 1.
2. 2.
2. 3.
2. 4.
2. 5.
Pomocný zahradnický materiál
Floristické potřeby
Umělé rostliny a květiny
Rašelina, zeminy, substráty
Květináče, sadbovače
Keramické, skleněné a plastové zahradnické
nádoby
2. 6. Hnojiva, pesticidy, biopreparáty
2. 7. Folie a netkané textilie
3.
3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.
Prvky zahradní architektury
Zahradní nábytek
Venkovní svítidla
Zahradní plastiky a fontány
Užitková keramika a porcelán
4.
4. 1.
4. 2.
4. 3.
4. 4.
4. 5.
4. 6.
4. 7.
4. 8.
4. 9.
Ostatní nezahradnický materiál a služby
Proutěné košíkářské zboží
Literatura
Vzdělávání, školy
Výpočetní technika
Sadovnická projekce a realizace
Pracovní oděvy
Kuchyňské potřeby
Občerstvení
Ostatní
6.
6. 1.
6. 2.
6. 3.
Závlahová technika
Závlahová technika a zavlažovací systémy
Čerpadla a vodoinstalace
Zahradní bazény a vodní nádrže
7.
7. 1.
7. 2.
7. 3.
7. 4.
7. 5.
7. 6.
7. 7.
Zahradní stavby, zahradní architektura
Skleníky, fóliovníky
Vybavení skleníků a fóliovníků
Zahradní stanové přístřešky
Zahradní chatky, altány
Prvky zahradní architektury
Zahradní krby, grily, udírny
Pergoly, ploty, dlažby
8.
Zařízení pro krmení, přepravu a chov
domácího zvířectva
9.
Užitkové automobily
OLIMA
festival gastronomie a nápojů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
5.
Zahradní mechanizace, nářadí a potřeby
5. 1. Stroje a zahradnická mechanizace (secí
stroje, kultivátory, mechanizace pro ochranu rostlin aj.)
23.
19
masný průmysl
mlékárenský průmysl
vejce a vaječné výrobky
hotová jídla, mražené pokrmy
polévky, omáčky
ovoce, zelenina, konzervy
koření, přísady, aromáty
káva, čaj, cukr, cukrovinky, čokoláda, čokoládové výrobky
mlynářství, pekařství, cukrářství
těstoviny
tuky, oleje, výrobky tukového průmyslu
sůl
med, výrobky na bázi medu, medovina
alkoholické nápoje
nealkoholické nápoje
potravinářské výrobky jiné
cateringové služby
nápojové automaty
potravinářská technologie
obalové technologie
technologie a zařízení pro výrobu lihovin
zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování
poradenství, servis, literatura
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ FLORA OLOMOUC, podzimní etapa
List of Exhibitors – FLORA OLOMOUC 2013
SPOLEČNÁ EXPOZICE
ZELINÁŘSKÉ UNIE ČECH A MORAVY
Halbich Emanuel
Nedojíce 41, 27714 Dřísy
pavilon G
HANKA MOCHOV, s. r. o.
Starý Dvůr 302, 250 87 Mochov
ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY
profesní svaz pěstitelů zeleniny
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Ing. Jaroslav Zeman - předseda
tel./fax 585 413 619, 777 272 437
e-mail: [email protected]
www.zelinarska-unie.cz
Jeřábek Jaroslav
Nedojíce 30, 277 14 Dřísy
Kozel Jiří, Ing.
Lounky 34, 413 01 Roudnice nad Labem
Marjanko Jiří
Libotenice 11, 412 01 Litoměřice
Vystavovatelé:
BEJO BOHEMIA, s. r. o.
Podůlšany 49, 533 44 Opatovice nad Labem
tel.: 466 981 140, 602 455 636,
585 228 753, 602 708 345
fax: 466 981 358
prodej osiv zeleniny a květin firmy BEJO
e-mail: [email protected]
Ondra Jaromír
Lounky 92, 413 01 Roudnice nad Labem
Procházka Jan, Ing.
Semice 327, 289 17 Semice
Skála Aleš
Trávčice 118, 412 01 Litoměřice
JIHOMORAVSKÁ ZELENINA, družstvo
Žižkovská 1230, 690 02 Velké Bílovice
Sylva Dušková - ředitelka
tel.: 519 346 266, fax: 519 346 266
e-mail: [email protected]
organizace producentů
Smotlacha Radek, Ing.
Hlavenec 3
294 74 Předměřice nad Jizerou
Svačina V+M
Ovčáry 173
277 14 Dřísy
JIŽNÍ MORAVA, a. s.
691 53 Tvrdonice
Ing. Jaroslav Mozga – ředitel
tel.: 519 339 400
pěstitel plodové zeleniny
MOC Zdeněk, Ing.
Starý Vestec 73, 289 16 Přerov nad Labem
pěstitel zeleniny
LITOZEL - odbytové družstvo
Masarykova 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří
tel.: 416 797 337, 724 053 825
Ing. Radek Smotlacha - ředitel
e-mail: [email protected]
organizace producentů:
MORAVOSEED, s. r. o.
692 01 Mikulov - Mušlov
tel.: 519 510 252, fax: 519 510 945
e-mail: [email protected]
www.moravoseed.cz
Ing. Stanislav Schneider
šlechtění, množení a prodej osiv
zeleniny a květin
Agria, s. r. o.
Sedlčánky 22
250 88 Čelákovice
M.O.Z. družstvo pěstitelů
742 56 Sedlnice 56
Ing. Miroslav Lička
tel.: 556 745 105, 731 414 316
e-mail: [email protected]
organizace producentů ovoce a zeleniny
AGROKOMPLEX OHŘE, a. s.
Masarykova 190
411 56 Bohušovice nad Ohří
BUDÍNOVÁ Iva, Ing.
Trávčice 63, 412 01 Litoměřice
20
ODBYTOVÉ DRUŽSTVO POLABÍ
289 16 Přerov nad Labem 415
tel.: 325 565 003, 602 115 634
e-mail: [email protected], www.zvo.cz
organizace producentů
VH AGROPRODUKT, spol. s r. o.
Rusek 116
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 611 513-4
e-mail: [email protected]
pěstitel zeleniny
Pokorný Pavel - BRAMKO
289 Semice 196
tel.: 325 568 111, 602 389 244
e-mail: [email protected]
ZELENINA MALÉ HOŠTICE, a.s.
U statku 6
747 05 Opava - Malé Hoštice
tel.: 724 005 299
pěstitel zeleniny, výrobce kysaného zelí
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA HAK, s. r. o.
Hronkova 463, 503 01 Hradec Králové
tel: 495 611 907, 495 616 547
e-mail: [email protected]
pěstitel zeleniny
ZELTR Agro a. s., ZELTR spol. s r. o.
Roketská 790/23
751 02 Troubky
tel.: 581 221 175, fax: 581 221 178
Ing. Miroslav Mlčoch
pěstitel celého sortimentu zeleniny,
velkoobchod s ovocem a zeleninou
SAMIR KYSANÉ ZELÍ, s. r. o.
Bc. Petr Matušík
Masarykova 374, 411 56 Bohušovice nad Ohří
tel.: 487 850 107
výrobce kysaného zelí
ZD PODCHLUMÍ
507 73 Dobrá Voda u Hořic
Ing. Jiří Očenášek
tel.: 775 554 152
pěstitel zeleniny, výrobce kysaného zelí
SEMO SMRŽICE, a. s.
798 17 Smržice
tel.: 585 381 121, 585 381 189
e-mail: [email protected]
Ing. Jan Prášil - ředitel
šlechtění, množení a prodej osiv zeleniny a květin
ZOŠI AGRO s.r.o.
Nové Bránice 166
664 64 Dolní Kounice
tel.: 603 822 731 – Zoufalý Tomáš
pěstitel zeleniny
SEVA FLORA, s. r. o.
Mikulovská 366, 691 52 Valtice
tel.: 519 352 405, fax: 519 352 658
e-mail: [email protected]
Ing. Václav Pokorný - ředitel
šlechtění a prodej osiv zeleniny a květin
ZP OTICE, a. s.
Hlavní 266
747 81 Otice
tel.: 553 637 111, fax: 553 791 109
e-mail: [email protected]
www.zpotice.cz
Ing. Petr Ševčík, ředitel
pěstitel zeleniny, výrobce kysaného zelí
SKŘIVÁNEK KAREL, Ing.
Pražská 895, 289 12 Sadská
tel./fax: 325 594 528
e-mail: [email protected]
prodejce osiva zeleniny
TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ
Dolní 566, 763 62 Tlumačov
Jiří Talaš
tel.: 577 929 119, 604 584 597
e-mail: [email protected]
zahradnictví - rychlená i polní zelenina,
okrasné a ovocné dřeviny, kysané zelí
SPOLEČNÁ EXPOZICE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
pavilon H
Téma: „Rodokmen odrůd jabloní – spanilá cesta
jablečných šlechticů“
Autor projektu: Ing. Pavlína Švecová
Hlavní aranžérka: Ing. Pavlína Švecová
TRHLÍK Zdeněk
Tučapy 141, 769 01 Holešov
tel.: 603 816 872
pěstitel zeleniny
Garant společné expozice ČZS:
Ing. Miroslav Šmoranc
Odborné oddělení - Ústředí ČZS
e-mail: [email protected]
21
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, o. s.
Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3
tel: 222 781 620, fax: 222 782 710
www.zahradkari.cz
e-mail: [email protected]
předseda: Ing. Jan Hinterholzinger, CSc.
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PŘEROV
Havlíčkova 29, 750 02 Přerov
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ ŠUMPERK - JESENÍK
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ TŘEBÍČ
Švabinského 47, 674 01 Třebíč
ZAHRÁDKÁŘ
Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3
tel: 222 782 018, 222 ‚780 739
fax: 222 782 711
e-mail: [email protected]
šéfredaktor: Ing. Jan Stanzel, CSc.
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ VSETÍN
TJ MEZ Vsetín, Mostecká 367, 755 01 Vsetín
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ VYŠKOV
Pivovarská 105, 682 01 Vyškov
PORADNA ČZS
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ FRÝDEK - MÍSTEK
Palackého 123, 738 02 Frýdek - Místek
Pomologie
Alois Soukup
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ HODONÍN
Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín
Ochrana rostlin
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
VINAŘI ČZS
Ing. Ingr Blažej
Vacenovice
Další vystavovatelé v expozici ČZS:
Česnek:
Cyril Dobeš
Vacenovice
TAGRO ČERVENÝ DVŮR, s. r. o.
Červený dvůr
391 56 Sezimovo Ústí
šlechtitelská stanice
Ing. Josef Hanák
Uherské Hradiště
Ing. Zdeněk Klobáska
Mutěnice
Ing. JAN KOZÁK
Ing. HRUBEŠOVÁ
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu:
Zelenina:
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ BRUNTÁL
SE SÍDLEM V KRNOVĚ
Březinova 23, 794 01 Krnov
SEVA SEED VALTICE, s. r. o.
Mikulovská 366, 691 42 Valtice
sortiment osiva zeleniny, květin a léčivých rostlin
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ KARVINÁ
Mlýnská 760/13a, 733 01 Karviná - Fryštát
MORAVOSEED spol. s r. o.
Mušlov 347, 692 01 Mikulov
šlechtitelské stanice a školky
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ BRNO - VENKOV
Křenová 67, 602 00 Brno
SEVA – FLORA, s.r.o., VALTICE
Mikulovská 366, 691 42 Valtice
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ OLOMOUC
Třída 1. Máje 5, 772 00 Olomouc
VÚRV v.v.i. pracoviště OLOMOUC
Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ OPAVA
Husova 19, 746 01 Opava
SEMO, a.s.
Smržice 414,
798 17 Smržice
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PROSTĚJOV
Daliborka 3, 796 01 Prostějov
22
Brambory:
Koběluš – Ovocné školky
Bruzovice-Velicesta 100
739 36 Sedliště
Ing. Václav Koběluš, Ph.D.
tel: 558 653 178,
mob: 604 915 360
e-mail: [email protected]
www. kobelus.cz
www.ovocne-stromky.cz e-shop
SATIVA KEŘKOV, a. s.
Keřkov 72
582 22 Přibyslav – Dobrá
šlechtění a prodej nových odrůd brambor
BROP, s. r. o.
Senožaty 217
394 56 Senožaty
pěstování brambor
Kráčmar Zdeněk, Ing.
Holovousy 46
508 01 Hořice
Tel: 493 691 182,
Mob: 737 655 957
Réva vinná:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Zahradnická fakulta Lednice
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Valtická 337, 691 44 Lednice
Obora – okrasné a ovocné školky
Valdice, s. r. o.
Jičín – Sedličky 9
506 01 Jičín
Ing. Daniel Bílek
http://www.obora.valdice.sweb.cz//Index.htm
[email protected]
tel: +420 493 533 338
mob: 725 847 320
Skořápkové ovoce:
ÚKZUZ ŽELEŠICE
Kontrola krmiv, půdy a výživy rostlin
a živočišné produkce.
24. dubna 301, 664 43 Želešice
Vystavovatelé školkařských výpěstků:
ÖKOPLANT INTERNATIONAL, s. r. o.
Slup 83, 671 28 Jaroslavice
Tomáš Letocha
tel.: 602 581 052
ŠKOLKAŘSKÝ SVAZ OUČR
Holovousy 1, 508 01 Hořice
předseda: Ing. Václav Koběluš, Ph.D.
e-mail: [email protected]
tajemník: Ing. Roman Chaloupka
e-mail: [email protected]
Ovocná a okrasná školka Klášter
Ing. Eichler a Stehlík
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
Tel: 603 464 776,
e-mail: [email protected],
http://ovocnar.prodejce.cz/
členové:
AGROGEN spol. s r. o.
Ing. Vladimír Procházka
664 43 Želešice
tel.: 547 242 316, 607 960 128
e-mail: [email protected]
Ovocná školka Litenčice, spol.s r. o.
Litenčice 188, 768 13 Litenčice
Ing. Aleš Zahradník
Tel: 571 894 141
fax 571 894 140
mob. 724 776 471
[email protected]
www.ovocnaskolka.eu
Arbia, spol. s r. o.
Masarykova 1013, 763 02 Zlín, Malenovice
Ing. Eva Grecová, Jan Keprt
www.arbia.cz
[email protected]
Tel.: 577 104 626
Mob: 603 513 680
SEMPRA PRAHA, a. s.
Šlechtitelská stanice Velké Losiny
Rudé armády 330, 788 15 Velké Losiny
Ing. Bohuslav Čejka
tel.: 583 248 364, fax: 583 248 364
e-mail: [email protected]
www.sweb.cz/sempra.vlosiny
novošlechtění a udržovací šlechtění
drobného ovoce
výroba školkařských výpěstků, polní výroba
Fikar Milan – Ovocné a okrasné školky
Riegrova 1065
508 01 Hořice
tel/fax:493 621 093,
mob: 608 821 093
e-mail: [email protected]
23
SPOLEČNÁ EXPOZICE
OVOCNÁŘSKÉ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY
JIHOFRUKT, družstvo
p. Šemora Vlastimil
tel. 519 346 132, 724002865
mail.: [email protected]
Žižkovská 1285
691 02 Velké Bílovice
jabloně, meruňky, broskvoně
Ovocnářská unie Moravy a Slezska
OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA
Přízová 8-10, 602 00 Brno
Bc Ivo Pokorný - předseda
Ing. Jiřina Homolová - tajemnice
tel/fax: 543 257 527, 724 047 937
e-mail: [email protected].cz
Poradenství a informatika
MOZ
družstvo pěstitelů
Sedlnice 56
742 56 Sedlnice
ing. Lička Miroslav
tel.731 414 316,556 745 105
e-mail.:[email protected]
pěstitel: jahody, meruňky, rybíz, švestky, třešně,
jabloně, hrušky
Vystavovatelé ovoce:
AGRO STOŠÍKOVICE s r.o.
671 61 Stošíkovice
Ing. Libor Kahoun
Tel: 603 545 598
e-mail: [email protected]
pěstitel. Jabloně, hrušně, třešně ,višně a slivoně
MOHELNICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a. s.
Újezd 81
789 85 Mohelnice
Ing. František Flášar
tel., fax: 585 346 264,604 701 598
e-mail: [email protected]
pěstitel: jabloně
AGROSAD VELKÉ BÍLOVICE, s. r. o.
Čejkovická 1299, 691 02 Velké Bílovice
Jaroslav Pálka
tel.: 519 346 405, 602 738 165
e-mail: [email protected]
pěstitel: jabloně, broskvoně, meruňky
SADY CZ, s r.o.
U Bzinku 1482
696 81 Bzenec
Ing. Martin Čech
Tel. 603 823 605, 518 384 295
e-mail. [email protected]
pěstitel: jabloně, hrušně
AGRODRUŽSTVO BRŤOV - LIPŮVKA
Pokorný Vlastimil, Ing.
Brťov - Jeneč 87
679 21 Černá Hora
tel.: 728 175 141
fax: 516 437 524
[email protected]
pěstitel: jabloně, renklody
OVOCNÁŘSKÉ DRUŽSTVO BRNO
M. Ševčíka 46
625 00 Brno – Starý Lískovec
p. Karel Blaha
tel.: 547 223 165, 602 566 821
e-mail: [email protected]
pěstitel: jabloně, hrušně, meruňky
A. S. B. FRUKT, a. s.
687 08 Buchlovice
Ing. Kamrla Hynek
tel.: 572 595 283,775 782 154, fax: 572 595 319
pěstitel: jabloně, meruňky,
višně, rybíz
POMONA TEŠETICE, a. s.
Těšetice, 671 61 Prosiměřice
Bc. Pokorný Ivo
tel.: 515 271 306, 602 827 964
e-mail: [email protected]
pěstitel: jabloně, broskvoně, meruňky,
višně, slivoně
BUZRLA JOSEF
691 01 Moravský Žižkov 371
tel.: 519 346 417
pěstitel: jabloně, broskvoně
hrušně, meruňky
TAGROS, a. s.
783 83 Troubelice
Ing. Jaroslav Zahradníček
tel.: 585 432 077, 606 734 885
e-mail: [email protected]
fax: 585 432 037
pěstitel: jabloně, švestky, maliny
HD URČICE, družstvo
798 04 Určice 463
Pavel Melka
tel.: 582 357132, 604 244 344
e-mail: [email protected]
pěstitel: jabloně, višně, hrušně, švestky
24
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ
A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ BRNO
HLAVNÍ ODRŮDOVÁ ZKUŠEBNA ŽELEŠICE
664 43 Želešice u Brna
Ing. Dušan Nesrsta
tel.: 547 242 949,373 267 236
e-mail:[email protected]
státní správa nad rostlinnou výrobou
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ
ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK
Ing. Ivan Roušal, Jiří Tichota
Na Polabí 411, 276 87 Mělník
tel.: 315 623 023-5, fax: 315 623 009
e-mail: [email protected]
http://www.zas-me.cz
ZEAS LYSICE, a. s.
Sedláček Jiří, Ing.
Družstevní 68
679 71 Lysice
tel.: 516 472 152
fax: 516 472 465
[email protected]
pěstitel: jabloně, jahody, rybíz
člen odbytového družstva
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO PODHRADÍ
TÝN NAD BEČVOU
751 31 Týn nad Bečvou
Antonín Ryšánek
tel.: 581 797 074,777 785 930
e-mail: [email protected]
pěstitel: slivoně, jabloně, třešně
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
SENICE NA HANÉ
783 23 Vilémov u Litovle
Ing. Oldřich Studený
tel.: 585 349 248, 777 574 025
e-mail:[email protected]
pěstitel: jabloně, švestky, višně, třešně, hrušně
ÚSOVSKO, a. s.
Klopina 33, 798 73 Úsov
Koncern Klopina
Dušan Sedláček
tel.: 583 435 194, 435 204, 602 503 437
e-mail:[email protected]
pěstitel: jabloně, višně, rybíz,
25
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ OLIMA 2013
List of Exhibitors – Olima 2013
DNY MORAVSKÝCH VÍN
– pavilon G
FRIDRICH JOSEF
Řadová 1366
696 42 Vracov
tel.: 723 200 476
e-mail: [email protected]
víno – bílé, červené, burčák
14.
G
HOTEL SELSKÝ DVŮR
HSD Reality, s.r.o.
Cukrovarská 480/7, 682 01 Vyškov
tel.: 608 768 420
e-mail: [email protected]
14.
G
RODINNÉ VINAŘSTVÍ VARMUŽA, s. r. o.
691 10 Kobylí 144
tel.: 733 522 737
e-mail: [email protected]
výroba nápojů, vinařství
14.
G
SDRUŽENÍ ZNOJEMSKÝCH VINAŘŮ
Ing. Jaromír Čepička, CSc.
Znojemské vinařství, o.s.
Dvořákova 21
669 01 Znojmo
14.
G
VINAŘSKÝ DVŮR
Ing. Stávek Jan
691 07 Němčičky 176
tel.: 774 430 739
e-mail: [email protected]
14.
G
VINAŘSKÝ FOND
G
Žerotínovo náměstí 3/5 (budova Krajského úřadu)
601 82 Brno
tel: 541 652 471
fax: 541 652 479
e-mail: [email protected]
Regionální potravina Olomouckého kraje –
pavilon E
VINAŘSTVÍ KUBÍK
Ve dvoře 671
691 02 Velké Bílovice
tel.: 776 247 455
vinařská výroba, prodej vína
14.
G
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
696 71 Blatnička 143
e-mail: [email protected]
G
EXPOZICE ODRŮD VINNÉ RÉVY
G
4. Mléčné výrobky ostatní
Hanácký jogurt bílý, s jahodovou příchutí „HANÁČEK“
Zemědělské družstvo Senice na Hané,
Vodní 214, Senice na Hané, 783 45
AGRÁRNÍ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE E
Blanická 3, 772 00 Olomouc
tel.: 585 230 670
e-mail: [email protected]
Vítězové kategorií:
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
Partutovická bramborová bábovka
Zemědělské družstvo Partutovice,
Partutovice 105, 753 01
1. Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas
Klobása z Konice Šmída Lubomír
Nad Šafranicí 683, Konice, 798 52
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Pradědův čoko-mls “KARAMEL a spol.“,
Jaroslav Zendulka a a Zdeňka Zendulková,
Sdružení FO, Nový Malín 50, 788 03
2. Masné výrobky trvanlivé nevyhlášen
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
Královská medovina-nápoj z medu a bylin,
VČELNEX, s.r.o., Zábřežská 41, Šumperk, 787 01
3. Sýry včetně tvarohu
Čerstvý bílý sýr DUO paprika a pažitka
Farma Zdeňka - Zdeňka Horníková,
Poruba 46, Hustopeče n/B, 753 66
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě
26
Džem z lesních brusinek
Bezchlebova rodinná konzervárna - Designfoods
s.r.o.,
Kozinova 279/5, Zábřeh, 789 01
9. Ostatní
Tvarůžková korunka
Zbyněk Poštulka -Tvarůžková cukrárna
Komenského 325, Loštice, 789 83
je vyrobený z mléka z vlastního chovu, obsah ovocné složky je 15%.
Zemědělské družstvo Senice na Hané od roku
2012 zpracovává mléko z vlastní produkce v minimlékárně v Náměšti na Hané. Mléčné produkty
jsou vždy čerstvé, bez konzervantů, při výrobě jsou
použity pouze tradiční postupy. Vyrábí se zde výrobky z kysaného mléka, čerstvé jogurty, tvarohy a sýry,
zakoupit je můžeme přímo v mlékárně.
Kategorie:
Kategorie:
Masné výrobky tepelně opracované včetně
uzených mas
Klobása z Konice
Klobása z Konice je vyrobená podle starého receptu,
uzená klasicky tvrdým dřevem, při výrobě se nepoužívají žádné chemické přípravky. Vysoký obsah kvalitního masa a přírodního koření je zárukou vysoké jakosti
výrobku.
Malé řeznictví a uzenářství na Prostějovsku, vyrábí
tradiční zabijačkové speciality a klobásy podle starých
rodinných receptur od roku 1993. Důraz je kladen
na kvalitu, proto do svých výrobků nepoužívají žádné
náhražky ani dochucovadla. V roce 2013 získali také
prestižní ocenění „HANÁ regionální produkt®“.
Pekařské výrobky včetně těstovin
Partutovická bramborová bábovka
Bramborová bábovka z třeného těsta s kousky čokolády. Je vyrobena dle tradiční receptury bez použití chemických přísad. Vláčnost bábovce dodávají
použité brambory z vlastní produkce. Díky vlastním
přírodním ingrediencím je zajištěna jedinečná chuť
a vůně výrobků.
Zemědělské družstvo Partutovice hospodaří na úpatí Oderských vrchů, zaměřuje na produkci kvalitního
mléka, sladovnického ječmene, žita, pšenice a nejrůznějších druhů konzumních brambor. Nově zahájilo družstvo cukrářskou výrobu, kde zpracovává svoje
produkty.
Kategorie:
Kategorie:
Sýry včetně tvarohu
Čerstvý bílý sýr DUO paprika a pažitka
Měkký nezrající sýr z plnotučného mléka, mírně slané
chuti, sypaný pažitkou a paprikou bez chemické konzervace a stabilizátorů. Sýr je možné nakrájet na plátky nebo namazat na chleba. Můžeme jej podávat
k snídani či k večeři s pečivem a zeleninou. Tvar srdce
dává sýru jeho originalitu a výjimečnost.
Farma Zdeňka – Zdeňka Horníková leží v malebné
vesničce Poruba na rozhraní tří krajů (Olomoucký,
Moravskoslezský a Zlínský). Od roku 2011 se v malé
rodinné mlékárně zpracovává část mléčné produkce
a vyrábí zde sýry, tvarohy, jogurty, máslo a další mléčné výrobky. V roce 2011 získali ocenění Regionální
potravina za šlehaný tvarohový krém s kakaem Porubáček. Na farmě je možné objednat exkurzi spojenou
s ochutnávkou, výrobky lze koupit přímo ze dvora.
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Pradědův čoko-mls
Slavnostní dort, vyrobený dle tradiční receptury
z knihy po babičce z roku 1956, bez přídavku chemických konzervantů a jiných náhražek. Výjimečnou
a jedinečnou chuť dodává tomuto dezertu krém,
který se šlehá ručně v páře. Chuť korpusu je jemná,
nadýchaná, s jemnou kyselkavou chutí marmelády.
Celý harmonický zážitek dovrší čokoládová poleva.
Cukrárna Karamel a spol. manželů Jaroslava a Zdeňky Zendulkových je malá rodinná cukrárna, která zahájila svou cukrářskou výrobu již v roce 1992. Na zakázku je možno objednat svatební dorty, narozeninové dorty, ovocné dorty, řezy, drobné cukroví, svatební
koláče, rolády a další cukrářské výrobky. Výroba se
specializuje také na modelaci z marcipánu. Poctivé
cukrářské umění vyučují v kurzech pro veřejnost.
Kategorie:
Kategorie:
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Královská medovina – nápoj z medu a bylin
Receptura, podle níž se Královská medovina® vyrábí,
má kořeny ve 14. století. Nápoj se díky své vytříbené chuti stal velice oblíbeným u vyšší společnosti šlechty a královského dvora, odtud pochází dobové
označení Královská medovina. Základní surovinou je
med z podhůří Jeseníků, chuť dodává extrakt z bylin.
Mléčné výrobky ostatní
Hanácký jogurt bílý, s jahodovou příchutí
„HANÁČEK“
Hanácký jogurt - klasický jogurt vyrobený tradiční
metodou fermentace přímo ve skleněném obalu
s vysokým obsahem mléčných kultur. Vynikající
zdroj vápníku, bílkovin, fosforu a vitamínů B. Jogurt
27
Medovina je výjimečná svou technologií zrání, čímž
se odlišuje od jiných medovin, které prochází tepelnou úpravou. Doba zrání nápoje je 1,5 roku.
Firma Včelnex se sídlem v Zábřehu na Moravě byla
založena v roce 1990 a je ryze českou, dynamicky se
rozvíjející firmou. Je významným výrobcem historické
Královské medoviny, přírodních léčiv, léčivé kosmetiky a potravinových doplňků ze včelých a přírodních
produktů a bylin. Kvalita výrobků je zaručena mnohaletým výzkumem.
SEZNAM OCENĚNÝCH VÝROBKŮ - „VÝROBEK
OK 2013“©
Značku „Výrobek OK 2013“ získává 15 výrobků:
Vítězné výrobky soutěže „Výrobek OK ® 2013“
TAGROS a.s., Troubelice 24
Ovoce – čerstvá jablka
Miroslav Kráčmar, Bělkovice - Lašťany 248
Jablková miska
Kategorie:
Mrkva Libor – Teplická pekárna, Střítež nad
Ludinou 38
Pecáky
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované
formě
Džem z lesních brusinek
Výběrový džem s kousky brusinek, granátově červené barvy a báječně sladkotrpké chuti. Hodí se
k namazání na pečivo, palačinky, ale rovněž výborně
doplňuje zvěřinové paštiky a studená masa. Skvěle
doplňuje chuť sýrů, lze použít i klasicky při servírování
svíčkové omáčky. Složení: brusinky 50%, cukr 50%.
Bezchlebova rodinná konzervárna vybírá recepty
ze staré knihy z roku 1925 o zavařování, s pečlivými zápisky původní majitelky, hospodyně ze statku.
Některé recepty byly ponechány v původní podobě,
jiné bylo třeba mírně upravit dle moderních trendů.
Aby byly výrobky co nejvíce autentické, používají se
tradiční zavařovací sklenice s gumičkou a víčkem.
Farma Zdeňka - Zdeňka Horníková, Poruba 46,
Hustopeče n/B.
Tvarohová pomazánka s kapií
Zelenská Jarmila, Příční 147, Čelechovice n.H.
Přírodní kozí sýr ROZÁNEK
MVDr. Josef Klimeš , K+H řeznictví – uzenářství,
Bušín 94
Rychtářská klobása
Zemědělské družstvo Vícov, Vícov 200
Klobása Lešanská
Kategorie:
Váhala a spol. s r.o. výroba a prodej masných
a lahůdkářských výrobků, Pod Humny 308, Hustopeče nad Bečvou
Tradiční bůček od Váhalů
Ostatní
Tvarůžková korunka
Dortík obalený v nastrouhaném perníku, nazdobený tvarůžkovou pěnou a brusinkami. Uvnitř v kombinaci domácího listového těsta, Olomouckých
tvarůžků a tvarůžkové pěny. Výrobek svým názvem
„tvarůžková korunka“ navazuje na tradiční výrobu
tvarůžků v olomouckém regionu a v Lošticích, proto
jsou použity jako základní chuťová surovina.
Poštulkovy tvarůžkové moučníky jsou originální slanou pochoutkou, kterou v Lošticích připravují podle
rodinné receptury již od roku 2009. Základem je domácí listové těsto a jemná tvarůžková pěna. Vysoký podíl ruční práce zaručuje kvalitu a jedinečnost
každého z moučníků. Moučníky se tváří sladce, ale
chutnají slaně, za svou originalitu získaly certifikát
„HANÁ regionální produkt®“ a značku Regionální
potravina za Loštický šáteček a Tvarůžkovou roládu.
Designfoods s.r.o., Kozinova 279/5, Zábřeh
Pstruh na másle pošírovaný
PAULLA, s.r.o., Náměstí T.G.Masaryka 94, Lipník n. B.
Srdíčko s křenovou pomazánkou
KARAMEL a spol., Jaroslav Zendulka a Zdeňka
Zendulková, Sdružení FO, Nový Malín 50
Svatební cukroví z Nového Malína
Jana Kašparová, B. Němcové 552, Velké Losiny
Velkolosinské pralinky
Zemědělské družstvo Partutovice, Partutovice 105
Partutovské cukroví
Vladimír Tiefenbach, Komenského 48, Přerov
Přátelský dortík
Eduard Kozák, Lučice 19, Bělotín
100% jablečná šťáva
28
OLIMA 2013
HALAMÍČEK TOMÁŠ
Stojanova 400,
742 58 Příbor
tel.: 736 615 433
příborské oříšky a semínky v karamelu
8.
seznam vystavovatelů: G – pavion G, E – pavilon E,
VP – venkovní prostory
Bačík František
G
783 83 Troubelice 10
tel.: 733 368 257
e-mail: [email protected]
čokoláda z Hané, kakaové produkty (hmota,
máslo, kakao)
Danela – třtinová šťáva, Andesspirulina, Quinoa
Sušené ovoce
8.
CÍZLER RUDOLF
Polanka 649
664 01 Bílovice n/S
tel.: 608 232 229
e-mail: [email protected]
předvádění a prodej kuchyňských
spotřebičů
22.
CUKRÁŘSKÁ VÝROBA „MAMKA“
Ištok Jiří
Dvorská 604/4
779 00 Olomouc
cukrářské výrobky, pekařské výrobky
8.,9.,13.
DudaTomáš
Olomoucká 77
783 72 Velký Týnec – Vsisko
tel.: 605 259 981
e-mail: [email protected]
občerstvení
4.7.
Háša Jiří
řeznictví uzenářství
696 84 Těmice 164
tel.: 702 048 292
e-mail.: [email protected]
prodej uzenin
1.
KNOLLOVÁ ZLATUŠE
Werichova 15, 779 00 Olomouc
tel.: 773 064 281
prodej čajů
8.
VP
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Zahradnická fakulta
Ústav posklizňové technologie
Valtická 337
691 44 Lednice
4.3.
VP
E
HANÁCKÁ PÁLENICE TĚŠETICE, s.r.o.
Ing. Alexandr Zarivnij
783 46 Těšetice 78
tel.: 776 336 633
e-mail: [email protected]
www.palenicetesetice.cz
výroba lihovin
14.
G
VP
G
KOVÁŘOVÁ DANA, Ing.
Lubina 308
742 21 Kopřivnice
tel.: 607 585 102
e-mail:[email protected]
jídlo na dovolenou, prodej hotových jídel
4.
E
FYTOPHARMA, a. s.
Dukelských hrdinů 47/651
901 27 Malacky
tel.: +421 905 371 428, fax: 347 723 504
e-mail: [email protected]
www.fytopharma.sk
výroba a prodej bylinných čajů
a přípravků z léčivých rostlin
8.
G
NOVOTNÁ ZUZANA
Schweitzerova 382/62
779 00 Olomouc
tel.: 733 536 053
ovčí sýr, kozí sýry
2.
29
G
VP
ORRERO, a. s.
Tři Dvory 98, 784 01 Litovel
tel.: 583 316 648
e-mail:[email protected]
výroba a prodej mléčných výrobků
2.
G
PIVOVAR NOVÁ PAKA, a.s.
Pivovarská 400
509 01 Nová Paka
tel.: 724 299 968
e-mail:[email protected]
www.novopackepivo.cz
14.
G
PRAKTIK s.r.o.
Střední škola obchodu, gastronomie a designu
Pasteurova 935/8a
772 00 Olomouc
tel.: 585 223 090, 585 228 257,
e-mail: [email protected]
škola poskytuje vzdělání v oborech
aranžér, prodavač, kuchař-číšník,
Dále poskytuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou obchodník,
gastronomie, propagační výtvarnictví
- aranžování - grafický design,
výstavní tvorba a bytový design
4.3.
E
Receptář - hobby magazín
READER´S DIGEST VÝBĚR, s.r.o.
V Celnici 4
110 00 Praha 1
tel.: 222 071 220
časopis Receptář
4.2.
E
SAVING EUROPE s.r.o.
Gen. Svobody 48/22
787 01 Šumperk
tel.: 775 614 460
e-mail: [email protected]
kuchyňské potřeby
22.
G
VP
TĚŠÍNSKÉ JATKY, s.r.o.
Na Olšinách 1
737 01 Český Těšín
tel.: 774 718 541
výroba a prodej uzenářských specialit
1.
VP
VAVŘINEC TURČÍN
E
Poštovní 157
691 85 Dolní Dunajovice
tel.: 519 517 324
e-mail: [email protected]
výroba, zpracování a prodej včelích produktů,
medu (medy jednodruhové, s ovocem, medovina,
výrobky z vosku, bylinné sirupy s medem,
propolisová tinktura a mast, ořechy v medu apod.)
13.
VYDAVATELSTVÍ BAŠTAN
Na Vozovce 812/20,
779 00 Olomouc
tel. 585 750 811
e-mail: [email protected]
24.
SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO PARTNERS ARDANAS E
Západní 75
796 04 Prostějov
tel.: 602 794 090
e-mail: [email protected]
prodej nopalového pečiva
9.
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
SLUŽEB VELKÝ ÚJEZD, s. r. o.
PhDr. Petr Čechák
783 55 Velký Újezd 321
tel.: 585 358 240
Fax: 585 358 240
e-mail: [email protected]
zajišťuje výuku v těchto oborech:
kuchař – číšník, kadeřník, krejčí
a zahradník
4.3., 23.
ŠPIČÁK JOSEF
798 09 Výšovice 140
tel.: 582 368 106, 777 662 954
směsi koření
7.
G
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA
E
Radiová 1285/7
102 00 Praha 15
tel.: 774 660 164
Poradenství v oblasti výživy
Technologie a inovace, o.s.
www.jimehlavou.cz – pravdivé a vědecky ověřené
24.
G
ZD Senice na Hané
Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
tel.: 585 700 600
e-mail: [email protected]
mléčné výrobky, ovoce
2., 6.
30
E
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
List of Exhibitors – FLORA OLOMOUC 2013
(umístění vystavovatelů: MS – montovaný venkovní
stánek, RS – rožnovský venkovní stánek, LS – laminátový venkovní stánek, VP – volná venkovní
plocha)
ANTICOR BOHEMIA, s.r.o.
Místecká 537/549
724 00 Ostrava – Nová Bělá
tel.: 596 718 915, 603 149 534
e-mail: [email protected]
zahradní robot
5.2
VP
AMADEA, s.r.o.
Dolní Nová Ves 60, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 604 636 475
e-mail: [email protected]
www.amadea.cz
dřevěné dekorace a ozdoby, výrobky z masivu
4.8
VP
BAĎURA PETR
VP
Na Lapači 1009, 755 01 Vsetín
tel.: 603 795 660, 603 714 697
e-mail: [email protected]
školkařské rostliny okrasné a ovocné, růže, byliny,
vřesy
1.10, 1.13
BALAMIA, s.r.o.
V dolině 1515/1c,
101 00 Praha 10 - Michle
tel.: 603 257 284, 773 233 196
e-mail: [email protected]
www.Bell-rehabilitace.cz
wellnes přístroje
4.8
VP
BARTOVICOVÁ IRENA
IPPO GRIFO
Stejskalova 14, 682 01 Vyškov
tel.: 731 876 037
e-mail: [email protected]
sklo šperky – styl muránské sklo
šátky
4.8
VP
BAŠUS MIROSLAV, Mgr.
289 11 Milčice 81
tel.: 603 227 902
e-mail: [email protected]
doplňky stravy a vitamíny
4.8
VP
31
BLUEM, s.r.o.
Kaštanová 62, 252 65 Holubice - Kozinec
tel.: 777 583 924
e-mail: [email protected]
masožravé a jiné exotické rostliny
1.6
VP
CÁB FRANTIŠEK, Dr.
Jesenická 52, 792 01 Bruntál
tel: 603 206 938
e-mail: [email protected]
www.bonzp.nakupujeme.cz
moravská slivovice v dárkovém balení
dárkové prázdné láhve na slivovici
4.8
VP
CANIS SAFETY, a.s.
Hodolanská 5, 772 00 Olomouc
tel.: 775 746 634
e-mail: [email protected]
pracovní oděv,obuv a rukavice
4.6
VP
ČERNOHORSKÝ LIBOR
Roztoky u Semil 8, 513 01 Semily
tel.: 734 832 813
e-mail: [email protected]
výroba a prodej trdelníků
4.8
VP
ČSOB, a.s.
Regionální marketing
Slovanská 1779/17
787 01 Šumperk
tel.: 731 423 035
e-mail: [email protected]
www.csob.cz
bankomat
4.8
VP
ČTVRTNÍČEK ZDENĚK
Waitova 21, 796 01 Prostějov
tel.: 724 411 714
e-mail: [email protected]
výrobky z proutí a rakytníku, koření
1.15, 4.1, 4.8
VP
DUBSKÝ KAREL
Ratiboř 74
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 606 158 117, 728 164 825
pražené mandle, oříšky
4.8
VP
DZIONY ROBERT
GOSPODARSTWO OGROD.
Kujavy, Glogowska 3a
473 70 Zielina, PL
tel.: 0048 774 668 486
0048 505 218 606
chryzantémy
1.13
VP
DŽILAVJAN ANDRANIK
Husitská 218
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 724 794 104
e-mail: [email protected]
česnek, sušené ovoce
1.15
VP
EDEN – K & M WOKOSZYN
GOSPODARSTWO OGROD.
Dkugie 5c, 66 500 Strzelce Kraj, PL
tel.: 0048 957 612 273
0048 509 448 959
e-mail: [email protected]
rostlinný materiál
1.
VP
EUROMEDIA GROUP, k.s.
Nádražní 896/32, 150 00 Praha 5
tel.: 251 112 145, 731 451 305
fax: 251 112 130
e-mail: [email protected]
nábor do Knižního klubu
a prodej knih
4.2
VP
EUROTEST, s.r.o.
VP
Na Návsi 84, 270 08 Staré Hodějovice
tel.: 387 410 087, 777 913 932
fax: 387 201 976
e-mail: [email protected]
www.spacisystemy.cz
spací systemy pro zdravý spánek, postele z masivu
4.8
FIGURA MARTIN
Březinova 6, 695 01 Hodonín
tel.: 731 558 738
e-mail: [email protected]
www.trdelniky.cz
výroba a prodej trdelníků
4.8
VP
FIREWORK, s.r.o.
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
tel.: 608 855 926
domácí potřeby
4.8
VP
32
GAŠPERÁKOVÁ ALENA
Třemešná 403, 793 82 Bruntál
tel.: 731 116 138
dětské oblečení
4.8
VP
GREMPLEWSKÁ JANA
17. listopadu 807
734 01 Karviná
tel.: 777 052 330
e-mail: [email protected]
pracovní oděvy
4.6
VP
GRUNT GALATÍK, s.r.o.
Těšany, Zěmědělský Dvůr 1
768 02 Zdopunky
tel.: 777 730 584, 777 730 582
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.biogrunt.cz
hnojiva, pesticidy, biopreparáty
2.6
VP
GRYPINSKI ADAM
GOSPODARSTWO ROLNO
Dluga 72, 43 419 Hažlach, PL
tel.: +48 507 168 750
e-mail: [email protected]
školkařské rostliny okrasné,
svičky
1.13, 4.8
VP
HÁJKOVÁ RŮŽENA
Holekova 170, 250 92 Šestajovice
tel.: 723 721 850, 606 787 225
e-mail: [email protected]
ledová tříšť, zmrzlina, spirálky,
občerstvení
4.8, 4.7
VP
HALAMÍČEK TOMÁŠ
Stojanova 400, 742 58 Příbor
tel. : 556 723 309, 736 615 433
příborské oříšky a semínka
v karamelu a cukru
4.8
VP
HERMANN JAN, Ing.
OVOCNÁ ŠKOLKA SKRBEŇ
Wanklova 7, 772 00 Olomouc
tel.: 602 556 216, fax: 585 419 855
e-mail: [email protected]
ovocné školkařské rostliny drobného
a velkého ovoce
1.14
VP
HLAVÁČEK PAVEL
Ivanovické nám. 22, 620 00 Brno - Tuřany
tel.: 777 156 083
e-mail: nikace@email.cz
květináče a zahrad. nádoby plast,
zahrad. potřeby
2.4, 5.5
VP
IMPERIUM GURMANUM, s.r.o.
Horní 32, 639 00 Brno
tel.: 731 128 079
e-mail: imperium.gurmanum@seznam.cz
koření
4.8
VP
HOLOMKOVÁ ŠÁRKA
OBSESS
Novosady 1365, 769 01 Holešov
tel.: 731 719 368
e-mail: romikhol@seznam.cz
pracovní oblečení - trička
4.6
VP
JAKL STANISLAV
Konstantinova 1478
149 00 Praha 4
tel: 603 436 183
e-mail: sta.nley@seznam.cz
bytový textil, hračky, CD, DVD
4.8
VP
HROMEK FRANTIŠEK
Brněnské nám. 4283/4
695 01 Hodonín
tel.: 518 372 315, 603 886 028
728 953 878
e-mail: hromek@zebrik.cz
www.zebrik.cz
žebříky
5.6
VP
JANDEJSEK LUBOŠ – SONIX
Studená 49
561 64 Jablonné n. Orlicí
tel.: 465 642 497
fax: 465 641 480
e-mail: sonix@sonix.cz
www.sonix.cz
výroba kuch. potřeb, škrabky,
vykrajovače, rádylka, otvíráky
4.8
VP
HUČALA TOMÁŠ
Frýdecká 351/54, 737 01 Český Těšín
tel.: 775 190 848
koření, kožené kabelky
4.8
VP
JANEČKA PAVEL
K. Čapka 935
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 801 752, 736 439 377
cibule, hlízy
1.2
MS
VP
CHOVANEC MIROSLAV
ZAHRADNICTVÍ
Hrnčířská 665, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 606 920 975, 607 500 506
e-mail: abudikova@seznam.cz
www.chovanec.cz
rostlinný materiál, hrnkové květiny
1., 1.6
VP
JOWIŠ, s.r.o.
798 09 Výšovice 140
tel.: 777 662 954
e-mail: josefspicak@ebce.cz
www.renykoreni.cz
koření
4.8
VP
CHROMCOVÁ DITA
U Žebračky 12, 750 02 Přerov
tel.: 606 944 896
e-mail: chromcova .dita@seznam.cz
kokedama a skleněná rostlinná terária
1.18
RS
KADLEČEK JOSEF
Polská 22, 120 00 Praha 2
tel.: 775 345 393
e-mail: penzion@na-americe.cz
česnek
1.15
VP
CHWIST PAWEL
GOSPODARSTWO OGROD.
Slaska 38, Rudnik Maly
42 261 Starcza, PL
tel: +48 608 642 526
fax: +48 343 140 301
e-mail: pawel@ibylinowyraj.pl
cibule květin, byliny
1.2, 1.12
VP
KAFKOVÁ JANA
VICTORY GROUP
Tř. Svobody 43/39
779 00 Olomouc
tel.: 720 499 208
e-mail: victory.group@seznam.cz
čistící prostředky
4.8
VP
33
KAVÁLEK MIROSLAV, Ing.
Bohdašín 70, 594 41 Červený Kostelec
tel.: 499 888 109, 602 661 186
e-mail: pletex.kavalek@seznam.cz
pracovní oděvy
4.6
VP
KIELKOWSKA JOLANTA
Powstanców 61
44 193 Knurów, PL
tel: 0048 509 655 578
růže, lilie, ovocné stromky, konifery
1.13, 1.14
VP
KIELKOWSKI RYSZARD
GOSPODAR. SZKOLKAR. - IRYS
Jodlowa 77H, 44 213 Rybnik, PL
tel.: +48 515 261 770
e-mail: kielkowski.szkolka@gmail.com
www.kielkowski-szkolka.pl
školkařské rostliny okrasné
1.13
VP
KLESNILOVÁ ŠÁRKA
749 01 Nové Lubice 104
tel.: 724 177 764
e-mail: prestocafe@seznam.cz
občerstvení – káva, koktejly
4.7
VP
KLIMEŠOVÁ IVANA - NOVA
Buková 38, 798 48 Protivanov
tel.: 602 512 896
česká kožená obuv
4.8
VP
KOBLANSKI ROBERT
SZKÓLKA ROSTLIN OZDOBNYCH
Pocztowa 22, 42 270 Klomnice, PL
tel./fax: +48 343 281 396
mobil: +48 606 413 903
e-mail: koblanski@poczta.onet.pl
rostlinný materiál
1.
VP
KOČAŘ MICHAL
VP
B. Níkodéma 4482/7, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 773 877 730
e-mail: michalkocar@centrum.cz
nakládané sýrové speciality
4.8
KOKORA JIŘÍ
Sázava 83, 563 01 Lanškroun
tel.: 776 145 973
prodej kaktusů a jiných sukulentů
1.10
VP
34
KOLEON, s.r.o.
Jezerní 1149
696 42 Vracov
tel.: 776 781 602
e-mail: den195@seznam.cz
kožená galanterie, módní doplňky
4.8
VP
KONEČNÝ IVAN – KONNY
Jalubí 446
687 05 Uh. Hradiště
tel.: 776 218 331
e-mail: konny222@azet.sk
sýrové výrobky - korbáčky,
oštěpky, parenice
4.8
VP
KOSTELANSKÝ PETR
Lískovec 264
738 01 Frýdek Místek
tel.: 604 863 189
e-mail: sarka.kostelanska@seznam.cz
optika, kožené rukavice
4.8
VP
KOZIELSKI KRZYSZTOF
OGRODNICTWO
Raciborska 159
44 285 Kornowac, PL
tel.: +48 604 054 441
rostlinný materiál
1.
VP
KRÁLÍČEK JIŘÍ
798 56 Bohuslavice 102
tel.: 603 281 308
ovčí sortiment, česnek
bylinné masti
1.15, 4.8
VP
KRATOCHVÍL JAN
588 45 Dolní Cerekev 128
tel.: 736 759 215
e-mail: kratochvilstyl@email.cz
vlastní textilní výroba, roboty, bylinné krémy
4,8
VP
KREJČÍŘ VLADIMÍR
ZAHRADNICTVÍ
Loučská 463
751 31 Lipník nad Bečvou
tel./fax: 581 772 832, 581 111 340
mobil: 777 191 009
e-mail: vladimir.krejcir@tiscali.cz
hrnkové květiny, prodej ovocných
stromků, školkařské rostliny okrasné
1.6, 1.13, 1.14
VP
KUNOVSKÁ ALENA
KERAMIKA
756 42 Chropyně 154
tel.: 606 463 210
keramika
3.4
VP
VP
VP
MAĎARSKÉ SPECIALITY, s.r.o.
Brněnská 2003/17, 796 01 Prostějov
tel.: 775 500 521
e-mail: marek.stuchlik@seznam.cz
www.madarsky-svet.cz
maďarské speciality, nakládaná zelenina,
dochucovadla
4.8
LÁNÍK VLASTIMIL
Trávníky 63
798 16 Čelechovice na Hané
tel.: 582 333 005, 731 568 448
občerstvení
4.7
VP
LOŠŤÁK KAREL
Blatec 156
783 74 Dub nad Moravou
tel.: 724 231 479
e-mail: 2@atrakce.cz
domácí potřeby, nafukovací
balónky, dětská atrakce
4.8
VP
MACHALA ZDENĚK
RZ HOBY - SDRUŽENÍ
687 35 Záhorovice 329
tel.: 608 432 382
ruční rotační provzdušňovač trávníků
5.2
MACHÁČEK JAN
Tvarožná 177
664 05 Brno - venkov
tel.: 608 519 780
www.kaindl.naradi.cz
kotouč. pily, brusky
5.5
VP
LUKO, s.r.o.
Českoskalická 364
549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 462 805, 603 499 121
fax: 491 462 537
e-mail: lukock@seznam.cz
www.luko.cz
výroba a prodej prac. košil
4.6
VP
MALACATE, s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha – Žižkov
tel.: 774 649 783
e-mail: info@fisobar.cz
www.fisobar.cz
obaly na květináče z barevného kačírku
2.4
MS
VP
LUKON BULBS
503 61 Lovčice 30
tel.: 495 482 377, 607 939 671
fax: 495 498 487
cibuloviny a trvalky
1.2, 1.8
MS
VP
VP
MÁCA OLDŘICH
Prostřední 4401
285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: 608 717 279
e-mai: olda.maca@seznam.cz
oleje pro zdraví
4.8
VP
M – CENTRUM, a.s.
Náves Svobody 17/50
783 71 Olomouc - Holice
tel.: 774 227 074
e-mail: kava@henri.cz
www.henri.cz
ukázka historického pražení kávy
4.8
MEISL JAN, Mgr.
Dvořákova 985, 697 01 Kyjov
tel.: 603 573 558
e-mail: paprika-meisl@seznam.cz
keře velkoplodých paprik – osivo
1.1
VP
MADALINSKI DARIUSZ
PRODUCENT KRZEWÓW RÓZ
Lopatky 128, 981 00 Lask, PL
tel.: 0048 436 755 547
fax: 0048 510 558 720
e-mail: rambo7784@wp.pl
růže
1.13
VP
MÉZESOVÁ VĚRA
VP
VÝROBA PLASTŮ
798 62 Rozstání 122
tel.: 774 905 730
e-mail: v.mezesova@seznam.cz
omyvatelné ubrusy s plátnem, teflonové a igelitové
ubrusy a drobné spotřební zboží
4.8
35
MIKEŠ PETR – ŽELEZÁŘSTVÍ
Perštýnské nám. 4
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 340 381, 603 525 836
e-mail: pavel.mikes@seznam.cz
www.kovomat.eu
mechanizace pro úpravu zatravněných
ploch, lesní technika, ruční nářadí
a potřeby pro kutily, postřikovače
5.2, 5.3, 5.4, 5.5
VP
MIKULČÍK LUDĚK
Hradební 1218
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 604 750 429, 739 013 726
dředozásobník
7.3
VP
MIRVALD OTO
Bezměrov 14, 767 01 Kroměříž
tel.: 732 923 591, 604 285 312
e-mail: zahradnictvimirvald@seznam.cz
záhonové květiny, sušené květiny
1.8, 1.17
VP
MROWIEC JAROSLAW
GOSPODARSTWO ROLNE
Lipowa 15, 43 523 Pruchna, PL
tel.: 0048 888 012 540
e-mail: jarekcn@wp.pl
cibuloviny
1.2
VP
NAVRÁTILOVÁ DRAHOMÍRA
Sídl. Svobody 3504/215
798 01 Prostějov
tel.: 723 086 097
občerstvení
4.7
VP
NEJEDLÁ MARIE
Zelená 2671/45
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: 733 627 432
e-mail: ed.balog@seznam.cz
pracovní oblečení
4.6
VP
NETOLICKÁ K. – MINET
KERAMICKÝ ATELIER
394 92 Mnich 76
tel.: 775 126 839 , 777 556 477
e-mail: denulikus@centrum.cz
keramicky@atelier-minet.cz
zahradní užitková keramika
3.3
VP
NIESNER MILOSLAV – TONY
Moravský Kočov 91
792 01 Bruntál
tel./fax: 554 712 523, 603 848 167
dárkové zboží (láhve plněné lihovinou)
4.8
VP
NN MERC, spol. s r.o.
Lidická 718/77
602 00 Brno – střed. Veveří
tel: 602 728 345
kožená galanterie
4.8
VP
NOVÁK JIŘÍ
VP
468 27 Nová Ves nad Nisou 594
tel.: 603 111 392
fax: 483 300 664
e-mail: jirinovak@gmail.com
www.novak-lucany.cz
pracovní ručníky, osušky, kapesníky, levandule
1.17, 4.8
36
NOVAMODE ZLÍN, s.r.o.
Boněcko I./ 236, Příluky
760 01 Zlín
tel.: 603 485 523
fax: 577 432 742
e-mail: belts@volny.cz
www.farmaboruvky.cz
ovocné školkařské rostliny
1.14
VP
NÝČ BOHUSLAV – BONY
Na Kopci 137
549 11 Dolní Radechová
tel./fax: 491 422 220, 603 750 093
e-mail: bonysvicky@email.cz
www.bonysvicky.cz
parafínované svíčky, lampové oleje
4.8
MS
VP
OBČERSTVENÍ MŰLLER
789 73 Třeština 102
tel.: 585 435 022, 602 715 489
občerstvení
4.7
VP
OCO LEX, s.r.o.
Mělnická 583/12
150 00 Praha 5 – Malá Strana
tel.: 776 863 132
e-mail: ocolex@email.cz
výroba a prodej nákupních tašek
plátno a skládacích tašek,
sáčky na pečení
4.8
VP
PAJATEX, s.r.o.
Jánská 449/12, 602 00 Brno
tel.: 777 121 153
kožená galanterie, prac. oděvy
4.6, 4.8
VP
PALDUSOVÁ ALENA
VP
Nad Propustí 101, 190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: 602 840 984
kožená galanterie
4.8
PAPEŽ PATRIK
756 41 Lešná 166
tel.: 774 230 518
e-mail: papezpatrik@seznam.cz
valašské pečivo - frgály
4.8
VP
PAVLÁTOVÁ IVONA
VP
Švabinského 662/3, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 608 230 518
e-mail: pavlatovaivona@seznam.cz
valašské speciality – frgály, pečivo
4.8
PEKÁROVÁ M. - ANNA
9. mája 1181/45
124 04 Kysucké Nové Město, SK
tel.: +421 905 428 280
bytový textil - záclony
4.8
VP
PETRICIUS JIŘÍ
Drozdovice 1047/36a, 796 01 Prostějov
tel.: 604 133 621
e-mail: j.petricius@seznam.cz
www.madarske-speciality.cz
maďarské speciality
4.8
VP
PIECHULSKI ARKADIUSZ
VP
Lioatki 66, 98 100 Lask, PL
tel.: 0048 505 480 221
e-mail: arkoros@wp.pl
růže, okrasné a ovocné keře, azalky, rododendrony
1.13
PIPREK KARINA
OGRODNICTWO - KWIATY
Racibórska 74
443 62 Rogów, PL
tel.: + 48 604 109 229
fax: + 48 324 512 637
e-mail: p.u.h.gynos@wp.pl
rostlinný materiál
1.
VP
37
PISKOVSKÁ LEA, Mgr.
Olomoucká 352
752 01 Kojetín
tel.: 777 330 980
e-mail: lea.piskovska@email.cz
hnojiva, kompost
2.6
VP
PLCH MILAN – MIJA
9. května 10, 751 19 Vlkoš
tel.: 581 223 102, 720 622 538
723 346 319
e-mail: milanplch@seznam.cz
semena, plast zahrad. nádoby,
floristické a zahradnické potřeby
1.1, 2.5, 2.7, 5.5, 4.8
VP
POLÁŠKOVÁ MARIE
Purkyňova 27, 772 00 Olomouc
tel.: 777 951 732
bižuterie, perníky se jmény
4.8
VP
POPOV PETR
Lázeňská 348/38
735 03 Karviná - Darkov
tel.: 604 102 330
rostlinný materiál
1.
VP
PRAŽÁK OLDŘICH
OKRASNÁ ŠKOLKA
Horní Úlehla 32
783 51 Olomouc - Droždín
tel.: 585 383 551
e-mail: drozdin@drozdin.cz
www.drozdin.cz
rostlinný materiál
1., 1.13
VP
PRZYBYLA KRZYSZTOF
P. Gojawiczynskiej 4/5
41 706 Ruda Šlaska, PL
tel.: +48 792 617 222
e-mail: artkris1@o2.pl
obrazy, ozdoby
4.8
VP
PŘIBYL PETR, Ing.
ZAHRADNICTVÍ
9. května 55
750 02 Přerov
tel.: 721 841 407
skalničky, školkařské rostliny
okrasné
1.13
VP
PŠTROSÍ FARMA, s.r.o.
Jarní 396
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 608 817 421
e-mail: pstrosi.farma@seznam.cz
pštrosí speciality – občerstvení
4.7
VP
RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ, s.r.o.
Sobotecká 248, 511 01 Turnov
tel.: 603 833 235
e-mail: kamiltyrychtr@seznam.cz
www.zahrada-online.cz
cibuloviny, trvalky, hnojiva
1.2, 1.13, 2.6
VP
RŮŽIČKA PAVEL
I. Šustaly 1085/22, 742 21 Kopřivnice
tel.: 606 711 991
e-mail: milos.ruzicka@ktk net.cz
lázeňské oplatky
4.8
VP
SALAJKA FRANTIŠEK
Dolní 270
691 55 Moravská Nová Ves
tel.: 702 916 730
e-mail: f.salajka@seznam.cz
hrozny
1.15
VP
SAN ANTON, s.r.o.
Gagarinova 1106/25
165 00 Praha 6 - Suchdol
tel.: 725 679 587
e-mail: SiAnOrszulikova@seznam.cz
sazenice jahod
1.4
VP
SEMO, a.s.
798 17 Smržice 414
tel.: 582 301 911, 777 301 909
fax :582 381 189
e-mail: semo@semo.cz
www.semo.cz
balené osivo
1.1
MS
SEVA FLORA, s.r.o.
Mikulovská 366, 691 42 Valtice
tel.: 519 352 405, 605 256 540
605 262 599
fax: 519 352 628
e-mail: iva.kvitek@seznam.cz
www.sevaflora.cz
semena, školkařské rostliny okrasné
1.1, 1.13
MS
38
SKOCZ ANDRZEJ
GOSPODAR. SZKOLKARSKIE
Bezwola 4a, 21 310 Wohyň, PL
tel.: +48 696 761 651
školkařské rostliny okrasné
1.13
VP
SLABIHOUDKOVÁ ILONA
Pražského povstání 2057
256 01 Benešov
tel.: 775 117 773
e-mail: i.slabihoudkova@seznam.cz
www. hrackydrevene.ic.cz
tradiční dřevěné hračky
4.8
VP
SMETANA PAVEL
Malenická 1787/5
148 00 Praha 11 – Chodov
tel.: 602 613 138
dárkové předměty, mýdla
smažená cibulka
4.8
VP
SOBOTKA JIŘÍ
Žerůvky 36, 782 41 Bystročice
tel.: 732 273 481
e-mail: sobotka@enbra
česnek
1.15
VP
SUBIO EKO, s.r.o.
Výstavní 2477/30
702 00 Ostrava
tel.: 732 277 264, fax: 596 634 677
e-mail: subio@subio.cz
www.subio.cz
biopreparáty pro čistění žump,
septiků, zahr. jezírek, domácích
a průmysl. odpadů
2.6
VP
SUCHÝ MIROSLAV
M. Kudeříkové 7, 636 00 Brno
tel.: 737 451 366
e-mail: mirek.suchy@centrum.cz
sukulenty, skalničky, kaktusy, trvalky
1.9, 1.10
VP
SVITEK VLADIMÍR - SVIH
Dělnická 17, 748 01 Hlučín
tel./fax: 595 043 710, 728 760 925
e-mail: svih1@seznam.cz
www.svih.sk
zahradnické nůžky, ruční nářadí
a potřeby pro kutily
5.5
VP
SVOBODOVÁ SVĚTLANA
Dašická 1206, 530 03 Pardubice
tel.: 777 666 218
e-mail: svoboda.kaktus@seznam.cz
www.exoticke-rostliny.cz
kaktusy a sukulenty
1.10
VP
SYNKOVÁ MARIE
Rokytnice 92
751 04 Rokytnice u Přerova
tel.: 581 212 038, 737 616 014
631 487 364
e-mail: synkovamajka@seznam.cz
balené uzenářské výrobky
4.8
VP
SZOBLIK ZBIGNIEW
OGRODNICTWO
Ilownica 79, 43 394 Rudzica, PL
tel.: +48 338 154 483
fax: +48 508 974 348
e-mail: szoblik@wp.pl
www.szoblik-ogrodnictwo.pl
rostl. materiál
1.
VP
SZTOJKA MILAN
941 22 Zemné 239, SK
tel.: +421 777 220 885
bytový textil – povlečení, záclony
4.8
VP
ŠEĎOVÁ MILADA
Slunečná 3775/6
695 01 Hodonín
tel.: 773 831 996
dřevěné kuchyňské potřeby
4.8
VP
ŠEVČÍK LUDVÍK, RSDr.
Víceměřice 137
798 26 Nezamyslice
tel.: 724 240 538
cibule, hlízy,
sušené květiny, česnék, trvalky
1.2, 1.17
VP
ŠIMKOVÁ MIROSLAVA, Mgr.
Opletalova 34
466 01 Jablonec n./Nisou
tel.: 603 919 239
e-mail: synfor@seznam.cz
přírodní kosmetika
4.8
VP
39
ŠMOLDASOVÁ TEREZIE
Arbesova 14, 783 01 Olomouc
tel.: 603 253 438
e-mail: smoldasjiri@seznam.cz
propagace a prodej dřevěných briket
4.8
VP
ŠOLC PETR
Horní Třešňovec 126
563 01 Lanškroun
tel.: 775 061 049, (775 051 049)
aranžování květiny, proutěné
zboží, umělé rostliny a květiny
1.17, 2.2, 4.1
VP
ŠPUNDA ONDŘEJ
783 32 Náklo 53
tel.: 774 854 611
e-mail: mostarna@mostarna.mezice.cs
školkařské rostliny ovocné a ovoce
1.14, 1.15
VP
ŠŤASTNÝ JAN – KERAMIKA
512 31 Roztoky u Jilemnice 146
tel.: 608 626 119
e-mail: keramika@stastnakeramika.cz
užitková keramika, květináče, čaje
3.4, 4.8
VP
ŠŤASTNÝ MICHAL, Ing.
Tučapy 479, 783 75 Dub nad Moravou
tel.: 603 225 434
e-mail: zahradnik.stastny@centrum.cz
školkařské rostliny okrasné
1.13
VP
ŠTORK MIROSLAV
Jičínská 17, 700 30 Ostrava – Výškovice
tel.: 608 836 744, 608 080 422
e-mail: marek.stork@seznam.cz
pracovní oděvy
4.6
VP
TĚTHALOVÁ HELENA
696 71 Blatnička 174
tel.: 603 108 683, 518 322 870
e-mail: leontynka.tethalova@seznam.cz
přírodní hojivá kosmetika a mýdla
4.8
VP
TICHÁ BOŽENA
Květinová 158/23
783 36 Křelov – Břuchotín
tel.: 776 112 207, 776 292 233
e-mail: ticha@seznam.cz
cukrovinky, dětská atrakce
4.8
VP
TRINIUM INVEST, s.r.o.
Ohrozimská 375/1
798 02 Mostkovice
tel.: 777 751 008
e-mail: p.borovec@seznam.cz
www.forgardenpv.cz
pergoly
7.7
VP
TURČÍN VAVŘINEC
Poštovní 157
691 85 Dolní Dunajovice
tel.: 776 044 712
e-mail: vcelaprodukt@quick.cz
www.vcelaprodukt.cz
medy, včelí produkty
4.8
VP
TUREČEK MILAN
Cilkova 648/6, 142 00 Praha 1
tel.: 702 586 186
kosmetika
4.8
VP
TYRALA TERESA – WIKLINEX
Zacisze57, 34 103 Wožniky,PL
tel.: +48 668 485 163
e-mail: tyrala@onet.eu
proutěné a košikářské zboží
4.1
VP
TYRKALSKI REMIGIUSZ
Brykalskiego 3
32 090 Slomniki, PL
tel.: +48 792 104 006
e-mail: remek.tyrkalski@op.pl
cibule a hlízy květin
1.2
VP
UHERÍKOVÁ BLANKA, Ing.
Vrbka 15/44, Krásné Pole
725 26 Ostrava 26
tel./fax: 596 942 419, 776 658 843
e-mail: b.uherikova@seznam.cz
www.paprikylibera.cz
semena paprik
1.1
VP
UNIVERSUM, s.r.o.
Humenná 38, 625 00 Brno
tel./fax: 547 223 600
e-mail: kontakt@universum-lepidla.cz
www.universum-lepidla.cz
potřeby pro kutily - lepidla
5.5
VP
40
URBÁNEK IVO – PLASTY
Zlatohorská 103
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel./fax: 554 751 660
tel.: 554 751 643, 602 757 388
e-mail: plastyurbanek@iol.cz
výrobky z plastů pro zahradníky
a zahrádkáře
2.4, 2.5, 7.2
MS
VP
VACKOVÁ VLADIMÍRA
Poštovní 158/34
794 01 Krnov - Krásné Loučky
tel.: 734 306 175
e-mail: meladre2@seznam.cz
magnetické šperky, koule
na praní, tyčinky na bělení zubů
4.8
VP
VÁCLAVÍKOVÁ MARIE
Zahradní 1260
751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 733 654 330
e-mail: 123.marie@seznam.cz
balené včelí produkty - med
4.8
VP
VAŇKOVÁ EVA
Pateřín 5, Bílá Lhota
783 21 Chudobín
tel.: 723 235 125
e-mail: vankovi.kvetina@quick.cz
sušené květiny, dekorace ze sušených
květin
1.17
VP
VAŇOUS TOMÁŠ
– IMPERATOR
Ztracená 269/36, 779 00 Olomouc
tel.: 774 359 778
e-mail: imperator.olomouc@seznam.cz
čistící přípravky na brýle zn. OPTICLEAN,
sprchové gely zn. FEMME REVERIE
4.8
VP
VERMI CULTURE CZ, s.r.o.
Osvobození
- Areál Adast obj. 70
679 04 Adamov
tel.: 776 806 947, 777 505 971
e- mail: sona.urbanova@vermiculture.cz
pavel.plisek@vermiculture.cz
www.vermiculture.cz
VERMI humus
2.3
VP
VESELÝ LADISLAV, Ing.
Zkova 26, 779 00 Olomouc
tel.: 731 015 423, 734 110 274
e-mail: vesely.olomouc@volny.cz
rostlinný materiál, zahrad. potřeby
1., 5.5
VP
VESTFÁL JAROSLAV
507 77 Cerekvice nad Bystřicí 75
tel.: 606 219 779
e-mail: jaroslavvestfal@seznam.cz
hořické trubičky
4.8
VP
VOBORSKÝ MILAN
KERAMIKA
Nová Dobev 41, 397 01 Písek
tel.: 777 832 567
e-mail: milanvoborsky@seznam.cz
keramika, nádoby na květináče,
užitková keramika
2.4, 3.4
VP
VOLKOVÁ – KONEČNÁ
BOHDANA
752 01 Měrovice nad Hanou 228
tel.: 723 287 328
občerstvení
4.7
VP
VOTONA, s.r.o.
Nám. Míru 1103
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 329, 603 530 875
e-mail: hlahuleko@seznam.cz
kotle na biopalivo
7.6
VP
WEDROWSKA KLARA
– CLEMATISY
Sportowa 1A, Kolincz
832 11 Starograd Gdanski, PL
tel.: +48 721 311 419
fax: +48 585 633 902
e-mail: hurt@clematisy.pl
www.clematisy.pl
clematis, rostl. materiál
1.13
VP
WIEŠKO
- WIESLAW MYSLIWIEC
Wožniki, Wadowicka 134
34 103 Witanowice, PL
tel.: +48 608 065 645
+48 338 794 740
proutěné a košikářské zboží
4.1
VP
41
WM PROFI, s.r.o.
Veslařská 142, 637 00 Brno
tel.: 775 730 412, 608 730 412
e-mail: mitner.cz@volny.cz
www.wmprofi.com
domácí potřeby
4.8
VP
WS INTERNATIONAL, a.s.
Perunská 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 399 000
fax: 518 399 099
e-mail: info@wsinternational.cz
www.wsinternational.cz
spotřební zboží
4.8
VP
ZAJAC ADAM
OGRODNICTWO
Goslawa 18
44 300 Wodzislaw Šlaski, PL
tel.: +48 605 115 376
e-mail: adamzajac77@o2.pl
rostlinný materiál
1.
VP
ZAVALA VICTOR PALMA
tř. Gen. Píky 9, 613 00 Brno
tel.: 608 205 299
zahradní, dárkové a spotřební zboží
5.5, 4.8
VP
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
tel.: 461 352 161, 602 141 065
fax: 461 631 138
e-mail: skleniky@du.lit.cz
www.skleniky.eu
skleníky a pařeniště
7.1
VP
ZIFČÁKOVÁ VĚRA
Iváň 55, 798 23 Klenovice
tel.: 605 361 521
e-mail: zifcakovavera@seznam.cz
mladá móda
4.8
VP
ZUBA ONDREJ
Sokolská 44, 772 00 Olomouc
tel.: 774 701 503, 774 082 865
e-mail: garajovaalexandra@azet.sk
trdelníky balené
4.8
VP
I VA·Í ZAHRADù PROSPùJE
Vydává: âasopisy 2005, s.r.o.
Táborská 5/979, 140 00 Praha 4, tel.: 226 517 911, fax: 226 517 938
Pfiedplatné: 800 444 445
www.floranazahrade.cz
I VA·Í ZAHRADù PROSPùJE
Vydává: âasopisy 2005, s.r.o.
Táborská 5/979, 140 00 Praha 4, tel.: 226 517 911, fax: 226 517 938
Pfiedplatné: 800 444 445
www.floranazahrade.cz
NOVÝ INTERNETOVÝ
RECEPTÁŘ
WEB PLNÝ NÁPADŮ,
RAD A INSPIRACE
více na webu
www.iReceptar.cz
„ odborné články „ reportáže, portréty „ zajímavé
nápady čtenářů „ plánky, návody, postupy „
soutěže o zajímavé ceny „ přehledný výběr témat
„ snadné vyhledávání „ kalendář akcí, událostí
a výstav „ předpověď počasí „ čtenářské diskuze
„ poradna – pomoc pro vás „ novinky každý den
VÁŠ PRŮVODCE
PRAKTICKÝM
ŽIVOTEM
www
.caso
DŮM
pispra
TEST
kombi
vyžína novaných
křovin čů −
ořezů
ktik.c
Plot
s průvo
zvířáte dem
k
z
BŘEZ
/ BY
T
Origin
dekoraální
pro sv ce
jara átky
EN 20
/ ZA
H
Celoroční
pěstitelská soutěž
pokračuje
RAD
A /
DÍL
NA
13 Ro
čník XV
III 33
Kč
/ HO
BBY
Oprav
obezdíva
krok za ky krbu
-
krok
em
Jak o
interiéživit
„samole r? Zkuste
pky“
Každý měsíc přináší
užitečné rady a návody
do dílny a zahrady.
Ať se
zelensatřechy
jí…
Inspiruje a pomáhá
naplňovat Vaše představy o pěkném
bydlení, hobby a trávení volného
času.
Podává aktuální informace
k
o materiálech a technologiích
prakti
ve stavebnictví, o problematice
úspor energií a ekologie.
Pravidelně informuje o novinkách
výrobců nářadí, nástrojů, zahradní
a stavební techniky.
Pří
loh
ač
aso
pis
u
Jemné
zacelí prasklinky
nátěry moderní
a tmely
pro
dru
žste
vník
y, n
áje
íky,
vla
stn
íky
i sp
ráv
Bezdot
ykové
osvětle
linky13 ní kuchyň
40 Kč H
mn
ce
bytů
VENK
ské
1/20Pro
č in
a OVNÍ D
L snadné čištěnLAŽBYNctí trvveastovat
IÁ
C
E
P
S
í
nlivodosnto
vých
LAV
N
Í TÉ
a
d
a
r
Zah
D
TU RA
Í SPOUS
PŘINÁŠ
MA
ov
ní á ok
stře fasá na, za
do chy…dy, op tepl
do
n
Obymů, maj ichž A rava ejim va exis itelé invekcí,
ro
zj
še takotelé tuje pane stuj
Je ede,
tř
jic
do í ná vé to ví mno lový í
až
h ná ne
ch
zů mác klad reko tají, ho.
od kata sle ní zr
ty stáv nost y na nstr nebo
tě born stro dky ovna
aj
pe výta í ča i. M pro ukce ť
až mno íků fické. moh mál
ož
o poníze hy, je sto
ná voz
riz 85 m hem na v A p ou bý o.
i o ho nepř jichžopom prot
techik, te ožný horš ýtah ohle t
se
Tř zdr dlí a ines op en o
t
ex nick dy ro ch í. N y je d
av
Odb tisíc
ně e. A rava uvý icet
ča istuj ou zd prov achá ješkd
či í či
řeše or až
ílů
nímtahy čtyř živo y do le jd
ní
ne sným ícího vyba m ozní zejí
kd ní, ci domilion
jri
ko e
zp i úč se ča icet t.
i
ve ezi ch
vý
in
dů y i lev kter po
nc
no
ta
st ziko no
ko
otevrává inku sto let
e
stí
19 alov vě rmam hu
kterm zí ně é můžruču run?
bina řo ch. Př jícím stáv star
ve 93, te ané jší jso i. Vůa so
u dv íp
př ý doská jší, a e bý jí dr
ušla
i v ají hl é
ne
pr
i
př
za
u
kt
ad
eř
ve
zrca jízdě ká mod hlav t ně uhé
ed vý be
er v mezpozo nim e ša ů, kdkrim avže
er
inst á zá plat v to ro tahyc
va dlo, do
„s ní ně ta Inve
ke
i dv rným i ne chty y ia el alac sadnnost m ro m
se
ov ndal je lů, m bíra výta k
ní
eře
a ka
stic
dě
vy
im i no ě no
t“
lá
ce
ov
ne
riz
ním da
os h,
ba á
šá tem bo
ov rm to
in
e do
cíchým pr ve v ka ob
la
tiž
BYT
M ika. oval vých liv a,
Kotle
ce
y
a vý přiv se
bi
aj
MA
ov n
m uk
a pr vý nila
vý ite
GA
vlas
jíz i o azat prvk ed anti- ně
tah ře
ZÍN
tahy lé do
a da
ov tahů
dy
en
el
bu
Je
ů,
- PŘÍ
tníh
zv
se
oz
do em
a Průk
di ím
LOH
ní
lší
vo lepš mus mů
sk yšuj další ucím , info gitá
A ČA
o by
s t
zdro
í
ener az
no vat, í je po í řešit ak
SO
rm lPř ý ko este mi
PIS
vý ne
ov
dlen
i vý mfo tic pr směr aU PRA
je te
, kt bo stup , co ým
getic
dě
vk
u
bě rt ký
KTI
erý rovn ně s n i
í / IV
Kpla
vý t neje ru jíz a užy, kt
Rozd
op im
BŘ
př
ké
dy
EZE
ijd ou po ra i.
ivat eré
a v tahu n na je pa .
/V
náro
N 20
e na říd ve
íl
k tř
eljaké , al
k
za
13
e
va
/ roč
výbo mez
še it
jiš
čnos
eb
ník
ťu m ro také litu a
st
XV
jí ná zs se a hleru i člen
III
ti /
ma
Kdo
SVJ st
sled ahu ptát cenu
VI
foto
hrad
ný firm , zd
/ V vím a
: Sc
a
se
II
í op
hind
rv y
funk
is.
ravy
ler
cí
CZ
v by
a pL
tě?
ift
NA
CHVÍLE
ÁSNÉ
ŽÍT KR
K PRO
DŮ JA
PA
NÁ
A
Ě
ZAHRAD
z
raktik.c
asopisp
www.c
výta
hů?
Z o
bsa
hu:
/X
I
Každý měsíc
s oblíbenou právní přílohou
Byt magazín
8x
NÁÁVOD kroke
km
krok za
ch
Na vlnáy
pohod ed
uprostř
zeleně
Redakce a inzerce
Praktik
Olšanská 3, 130 00 Praha 3
redakce: tel. 222 317 812
e-mail: praktik@pvsp.cz
inzerce: tel. 222 317 813, 608 343 344
e-mail: inzerce.praktik@pvsp.cz
www.casopispraktik.cz
pro družstevníky, nájemníky, vlastníky
i správce bytů.
JARNÍ speciál Zahrada
Praktik
Přináší spoustu rad a nápadů, jak prožít
krásné chvíle na zahradě. Tipy pro
praktické zahradničení, péči o zeleň,
zahradní stavby aj.
V prodeji do 15. května
Vydavatel
Pražská vydavatelská společnost, s.r.o.
Na Poříčí 1048/28-30, Praha 1
Předplatné
www.periodik.cz
www.pvsp.cz
bezplatná linka: 800 300 302
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
PVS inzerce
Olšanská 3, 130 00 Praha 3
tel./fax: 222 325 100, 606 627 135
e-mail: inzerce@pvsp.cz
www.pvsp.cz
Knihovnička
ZAHRADA
Jen za
25 Kã
kaÏd˘ mû
síc
Nejkrásnûj‰í zahrady na Moravû a v âechách
6
I Zahrady pro radost i uÏitek
I Nápadité tipy pro kaÏdého
I Pfiíbûhy slavn˘ch zahradníkÛ
I Spousty zajímavostí a kuriozit
I Utajené dûjiny znám˘ch kvûtin
I Inspirace i pro va‰i zahradu
Star‰í vydání + pfiedplatné:
Helena Albichová, tel.: 606 661 033
e-mail: info@e-knihovnicka.cz
www.e-knihovnicka.cz
KAÎD¯ MùSÍC NOVÉ âÍSLO V TRAFICE!
olomouc.rozhlas.cz
Vaše moravské rádio
4
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
K FLORA OLOMOUC – JARO
24. – 27. 4. 2014
K HORTIFARM
24. – 27. 4. 2014
K JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
24. – 27. 4. 2014
K FLORA OLOMOUC – LÉTO
14. – 17. 8. 2014
K LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
14. – 17. 8. 2014
K FLORA OLOMOUC – PODZIM
2. – 5. 10. 2014
K OLIMA
2. – 5. 10. 2014
K PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
2. – 5. 10. 2014
Firma:
Adresa:
Tel./fax/e-mail:
Kontaktní osoba:
Předpokládaná plocha v m2:
v:
dne:
Razítko a podpis
Máte-li zájem o výše uvedené akce, prosíme, vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete
na adresu: Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
DAŇOVÝ DOKLAD
KATALOG:
FLORA OLOMOUC 2013 – podzimní etapa
OLIMA 2013
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2013
3. – 6. října 2013
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
DIČ: CZ25848526
Celkem
Včetně DPH 21%
50
20,- Kč
Download

flora olomouc 2013 olima 2013 podzimní zahradnické trhy 2013 3.