Program semináře v Krnově
Proměny historické architektury venkova
Seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
Krnov, v prostorách Koncertní síně sv. Ducha, ul. Sv. Ducha 79/30
ve dnech 19. - 20. března 2015
Program prezentací – 19. března 2015 od 09.00 (registrace od 08.30)
Úvod
Není obnova jako obnova
PhDr. Pavel Bureš, NPÚ GŘ
Formy přístupu k obnově, úpravě, adaptaci historických vesnických staveb, podmíněné jejich památkovou hodnotou,
autenticitou a zachovalostí, stavebně technickým stavem, zamýšleným způsobem využití, vnějšími inspiracemi stavebníků. Co
ještě lze považovat za památkovou obnovu, co je a není přípustné, přiměřené, akceptovatelné v rozdílném prostředí a u
různých typů staveb památkově chráněných či nechráněných.
Památkové objekty
Blok A
Historický objekt Kosárny ve Velkých Karlovicích
PhDr. Ľubica Mezerová, Muzeum v Bruntále
Obnova venkovské usedlosti v Ratajích
Mgr. Jiří Kaláb, NPÚ ÚOP Olomouc
Velké Karlovice, tradice a současnost
Ing.arch. Jaroslav Novosad, NPÚ ÚOP Kroměříž
Obnova domu z 2. pol. 18. st. čp. 98 ve Vápenné
Ing. Eva Pulkrtová, NPÚ ÚOP Olomouc
Dokumentace a transfer památek lidového stavitelství
v oblasti Českomoravského pomezí
Ing.arch. Vojtěch Kmošek, Spolek archaických
nadšenců
Příklady obnovy venkovských objektů
Mgr. Tomáš Nitra, NPÚ ÚOP Ostrava
Blok B
Projekty obnovy
Muzeum Slezský venkov Holasovice
Ing.arch. Lubomír Dehner, Slezský venkov z.s.
Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách nad Odrou
Věra Králová
Dubová hora na Kokořínsku
Ing.arch. Karel Doubner
Obnova synagogy v Krnově v rámci projektu 10 hvězd
Ing. Jan Kindermann, FŽO v ČR
Obnova renesančního zámku v Hustopečích n.B.
Ing. Júlia Vozáková, městys Hustopeče n. B.
Obnova barokní sýpky
PhDr. Eva Kolářová, státní zámek Raduň
Exkurze – 19.-20. března 2015
Krnov - Měšťanský dům čp. 29, kostel Narození Panny Marie s klášterem minoritů a Synagoga; okolí Krnova – bývalá
fara Hynčice čp. 4, zájezdní hostinec Holčovice čp. 5, Komora čp. 52, Spálené čp. 115, Kosárna Karlovice
Organizační pokyny
Registrace (nutná):
[email protected]
Čas
19. března 2015 od 09.00 - 17.00; 20.března 2015 od 08.30
Vstupné
250 Kč, přednášející a studenti zdarma
Monumenta VIVA - pod záštitou ČNK ICOMOS a Ústavu památkové péče FA ČVUT,
s podporou Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu vzdělávání ČSOB
Informace:
Omnium z.s., [email protected], tel. 739 385 928, www.omniumos.cz
Download

Proměny historické architektury venkova