DS-430DVR2
Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka
Uživatelská příručka
Předmluva
Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek.
Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji
pro případ potřeby
Funkce produktu, úvod


















4,3" HD TFT LCD displej, rozlišení 480 * 272
sklo proti oslnění
velký rozsah napájecího napětí, DC9-28V
snadná instalace.
140 ° širokoúhlý objektiv
vestavěný světelný senzor, lze nastavit jas obrazovky podle prostředí ve voze.
funkce spořiče obrazovky
vestavěný G-senzor, možnost uzamknout video
AV vstup pro připojení couvací kamery pro parkování
AV vstup pro připojení jiného zdroje signálu například DVD apod.
více možností nastavení rozlišení: 480P/720P/1080P
kompresní formát: H.264
kontinuálnímu zaznamenávání.
zapnutí automatického spuštění systému, vaše auto střežíte každou minutu.
průběžné nahrávání + možnost nastavit dobu nahrávání
záznamy v paměti jsou stále k dispozici
vestavěná polymerová baterie 850mA
podpora TF karet až do 32 GB.
Funkce produktu
11
12
13
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
23
24
25
26
27
značka
LED
Světelný senzor
Displej
Zrcadlo
M
■
▼
▲
ok
Slot pro Mikro
Kabel
Kamera
Úchyt
reset
reproduktor
zelený přívod
červený přívod
GND černý
přívod kamery
VIDEO IN
zástrčka
14
15
16
popis
svítí při zapnutém stavu, bliká při záznamu
vestavěný světelný senzor
4.3” LCD
sklo proti oslnění
zapnutí/vypnutí
mode, přepínač režimu: DVR-AV, podržení pro vypnutí displeje
menu / při nahrávání uzamčení videa
dolů, při zastaveném nahrávání listování v uložených nahrávkách
nahoru, při zastaveném nahrávání listování v uložených nahrávkách
potvrzení/ zapnutí/ zastavení nahrávání
slot pro Mikro SD pro DVR maximální kapacita 32GB
napájecí kabel
kamera
úchyt
reset
reproduktor 8 0hm2W
napětí couvacího světla
+12v palubní napětí
připojte kabel ke kostře vozidla
přívod signálu z couvací kamery
AV vstup
zástrčka pro připojení přívodního kabelu
29
pásek
upevňovací pásek
Instalace zrcátka je velmi snadná,
všechny kabely.
vytáhněte sponu a upevněte jej na zrcátko a pečlivě ukryjte
Obsluha
5.1 Napájení
Připojení všechny kabely, včetně napájecího kabelu ACC. Po zapnutí palubního napětí, dojde
automatickému nabíjení.
5.2 Režim
Kamera disponuje dvěma režimy tj. DVR a AV. Stisknutím tlačítka M (Mode), dochází k přepínání mezi
těmito režimy.
5.3 AV MODE:
V režimu AV svítí na displeji AV1.
5.4 Zpátečka
Při zařazení zpátečky se obraz automaticky přepne na signál ze zadní kamery, po odpojení se vrátí do
původního režimu.
5.6 Video
Stisknutím tlačítka
nebo nastartováním automobilu, začne DVR automaticky nahrávat. Indikátor
nahrávání bliká (nezapomeňte zkontrolovat, zda je vložena mikro SD karta). Nahrávané soubory jsou
ukládány na mikro SD kartu. K vypnutí kamery dojde po 15sec od ukončení nahrávání nebo přerušení
napětí, kontrolka přestane svítit.
5.7 Hlasový záznam
Ve výchozím nastavení je zapnutý zvukový záznam, pokud nechcete zaznamenávat zvuk, přepněte na
OFF.
5.8 Přehrávání
Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲zastavíte nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte
požadované video, pro zpuštění vybrané nahrávky stiskněte tlačítko OK.
5.9 Ochrana
Tato funkce Vám pomůže při havárii chránit uložená videa proti smazání. Pokud automobil během
jízdy náhle změní směr či prudce zabrzdí, vestavěný G senzor rozpozná tento jev a automaticky video
uloží do uzamčené složky, video nelze smazat. Záznam je označen zámečkem.
Kamera nahrává videa ve smyčce, tzn. že pokud je karta plná, jsou nejstarší záznamy přehrány
novými. Citlivost G senzoru lze nastavit.
5.10 Zámek
Jednotlivé záznamy lze ručně označit zámečkem. Záznamy nebudou smazány při smyčkovém
nahrávání.
5.11 Procházení a vymazávání
Zapněte DVR a stiskněte tlačítko OK pro zastavení nahrávání videa. Stisknutím tlačítka ▼nebo ▲se
dostanete do režimu přehrávání. V menu přehrávání se pohybujete tlačítky ▼nebo ▲, výběr
potvrdíte tlačítkem OK (spustí se nahrávka).
Pokud potřebujete odstranit jeden soubor (nahrávku). Vyberte daný soubor, který chcete smazat a
stiskněte tlačítko MENU. Pomocí tlačítek ▼nebo ▲ vyberte ikonu DELETE a potvrďte tlačítkem OK.
Otevře se nabídka, zda chcete vymazat jen daný soubor či všechny soubory nebo odejít z nabídky.
Vyberte z nabídky a potvrďte OK.
Pokud potřebujete odstranit všechny soubory (nahrávky). Na jakémkoliv nahraném souboru
stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek ▼nebo ▲ vyberte ikonu DELETE a potvrďte tlačítkem OK.
Otevře se nabídka, zda chcete vymazat jen daný soubor či všechny soubory nebo odejít z nabídky.
Vyberte z nabídky a potvrďte OK.
5.12 Nastavení
Po zastavení nahrávání videa (video zastavíte stisknutím tlačítek ▼, ▲nebo OK. Stiskněte tlačítko
MENU pro nastavení menu, V menu se pohybujete pomocí tlačítek ▼nebo ▲, vyberte parametr a
stiskněte tlačítko OK pro potvrzení operace. Po dokončení všech nastavení stiskněte opět tlačítko
MENU.
Menu nastavení
6.1 Při pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko MENU pro nastavení menu.
6.2 Stisknutím tlačítka▼ vyberte rozlišení videa „SIZE“.
6.3 Stisknutím tlačítka▼ vyberte časové smyčky „LOOP RECORDING“ nahrávání 3/5/10 minut, stále.
6.4 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte Detekce pohybu „MOTION DETECTION“.
6.5 Stisknutím tlačítka ▼vyberte záznam zvuku „RECORD AUDIO“.
6.6 Stisknutím tlačítka ▼vyberte datum razítko „DATE STAMP“
6.7 Stisknutím tlačítka▼ vyberte volbu nastavení data a času „DATE“.
6.8 Stisknutím tlačítka▼ vyberte automatické vypínání „AUTO POWER OFF“, systém se vypne v
závislosti na nastavení vašeho času.
6.9 Stisknutím tlačítka▼ vyberte šetřič obrazovky „SCREEN PROTECTION“, systém přejde do stavu
spořiče obrazovky v závislosti na nastavení času. Stisknutím libovolného tlačítka se obrazovka
aktivuje.
6.10 Stisknutím tlačítka▼ vyberte volbu úrovně ochrany „PROTECT LEVEL“, nastavení citlivosti Gsenzoru.
6.11 Stisknutím tlačítka▼ vyberte volbu nastavení Pípání „BEEP SOUND“
6.12 Stisknutím tlačítka▼ vyberte jazyk „LANGUAGE“, možnost výběru z 12 světových jazyků
6.13 Stisknutím tlačítka▼ vyberte nastavení frekvencí „FREQUENCY“ 50Hz a 60Hz.
6.14 Stisknutím tlačítka ▼vyberte nastavení formátování mikro SD karty „FORMAT“.
6.15 Stisknutím tlačítka ▼vyberte výchozí stavení „DEFAULT SETTING“. Pokud se kamery/systém
chová nestandardně, zvolte tuto funkci. Obnovíte tak původní nastavení zařízení.
6.16 Stisknutím tlačítka ▼vyberte verzi „VERSION“, zobrazíte verzi přístroje.
Download

Návod - LevneAlarmy.cz