TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ
1
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM
2015 TARİHLİ ORTAK KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ



1. Sınav, Soru Sayısı, Süre ve Zamanı:
5-6-7-8-9-10-11-12 sınıflar için yapılacak sınav
11 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 09.00’da tüm
okullarda aynı anda başlayacaktır.
Sınav yapılacak ders isimleri, soru sayıları, süresi
aşağıda belirtilmiştir.
2
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ
2. Sınavlar Hakkında ve Sınav Zamanında Uyulması Gereken Kurallar:
 Ortak Sınavların yapılacağı sınav konuları her ders için o öğretim yılının
programlarına bağlı kalınarak Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uzman bir
ekip tarafından hazırlanmıştır. Bu planlar eğitim öğretim yılının başında tüm
ortaokullara ve liselere gönderildi. Bakanlığımız tarafından ilan edilen
öğretim programlarında belirtilen kazanımlar esas alınarak hazırlanan
kazanımlar eğitim öğretim yılının başında okullara gönderilmiştir.
 İl genelinde yapılacak olan sınavın iş ve işlemlerinden İl Sınav Yürütme
Komisyonu sorumludur. Bu komisyon, İl Millî Eğitim Müdürü Başkanlığında,
Maarif Müfettişleri Başkanı, Ölçme Değerlendirmeden sorumlu İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı ve Ölçme Değerlendirmeden sorumlu Şube
Müdüründen oluşmaktadır.

3
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ



Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi
okullarında kendi sınıflarında sınava alınacaklardır.
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli sorular sorulacak,
değerlendirmede ortaokullarda yanlış cevap, doğru cevap
sayısını etkilemeyecektir. Liselerde ise 4 yanlış cevap 1 doğru
cevabı götürecektir.
Öğrenciler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat
fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap
cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo
gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlar bulunmaksızın sınavlara alınacaktır. Bunları
bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının
ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
4
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ


Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra
numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini
değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır.
Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler
sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının
bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap
kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.
Öğrenci, optik cevap kâğıdında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
bastırılan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini ve okul
numarasını kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine
söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.
5
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ


Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya
kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci,
kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre
yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap
kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı
veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de
sorumlu olacaklardır.
Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup
olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru
kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit
ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
6
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ




Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen öğrenciler
sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Sınav süresinin tamamlanmasına 30 dakika kala öğrenciler sınıftan
çıkarılmayacaktır. Sınav tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan
öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat
edilecektir.
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri
işaretlemelerini siyah kurşun kalemle yapacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını kurşun kalemle
atacaktır.
Soru kitapçığının A, B, iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını
kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını,
B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, işaretleyecektir. Sınav
görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını mutlaka kontrol
edecektir.
7
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ





Sınav soruları öğrenci sayılarına göre kapalı poşetlerde okullara
gönderilecektir.
Sınav kitapçıkları öğrencilerde kalacaktır. Fazla kitapçıklar geri
gönderilmeyecektir.
Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün yazılacağı ilgili
bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilen kitapçık
türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını kontrol
ederek yazacaktır.
Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte
olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili
seçeneği bularak işaretleyecektir.
Her sorunun sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya
iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak
değerlendirilecektir.
8
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ


Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine
alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri
öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka
işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.
Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit
edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili
durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne sınav evrakının içinde tutanakla
gönderecektir.
Sınav bitiminden sonra, Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim edecektir. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin
sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.
9
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ
Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde
kontrol ederek toplayacak, imzalayacak, cevap kâğıtlarını
sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra okul
müdürlüğüne teslim edecektir.
 Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrencilerde kalacaktır.
 Okul müdürlüğü, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını
dönüş sınav evrak kutularına koyarak bu kutuları kapatacak
ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
 Öğrenciler ve görevli öğretmenler optik forma imzalarını
atacaklardır.

10
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ




3. Gözetmen Görevlendirme:
Sınavlarda her öğretmen, kendi okulunda
görevlendirileceklerdir.
Gözetmen belirlenirken, öğretmen durumuna göre her
sınıfa 2 öğretmen görevlendirilecektir. Sınava
başlayan öğretmen sınavın sonuna kadar aynı sınıfta
devam edecektir. Yeterli öğretmen yok ise tek
öğretmen görevlendirilecektir.
Tüm öğretmenler sınav günü saat 08.00’de okullarda
bulunacaklardır.
11
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ




5.Sınavların Değerlendirilmesi:
Sınavların değerlendirilmesine yönelik tüm iş ve
işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rota Ölçme ve
Değerlendirme Birimi tarafından yapılacaktır.
Sınav sorularının cevapları sınav günü akşamı İl Milli
Eğitim Müdürlüğü sitesinde yayınlanacaktır.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca
gönderilmeyecektir. Öğrenciler sınav sonuçlarını Tokat
İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından
açıklandığında öğrenebileceklerdir.
12
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ
6.Sınav Sonrası Yapılacak Değerlendirmeler:
 Değerlendirme sonuçları, konu analizi
değerlendirme formları şekilde hazırlanacak
olup, bu veriler doğrultusunda okul idarecileri
öğrenme eksikliklerini belirleyecek, zümre
öğretmenler kurullarında konu değerlendirilerek
gerekli tedbirler alınacaktır.

13
11 KASIM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:09.00’DA İL GENELİNDE
YAPILACAK OLAN ORTAK KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR



Sınavlar tüm okullarımızda aynı tarih ve saatte başlayacaktır.
(11 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 09.00)
Öğrenci soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde ve şube
bazında ayrıştırılmıştır. Ancak, sınav optik formları sadece
sınıf düzeyinde ayrıştırılmıştır. Örneğin: 5.sınıfların tamamı
tek bir poşette, 6. Sınıfların tamamı tek bir poşette, 7.
Sınıfların tamamı tek bir poşette, 8. Sınıfların tamamı tek bir
poşette, 9. Sınıfların tamamı tek bir poşette bulunmaktadır.
Sınıf düzeyinde şubeler alfabetik sıraya göre bulunmaktadır.
Okul idareleri, sınav sabahı okul şubelerinin listelerini eokuldan çıktı alacak ve sınıf düzeylerinde şube ayrımını
yapacaklardır.
14
11 KASIM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:09.00’DA İL GENELİNDE
YAPILACAK OLAN ORTAK KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR






Her şube kendi sınıfında sınava katılacaktır.
Her şubeye en az 2 adet yedek kitapçık ve gerekli sayıda
optik form konulmuştur.
Okullarımızdan hiçbir soru kitapçığı geri gönderilmeyecektir.
Dönüş kutusunda aynı sınıflar, aynı poşette yer alacaktır.
Örneğin: 5/A, 5/B, 5/C sınıfı olan okul 3 sınıfın toplamını tek
bir poşette geri gönderecektir.
İlçe merkezlerine ayrıca yedek kitapçıklar gönderilmiştir.
Optik formlarda kurum kodu ve okul koduna gerek
duyulmadığından ilgili alanlara kodlama yapılmayacaktır
15
11 KASIM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:09.00’DA İL GENELİNDE
YAPILACAK OLAN ORTAK KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


Öğrenci, cinsiyetini ve kitapçık türünü mutlaka
işaretleyecek ve imzalayacaktır. Salon görevlisi de
öğrenciye ait bilgileri kontrol edecek ve optik formdaki
ilgili yeri imzalayacaktır.
Her öğrencinin adına optik form basılmıştır. Lakin optik
formunda hata olan veya formu hiç olmayan öğrenciler
salon görevlisi tarafından verilecek olan boş optik
formunu dolduracaklardır. Optik form üzerinde kesinlikle
gereksiz karalama yapılmayacaktır.
16
11 KASIM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:09.00’DA İL GENELİNDE
YAPILACAK OLAN ORTAK KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Tüm ilçelerin geri dönüşüm kutuları 12
Kasım 2015 Perşembe sabahı, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü araçlarıyla imza
karşılığında geri alınacaktır.
 Tüm ilçe merkezlerine İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Yöneticileri görevlendirilmiştir.

17
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROTA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME BİRİMİ 11 KASIM 2015 TARİHLİ ORTAK
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ
İYİ DÜŞÜNEN DOĞRU KARAR VEREN
NESİLLERE ÖNDERLİK YOLUNUZDA
BAŞARILAR !
18
Download

meb_iys_dosyalar/2015_11 - tokat