CENÍK 2014
Platnost od 15.1.2014
Ceny bez DPH
Leden 2014
Plastový systém odkouření ALMEVA
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU
Přednosti
Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, kde léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dokonalé přesnosti
a kvality všech trubek, tvarovek a ostatního příslušenství. Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické
vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení.
Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou
pružnost spoje a narozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému.
Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce
jak v nové výstavbě komínů, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.
Použití vzhledem k druhu spotřebiče a typu spalinové cesty
-
-
-
-
-
slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů
s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C
je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty
(tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší, než vně). Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem
není určen pro spalinové cesty ve kterých může dojít k vyhoření sazí
vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu
použitelný pouze pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva resp. zemní plyn (L, H)
a tekutá paliva (LTO s obsahem síry ≤0,2%, kerosin)
Použití vzhledem k místu instalace
- pro novou výstavbu (montáž) komínů
- pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů
- možnost aplikace příslušného systému jak v interiéru, tak v exteriéru
Prvky systému
Systém odvodu spalin Almeva disponuje řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty.
Obsahuje přes 200 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy více než 1550 katalogových položek tvořících
ucelený spalinový systém.
Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva nejširší sortiment plastového systému odkouření
se zaručenou kvalitou.
ZMĚNY VŮČI PŘEDCHOZÍ VERZI CENÍKU ALMEVA 1.9.2012 (dotisk 2)
Došlo ke změně cen u systémů STARR, FLEX, LIK, LIL, LIB, LAB, LAS, CAS, AL1, AL2, FLEX INOX a ZUB.
Změna kódu u prvku APASK5,8 na LPASK5,8, dále ALWL01,2 na UPRKW5,8.
Doplněny následující nové prvky:
- nový prvek LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 60 / 100 mm a 80 / 125 mm
- Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované
- Koleno 87° s měř. otvorem
- Paket fasádního odkouření LIK (cenově zvýhodněno)
- Flexibilní trubka – balení (cenově zvýhodněno)
- LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m
- AL1 revizní koleno 90°
- AL2 měřící kus
- Krycí deska se závěsnou maticí
- Krycí manžeta DN 100 a 125 UV stabil.
- Spona s gumou 60 / 100
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
OBSAH
Pevný systém odkouření (STARR)
PPH/transparentní
DN 60 – 315 mm
Flexibilní systém odkouření (FLEX)
PPH
DN 60 – 200 mm
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém������
(LIK)
PPH/PPH
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIL, LIB)
LIL – PPH/nerez-bílý komaxit
LIB – PPH/nerez
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém (LAB)
PPH/nerez
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
Spalinový systém pro spotřebiče nezávislé
na spalování vzduchu z místnosti (LAS)
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (CAS)
Hliníkový spalinový systém (AL1, AL2)
Hliník���������������������������
– bílý
������������������������
lak nebo nelakovaný
DN 80���������������������������������������
– 100
������������������������������������
mm, DN 60 / 100�����������������
– DN
��������������
80 / 125 mm
Flexibilní systém odkouření (FLEX INOX)
Nerez
DN 80 – 300 mm
Pevný kouřovod - Černá kouřovina (KH)
Ocel
DN 120 – 200 mm
4
5-11
Skladba systému
Prvky systému
12
13-14
Skladba systému
Prvky systému
15
16-20
Skladba systému LIL, LIB
Prvky systému LIL
Prvky systému LIB
21
22-25
25
Skladba systému
Prvky systému
26
27-29
Skladba systému – varianta 1
Prvky systému – varianta 1
Skladba systému – varianta 2
Prvky systému – varianta 2
PPH/transparentn������������
– Varianta
����������
1
PPH/nerez-bílý komaxit – Varianta
����������
2
DN 80 – 315 mm a DN 80 / 125 – 200 / 300 mm
PPH/transparentní
DN 80������������������������������������������
– 315
���������������������������������������
s odbočkami 45°, 87° DN 60���������
– 250
������
mm
Skladba systému
Prvky systému
30
31
32
33
Skladba systému
Prvky systému
34
35-40
Skladba systému AL1
Skladba systému AL1 a AL2 (kombinace)
Skladba systému AL2
Prvky systému AL1 – jednovrstvý Al
Prvky systému AL2 – koncentrický Al/Al
41-42
43
44
45
46
Skladba systému
Prvky systému
47
48-49
Skladba systému
Prvky systému
50
51
Příslušenství (ZUB)
Prvky příslušenství k plastovým systémům
Prvky příslušenství k hliníkovým systémům
Prvky příslušenství – kotvící technika
52-54
55
56
Ostatní informace
Prohlášení o shodě
Prohlášení o vlastnostech
Certifikát
Vaše poznámky
57-60
61-63
64
65-67
Profesionální komínový systém
STARR
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
PPH/transparentní
¿ãálâãêX”äàÕçèãêX
ÜàÕêÝ×ٔçèÕæ攜ßãáäàÙè
ÄæãèÝØل†ãêX”áÕâ’ÙèÕ
ÉßãâaãêÕ×l”èæéÖßՔÖÙî”ÜæØàÕ
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßÕ
éâÝêÙæîXàâl
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç
ÆÙêÝîâl”ØêlßÕ
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÄÕèÙaâl”ßãàÙâã”çèÕæ攬«İ””ç”ßãèêÙâlá”
À½¶”èæéÖßãꏔØlà”ç”àÙáÙá
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ãØèãßÙá
¿ãàÙâ㔨©İ
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”
çٔîádâãé”çádæé
ÆÙêÝîâl”ßãàÙâ㔬«İ
¿ãèàãêX”æÙØéß×ٔ¡”×ÙâèæÝ×ßX
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”
ç”ãØèãßÙá”Õ”îádâãé”çádæé
ÇÝÚãâ”Àãâ۔¾ãÜ├äæã”äÙèàÕߝ
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
2,00 m
1,00 m
0,50 m
0,25 m
Trubka s hrdlem
Revizní T-kus
s kontrolním víčkem
Revizní T-kus
s odtokem
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
60
80
80
110
125
160
200
250
315
60
80
80
110
125
160
200
250
315
60
80
80
110
125
160
200
250
315
PPRM05
PPRM08
PPRM01
PPRM02
PPRM06
PPRM00
PPRM0V
PPRM03
PPRM55
PPRM58
PBRM58
PPRM51
PPRM52
PPRM56
PPRM50
PPRM5V
PPRM53
PPRM15
PPRM18
PBRM18
PPRM11
PPRM12
PPRM16
PPRM10
PPRM1V
PPRM13
PPRM25
PPRM28
PBRM28
PPRM21
PPRM22
PPRM26
PPRM20
PPRM2V
PPRM23
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRTD5
PPRTD8
PPRTD1
PPRTD2
PPRTD6
PPRTD0
PPRTDV
PPRTD3
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRTA5
PPRTA8
PPRTA1
PPRTA2
PPRTA6
PPRTA0
PPRTAV
PPRTA3
Cena
[Kč / ks]
120,150,200,310,430,1155,2260,3150,140,190,270,240,380,560,1425,2680,3880,200,225,320,360,570,850,1815,3500,5350,345,405,595,540,960,13752860,5160,8260,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Černá, UV stabil.
Černá, UV stabil.
490,490,595,1300,1800,2950,3970,5595,-
Revizní T-kus
se změnou směru
Revizní T-kus se změnou
směru a měř. otvorem
Revizní T-kus s odtokem
a změnou směru
Černá, UV stabil.
Spojovací T-kus
Pozn.
380,390,510,1160,1810,3210,4450,5750,Cena
[Kč / ks]
STARR
PPH/transparentní
Koleno 15°
Pozn.
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPUTD5
PPUTD8
PPUTD1
PPUTD2
PPUTD6
PPUTD0
PPUTDV
PPUTD3
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPTM95
PPTM98
PPTM91
PPTM92
PPTM96
PPTM90
PPTM9V
PPTM93
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPUTA5
PPUTA8
PPUTA1
PPUTA2
PPUTA6
PPUTA0
PPUTAV
PPUTA3
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPTE95
PPTE98
PPTE91
PPTE92
PPTE96
PPTE90
PPTE9V
PPTE93
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB15
PPSB18
PPSB11
PPSB12
PPSB16
PPSB10
PPSB1V
PPSB13
Cena
[Kč / ks]
450,620,740,1465,2095,3595,6060,8370,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
450,620,740,1465,2095,3595,6060,8370,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
475,650,780,1540,2200,3775,6365,8790,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
360,360,540,1145,1720,2650,4810,6850,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
180, 190, 290, 610, 970, 1670, 3315, 4540,-
Profesionální komínový systém
STARR
Koleno 30°
Koleno 45°
Koleno 60°
Koleno 87°
Pateční koleno starr
87° s kotvením
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB35
PPSB38
PPSB31
PPSB32
PPSB36
PPSB30
PPSB3V
PPSB33
DN
Kód
60
80
80
110
125
160
200
250
315
PPSB45
PPSB48
PBSB48
PPSB41
PPSB42
PPSB46
PPSB40
PPSB4V
PPSB43
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB65
PPSB68
PPSB61
PPSB62
PPSB66
PPSB60
PPSB6V
PPSB63
DN
Kód
60
80
80
110
125
160
200
250
315
PPSB95
PPSB98
PBSB98
PPSB91
PPSB92
PPSB96
PPSB90
PPSB9V
PPSB93
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPTU05
PPTU08
PPTU01
PPTU02
PPTU06
PPTU00
PPTU0V
PPTU03
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
160, 160, 240, 500, 770, 1670, 3315, 4540,Cena
[Kč / ks]
140, 140, 230, 190, 410, 600, 1790, 3310, 4530,Cena
[Kč / ks]
Revizní koleno 45°
Pozn.
Černá, UV stabil.
Revizní koleno 87°
Pozn.
205, 205, 300, 650, 895, 2260, 4320, 6050,Cena
[Kč / ks]
140, 140, 230, 210, 480, 680, 2430, 4320, 5110,Cena
[Kč / ks]
740,700,875,1550,1950,4150,7810,na vyž.
Pateční koleno starr 87°
s kotv. redukované
Revizní koleno 45°
(pravé)
Pozn.
Černá, UV stabil.
Revizní koleno 45°
(levé)
Pozn.
Revizní koleno 87°
(levé)
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PPH/transparentní
DN
Kód
80 / 60
110 / 80
125 / 110
160 / 125
-
PPTU58
PPTU81
PPTU12
PPTU26
-
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRB45
PPRB48
PPRB41
PPRB42
PPRB46
PPRB40
PPRB4V
PPRB43
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRB95
PPRB98
PPRB91
PPRB92
PPRB96
PPRB90
PPRB9V
PPRB93
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRR45
PPRR48
PPRR41
PPRR42
PPRR46
PPRR40
PPRR4V
PPRR43
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRL45
PPRL48
PPRL41
PPRL42
PPRL46
PPRL40
PPRL4V
PPRL43
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRL95
PPRL98
PPRL91
PPRL92
PPRL96
PPRL90
PPRL9V
PPRL93
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
920, 1275, 2225, 2825,Cena
[Kč / ks]
510,650,900,1425,1970,3850,5730,7665,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
510,650,900,1425,1970,3850,5730,7665,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
510,650,900,1425,1970,3850,5730,7665,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
500,500,750,1385,1790,4350,6213,8265,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
610,650,900,1425,1970,3850,6210,8260,-
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
Spojka šroubovací
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRR95
PPRR98
PPRR91
PPRR92
PPRR96
PPRR90
PPRR9V
PPRR93
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPSV05
PPSV08
PPSV01
PPSV02
PPSV06
PPSV00
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Ukončovací trubka
bez hrdla
610,650,900,1425,1970,3850,6210,8260,Cena
[Kč / ks]
0,50 m
Revizní koleno 87°
(pravé)
Pozn.
Tlumič hluku spalin
485, 525, 685, 1140, 1470,na vyž.
0,50 m
1,00 m
0,50 m
1,00 m
0,50 m
1,00 m
0,50 m
Odváděč kondenzátu
Protideštová manžeta
Protideštová kónická
manžeta
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPKF05
PPKF08
PPKF01
PPKF02
PPKF06
PPKF00
PPKF0V
PPKF03
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
PPWS05
PPWS08
PPWS01
PPWS02
PPWS06
PPWS00
PPWS0V
DN
60
80
110
Odtok s hrdlem
Cena
[Kč / ks]
490, 510, 570, 670, 890, 1900, 3570, 4830,Cena
[Kč / ks]
380, 400, 435, 520, 605, 835, 1600,Cena
[Kč / ks]
Kód
PPWS52
PPWS82
PPWS12
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPMA05
PPMA08
PPMA01
PPMA02
PPMA06
PPMA00
PPMA0V
PPMA03
380,400,740,-
Cena
[Kč / ks]
STARR
PPH/transparentní
345,380,455,710,930,1930,na vyž.
na vyž.
1,00 m
Pozn.
Distanční objímka
univerzální
Pro instalaci
ve vodorovném
i svislém směru
Pozn.
Komínová deska
univerzální
Plast, černá barva
Pozn.
Komínová plastová
hlavice starr (komplet)
Plast, černá barva,
UV stabilizováno
Pozn.
Prvek lze vyrobit
i jako revizní
se šroubením.
Cena na vyž.
Protidešťová manžeta
pro ukončovací trubku
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRS55
PPRS58
PPRS51
PPRS52
PPRS56
PPRS50
PPRS5V
PPRS53
DN
Kód
60
60
80
80
110
110
125
125
PPSD55
PPSD15
PPSD58
PPSD18
PPSD51
PPSD11
PPSD52
PPSD12
Počet
kusů
Kód
1 bal.
15 bal.
PPFR60
PPFR15
DN
Kód
univerz.
60 - 175
PPKPU0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPSAS5
PPSAS8
PPSAS1
PPSAS2
PPSAS6
PPSAS0
DN
Kód
60 / 250
80 / 250
110 / 250
125 / 250
160 / 250
-
PPWS5V
PPWS8V
PPWS1V
PPWS2V
PPWS6V
-
Cena
[Kč / ks]
170, 200, 310, 500, 700, 1680, 3340, 4855,Cena
[Kč / ks]
180,2550,-
Cena
[Kč / ks]
Plast, černá barva,
UV stabilizováno
Pozn.
2940,3270,3290,3730,4440,5910,na vyž.
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
740,-
Pozn.
1 balení obsahuje
6 ks segmentů
Ø 60 – 3 ks
Ø 80 – 4 ks
Ø 110 – 5 ks
Ø 125 – 6 ks
Ø 160 – 7 ks
Ø 200 – 9 ks
Pozn.
Plast, černá barva,
UV stabilizováno
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1150,1200,1650,2170,2850,3700,-
Sestava obsahuje:
Komínová deska
40 x 40 cm
Protideštová
manžeta
Ukončovací trubka
50 cm
UV stabilizováno
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
2440,2500,3325,4460,4470,-
Plast, černá barva,
UV stabilizováno
Profesionální komínový systém
STARR
Měřící kus
Koleno 87° s měř. otvorem
Odváděč kondenzátu
s měř. otvorem
Zátka s hrdlem
Hrdlo-hrdlo (pro sání)
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPMS05
PPMS08
PPMS01
PPMS02
PPMS06
PPMS00
PPMS0V
PPMS03
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSBM5
PPSBM8
PPSBM1
PPSBM2
PPSBM6
PPSBM0
PPSBMV
PPSBM3
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPKFM5
PPKFM8
PPKFM1
PPKFM2
PPKFM6
PPKFM0
PPKFMV
PPKFM3
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
60
80
110
125
160
200
250
315
PPEN05
PPEN08
PPEN01
PPEN02
PPEN06
PPEN00
PPEN0V
PPEN03
345,365,430,660,930,1920,na vyž.
na vyž.
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
60
80
110
125
160
200
250
315
PPDM05
PPDM08
PPDM01
PPDM02
PPDM06
PPDM00
PPDM0V
PPDM03
300,360,420,680,930,2880,5810,8050,-
Pozn.
Kalhotový kus
335,365,580,745,1290,1850,3630,5995,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
335, 365, 580, 745, 1290, 1850,na vyž.
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
775, 845, 970, 1010, 1200, 2110, 3795 5130,-
Pozn.
Pro instalaci
ve vodorovném
i svislém směru
Pozn.
Pozn.
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PPH/transparentní
DN
Kód
80 / 2x60
110 / 2x60
110 / 2x80
125 / 2x60
125 / 2x80
125 / 2x110
160 / 2x60
160 / 2x80
160 / 2x110
160 / 2x125
200 / 2x60
200 / 2x80
200 / 2x110
200 / 2x125
200 / 2x160
250 / 2x60
250 / 2x80
250 / 2x110
250 / 2x125
250 / 2x160
250 / 2x200
315 / 2x60
315 / 2x80
315 / 2x110
315 / 2x125
315 / 2x160
315 / 2x200
315 / 2x250
PPHR58
PPHR51
PPHR81
PPHR52
PPHR82
PPHR12
PPHR56
PPHR86
PPHR16
PPHR26
PPHR50
PPHR80
PPHR10
PPHR20
PPHR60
PPHR5V
PPHR8V
PPHR1V
PPHR2V
PPHR6V
PPHR0V
PPHR53
PPHR83
PPHR13
PPHR23
PPHR63
PPHR03
PPHRV3
Cena
[Kč / ks]
1710,1720,1805,1730,1905,2000,1775,1945,2045,2445,2045,2215,2315,2715,3090,na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
Hrdlo DN 315
Hrdlo DN 60
Hrdlo DN 80
400,400,625,380,410,440,510,680,510,560,560,560,575,575,950,560,630,670,615,880,905,910,845,865,865,1170,1200,1200,940,1220,1005,930,975,995,1360,1360,1360,1510,1210,1675,1675,1695,1945,1976,1976,1650,1740,2050,1600,3250,2870,3080,2860,na vyž.
3610,3880,3890,4540,-
Hrdlo DN 110
Kotlová redukce
- excentrická
Hrdlo DN 125
PPKA51
PPKA52
PPKA53
PPKA54
PPKA55
PPKA01
PPKA02
PPKA03
PPKA04
PPKA23
PPKA24
PPKA81
PPKA41
PPKA42
PPKA43
PPKA07
PPKA08
PPKA09
PPKA26
PPKA10
PPKA11
PPKA25
PPKA06
PPKA12
PPKA13
PPKA14
PPKA15
PPKA16
PPKA38
PPKA39
PPKA61
PPKA17
PPKA18
PPKA19
PPKA20
PPKA21
PPKA22
PPKA62
PPKA63
PPKA32
PPKA30
PPKA35
PPKA31
PPKA33
PPKA34
PPKA27
PPKA28
PPKA36
PPKA37
PPKAV1
PPKAV2
PPKAV3
PPKAV4
PPKAV5
PPKA64
PPKA65
PPKA66
PPKA67
Pozn.
Další rozměry
na vyžádání
Hrdlo DN 160
50
63
70
75
80
60
63
70
75
100
110
125
60
63
70
75
80
100
125
130
150
153
80
100
110
130
150
153
160
200
80
100
110
125
130
150
153
180
200
100
110
125
130
150
153
160
180
225
250
150
160
180
200
225
200
225
250
300
Cena
[Kč / ks]
Hrdlo DN 200
Kód
Hrdlo DN 250
Hrdlo DN 250
Hrdlo DN 200
Hrdlo DN 160
Další rozměry
na vyžádání
DN
Hrdlo DN 315
Hrdlo DN 125
Hrdlo DN 110
Hrdlo DN 80
Hrdlo DN 60
Kotlová redukce
- centrická
STARR
PPH/transparentní
DN
Kód
50
63
70
75
80
60
63
70
75
100
110
125
60
63
70
75
80
100
125
130
150
153
80
100
110
130
150
153
160
200
80
100
110
125
130
150
153
180
200
100
110
125
130
150
153
160
180
225
250
150
160
180
200
225
200
225
250
300
PPKX51
PPKX52
PPKX53
PPKX54
PPKX55
PPKX01
PPKX02
PPKX03
PPKX04
PPKX23
PPKX24
PPKX81
PPKX41
PPKX42
PPKX43
PPKX07
PPKX08
PPKX09
PPKX26
PPKX10
PPKX11
PPKX25
PPKX06
PPKX12
PPKX13
PPKX14
PPKX15
PPKX16
PPKX38
PPKX39
PPKX61
PPKX17
PPKX18
PPKX19
PPKX20
PPKX21
PPKX22
PPKX62
PPKX63
PPKX32
PPKX30
PPKX35
PPKX31
PPKX33
PPKX34
PPKX27
PPKX28
PPKX36
PPKX37
PPKXV1
PPKXV2
PPKXV3
PPKXV4
PPKXV5
PPKX64
PPKX65
PPKX66
PPKX67
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
685,685,1050,695,695,660,670,1020,670,695,695,780,845,855,1225,800,800,835,1190,1655,1655,1655,1450,1460,1350,1830,1860,1860,1590,1870,1675,1700,1700,1750,2035,2085,2085,2150,1925,2290,2290,2345,2640,2680,2680,2465,2195,2765,2160,4030,3620,3975,3620,na vyž.
4710,5285,4940,5565,-
Profesionální komínový systém
STARR
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
10
Hrdlo DN 60
Hrdlo DN 80
760,760,1020,770,770,750,800,1060,800,835,835,865,975,1030,1290,1040,1040,1070,1095,1385,1415,1415,1235,1265,1265,1590,1620,1620,1350,1675,1545,1580,1580,1610,1890,1925,1925,2120,1775,2885,2885,2920,3200,3230,3230,2605,2605,2960,3320,5390,4980,5210,4960,5565,6480,7055,6775,7510,-
Hrdlo DN 110
Revizní T-kus s měřícím
otvorem (redukovaný)
Hrdlo DN 125
PPKM51
PPKM52
PPKM53
PPKM54
PPKM55
PPKM01
PPKM02
PPKM03
PPKM04
PPKM23
PPKM24
PPKM028
PPKM051
PPKM631
PPKM43
PPKM07
PPKM08
PPKM09
PPKM26
PPKM10
PPKM11
PPKM25
PPKM06
PPKM12
PPKM13
PPKM14
PPKM15
PPKM16
PPKM062
PPKM002
PPKM61
PPKM17
PPKM18
PPKM19
PPKM20
PPKM21
PPKM22
PPKM186
PPKM006
PPKM100
PPKM30
PPKM35
PPKM130
PPKM150
PPKM530
PPKM27
PPKM28
PPKM220
PPKM250
PPKMV1
PPKMV2
PPKMV3
PPKMV4
PPKMV5
PPKM64
PPKM65
PPKM66
PPKM67
Pozn.
Další rozměry
na vyžádání
Hrdlo DN 160
50
63
70
75
80
60
63
70
75
100
110
125
60
63
70
75
80
100
125
130
150
153
80
100
110
130
150
153
160
200
80
100
110
125
130
150
153
180
200
100
110
125
130
150
153
160
180
225
250
150
160
180
200
225
200
225
250
300
Cena
[Kč / ks]
Hrdlo DN 200
Kód
Hrdlo DN 250
DN
Hrdlo DN 315
Hrdlo DN 315
Hrdlo DN 250
Hrdlo DN 200
Další rozměry
na vyžádání
Hrdlo DN 160
Hrdlo DN 125
Hrdlo DN 110
Hrdlo DN 80
Hrdlo DN 60
Kotlová redukce
s měřícím otvorem
PPH/transparentní
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
DN
Kód
50
63
70
75
80
60
63
70
75
100
110
125
60
63
70
75
80
100
125
130
150
153
80
100
110
130
150
153
160
200
80
100
110
125
130
150
153
180
200
100
110
125
130
150
153
160
180
225
250
150
160
180
200
225
200
225
250
300
PPKT51
PPKT52
PPKT53
PPKT54
PPKT55
PPKT01
PPKT02
PPKT03
PPKT04
PPKT23
PPKT24
PPKT028
PPKT051
PPKT631
PPKT43
PPKT07
PPKT08
PPKT09
PPKT26
PPKT10
PPKT11
PPKT25
PPKT06
PPKT12
PPKT13
PPKT14
PPKT15
PPKT16
PPKT062
PPKT002
PPKT61
PPKT17
PPKT18
PPKT19
PPKT20
PPKT21
PPKT22
PPKT186
PPKT006
PPKT100
PPKT30
PPKT31
PPKT130
PPKT150
PPKT530
PPKT27
PPKT28
PPKT220
PPKT250
PPKTV1
PPKTV2
PPKTV3
PPKTV4
PPKTV5
PPKT64
PPKT65
PPKT66
PPKT67
Cena
[Kč / ks]
825,825,1095,835,835,870,930,1190,930,965,965,995,1280,1330,1590,1340,1340,1375,1405,1685,1720,1720,2465,2455,2500,2765,2800,2800,2540,2865,3325,3295,3355,3390,3370,3655,3655,3835,3500,5175,5270,5280,5490,5510,5510,4985,5240,5585,na vyž.
8450,8165,8500,8175,8850,10960,11665,11245,11935,-
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR)
DN 60 – 315 mm
STARR
PPH/transparentní
Komínový paket STARR/STARR
¨ì”œÇ¹ÈǤ©
§ì”œÇ¹ÈǤ¬
Komínový paket STARR/FLEX
¨ì”œÇ¹Èº¤©
§ì”œÇ¹Èº¤¬
œÇ¹Èº¤©
œÇ¹Èº¤¬
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
60
Obsahuje:
60
60
100
60 / 100
60
60
80
Obsahuje:
80
80
125
80 / 125
80
80
-
-
SETS05
3345,-
Pozn.
PPRB95
PPRM55
UPRKW5
LPRK05
PPTU05
PPFR60
PPSAS5
ZUGM03
-
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,5m
Krycí manžeta
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Pateční koleno starr 87° s kotvením
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice starr (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
SETS08
3510,-
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 4ks objímek)
1x
1x
PPRB98
PPRM58
UPRKW8
LPRK08
PPTU08
PPFR60
PPSAS8
ZUGM03
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,5m
Krycí manžeta
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Pateční koleno starr 87° s kotvením
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice starr (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 3ks objímek)
1x
1x
DN
Kód
Kód paketu
60
Obsahuje:
60
60
100
60 / 100
60
60
80
Obsahuje:
80
80
125
80 / 125
80
80
80
-
-
SETF05
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
4240,-
PPRB95
PPRM55
UPRKW5
LPRK05
PPTUF5
PPFR60
PPSAF5
ZUGM03
-
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,5m
Krycí manžeta
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Pateční koleno flex 87° s kotvením
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice flex (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
SETF08
4065,-
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 4ks objímek)
1x
1x
PPRB98
PPRM58
UPRKW8
LPRK08
PPTU08
ZUHR90
PPFR60
PPSAF8
ZUGM03
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,5m
Krycí manžeta
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Pateční koleno starr 87° s kotvením
Jistící kroužek spoje
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice flex (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 3ks objímek)
1x
1x
Profesionální komínový systém
11
FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX)
DN 60 – 200 mm
FLEX
PPH
ÄæãèÝØل†ãêX”áÕâ’ÙèՔ
ÉßãâaãêÕ×l”èæéÖßՔÖÙî”ÜæØàÕ
ÈÓäÛÓàæӒ£
ÈÓäÛÓàæӒ¤
ÉßãâaãêÕ×l”èæéÖßՔÚàÙì
¿ãálâãêX”äàÕçèãêX
ÜàÕêÝ×ٔÚàÙ씜ßãáäàÙè
¿ãálâãêX”äàÕçèãêX
ÜàÕêÝ×ٔçèÕæ攜ßãáäàÙè
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßÕ
éâÝêÙæîXàâl
ÆÙêÝîâl”ØêlßÕ
ÊdèæÕ×l”ál’ßÕ
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”ÚàÙì£çèÕææ
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”ÚàÙì£ÚàÙì
ºàÙìÝÖÝàâl”èæéÖßÕ
µØÕäèÙæ”çèÕææ£ÚàÙì
ÄÕèÙaâl”ßãàÙâã”çèÕæ攬«İ”
ç”ßãèêÙâlá
µØÕäèÙæ”
çèÕææ£ÚàÙ씬«İ
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ãØèãßÙá”
Քîádâãé”çádæé”ÚàÙì
ÇÝÚãâ”Àãâ۔¾ãÜ├äæã”äÙèàÕߝ
12
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX)
DN 60 – 200 mm
1,00 m
Flexibilní trubka
Flexibilní trubka – balení
Jistící kroužek spoje
Spojka flex / flex
Adapter starr / flex
Adapter flex / starr
Adapter starr / flex 87°
FLEX
PPH
DN
Kód
Cena
[Kč / bm]
60
80
110
125
160
200
PURF63
PURF90
PURF25
PURF45
PURF75
PURF00
315,360,400,625,855,1245,-
DN
Kód
Cena
[Kč / bm]
60
80
110
125
160
200
PURF63R
PURF90R
PURF25R
PURF45R
PURF75R
PURF00R
DN
Kód
80
-
ZUHR90
-
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPKU05
PPKU08
PPKU01
PPKU02
PPKU06
PPKU00
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPAE05
PPAE08
PPAE01
PPAE02
PPAE06
PPAE00
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPAM05
PPAM08
PPAM01
PPAM02
PPAM06
PPAM00
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPAF95
PPAF98
PPAF91
PPAF92
PPAF96
PPAF90
14965,9720,11400,17815,20310,29570,Cena
[Kč / ks]
85,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pateční koleno flex 87°
s kotvením
Dodáváno v požadované délce v celých
metrech.
Pozn.
Revizní T-kus flex / starr
50m
30m
30m
30m
25m
25m
Pozn.
Revizní T-kus flex / flex
Pro zajištění spoje
flexibilní trubka
/hrdlo STARR
(bez použití adaptéru)
Pozn.
Revizní T-kus s odtokem
a změnou směru flex
550, 755, 995, 1070, 1935, 5950,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Spojovací T-kus
starr / flex
440, 640, 650, 800, 1135, 3005,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
550, 590, 710, 1040, 1630, 4070,Cena
[Kč / ks]
Odtok s hrdlem
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPTUF5
PPTUF8
PPTUF1
PPTUF2
PPTUF6
PPTUF0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPRTS5
PPRTS8
PPRTS1
PPRTS2
PPRTS6
PPRTS0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPRTF5
PPRTF8
PPRTF1
PPRTF2
PPRTF6
PPRTF0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPUAF5
PPUAF8
PPUAF1
PPUAF2
PPUAF6
PPUAF0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPTEF5
PPTEF8
PPTEF1
PPTEF2
PPTEF6
PPTEF0
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
60
80
110
125
160
200
PPMA05
PPMA08
PPMA01
PPMA02
PPMA06
PPMA00
345,380,455,710,930,1930,-
1240,1275,1490,2485,3400,6990,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1100,1300,1880,3050,4460,10380,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
850,1175,1395,2695,3620,7870,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
830,1025,1420,2860,4330,8150,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
670, 830, 1135, 2240, 3225, 6890,Pozn.
Prvek lze vyrobit
i jako revizní se
šroubením.
Cena na vyž.
Pozn.
670, 845, 935, 1350, 1950, 4580,-
Profesionální komínový systém
13
FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX)
DN 60 – 200 mm
FLEX
0,30 m
Ukončovací trubka flex
Komínová plastová
hlavice flex (komplet)
Protahovací hlava flex
14
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPRSF5
PPRSF8
PPRSF1
PPRSF2
PPRSF6
PPRSF0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
PPSAF5
PPSAF8
PPSAF1
PPSAF2
PPSAF6
PPSAF0
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
ZUEZH5
ZUEZH8
ZUEZH1
ZUEZH2
ZUEZH6
ZUEZH0
Cena
[Kč / ks]
535, 830, 950, 1380, 1920, 4390,-
Pozn.
Plast,
černá barva,
UV stabilizováno
Koleno 87°
pro vložkování
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1590,1700,2125,2370,2780,5700,-
Sestava obsahuje:
Komínová deska
40 x 40 cm
Protideštová
manžeta
Ukončovací trubka
50 cm
UV stabilizováno
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
880, 885, 910, 935, 1170, 1340,-
Protidešťová manžeta
s těsněním
Součástí hlavy
není provaz
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PPH
DN
Kód
60
80
110
125
PUWK63
PUWK90
PUWK25
PUWK45
DN
Kód
60
PPEB05
Cena
[Kč / ks]
475,380,585,825,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Plast,
černá barva,
UV stabilizováno
Pozn.
1500,Instalace pouze
s flexibilní trubkou
DN 60
80
PPEB08
1080,Instalace pouze
s flexibilní trubkou
DN 80 a jistícím
kroužkem spoje
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
PPH/PPH
LIK
¿ãálâãêX”äàÕçèãêX
ÜàÕêÝ×ٔçèÕæ攜ßãáäàÙè
À½¿”èæéÖßãꏔØlà”ç”àÙáÙá
À½¿”èæéÖßãꏔØlà”âÕçèÕêÝèÙà⏔
çٔçêãæßãé
À½À”çèdâãêX”ãÖÞláßÕ
À½¿”æÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ádl×lá
ãèêãæÙá
À½¿”æÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ãØèãßÙá
À½¿”ßãàÙâ㔨©İ
À½¿”æÙꢔȡßéç”çٔîádâãé”çádæé”
Քádl×lá”ãèêãæÙá
À½¿”ßãàÙâ㔬«İ
ÇÝÚãâ”Àãâ۔¾ãÜ├äæã”äÙèàÕߝ
À½¿”ßãàÙâ㔬«İ”œßæXèßc
À½¿”æÙêÝîâl”ßãàÙâ㔬«İ”
ç”ádl×lá”ãèêãæÙá”
À½¿”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
À½¿”ádl×l”ßéç”
甦”ádl×láݔãèêãæí
À½¿”ßãèàãêX”æÙØéß×Ù
Profesionální komínový systém
15
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
LIK
1,00 m
0,50 m
0,25 m
LIK trubka s hrdlem
0,29 - 0,50 m
0,20 – 0,32 m
LIK trubkový díl
nastavitelný se svorkou
LIK koleno 15°
LIK koleno 30°
LIK koleno 45°
16
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
60 / 100
80 / 125
60 / 100
80 / 125
-
LPRK05
LPRK08
LPRK55
LPRK58
LPRK15
LPRK18
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
60 / 100
80 / 125
-
LPSK25
LPSK28
LPSK55
LPSK58
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPBK15
LPBK18
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPBK35
LPBK38
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPBK45
LPBK48
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
425,495,495,625,605,895,Cena
[Kč / ks]
LIK pateční koleno 87°
s kotvením
LIK koleno 87° (krátké)
Pozn.
1570, 1700, 1740, 1945,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIK revizní T-kus
se změnou směru
Pozn.
LIK revizní T-kus se z.
směru a měř. otvorem
770,935,Cena
[Kč / ks]
LIK revizní koleno 87°
s měř. otvorem
770,960,Cena
[Kč / ks]
LIK koleno 87°
Pozn.
495,690,-
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PPH/PPH
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPBK95
LPBK98
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPSKK5
LPSKK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPBKK5
LPBKK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPRKM5
LPRKM8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPUK05
LPUK08
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPUMK5
LPUMK8
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
520,780,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1540, 1725,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
na vyž.
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1735, 2215,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1150, 1350,Cena
[Kč / ks]
1450, 1650,-
Pozn.
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
LIK revizní T-kus
LIK revizní T-kus
s měřícím otvorem
LIK revizní T-kus
s odtokem
LIK revizní T-kus
s odtokem a změn. směr.
LIK spojovací T-kus
LIK odváděč
kondenzátu
LIK měřící kus
s 2 měřícími otvory
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPRTK5
LPRTK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPRMK5
LPRMK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPRKA5
LPRKA8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPUKA5
LPUKA8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPVTK5
LPVTK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPKFK5
LPKFK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPMSK5
LPMSK8
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIK trubkový díl
s manžetou
1050, 1490,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIK T-kus
pro přívod vzduchu
1350, 1760,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIL stěnová objímka
1290, 1510,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIL prodloužení
stěnové objímky I
1410, 1720,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIL prodloužení
stěnové objímky II
950, 1190,Cena
[Kč / ks]
900,1150,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pro instalaci
ve vodorovném
i svislém směru
LIL prodloužení
stěnové objímky III
LIK
PPH/PPH
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPSAK5
LPSAK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPZTK5
LPZTK8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPWHL5
LPWHL8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPV1L5
LPV1L8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPV2L5
LPV2L8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPV3L5
LPV3L8
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
515,625,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1020, 1200,Cena
[Kč / ks]
695,720,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
795,865,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
640,660,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
950,985,-
Pozn.
750, 1050,-
Profesionální komínový systém
17
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
LIL krycí deska
jednodílná
LIL krycí deska
dvojdílná
1,10 m
0,55 m
LIK trubkový díl
pro fasádní odkouření
1,60 m
1,60 m
1,10 m
1,10 m
Střešní nástavec
(komplet)
Kód
80
100
100
125
125
UPRKW7
UPRKW5
UPRKS5
UPRKW8
UPRKS8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPWL05
LPWL08
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
-
LPW2L5
LPW2L8
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
60 / 100
80 / 125
LPASK5
LPASK8
LPALK5
LPALK8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS45
DPDS48
DPDS41
Cena
[Kč / ks]
70,90,90,130,130,Cena
[Kč / ks]
Černá, UV stabil.
Pozn.
Další rozměry
na vyžádání
920, 1295, 1215, 1560,Cena
[Kč / ks]
1500, 1565, 1970,-
Střešní průchodka 25-45°
UNI (komplet)
Střešní průchodka rovná
Pozn.
Venkovní část
UV stabil. 0,20 m
Pozn.
Plast,
barva černá
0,75 m nad střech.
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDT45
DPDT48
DPDT41
1500, 1565, 1970,-
Plast,
barva červená
0,75 m nad střech.
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS15
DPDS18
DPDS11
2225, 2290, 2695,-
Plast,
barva černá
1,25 m nad střech.
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDT15
DPDT18
DPDT11
2225, 2290, 2695,-
Plast,
barva červená
1,25 m nad střech.
Pozn.:
Pro střešní nástavec komplet 60 / 100 je určena střešní průchodka
25-45° UNI (komplet) 80 / 125. Střešní průchodka rovná 125 je určena
pro střešní nástavec komplet 60 / 100 a 80 / 125.
18
PPH/PPH
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
60 / 100
63 / 96
70 / 100
70 / 110
80 / 110
80 / 122
80 / 126
80 / 130
100 / 150
LPKK01
LPKK02
LPKK03
LPKK85
LPKK81
LPKK04
LPKK83
LPKK84
LPKK82
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
80 / 125
110 / 160
ZUD22S
ZUD26S
ZUD22T
ZUD26T
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
125
ALPP35
765,-
Pozn.
650,na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
Pozn.
500,520,Cena
[Kč / ks]
LIK kotlová redukce
Černá, UV stabil.
570,580,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Hrdlo DN 60 / 100
DN
Hrdlo DN 80 / 125
Krycí manžeta
25-45°
LIK
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Cena
[Kč / ks]
980, 2700, 980, 2700,-
Pozn.
Tvarovatelná,
barva černá
Tvarovatelná,
barva červená
Pozn.
Černá, UV stabil.
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
Kód
60 / 100
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
80 / 130
LPMK81
LPMK82
LPMK83
LPMK84
LPMK85
LPMK86
Cena
[Kč / ks]
LIK rev. T-kus s měř.otvorem (redukovaný)
Pozn.
1630,na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
Paket fasádního odkouření LIK
Pozn.:
Základní délku paketů 1,10 m lze prodloužit LIK trubkou s hrdlem
v požadovaném průměru.
Paket fasádního odkouření revizní LIK
Pozn.:
Základní délku paketů 1,10 m lze prodloužit LIK trubkou s hrdlem
v požadovaném průměru.
Hrdlo DN 60 / 100
DN
Další rozměry
na vyžádání
Hrdlo DN 80 / 125
Další rozměry
na vyžádání
Hrdlo DN 80 / 125
Hrdlo DN 60 / 100
LIK kotlová redukce
s 2 měřícími otvory
LIK
PPH/PPH
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
60 / 100
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
80 / 130
LPTK81
LPTK82
LPTK83
LPTK84
LPTK85
LPTK86
Pozn.
1990,na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
60 / 100
Obsahuje:
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
80 / 125
Obsahuje:
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
-
-
SETKW5
1650,-
Pozn.
LPALK5
UPRKS5
UPRKW5
LPBK95
ZUGM03
-
LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m
Krycí manžeta – UV stabil. (černá)
Krycí manžeta (bílá)
LIK koleno 87°
Mazivo pro snadné spojování
SETKW8
2330,-
1x
1x
1x
1x
1x
LPALK8
UPRKS8
UPRKW8
LPBK98
ZUGM03
LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m
Krycí manžeta – UV stabil. (černá)
Krycí manžeta (bílá)
LIK koleno 87°
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
1x
1x
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
60 / 100
Obsahuje:
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
80 / 125
Obsahuje:
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
-
-
SETKR5
2250,-
Pozn.
LPALK5
UPRKS5
UPRKW5
LPUK05
ZUGM03
-
LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m
Krycí manžeta – UV stabil. (černá)
Krycí manžeta (bílá)
LIK revizní T-kus se změnou směru
Mazivo pro snadné spojování
SETKR8
2870,-
1x
1x
1x
1x
1x
LPALK8
UPRKS8
UPRKW8
LPUK08
ZUGM03
LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m
Krycí manžeta – UV stabil. (černá)
Krycí manžeta (bílá)
LIK revizní T-kus se změnou směru
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
1x
1x
Profesionální komínový systém
19
Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm
LIK
Komínový paket LIK/STARR
DN
60 / 100
Obsahuje:
60 / 100
60 / 100
60 / 100
100
60
60
60/100 na 80
Obsahuje:
¨ì”œÇ¹È¿Ç©
§ì”œÇ¹È¿Ç¬ ”ǹȿǫ 60 / 100
60 / 100
60 / 100
100
80 / 60
œÇ¹È¿Ç©
80
œÇ¹È¿Ç¬
80 / 125
Obsahuje:
80 / 125
80
/ 125
œÇ¹È¿Ç«
80/ 125
125
80
SETKS7 je paket s kouřovodem DN 60/100 a komínovou částí DN 80.
80
Komínový paket LIK/FLEX
DN
60 / 100
Obsahuje:
60 / 100
60 / 100
60 / 100
100
60
60
¨ì”œÇ¹È¿º©
60/100 na 80
§ì”œÇ¹È¿º¬ ”ǹȿº« Obsahuje:
60 / 100
60 / 100
60 / 100
100
80 / 60
œÇ¹È¿º©
80
80
œÇ¹È¿º«
80 / 125
Obsahuje:
80 / 125
80 / 125
œÇ¹È¿º¬
80 / 125
125
80
80
SETKF7 je paket s kouřovodem DN 60/100 a komínovou částí DN 80.
80
-
20
PPH/PPH
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
-
SETKS5
4300,-
Pozn.
LPUK05
LPRK55
LPRK05
UPRKW5
PPTU05
PPFR60
PPSAS5
ZUGM03
-
LIK revizní T-kus se změnou směru
LIK trubka s hrdlem 0,5m
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Krycí manžeta
Pateční koleno starr 87° s kotvením
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice starr (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
SETKS7
4520,-
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 4ks objímek)
1x
1x
LPUK05
LPRK55
LPRK05
UPRKW5
PPTU58
PPFR60
PPSAS8
ZUGM03
-
LIK revizní T-kus se změnou směru
LIK trubka s hrdlem 0,5m
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Krycí manžeta
Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice starr (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
SETKS8
4730,-
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 3ks objímek)
1x
1x
LPUK08
LPRK58
LPRK08
UPRKW8
PPTU08
PPFR60
PPSAS8
ZUGM03
LIK revizní T-kus se změnou směru
LIK trubka s hrdlem 0,5m
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Krycí manžeta
Pateční koleno starr 87° s kotvením
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice starr (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 3ks objímek)
1x
1x
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
-
SETKF5
5195,-
Pozn.
LPUK05
LPRK55
LPRK05
UPRKW5
PPTUF5
PPFR60
PPSAF5
ZUGM03
-
LIK revizní T-kus se změnou směru
LIK trubka s hrdlem 0,5m
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Krycí manžeta
Pateční koleno flex 87° s kotvením
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice flex (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
SETKF7
5075,-
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 4ks objímek)
1x
1x
LPUK05
LPRK55
LPRK05
UPRKW5
PPTU58
ZUHR90
PPFR60
PPSAF8
ZUGM03
-
LIK revizní T-kus se změnou směru
LIK trubka s hrdlem 0,5m
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Krycí manžeta
Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované
Jistící kroužek spoje
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice flex (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
SETKF8
5285,-
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 3ks objímek)
1x
1x
LPUK08
LPRK58
LPRK08
UPRKW8
PPTU08
ZUHR90
PPFR60
PPSAF8
ZUGM03
LIK revizní T-kus se změnou směru
LIK trubka s hrdlem 0,5m
LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)
Krycí manžeta
Pateční koleno starr 87° s kotvením
Jistící kroužek spoje
Distanční objímka univerzální
Komínová plastová hlavice flex (komplet)
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x (tj. 3ks objímek)
1x
1x
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL, LIB)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
LIL – PPH/nerez-bílý komaxit
LIB – PPH/nerez
LIL, LIB
À½À ”À½¶”èæéÖßãꏔØlà”ç”àÙáÙá
À½À ”À½¶”èæéÖßãꏔØlà”âÕçèÕêÝèÙà⏔
çٔçêãæßãé
À½À ”À½¶”çèdâãêX”ãÖÞláßÕ
À½À ”À½¶”æÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ádl×lá
ãèêãæÙá
À½À ”À½¶”æÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ãØèãßÙá
À½À ”À½¶”ßãàÙâ㔨©İ
À½À ”À½¶”æÙꢔȡßéç”çٔîádâãé”çádæé”
Քádl×lá”ãèêãæÙá
À½À ”À½¶”ßãàÙâ㔬«İ
ÇÝÚãâ”Àãâ۔¾ãÜ├äæã”äÙèàÕߝ
À½À ”À½¶”ßãàÙâ㔬«İ”œßæXèßc
À½À ”À½¶”æÙêÝîâl”ßãàÙâ㔬«İ”
ç”ádl×lá”ãèêãæÙá”
À½À ”À½¶”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
À½À ”À½¶”ádl×l”ßéç”
甦”ádl×láݔãèêãæí
À½À ”À½¶”””””ßãèàãêX”æÙØéß×Ù
Profesionální komínový systém
21
VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRL05
LPRL08
LPRL01
LPRL02
LPRL06
LPRL00
LPRL55
LPRL58
LPRL51
LPRL52
LPRL56
LPRL50
LPRL15
LPRL18
LPRL11
LPRL12
LPRL16
LPRL10
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPSL25
LPSL28
LPSL21
LPSL22
LPSL26
LPSL20
1430,1440,2000,2585,2930,na vyž.
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPSL55
LPSL58
LPSL51
LPSL52
LPSL56
LPSL50
1575,1605,2265,2865,3235,na vyž.
1,00 m
0,50 m
0,25 m
Kód
0,20 - 0,32 m
LIL trubka s hrdlem
LIL trubkový díl
nastavitelný se svorkou
LIL koleno 15°
LIL koleno 30°
22
Cena
[Kč / ks]
DN
0,29 - 0,50 m
LIL
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPBL15
LPBL18
LPBL11
LPBL12
LPBL16
LPBL10
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPBL35
LPBL38
LPBL31
LPBL32
LPBL36
LPBL30
Pozn.
525, 570, 750, 1270, 1345,na vyž.
655, 720, 990, 1670, 1780,na vyž.
900, 995, 1350, 2060, 2550,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
LIL koleno 45°
LIL koleno 87°
LIL koleno 87° (krátké)
Pozn.
LIL revizní koleno 87°
s měř. otvorem
Pozn.
LIL revizní T-kus
se změnou směru
845, 875, 1155, 1190, 1390,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LIL revizní T-kus se z.
směru a měř. otvorem
Pozn.
905, 925, 1175, 1625, 1885,na vyž.
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PPH/nerez-bílý komaxit
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPBL45
LPBL48
LPBL41
LPBL42
LPBL46
LPBL40
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPBL95
LPBL98
LPBL91
LPBL92
LPBL96
LPBL90
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPBLK5
LPBLK8
LPBLK1
LPBLK2
LPBLK6
LPBLK0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRLM5
LPRLM8
LPRLM1
LPRLM2
LPRLM6
LPRLM0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPUL05
LPUL08
LPUL01
LPUL02
LPUL06
LPUL00
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPUML5
LPUML8
LPUML1
LPUML2
LPUML6
LPUML0
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
820, 840, 1080, 1635, 1895,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1150, 1170, 1410, 2155, 2545,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
1220,1235,1365,2030,2380,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1655,1890,2570,3665,4445,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
2425,2425,3320,4155,4695,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
2000,2205,2890,3955,4825,na vyž.
Pozn.
VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
LIL revizní T-kus
LIL revizní T-kus
s měřícím otvorem
LIL revizní T-kus
s odtokem
LIL revizní T-kus
s odtokem a změn. směr.
LIL spojovací T-kus
LIL odváděč
kondenzátu
LIL měřící kus
s 2 měřícími otvory
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRTL5
LPRTL8
LPRTL1
LPRTL2
LPRTL6
LPRTL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRML5
LPRML8
LPRML1
LPRML2
LPRML6
LPRML0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRLA5
LPRLA8
LPRLA1
LPRLA2
LPRLA6
LPRLA0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPULA5
LPULA8
LPULA1
LPULA2
LPULA6
LPULA0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPVTL5
LPVTL8
LPVTL1
LPVTL2
LPVTL6
LPVTL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPKFL5
LPKFL8
LPKFL1
LPKFL2
LPKFL6
LPKFL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPMSL5
LPMSL8
LPMSL1
LPMSL2
LPMSL6
LPMSL0
Cena
[Kč / ks]
LIL svorka
Pozn.
LIL stěnová objímka
Pozn.
LIL prodloužení
stěnové objímky I
1200,1300,1580,2550,2995,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1980,2020,2680,3750,4630,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LIL T-kus pro přívod
vzduchu
1980,2020,2680,3750,4630,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
2230,2275,2880,3850,4680,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LIL trubkový díl
s lemem
1725,1765,2305,3635,4365,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
1150,1190,1390,2000,2275,na vyž.
Pro instalaci
ve vodorovném
i svislém směru
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
950, 990, 1175, 1660, 1900,na vyž.
LIL
PPH/nerez-bílý komaxit
LIL prodloužení
stěnové objímky II
LIL prodloužení
stěnové objímky III
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPSAL5
LPSAL8
LPSAL1
LPSAL2
LPSAL6
LPSAL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPZTL5
LPZTL8
LPZTL1
LPZTL2
LPZTL6
LPZTL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPKLL5
LPKLL8
LPKLL1
LPKLL2
LPKLL6
LPKLL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPWHL5
LPWHL8
LPWHL1
LPWHL2
LPWHL6
LPWHL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPV1L5
LPV1L8
LPV1L1
LPV1L2
LPV1L6
LPV1L0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPV2L5
LPV2L8
LPV2L1
LPV2L2
LPV2L6
LPV2L0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPV3L5
LPV3L8
LPV3L1
LPV3L2
LPV3L6
LPV2L0
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
715, 795, 1005, 1455, 1555,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
1210,1285,1635,2040,2135,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
315,320,330,430,460,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
695, 720, 790, 1040, 1080,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
640, 660, 785, 945, 1065,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
795, 865, 980, 1230, 1455,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
950, 985, 1140, 1550, 1770,na vyž.
Pozn.
Pouze prodloužení
bez objímky
Pozn.
Pouze prodloužení
bez objímky
Pozn.
Pouze prodloužení
bez objímky
Profesionální komínový systém
23
VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
0,50 m
LIL trubkový díl
pro fasádní odkouření
1,60 m
1,10 m
1,10 m
Střešní nástavec
(komplet)
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPWL05
LPWL08
LPWL01
LPWL02
LPWL06
LPWL00
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPW2L5
LPW2L8
LPW2L1
LPW2L2
LPW2L6
LPW2L0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APASL5
APASL8
APASL1
APASL2
APASL6
APASL0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS45
DPDS48
DPDS41
70,90,90,130,130,Cena
[Kč / ks]
Černá, UV stabil.
Černá, UV stabil.
Pozn.
570,580,590,710,810,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
500,520,580,700,800,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Další rozměry
na vyžádání
Pozn.
2250, 2350, 2870,na vyž.
na vyž.
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
1500, 1565, 1970,-
Pozn.
Plast,
barva černá
0,75 m nad střech.
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDT45
DPDT48
DPDT41
1500, 1565, 1970,-
Plast,
barva červená
0,75 m nad střech.
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS15
DPDS18
DPDS11
Hrdlo DN 60 / 100
DN
LIL kotlová redukce
Hrdlo DN 80 / 125
UPRKW7
UPRKW5
UPRKS5
UPRKW8
UPRKS8
Pozn.
2225, 2290, 2695,-
Plast,
barva černá
Hrdlo DN 110 / 160
80
100
100
125
125
Cena
[Kč / ks]
Hrdlo DN 125 / 180
LIL krycí deska
dvojdílná
Kód
Hrdlo DN 160 / 225
LIL krycí deska
jednodílná
DN
Hrdlo DN 200 / 300
Krycí manžeta
Střešní průchodka 25-45°
UNI (komplet)
25-45°
LIL
1,60 m
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDT15
DPDT18
DPDT11
2225, 2290, 2695,-
Plast,
barva červená
1,25 m nad střech.
Pozn.:
Pro střešní nástavec komplet 60 / 100 je určena střešní průchodka
25-45° UNI (komplet) 80 / 125. Střešní průchodka rovná 125 je určena
pro střešní nástavec komplet 60 / 100 a 80 / 125.
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
LPKL51
LPKL52
LPKL53
LPKL54
1550,1950,1065,1280,-
60 / 100
63 / 96
70 / 100
70 / 110
80 / 110
80 / 122
80 / 126
80 / 130
100 / 150
80 / 110
80 / 125
100 / 130
100 / 150
LPKL01
LPKL02
LPKL03
LPKL85
LPKL81
LPKL04
LPKL83
LPKL84
LPKL82
LPKL11
LPKL06
LPKL07
LPKL09
1255,1310,1550,1550,680,670,680,680,1275,1385,1385,1350,1415,-
80 / 110
80 / 125
100 / 150
110 / 160
LPKL21
LPKL22
LPKL23
LPKL24
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
100 / 150
110 / 160
125 / 180
LPKL61
LPKL62
LPKL63
na vyž.
2095,na vyž.
100 / 150
110 / 160
125 / 180
160 / 225
LPKLY1
LPKLY2
LPKLY3
LPKLY4
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80 / 125
110 / 160
80 / 125
110 / 160
ZUD22S
ZUD26S
ZUD22T
ZUD26T
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
125
ALPP35
765,-
1,25 m nad střech.
Střešní průchodka rovná
24
PPH/nerez-bílý komaxit
980, 2700, 980, 2700,-
Pozn.
Pozn.
Tvarovatelná,
barva černá
Tvarovatelná,
barva červená
Pozn.
Černá, UV stabil.
VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
1650,2050,1480,1675,-
60 / 100
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
80 / 130
80 / 110
80 / 125
100 / 150
LPML81
LPML82
LPML83
LPML84
LPML85
LPML86
LPML11
LPML12
LPML13
1640,1685,1905,1100,1100,1100,1710,1910,1740,-
80 / 110
80 / 125
100 / 150
110 / 160
LPML21
LPML22
LPML23
LPML24
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
100 / 150
110 / 160
125 / 180
LPML61
LPML62
LPML63
na vyž.
na vyž.
na vyž.
100 / 150
110 / 160
125 / 180
160 / 225
LPML01
LPML02
LPML03
LPML04
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
Hrdlo DN 60 / 100
Hrdlo DN 80 / 125
LPML51
LPML52
LPML53
LPML54
LIL rev. T-kus s měř.
otvorem (redukovaný)
Hrdlo DN 110 / 160
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
Pozn.
Další rozměry
na vyžádání
VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIB)
DN 60 / 100 – DN 200/300 mm
Hrdlo DN 125 / 180
Kód
Hrdlo DN 160 / 225
Cena
[Kč / ks]
DN
Hrdlo DN 200 / 300
Hrdlo DN 200 / 300
Hrdlo DN 160 / 225
Další rozměry
na vyžádání
Hrdlo DN 125 / 180
Hrdlo DN 110 / 160
Hrdlo DN 80 / 125
Hrdlo DN 60 / 100
LIL kotlová redukce
s 2 měřícími otvory
LIL
PPH/nerez-bílý komaxit
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
LPTL51
LPTL52
LPTL53
LPTL54
2500,2505,3260,3480,-
60 / 100
63 / 96
70 / 110
80 / 110
80 / 126
80 / 130
80 / 110
80 / 125
100 / 150
LPTL81
LPTL82
LPTL83
LPTL84
LPTL85
LPTL86
LPTL11
LPTL12
LPTL13
2805,2805,3790,2660,2205,2205,3355,3355,3205,-
80 / 110
80 / 125
100 / 150
110 / 160
LPTL21
LPTL22
LPTL23
LPTL24
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
100 / 150
110 / 160
125 / 180
LPTL61
LPTL62
LPTL63
na vyž.
na vyž.
na vyž.
100 / 150
110 / 160
125 / 180
160 / 225
LPTL01
LPTL02
LPTL03
LPTL04
na vyž.
na vyž.
na vyž.
na vyž.
Pozn.
PPH/nerez
LIB
Prvky systému LIB jsou totožné s prvky systému LIL, liší se pouze v provedení venkovního pláště, který je vyráběn z leštěné nerezy.
U objednávek systému LIB je nutno zaměnit tlustě označené písmeno „L“ v prvku kódu za písmeno „B“, které se nachází vždy
na 4. nebo 5. pozici kódu.
Příklad:
LIL Trubka s hrdlem 1m 60 / 100...kód LPRL15 => LIB Trubka s hrdlem 1m 60 / 100…kód LPRB15
Cena je vypočítávána z prvků systému LIL + příplatek 10%
Příklad:
LIL koleno 87° 80 / 125 LPBL98…1170,LIB koleno 87° 80 / 125 LPBB98…1170 + 10% = 1287,Dodací lhůta do 4 týdnů.
Profesionální komínový systém
25
VENKOVNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
LAB
PPH/nerez
Àµ¶”êíˆçèdâl”ç”äÝçXêXâlá
Àµ¶”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
Àµ¶”çäãâßՔäæã”îäÙêâdâl”çäãÞÙ
Àµ¶”çèÙ„âl”âXçèÕêÙה
ç”äæãèÝØل†ãêãé”áÕâ’Ùèãé
Àµ¶”ÜæØàã”ß”îßæX×Ùâl”äãèæéÖl
ÇèÙ„âl”äæŽ×ÜãØßՔ
¦©¡¨©İ”ɽ”œßãáäàÙè
Àµ¶”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
Àµ¶”çèdâãêX”ãÖÞláßՔîÙçlàÙâX
Àµ¶”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
Àµ¶”æÙêÝîâl”È¡ßéç
Àµ¶”æÙêÝîâl”È¡”ßéç”
ç”älêãØÙá”êîØé×Üé
Àµ¶”äÕèÙaâl”ßãàÙâ㔬«İ”
ç”ßãâîãàãé”
Àµ¶”çèdâãêX”äæŽ×ÜãØßÕ
Àµ¶”ßãàÙâ㔬«İ
26
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
VENKOVNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
1,00 m
0,50 m
0,25 m
LAB trubka s hrdlem
0,29 - 0,50 m
0,20 - 0,32 m
LAB trubkový díl
nastavitelný se svorkou
LAB revizní T-kus
LAB revizní T-kus
s přívodem vzduchu
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APRB05
APRB08
APRB01
APRB02
APRB06
APRB00
APRB55
APRB58
APRB51
APRB52
APRB56
APRB50
APRB15
APRB18
APRB11
APRB12
APRB16
APRB10
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APSB25
APSB28
APSB21
APSB22
APSB26
APSB20
APSB55
APSB58
APSB51
APSB52
APSB56
APSB50
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APRTB5
APRTB8
APRTB1
APRTB2
APRTB6
APRTB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APRZB5
APRZB8
APRZB1
APRZB2
APRZB6
APRZB0
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
490, 540, 670, 1120, 1250,na vyž.
635, 725, 950, 1550, 1760,na vyž.
980, 1080, 1490, 2470, 2865,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LAB koleno 30°
Pozn.
LAB koleno 45°
LAB koleno 87°
Pozn.
2035,2100,2510,3175,3440,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LAB koleno 15°
1445,1440,1925,2080,2215,na vyž.
1600,1640,2230,2495,2720,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LAB T-kus bez rev.
s přívodem vzduchu
2500,2580,2880,3640,3930,na vyž.
Pozn.
LAB pateční koleno 87°
s konzolou
LAB
PPH/nerez
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APTZB5
APTZB8
APTZB1
APTZB2
APTZB6
APTZB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APBB15
APBB18
APBB11
APBB12
APBB16
APBB10
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APBB35
APBB38
APBB31
APBB32
APBB36
APBB30
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APBB45
APBB48
APBB41
APBB42
APBB46
APBB40
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APSBB5
APSBB8
APSBB1
APSBB2
APSBB6
APSBB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
APWKB5
APWKB8
APWKB1
APWKB2
APWKB6
APWKB0
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1935,2020,2235,3375,3730,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
895, 940, 1110, 1400, 1550,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
890, 950, 1120, 1815, 1995,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
795, 855, 1030, 1660, 2910,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
1350,1420,1585,2285,2835,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
3360,3430,4030,5430,5970,na vyž.
-
Profesionální komínový systém
27
VENKOVNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
LAB
LAB stěnová průchodka
LAB střešní nástavec
s protidešť. manžetou
LAB hrdlo k zkrácení
potrubí
LAB vyustění
s přisáváním
LAB sponka
pro zpevnění spoje
25-45°
Střešní průchodka 25-45°
UNI (komplet)
28
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APWDB5
APWDB8
APWDB1
APWDB2
APWDB6
APWDB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APDA45
APDA48
APDA41
APDA42
APDA46
APDA40
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APMKB5
APMKB8
APMKB1
APMKB2
APMKB6
APMKB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APMSB5
APMSB8
APMSB1
APMSB2
APMSB6
APMSB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APKLB5
APKLB8
APKLB1
APKLB2
APKLB6
APKLB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
60 / 100
80 / 125
110 / 160
ZUD20S
ZUD22S
ZUD26S
ZUD20T
ZUD22T
ZUD26T
Cena
[Kč / ks]
1520,1650,1860,2350,2750,na vyž.
0,50 m
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1950,1950,2340,3540,4050,na vyž.
0,40 m nad střech.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LAB prodloužení
stěnové konzoly II
LAB prodloužení
stěnové konzoly III
Pozn.
LAB stěnová objímka
zesílená
1200,1250,1320,1485,1810,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LAB prodloužení
stěnové konzoly I
380,405,435,630,850,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
LAB prodloužení stěn.
objímky zesílené
490,510,530,660,700,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
980, 980, 2700, 980, 980, 2700,-
Pozn.
Tvarovatelná,
barva černá
Tvarovatelná,
barva červená
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
PPH/nerez
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APW1B5
APW1B8
APW1B1
APW1B2
APW1B6
APW1B0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APW2B5
APW2B8
APW2B1
APW2B2
APW2B6
APW2B0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APW3B5
APW3B8
APW3B1
APW3B2
APW3B6
APW3B0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APWHB5
APWHB8
APWHB1
APWHB2
APWHB6
APWHB0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APVUBU
APVUBU
APVUBU
APVUBU
APVUBU
APVUBU
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1650,1710,2360,2880,3070,na vyž.
50 - 150 mm
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1130,1170,1290,1605,1700,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
1700,1750,1910,2430,2560,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
130 - 250 mm
Nutno dokompletovat prvkem
APW1Bx
Pozn.
220 - 330 mm
Nutno dokompletovat prvkem
APW1Bx
Pozn.
1000,1000,1050,1505,1645,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1080,1080,1080,1570,1570,na vyž.
Pouze
prodloužení
bez objímky
VENKOVNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm
LAB krycí deska
jednodílná
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPWB05
LPWB08
LPWB01
LPWB02
LPWB06
LPWB00
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LAB krycí deska
dvojdílná
627,638,649,781,891,na vyž.
LAB
PPH/nerez
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPW2B5
LPW2B8
LPW2B1
LPW2B2
LPW2B6
LPW2B0
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
550,572,638,770,880,na vyž.
Systém LAB lze objednat i v barevném provedení dle vzorníku RAL. Nanášení barvy se provádí technologií práškového lakování
(komaxitování).
Cena je vypočítávána z prvků systému LAB + lakovací příplatek 20%
Dodací lhůta dodatečně lakovaných prvků:
Pro DN 60 / 100 - DN 110 / 160 do 2 týdnů.
Pro DN 125 / 180 - DN 200 / 300 do 4 týdnů.
Profesionální komínový systém
29
LAS
Spalinový systém pro spotřebiče nezávislé na spalování vzduchu z místnosti (LAS)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm
Varianta 1 (plast. vložka v komínové tvárnici příp. v stávajícím komínovém průduchu)
¿ãálâãêX”äàÕçèãêX
ÜàÕêÝ×ٔçèÕæ攜ßãáäàÙè
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßՔéâÝêÙæîXàâl
ÈæéÖßãꏔØlà”甬«”İ”ãØÖãaßãé
À½À ”À½¶”èæéÖßãꏔØlà”ç”àÙáÙá
À½À ”À½¶”æÙêÝîâl”È¡ßéç”çٔîádâãé”çádæé
Քádl×lá”ãèêãæÙá
À½À ”À½¶”ßãèàãêX”æÙØéß×Ù
µÖçãæÖcæ
¼ÕØÝ×ٔäæã”ãØêãؔßãâØÙâîXèé
ÃØêXØda”ßãâØÙâîXè锜„ÝßᏝ
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßՔéâÝêÙæîXàâl
ÈæéÖßãꏔØlà”甬«”İ”ãØÖãaßãé
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
À½À ”À½¶”èæéÖßãꏔØlà”ç”àÙáÙá
À½À ”À½¶”æÙêÝîâl”È¡ßéç”çٔîádâãé”çádæé
Քádl×lá”ãèêãæÙá
À½À ”À½¶”ßãèàãêX”æÙØéß×Ù
µÖçãæÖcæ
¼ÕØÝ×ٔäæã”ãØêãؔßãâØÙâîXèé
ÃØêXØda”ßãâØÙâîXè锜„ÝßᏝ
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßՔéâÝêÙæîXàâl
ÃØèãߔî”ÜæØàÙá
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÇÝÚãâ”Àãâ۔¾ãÜ├äæã”äÙèàÕߝ
ÆÙêÝîâl”ØêlßÕ
30
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Spalinový systém pro spotřebiče nezávislé na spalování vzduchu z místnosti (LAS)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm
Varianta 1 (plast. vložka v komínové tvárnici příp. v stávajícím komínovém průduchu)
1,00 m
Odtok s hrdlem
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
80 / 60
110 / 60
110 / 80
125 / 60
125 / 80
125 / 110
160 / 60
160 / 80
160 / 110
160 / 125
200 / 60
200 / 80
200 / 110
200 / 125
200 / 160
250 / 60
250 / 80
250 / 110
250 / 125
250 / 160
250 / 200
315 / 60
315 / 80
315 / 110
315 / 125
315 / 160
315 / 200
315 / 250
PPTE58
PPTE51
PPTE81
PPTE52
PPTE82
PPTE12
PPTE56
PPTE86
PPTE16
PPTE26
PPTE50
PPTE80
PPTE10
PPTE20
PPTE60
PPTE5V
PPTE8V
PPTE1V
PPTE2V
PPTE6V
PPTE0V
PPTE53
PPTE83
PPTE13
PPTE23
PPTE63
PPTE03
PPTEV3
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
60
80
110
125
160
200
250
315
PPMA05
PPMA08
PPMA01
PPMA02
PPMA06
PPMA00
PPMA0V
PPMA03
345,380,455,710,930,1930,na vyž.
na vyž.
Prvek lze vyrobit
i jako revizní
se šroubením.
Cena na vyž.
Pozn.
800,1160,1170,1480,1505,1655,2100,2120,2270,2475,3155,3340,3360,3510,3720,5555,5565,5705,5900,6020,5920,8265,8275,8415,8610,8730,8630,8910,-
Trubkový díl s 87°
odbočkou a ZK
1,00 m
Trubkový díl
s 87° odbočkou
Absorbér
Sifon Long John
(pro přetlak)
Odváděč kondenzátu
(šikmý)
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
110 / 80
125 / 80
160 / 80
200 / 80
250 / 80
315 / 80
-
PPTK81
PPTK82
PPTK86
PPTK80
PPTK8V
PPTK83
-
DN
Kód
80
110
125
160
200
250
315
-
PPAS58
PPAS51
PPAS52
PPAS56
PPAS50
PPAS5V
PPAS53
-
DN
Kód
32 mm
ZULJ32
500,-
40 mm
ZULJ40
645,-
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
PPKTT5
PPKTT8
PPKTT1
PPKTT2
PPKTT6
PPKTT0
PPKTTV
PPKTT3
Pozn.
1760,2485,2775,3400,4795,na vyž
na vyž
Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
3115,3450,4040,5275,6775,8850,Cena
[Kč / ks]
LAS
Pozn.
Pozn.
330,360,580,745,1290,1850,3630,5000,-
Ostatní tvarovky potřebné ke kompletaci systému LAS (Varianta 1) jsou obsaženy v systémech STARR, FLEX,
LIL, LIB, CAS popř. v ZUB
Profesionální komínový systém
31
LAS
32
Spalinový systém pro spotřebiče nezávislé na spalování vzduchu z místnosti (LAS)
PPH/nerez-bílý komaxit
DN 80 / 125-200 / 300 s odbočkami 87° DN 60 / 100 a 80 / 125
Varianta 2 (koncentr. těleso komínu s plast. vložkou v instalační šachtě)
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Spalinový systém pro spotřebiče nezávislé na spalování vzduchu z místnosti (LAS)
PPH/nerez-bílý komaxit
DN 80 / 125-200 / 300 s odbočkami 87° DN 60 / 100 a 80 / 125
Varianta 2 (koncentr. těleso komínu s plast. vložkou v instalační šachtě)
1,00 m
0,50 m
0,25 m
LIL trubka s hrdlem
Odb. 60 / 100
Odb. 80 / 125
1,00 m
LIL trubkový díl s 87°
odbočkou
LAL vyustění
s přisáváním
Odbočka 80 / 125
1,00 m
LIL trubkový díl s 87°
odbočkou a ZK
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRL05
LPRL08
LPRL01
LPRL02
LPRL06
LPRL00
LPRL55
LPRL58
LPRL51
LPRL52
LPRL56
LPRL50
LPRL15
LPRL18
LPRL11
LPRL12
LPRL16
LPRL10
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPTEL58
LPTEL80
DN
Kód
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
LPTKL81
LPTKL82
LPTKL86
LPTKL80
-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
APMSL5
APMSL8
APMSL1
APMSL2
APMSL6
APMSL0
-
LPTEL51
LPTEL52
LPTEL56
LPTEL50
LPTEL81
LPTEL82
LPTEL86
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
525, 570, 750, 1270, 1345,na vyž.
655, 720, 990, 1670, 1780,na vyž.
900, 995, 1350, 2060, 2550,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LIL odváděč kondenzátu
(šikmý)
LIL odtok s hrdlem
LIL Absorbér
Pozn.
2660,3515,4700,5440,na vyž.
3515, 4700, 5440,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LAL stěnová objímka
zesílená
Pozn.
4500, 6000, 6960,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
LAL prodloužení stěn.
objímky zesílené
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
LPKTL8
LPKTL1
LPKTL2
LPKTL6
LPKTL0
-
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
LPMAL8
LPMAL1
LPMAL2
LPMAL6
LPMAL0
-
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
LPASL8
LPASL1
LPASL2
LPASL6
LPASL0
-
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APWHL8
APWHL1
APWHL2
APWHL6
APWHL0
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APVULU
APVULU
APVULU
APVULU
APVULU
Cena
[Kč / ks]
LAS
Pozn.
1200, 1515, 1975, 2245,na vyž.
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1070,1350,1630,1945,na vyž.
-
Prvek lze vyrobit
i jako revizní se
šroubením. Cena
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
3035,3510,4300,5120,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1200,1260,1806,1974,na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1296,1296,1884,1884,na vyž.
Pouze
prodloužení
bez objímky
Pozn.
1440,1500,1584,1782,2172,na vyž.
-
Ostatní tvarovky potřebné pro kompletaci systému LAS (Varianta 2) jsou obsaženy v systémech LIL, ZUB.
Pro dopojení spotřebičů na komín jsou vhodné systémy LIL, LIB, LIK.
Profesionální komínový systém
33
CAS
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Kaskáda typu AXIAL
ÊdèæÕ×l”ál’ßՔ
çٔîÕØâlá”êdèæXâlá
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÈæéÖßãꏔØlà”
甬«İ”ãØÖãaßãé”Քο
ÆÙêÝîâl”È¡ßéç”ç”ãØèãßÙá
¿ãâ×ãꏔßéç”ßÕçßXØí”çٔο
ÇÝÚãâ”Àãâ۔¾ãÜâ”
œäæã”äÙèàÕߝ
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
¿ãèàãêX”æÙØéß×Ù
×ÙâèæÝ×ßX
¿ãèàãêX”æÙØéß×Ù
×ÙâèæÝ×ßX
Kaskáda typu OFFSET
ÊdèæÕ×l”ál’ßՔ
çٔîÕØâlá”êdèæXâlá
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
34
ÈæéÖßãꏔØlà”
用©İ”ãØÖãaßãé
ÈæéÖßãꏔØlà”
用©İ”ãØÖãaßãé
ÈæéÖßãꏔØlà”
用©İ”ãØÖãaßãé
ÆÙêÝîâl”ßãàÙâ㔬«İ
ÆÙêÝîâl”ßãàÙâ㔬«İ
ÆÙêÝîâl”ßãàÙâ㔬«İ
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÈæéÖßՔç”ÜæØàÙá
¿ãèàãêX”æÙØéß×Ù
×ÙâèæÝ×ßX
¿ãèàãêX”æÙØéß×Ù
×ÙâèæÝ×ßX
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
¿ãâ×ãꏔßéç”
ßÕçßXØí”
çٔçÝÚãâÙá
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
1,00 m
DN
1,00 m
Trubkový díl
s 87° odbočkou
80 / 60
110 / 60
110 / 80
125 / 60
125 / 80
125 / 110
160 / 60
160 / 80
160 / 110
160 / 125
200 / 60
200 / 80
200 / 110
200 / 125
200 / 160
250 / 60
250 / 80
250 / 110
250 / 125
250 / 160
250 / 200
315 / 60
315 / 80
315 / 110
315 / 125
315 / 160
315 / 200
315 / 250
Cena
[Kč / ks]
Kód
PPRK58
PPRK51
PPRK81
PPRK52
PPRK82
PPRK12
PPRK56
PPRK86
PPRK16
PPRK26
PPRK50
PPRK80
PPRK10
PPRK20
PPRK60
PPRK5V
PPRK8V
PPRK1V
PPRK2V
PPRK6V
PPRK0V
PPRK53
PPRK83
PPRK13
PPRK23
PPRK63
PPRK03
PPRKV3
DN
Kód
80 / 60
110 / 60
110 / 80
125 / 60
125 / 80
125 / 110
160 / 60
160 / 80
160 / 110
160 / 125
200 / 60
200 / 80
200 / 110
200 / 125
200 / 160
250 / 60
250 / 80
250 / 110
250 / 125
250 / 160
250 / 200
315 / 60
315 / 80
315 / 110
315 / 125
315 / 160
315 / 200
315 / 250
PPTE58
PPTE51
PPTE81
PPTE52
PPTE82
PPTE12
PPTE56
PPTE86
PPTE16
PPTE26
PPTE50
PPTE80
PPTE10
PPTE20
PPTE60
PPTE5V
PPTE8V
PPTE1V
PPTE2V
PPTE6V
PPTE0V
PPTE53
PPTE83
PPTE13
PPTE23
PPTE63
PPTE03
PPTEV3
800,1160,1170,1480,1505,1655,2100,2120,2270,2475,3340,3360,3510,3720,3835,5555,5565,5705,5900,6020,5920,8265,8275,8415,8610,8730,8630,8910,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
800,1160,1170,1480,1505,1655,2100,2120,2270,2475,3155,3340,3360,3510,3720,5555,5565,5705,5900,6020,5920,8265,8275,8415,8610,8730,8630,8910,-
Koncový kus kaskády
se sifonem
Trubkový díl s 87°
odbočkou a ZK
1,00 m
Trubkový díl
s 45° odbočkou
Komponenty zpětné
klapky
Koncový kus
kaskády se ZK
Pozn.
Zpětná klapka Multi
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80
110
125
160
200
250
315
PPEKA8
PPEKA1
PPEKA2
PPEKA6
PPEKA0
PPEKAV
PPEKA3
na vyž.
1805,1945,2450,3620,4980,6115,-
DN
Kód
110 / 80
125 / 80
160 / 80
200 / 80
250 / 80
315 / 80
160 / 125
200 / 125
250 / 125
315 / 125
PPTK81
PPTK82
PPTK86
PPTK80
PPTK8V
PPTK83
PPTK26
PPTK20
PPTK2V
PPTK23
Části
klapky
Kód
ZK 80
ZK 80
ZK 125
Sifón
Zátka
PPSK08
PPAKK8
PPSK02
PPSS00
PPKS00
DN
Kód
80 / 80
110 / 80
125 / 80
160 / 80
200 / 80
250 / 80
315 / 80
160 / 125
200 / 125
250 / 125
315 / 125
PPEK08
PPEK01
PPEK02
PPEK06
PPEK00
PPEK0V
PPEK03
PPEK26
PPEK20
PPEK2V
PPEK23
DN
Kód
110
110
125
160
200
250
-
PPK121
PPMK01
PPMK02
PPMK06
PPMK00
PPMK0V
-
Cena
[Kč / ks]
2540,2755, 3025, 270, 165,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
vč. sifonu a zátky
prodej od 6/2014
Pozn.
3115,3590,4335,5760,7770,9485,11710,6355,8210,10995,13565,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
3115,3450,4040,5275,6775,8850,5500,6535,8925,11635,Cena
[Kč / ks]
CAS
4320,5175,5965,6525,10230,15145,-
Pozn.
se ZK DN125
se ZK DN80
se ZK DN80
se ZK DN80
se ZK DN80
se ZK DN80
Profesionální komínový systém
35
36
DN
Kód
80/60
110/60
110/80
125/60
125/80
125/110
160/80
160/110
160/125
200/80
200/110
200/125
200/160
250/110
250/125
250/160
250/200
315/110
315/125
315/160
315/200
315/250
PPKT01
PPKT051
PPKT08
PPKTX1
PPKT06
PPKT13
PPKT61
PPKT18
PPKT19
PPKTX2
PPKT30
PPKT31
PPKT27
PPKTX3
PPKTX4
PPKTV2
PPKTV4
PPKTX5
PPKTX6
PPKTX7
PPKT64
PPKT66
Cena
[Kč / ks]
870,1280,1340,2400,2465,2500,3325,3355,3390,5240,5270,5280,4985,8085,8120,8165,8175,10605,10740,10835,10960,11245,-
Pozn.
Trubkový díl s dvěma 87°
odbočkami a ZK
1,00 m
Koncový kus kaskády
s 87° odbočkou
Koncový kus kaskády
s dvěma ZK
1,00 m
CAS
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
DN
Kód
125 / 110
160 / 110
200 / 110
250 / 110
315 / 110
-
PPT212
PPT216
PPT210
PPT21V
PPT213
-
DN
Kód
125 / 110
160 / 110
200 / 110
250 / 110
315 / 110
-
PPEH12
PPEH16
PPEH10
PPEH1V
PPEH13
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
6700, 7100, 8450,na vyž.
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
6400, 7390, 8360,na vyž.
na vyž.
-
Pozn.
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
se zpětnou klapkou DN 125
se zpětnou klapkou DN 80
Kaskádový paket AXIAL pro 2 kotle se ZK
Pozn.:
Pakety se zpětnou klapkou DN 125 budou v prodeji od 6/2014.
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
110 / 80
Obsahuje:
110 / 80
110 / 80
80
110
125 / 80
Obsahuje:
125 / 80
125 / 80
80
125
160 / 80
Obsahuje:
160 / 80
160 / 80
80
160
160 / 125
Obsahuje:
160 / 125
160 / 125
125
160
200 / 125
Obsahuje:
200 / 125
200 / 125
125
200
-
-
SCMK81
8300,-
PPEK01
PPTK81
PPRM08
PPRTA1
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se ZK
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMK82
PPEK02
PPTK82
PPRM08
PPRTA2
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se ZK
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMK86
PPEK06
PPTK86
PPRM08
PPRTA6
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se ZK
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMK26
PPEK26
PPTK26
PPRM02
PPRTA6
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se ZK
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMK20
PPEK20
PPTK20
PPRM02
PPRTA0
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
Koncový kus kaskády se ZK
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
CAS
Pozn.
1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
9995,1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
12385,1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
14640,1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
18480,1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
Profesionální komínový systém
37
CAS
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
se zpětnou klapkou MULTI DN 110
Kaskádový paket AXIAL pro 2 kotle se ZK
se zpětnou klapkou MULTI DN 110
Pozn.:
Pakety se zpětnou klapkou DN 125 budou v prodeji od 6/2014.
se zpětnou klapkou DN 125
se zpětnou klapkou DN 80
Kaskádový paket AXIAL pro další kotel se ZK
38
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
160 / 110
Obsahuje:
160 / 110
160 / 110
110
110
160
200 / 110
Obsahuje:
200 / 110
200 / 110
110
110
200
-
-
SCMK16
18155,-
PPKT18
PPTE16
PPRM01
PPMK01
PPRTA6
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády s 87° odbočkou
Trubkový díl s 87° odbočkou
Trubka s hrdlem 0,25m
Zpětná klapka Multi
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMK10
22105,-
1x
1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
PPKT30
PPTE10
PPRM01
PPMK01
PPRTA0
ZULJ40
ZUWK01
ZUGM03
Koncový kus kaskády s 87° odbočkou
Trubkový díl s 87° odbočkou
Trubka s hrdlem 0,25m
Zpětná klapka Multi
Revizní T-kus s odtokem
Sifon Long-John
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
1x
1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
110 / 80
Obsahuje:
110 / 80
80
125 / 80
Obsahuje:
125 / 80
80
160 / 80
Obsahuje:
160 / 80
80
160 / 125
Obsahuje:
160 / 125
125
200 / 125
Obsahuje:
200 / 125
125
160 / 110
Obsahuje:
160 / 110
110
110
200 / 110
Obsahuje:
200 / 110
110
110
-
SCEK81
3105,-
PPTK81
PPRM08
-
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEK82
PPTK82
PPRM08
-
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEK86
PPTK86
PPRM08
-
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEK26
PPTK26
PPRM02
-
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEK20
PPTK20
PPRM02
-
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEK16
PPTE16
PPRM01
PPMK01
-
Trubkový díl s 87° odbočkou
Trubka s hrdlem 0,25m
Zpětná klapka Multi
SCEK10
PPTE10
PPRM01
PPMK01
Trubkový díl s 87° odbočkou
Trubka s hrdlem 0,25m
Zpětná klapka Multi
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Pozn.
Pozn.
1x
1x
3420,1x
1x
3985,1x
1x
5520,1x
1x
6505,1x
1x
7265,1x
1x
1x
8300,1x
1x
1x
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
110 / 80
Obsahuje:
110
110 / 80
80
80
125 / 80
Obsahuje:
125
125 / 80
80
80
160 / 80
Obsahuje:
160
160 / 80
80
80
160 / 110
Obsahuje:
160
160 / 110
110
110
200 / 110
Obsahuje:
200
200 / 110
110
110
-
-
SCMO81
5640,-
PPEKA1
PPRK81
PPRB98
PPRM08
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se sifonem
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMO82
PPEKA2
PPRK82
PPRB98
PPRM08
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se sifonem
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMO86
PPEKA6
PPRK86
PPRB98
PPRM08
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se sifonem
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMO16
PPEKA6
PPRK16
PPRB91
PPRM01
ZUWK01
ZUGM03
-
Koncový kus kaskády se sifonem
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
SCMO10
PPEKA0
PPRK10
PPRB91
PPRM01
ZUWK01
ZUGM03
Koncový kus kaskády se sifonem
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Mazivo pro snadné spojování
CAS
Pozn.
1x
2x
2x
2x
3x
1x
6410,1x
2x
2x
2x
3x
1x
8060,1x
2x
2x
2x
3x
1x
8915,1x
2x
2x
2x
3x
1x
12380,1x
2x
2x
2x
3x
1x
Profesionální komínový systém
39
CAS
Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (cas)
PPH (transparentní)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Kaskádový paket OFFSET pro další kotel bez ZK
40
DN
Kód
Kód paketu
Cena
[Kč / ks]
110 / 80
Obsahuje:
110 / 80
80
80
125 / 80
Obsahuje:
125 / 80
80
80
160 / 80
Obsahuje:
160 / 80
80
80
160 / 110
Obsahuje:
160 / 110
110
110
200 / 110
Obsahuje:
200 / 110
110
110
-
SCEO81
1730,-
PPRK81
PPRB98
PPRM08
-
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEO82
PPRK82
PPRB98
PPRM08
-
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEO86
PPRK86
PPRB98
PPRM08
-
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEO16
PPRK16
PPRB91
PPRM01
-
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
SCEO10
PPRK10
PPRB91
PPRM01
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem 0,25m
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Pozn.
1x
1x
1x
2050,1x
1x
1x
2635,1x
1x
1x
3060,1x
1x
1x
4240,1x
1x
1x
HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL1, AL2)
DN 80 - 100 mm, DN 60 / 100 - DN 80 / 125 mm
Al, Al/Al
AL1, AL2
Skladba systému AL1
µÀ¥”ßãálâãêX”ÜàÕêÝ×Ù
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßÕ
ÆÙêÝîâl”ØêlßÕ
µÀ¥”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙá”Õ”îXèßãé
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”ßãàÙâ㔭¤İ”
ç”ÝâçäÙßaâlá”ãèêãæÙá
µÀ¥”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙá”Õ”îXèßãé
¿æí×l”áÕâ’ÙèÕ
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßÕ
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá”æÙêÝîâl
µÀ¥”ÜãæÝîãâèXàâl”êíˆçèdâl
µÀ¥”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙᔔՔîXèßãé
ÇÈ'µ
µÀ¥”ãØêXØda”ßãâØÙâîXèé
¿æí×l”áÕâ’ÙèÕ
µÀ¥”æÙØéß×ٔ×ÙâèæÝ×ßX
µÀ¥”ßãàÙâ㔨©İ
µÀ¥”ßãàÙâ㔭¤İ
Profesionální komínový systém
41
AL1, AL2
HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL1, AL2)
DN 80 - 100 mm, DN 60 / 100 - DN 80 / 125 mm
Skladba systému AL1
µÀ¦”çèÙ„âl”âXçèÕêÙ×
œßãáäàÙè
ÇèÙ„âl”äæŽ×ÜãØßՔ
¦©¡¨©İ”ɽ”œßãáäàÙè
42
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙá”Õ”îXèßãé
µÀ¦”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
æÙêÝîâl
µÀ¥”ãØêXØda”ßãâØÙâîXèé
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”æÙØéß×ٔ×ÙâèæÝ×ßX
µÀ¥”æÙØéß×ٔ×ÙâèæÝ×ßX
Sortiment hliníkového systému odkouření
Al, Al/Al
HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL1, AL2)
DN 80 - 100 mm, DN 60 / 100 - DN 80 / 125 mm
Al, Al/Al
AL1, AL2
Skladba systému AL1 a AL2 (kombinace)
µÀ¥”ßãálâãêX”ÜàÕêÝ×Ù
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßÕ
ÆÙêÝîâl”ØêlßÕ
µÀ¥”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙá”Õ”îXèßãé
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¦”ßãàÙâ㔭¤İ”
ç”ÝâçäÙßaâlá”ãèêãæÙá
µÀ¥”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
ÇèdâãêX”äæŽ×ÜãØßՔ
¸ÝçèÕâaâl”ãÖÞláßÕ
µÀ¦”ßãàÙâ㔭¤İ”
ç”æÙêÝîâlá”ãèêãæÙá
µÀ¦”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¥”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙᔔՔîXèßãé
µÀ¦”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá”æÙêÝîâl
µÀ¦”ßãàÙâ㔨©İ
µÀ¦”È¡ßéç”
ç”éîXêdæÙá”Õ”îXèßãé
µÀ¦”ãØêXØda”ßãâØÙâîXèé
µÀ¦”æÙØéß×ٔ×ÙâèæÝ×ßX
Profesionální komínový systém
43
AL1, AL2
HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL1, AL2)
DN 80 - 100 mm, DN 60 / 100 - DN 80 / 125 mm
Al, Al/Al
Skladba systému AL2
µÀ¦”çèÙ„âl”âXçèÕêÙ×
œßãáäàÙè
ÇèÙ„âl”äæŽ×ÜãØßՔ
¦©¡¨©İ”ɽ”œßãáäàÙè
µÀ¦”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¦”ßãàÙâ㔨©İ
µÀ¦”ÜãæÝîãâèXàâl”êíˆçèdâl
µÀ¦”èæéÖßՔç”ÜæØàÙá
µÀ¦”È¡ßéç”ç”éîXêdæÙá”
ՔîXèßãé
µÀ¦”èæéÖßՔ
ç”ÜæØàÙá
æÙêÝîâl
µÀ¦”ßãàÙâ㔨©İ
ÇÈ'µ
µÀ¦”ãØêXØda”ßãâØÙâîXèé
¿æí×l”áÕâ’ÙèÕ
44
µÀ¦”æÙØéß×Ù
×ÙâèæÝ×ßX
Sortiment hliníkového systému odkouření
µÀ¦”æÙØéß×ٔ×ÙâèæÝ×ßX
JEDNOVRSTVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL1)
DN 80 – 100 mm
2,00 m
1,00 m
0,50 m
0,25 m
AL1 trubka s hrdlem
0,25 m
AL1 trubka s hrdlem
revizní
0,15 m
AL1 měřící kus
AL1 koleno 45°
AL1 koleno 90°
AL1 revizní koleno 90°
DN
Kód
80
80
100
100
80
80
100
100
80
80
100
100
80
80
100
100
ALRM08
ANRM08
ALRM01
ANRM01
ALRM58
ANRM58
ALRM51
ANRM51
ALRM18
ANRM18
ALRM11
ANRM11
ALRM28
ANRM28
ALRM21
ANRM21
DN
Kód
80
100
ALRTD8
ALRTD1
DN
Kód
80
ALMS08
DN
Kód
80
100
ALSB48
ALSB41
DN
Kód
80
100
ALSB98
ALSB91
DN
Kód
80
100
ALRB98
ALRB91
Cena
[Kč / ks]
185, 170, 240, 210, 260, 235, 340, 300, 395, 335, 575, 510, 685, 585, 1200, 1030,Cena
[Kč / ks]
nelakováno
AL1 T-kus s uzávěrem
a zátkou
nelakováno
nelakováno
nelakováno
AL1 T-kus
Pozn.
Pozn.
AL1 uzávěr se zátkou
Kód
80
ALSBM8
DN
Kód
80
ALMB98
DN
Kód
80/80
80/80
100/100
ALUTD8
ANUTD8
ALUTD1
DN
Kód
80/80
100/100
ALTE98
ALTE91
DN
Kód
80/80
100/100
ALMA08
ALMA01
DN
Kód
60/80
80/100
ALKA01
ALKA02
DN
Kód
80
ALKF08
DN
Kód
80
100
80
ALRS58
ALRS51
ALSAS8
DN
Kód
80
100
ALFSL8
ALFSL1
895,-
nelakováno
Cena
[Kč / ks]
745,690,990,-
Pozn.
nelakováno
Cena
[Kč / ks]
450,625,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
320,465,-
Pozn.
AL1 redukce centrická
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
320,405,-
Pozn.
AL1 odváděč kondenzátu
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
645,-
Pozn.
900, 1050,-
Cena
[Kč / ks]
330,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
340,-
AL1 horizontální vyústění
Pozn.
1,00 m
AL1 koleno HH 90°
DN
ANTU08
Pozn.
nelakováno
AL1 komínová hlavice
AL1 koleno 90°
s inspekčním otvorem
80
Cena
[Kč / ks]
nelakováno
225,430,-
Cena
[Kč / ks]
Kód
nelakováno
225,430,-
Cena
[Kč / ks]
DN
nelakováno
445,-
Cena
[Kč / ks]
AL1 pateční koleno 90°
s kotvením
850,950,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
AL1
AL - bílý lak
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
795, 985, 1460,-
Cena
[Kč / ks]
střešní
střešní
komínová
Pozn.
635,875,-
Profesionální komínový systém
45
KONCENTRICKÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL2)
DN 60 / 100 a 80 / 125 mm
2,00 m
1,00 m
0,50 m
0,25 m
AL2 trubka s hrdlem
0,25 m
AL2 trubka s hrdlem
revizní
AL2 koleno 45°
AL2 koleno 90°
Kód
60 / 100
80 / 125
ALRL05
ALRL08
360,595,-
60 / 100
80 / 125
ALRL55
ALRL58
455,695,-
60 / 100
80 / 125
ALRL15
ALRL18
640,925,-
60 / 100
80 / 125
ALRL25
ALRL28
1380, 1710,-
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALRTL5
ALRTL8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALBL45
ALBL48
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALBL95
ALBL98
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALRLR5
ALRLR8
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
AL2 T-kus s uzávěrem
a zátkou
AL2 T-kus
Pozn.
AL2 uzávěr se zátkou
995, 1470,-
Cena
[Kč / ks]
AL2 redukce centrická
540,795,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
AL2 odváděč kondenzátu
540,795,-
Cena
[Kč / ks]
AL2 koleno 90°
s inspekčním otvorem
DN
Kód
AL2 měřící kus
1830, 2240,-
60 / 100
ALRLM5
Cena
[Kč / ks]
46
80 / 125
ZUD22S
80 / 125
ZUD22T
Cena
[Kč / ks]
980,980,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
125
ALPP35
765,-
1,00 m
Kód
Kód
60 / 100
80 / 125
ALUL05
ALUL08
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALVTL5
ALVTL8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALMAL5
ALMAL8
DN
Kód
60 / 100
ALKL01
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALKFL5
ALKFL8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALMSL5
ALMSL8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
ALASL5
ALASL8
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
80/80
ALDS45
ALDS48
ALDE48
685,-
Pozn.
Tvarovatelná,
barva černá
AL2 střešní nástavec
(komplet)
Tvarovatelná,
barva červená
Pozn.
Černá, UV stabil.
Sortiment hliníkového systému odkouření
1,00 m
25-45°
Střešní průchodka rovná
DN
DN
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
1320, 1880,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
965, 1565,-
Cena
[Kč / ks]
465,465,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
575,-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
780,945,-
Pozn.
Horizontální
i vertikální
Cena
[Kč / ks]
755,835,-
Pozn.
Vnitřní trubka
hrdlo-hrdlo
Pozn.
AL2 horizontální vyústění
Střešní průchodka 25-45°
UNI (komplet)
AL/AL - bílý lak
Pozn.
0,11 m
AL2 koleno 90°
s revizním otvorem
Cena
[Kč / ks]
DN
Hrdlo 80 / 125
AL2
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
810, 1295,-
Cena
[Kč / ks]
1930, 1850, 2220,-
Pozn.
Všechny typy
AL2 střešních
nástavců (komplet)
jsou kompatibilní
se střešními
průchodkami
ZUD22S, ZUD22T,
ALPP35.
FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX INOX)
DN 80 – 300 mm
Nerez
FLEX INOX
Dopojení spotřebiče je proveditelné v systémech:
STARR, LIK, LIL, LIB - pro kondenzační spotřebiče
AL1, AL2 - pro atmosférické spotřebiče typu TURBO
Profesionální komínový systém
47
FLEX INOX
1,00 m
Flexibilní trubka
Přechodka pevná / flex
Přechodka flex / pevná
s těsněním
48
FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX INOX)
DN 80 – 300 mm
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INRF80
INRF10
INRF11
INRF12
INRF1V
INRF13
INRF14
INRF15
INRF16
INRF18
INRF20
INRF22
INRF25
INRF30
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INAE80
INAE10
INAE11
INAE12
INAE1V
INAE13
INAE14
INAE15
INAE16
INAE18
INAE20
INAE22
INAE25
INAE30
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INAD80
INAD10
INAD11
INAD12
INAD1V
INAD13
INAD14
INAD15
INAD16
INAD18
INAD20
INAD22
INAD25
INAD30
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
340,455,495,510,550,575,625,650,705,790,865,955,1130,1330,-
Dodáváno v délkách
10, 15, 20, 25, 30m
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Spojka flex / flex
Kotvící spona
310,330,345,350,365,365,445,490,565,590,685,795,910,1020,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Kryt proti dešti
475, 490, 495, 510, 515, 515, 725, 790, 830, 865, 915, 970, 1100,1280,-
Sortiment nerezového systému odkouření
Nerez
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INKU80
INKU10
INKU11
INKU12
INKU1V
INKU13
INKU14
INKU15
INKU16
INKU18
INKU20
INKU22
INKU25
INKU30
385,405,415,430,445,455,495,555,585,630,670,710,795,995,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INSI80
INSI10
INSI11
INSI12
INSI1V
INSI13
INSI14
INSI15
INSI16
INSI18
INSI20
INSI22
INSI25
INSI30
320,350,365,375,390,390,475,495,530,570,655,710,830,965,-
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INMK80
INMK10
INMK11
INMK12
INMK1V
INMK13
INMK14
INMK15
INMK16
INMK18
INMK20
INMK22
INMK25
INMK30
Cena
[Kč / ks]
360, 385, 395, 410, 425, 425, 450, 480, 545, 570, 625, 780, 1545, 2100,-
Pozn.
Pozn.
Pozn.
FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX INOX)
DN 80 – 300 mm
Jímka
Sopouch 90°
Kontrolní T-kus
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INMA80
INMA10
INMA11
INMA12
INMA1V
INMA13
INMA14
INMA15
INMA16
INMA18
INMA20
INMA22
INMA25
INMA30
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INTE80
INTE10
INTE11
INTE12
INTE1V
INTE13
INTE14
INTE15
INTE16
INTE18
INTE20
INTE22
INTE25
INTE30
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INRT80
INRT10
INRT11
INRT12
INRT1V
INRT13
INRT14
INRT15
INRT16
INRT18
INRT20
INRT22
INRT25
INRT30
1090,1230,1280,1300,1330,1430,1480,1535,1590,1735,1850,2015,2380,3065,-
Pozn.
Pojistná objímka
640,700,730,780,805,870,910,935,995,1125,1220,1390,1560,1925,Cena
[Kč / ks]
Nerez
Pozn.
Protahovací hlava
flex inox
825,895,930,970,970,1015,1075,1160,1305,1490,1705,1895,2235,2920,Pozn.
Krycí deska
se závěsnou maticí
FLEX INOX
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INKL80
INKL10
INKL11
INKL12
INKL1V
INKL13
INKL14
INKL15
INKL16
INKL18
INKL20
INKL22
INKL25
INKL30
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INEZ80
INEZ10
INEZ11
INEZ12
INEZ1V
INEZ13
INEZ14
INEZ15
INEZ16
INEZ18
INEZ20
INEZ22
INEZ25
INEZ30
DN
Kód
80
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
300
INSA80
INSA10
INSA11
INSA12
INSA1V
INSA13
INSA14
INSA15
INSA16
INSA18
INSA20
INSA22
INSA25
INSA30
Těsnící silikon
Cena
[Kč / ks]
310 ml
60 ml
ZUSF31
ZUSF06
135,155,155,170,170,195,195,195,210,235,275,330,405,495,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
310,330,345,350,365,365,445,490,565,590,685,820,970,1295,-
Součástí hlavy
není provaz
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
510, 560, 615, 655, 690, 725, 755, 805, 860, 930, 1020, 1085, 1215, 1405,Cena
[Kč / ks]
Kód
Pozn.
Ø kr. desky 0,25 m
Ø kr. desky 0,27 m
Ø kr. desky 0,28 m
Ø kr. desky 0,29 m
Ø kr. desky 0,295 m
Ø kr. desky 0,30 m
Ø kr. desky 0,31 m
Ø kr. desky 0,32 m
Ø kr. desky 0,33 m
Ø kr. desky 0,35 m
Ø kr. desky 0,37 m
Ø kr. desky 0,39 m
Ø kr. desky 0,42 m
Ø kr. desky 0,47 m
Pozn.
415,90,-
Profesionální komínový systém
49
KH
50
PEVNÝ KOUŘOVOD - ČERNÁ KOUŘOVINA (KH)
DN 120 – 200 mm
Sortiment ocelového systému odkouření
Ocel
PEVNÝ KOUŘOVOD - ČERNÁ KOUŘOVINA (KH)
DN 120 – 200 mm
1,00 m
0,50 m
0,25 m
Trubka
1,00 m
0,50 m
0,25 m
Trubka
s čistícím otvorem
0,25 m
Trubka s klapkou
Koleno 45°
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
120
130
150
160
180
200
120
130
150
160
180
200
KHRM02
KHRM03
KHRM05
KHRM06
KHRM08
KHRM00
KHRM52
KHRM53
KHRM55
KHRM56
KHRM58
KHRM50
KHRM12
KHRM13
KHRM15
KHRM16
KHRM18
KHRM10
200,200,215,235,245,265,320,330,375,400,430,460,485,505,540,615,690,725,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
120
130
150
160
180
200
120
130
150
160
180
200
KHRR02
KHRR03
KHRR05
KHRR06
KHRR08
KHRR00
KHRR52
KHRR53
KHRR55
KHRR56
KHRR58
KHRR50
KHRR12
KHRR13
KHRR15
KHRR16
KHRR18
KHRR10
345,345,365,380,390,410,465,475,520,550,575,605,635,650,690,765,835,875,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHRK02
KHRK03
KHRK05
KHRK06
KHRK08
KHRK00
440,440,460,475,485,505,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHSB42
KHSB43
KHSB45
KHSB46
KHSB48
KHSB40
345,355,395,430,465,495,-
KH
Ocel
Pozn.
Koleno 90°
Koleno 45°
s čistícím otvorem
Koleno 90°
s čistícím otvorem
Pozn.
Koleno 0-45° nastavitelné
2-segmentové
Koleno 0-90° nastavitelné
3-segmentové
Pozn.
Zděř
Pozn.
Růžice
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHSB92
KHSB93
KHSB95
KHSB96
KHSB98
KHSB90
365,375,410,450,485,515,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHRB42
KHRB43
KHRB45
KHRB46
KHRB48
KHRB40
495,505,540,575,615,640,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHRB92
KHRB93
KHRB95
KHRB96
KHRB98
KHRB90
515,525,560,600,635,665,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHNB42
KHNB43
KHNB45
KHNB46
KHNB48
KHNB40
625,635,670,710,745,775,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHNB92
KHNB93
KHNB95
KHNB96
KHNB98
KHNB90
660,670,710,745,785,810,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHZD02
KHZD03
KHZD05
KHZD06
KHZD08
KHZD00
115,115,125,125,135,135,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
120
130
150
160
180
200
KHRU02
KHRU03
KHRU05
KHRU06
KHRU08
KHRU00
115,115,125,125,135,135,-
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Profesionální komínový systém
51
ZUB
DN
Vývod 40 mm
Sifon (pro přetlak)
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLASTOVÝM SYSTÉMŮM ODKOUŘENÍ
DN
hadice / hadice
vývod 20 mm
Sifon speciální
(pro přetlak)
Cena
[Kč / ks]
Kód
ZUSS00
Cena
[Kč / ks]
Kód
ZUSS10
785,-
1100,-
Pozn.
Mazivo pro snadné
spojování
Bílá barva
Komínová deska
s upevňovací sadou
Pozn.
objem
Kód
30 g
250 g
23 g
ZUGM03
ZUGM25
ZUSF02
DN
Kód
DN
Kód
60-110
ZUKP41
3020,-
60-110
ZUKP51
3580,-
60-110
ZUKP61
4515,-
60-110
ZUKP71
5485,-
125-160
ZUKP36
2765,-
125-160
ZUKP46
3085,-
125-160
ZUKP56
3650,-
125-160
ZUKP66
4580,-
125-160
ZUKP76
5555,-
200
ZUKP50
4545,-
200
ZUKP60
5480,-
200
ZUKP70
6450,-
40 x 40 cm
32 mm
ZULJ32
Pozn.
70 x 70 cm
30 x 30 cm
500,-
40 x 40 cm
40 mm
ZULJ40
645,-
50 x 50 cm
60 x 60 cm
Sifon Long John 90°
(pro přetlak)
DN
Cena
[Kč / ks]
Kód
Pozn.
70 x 70 cm
Vývod 40 mm
s kolenem 90 °
50 x 50 cm
ZULJ94
60 x 60 cm
785,-
70 x 70 cm
Omezovač
teploty spalin
DN
Vývod 40 mm
Přechodka s nátrubkem
na hadici (pro podtlak)
Hadice
pro odvod kondenzátu
Distanční objímka
univerzální
52
Cena
[Kč / ks]
Kód
ZUUS00
Pozn.
120-80°
ZUAB12
3730,-
160-120°
ZUAB16
3730,-
200-160°
ZUAB20
3730,-
Cena
[Kč / ks]
Kód
1 bm
ZUWK01
125,-
40 bm
ZUWK40
4110,-
1 bal.
15 bal.
PPFR60
PPFR15
Pozn.
Silikonové
Pozn.
Plast
Pozn.
585,-
Délka
Kód
Cena
[Kč / ks]
Kód
Měřící zátka
Počet
kusů
Cena
[Kč / ks]
2700,-
50 x 50 cm
Cena
[Kč / ks]
115,200,115,-
ZUKP31
60 x 60 cm
Sifon Long John
(pro přetlak)
60-110
30 x 30 cm
Bílá barva
Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
180, 2550,-
Pozn.
Viton
do 160°
ZUSTV0
185,-
EPDM
do 120°
ZUSTE0
130,-
Netralizační box
s příslušenstvím
Pozn.
1 balení obsahuje
6 ks segmentů
Ø 60 – 3 ks
Ø 80 – 4 ks
Ø 110 – 5 ks
Ø 125 – 6 ks
Ø 160 – 7 ks
Ø 200 – 9 ks
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Cena
[Kč / ks]
Kód
Kód
Použitelný
do max. výkonu
spotřebičů
200 kW
ZUNF00
Cena
[Kč / ks]
5930,-
Pozn.
Pozn.
Obsahuje vápenec,
aktivní uhlí,
PH měřící pásky
ZUB
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLASTOVÝM SYSTÉMŮM ODKOUŘENÍ
Doplnění pro
neutralizační box
Cena
[Kč / ks]
Kód
Vápenec
ZUFM00
ZUFK00
870,-
PH měř.
pásky
ZUFS00
470,Cena
[Kč / ks]
Výtlak max. 4 m
Kód
ZUFP00
Revizní dvířka
Pozn.
Krycí manžeta
5480,-
Protahovací hlava flex
DN
Kód
80-100
-
ZUAV52
-
Větrací mřížka I
Cena
[Kč / ks]
Kód
univ.
Větrací mřížka
se zadním větráním
90,-
ZULG00
DN
Kód
60
75
80
90
110
125
140
160
200
250
ZUBL05
ZUBL07
ZUBL08
ZUBL09
ZUBL01
ZUBL02
ZUBL04
ZUBL06
ZUBL00
ZUBL0V
1060,-
Cena
[Kč / ks]
1175,1175,1175,1175,1175,1175,1175,1175,1175,1175,-
Pozn.
Plast, černá barva
Střešní průchodka 25-45°
UNI (komplet)
Pozn.
270x340mm
25-45°
Ochranný košíček sání
Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
Kód
1085,-
Aktivní
uhlí
Čerpadlo pro odvod
kondenzátu
Pozn.
Střešní průchodka rovná
Pozn.
280x410
ADKBUK
1000,-
Bílá barva
280x410
ADKBUN
1750,-
Nerez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80
100
100
125
125
UPRKW7
UPRKW5
UPRKS5
UPRKW8
UPRKS8
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
ZUEZH5
ZUEZH8
ZUEZH1
ZUEZH2
ZUEZH6
ZUEZH0
DN
Kód
80 / 125
110 / 160
80 / 125
110 / 160
ZUD22S
ZUD26S
ZUD22T
ZUD26T
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
125
ALPP35
765,-
70,90,90,130,130,Cena
[Kč / ks]
880, 885, 910, 935, 1170, 1340,Cena
[Kč / ks]
980, 2700, 980, 2700,-
Pozn.
Černá, UV stabil.
Černá, UV stabil.
Pozn.
Součástí hlavy
není provaz
Pozn.
Tvarovatelná,
barva černá
Tvarovatelná,
barva červená
Pozn.
Černá, UV stabil.
Pozn.
Pozn.:
Pro střešní nástavec komplet 60 / 100 je určena střešní průchodka
25-45° UNI (komplet) 80 / 125. Střešní průchodka rovná 125
je určena pro střešní nástavec komplet 60 / 100 a 80 / 125.
Profesionální komínový systém
53
ZUB
O – kroužek
pro měřící kus
Těsnění starr
Těsnění (koncentrická trubka vnější)
O - kroužek
Těsnění flex
54
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLASTOVÝM SYSTÉMŮM ODKOUŘENÍ
DN
Kód
16
20
40
-
ZUST16
ZUST20
ZUST40
-
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
250
315
ZUMDE5
ZUMDE8
ZUMDE1
ZUMDE2
ZUMDE6
ZUMDE0
ZUMDEV
ZUMDE3
DN
Kód
100
125
160
-
ZULD0X
ZULD02
ZULD06
-
DN
Kód
60
80
110
125
160
-
ZUORE5
ZUORE8
ZUORE1
ZUORE2
ZUORE6
-
DN
Kód
60
80
110
125
160
200
ZUFD63
ZUFD90
ZUFD25
ZUFD45
ZUFD75
ZUFD00
Cena
[Kč / ks]
75,85,90,Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
55,60,70,110,130,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Materiál EPDM
65,70,95,-
100,130,140,150,180,340,-
LIB kryt bez otvoru
Materiál EPDM
45,50,65,85,120,140,na vyž.
na vyž.
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
LIL kryt bez otvoru
LIB kryt s otvorem
pro MO
Materiál EPDM
LIL kryt s otvorem
pro MO
Pozn.
Materiál EPDM
LIB kryt odvodu
kondenzátu
Pozn.
Materiál EPDM
LIL kryt odvodu
kondenzátu
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
DN
Kód
100
125
160
180
225
-
LMDGB5
LMDGB8
LMDGB1
LMDGB2
LMDGB6
-
DN
Kód
100
125
160
180
225
-
LMDGL5
LMDGL8
LMDGL1
LMDGL2
LMDGL6
-
DN
Kód
100
125
160
180
225
-
LMDMB5
LMDMB8
LMDMB1
LMDMB2
LMDMB6
-
DN
Kód
100
125
160
180
225
-
LMDML5
LMDML8
LMDML1
LMDML2
LMDML6
-
DN
Kód
100
125
160
180
225
-
LMDAB5
LMDAB8
LMDAB1
LMDAB2
LMDAB6
-
DN
Kód
100
125
160
180
225
-
LMDAL5
LMDAL8
LMDAL1
LMDAL2
LMDAL6
-
Cena
[Kč / ks]
594,600,831,842,880,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
Pozn.
540,545,755,765,800,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
743, 748, 979, 996, 1029,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
675,680,890,905,935,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
743, 748, 979, 1000, 1029,Cena
[Kč / ks]
675,680,890,905,935,-
Pozn.
ZUB
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLINÍKOVÝM SYSTÉMŮM ODKOUŘENÍ
DN
Kód
100
125
ALSAL1
ALSAL2
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
620,620,-
Střešní průchodka 25-45°
UNI (komplet)
25-45°
Stěnová průchodka
Střešní průchodka rovná
Krycí manžeta
Ochranný košík
Distanční objímka
Mazivo pro snadné
spojování
Spona s gumou
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
80
100
100
125
125
UPRKW7
UPRKW5
UPRKS5
UPRKW8
UPRKS8
DN
Kód
80
100
60 / 100
ALIN08
ALIN01
PPASK5
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
80
100
ALFR08
ALFR01
125,210,-
objem
Kód
Cena
[Kč / ks]
30 g
250 g
23 g
ZUGM03
ZUGM25
ZUSF02
DN
Kód
60 / 100
ALKLL5
70,90,90,130,130,Cena
[Kč / ks]
195,290,250,-
115,200,115,Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
DN
Kód
80 / 125
ZUD22S
980,-
80 / 125
ZUD22T
980,-
DN
Kód
Cena
[Kč / ks]
125
ALPP35
765,-
Pozn.
Tvarovatelná,
barva černá
Tvarovatelná,
barva červená
Pozn.
Černá, UV stabil.
Pozn.
Černá, UV stabil.
Černá, UV stabil.
Pozn.:
Střešní průchodky jsou kompatibilní se všemi typy AL2 střešních
nástavců (komplet).
Pozn.
Nerez
Nerez
Plast
Pozn.
Ocel
Ocel
Pozn.
Silikonové
Pozn.
180,-
Profesionální komínový systém
55
ZUB
Objímka
Kombi šroub
Závitová tyč
Patní deska
Hmoždinka universální
Hmoždinka plastová
NK - plato
Úderová kotva
Hmoždinka rámová
+ šroub
56
PŘÍSLUŠENSTVÍ – KOTEVNÍ TECHNIKA
DN
Kód
60
80
100
110
125
160
180
200
225
250
315
ZOBJ05
ZOBJ08
ZOBJ19
ZOBJ01
ZOBJ02
ZOBJ06
ZOBJ18
ZOBJ00
ZOBJ29
ZOBJ0V
ZOBJ03
Délka [mm]
Kód
100
140
100
140
140
ZKMS08
ZKMS48
ZKMS10
ZKMS40
ZKMS42
Délka
[mm]
Kód
1000
1000
1000
1000
ZTGV08
ZTGV10
ZTGV12
ZTGV16
Cena
[Kč / ks]
30,40,62,65,89,103,112,117,585,610,690,Cena
[Kč / ks]
4,6,7,9,13,Cena
[Kč / ks]
25,39,55,109,-
Rozměr
[mm]
Kód
80x30
80x30
120x40
120x40
ZPTD08
ZPTD10
ZPTD12
ZPTD16
Délka
[mm]
Kód
Cena
[Kč / ks]
30
40
50
60
ZHMU05
ZHMU06
ZHMU08
ZHMU10
2,3,5,7,-
Délka
[mm]
Kód
30
40
50
60
70
ZHMP04
ZHMP05
ZHMP06
ZHMP08
ZHMP10
Délka
[mm]
Kód
30
40
50
65
ZKUD08
ZKUD10
ZKUD12
ZKUD16
Délka
[mm]
Kód
80
135
140
ZHMR08
ZHMR18
ZHMR10
Cena
[Kč / ks]
17,45,108,118,-
Cena
[Kč / ks]
4,6,7,9,26,Cena
[Kč / ks]
7,9,23,46,Cena
[Kč / ks]
40,46,115,-
Pozn.
Chemická kotva
Objímka M8/10
Objímka M8/10
Objímka M8/10
Objímka M8/10
Objem [ml]
Kód
150 ml
-
ZCHK00
-
Délka
[mm]
Kód
80
85
-
ZPUZ10
ZPUZ16
-
Cena
[Kč / ks]
Pozn.
365,-
Objímka M8/10
Objímka M8/10
Objímka M8/10
Síťové pouzdro
Objímka M8/10
Objímka M12/16
Objímka M12/16
Objímka M12/16
Pozn.
Matice šestihranná
M8
M8
M10
M10
M12
Pozn.
Podložka
M8
M10
M12
M16
Cena
[Kč / ks]
Cena
[Kč / ks]
Kód
-
ZMAT06
ZMAT08
ZMAT10
ZMAT12
ZMAT16
Průměr [mm]
Kód
6,4
8,4
10,5
13,0
17,0
ZPDL06
ZPDL08
ZPDL10
ZPDL12
ZPDL16
Délka [mm]
Kód
50
60
70
-
ZVRD06
ZVRD08
ZVRD10
-
Rozměr [mm]
Kód
4,0x8
4,0x8
-
ZNTA84
ZNTI84
-
Rozměr [mm]
Kód
27/18
27/18
38/40
-
ZKON31
ZKON51
ZKON43
-
Délka
[mm]
Kód
50
40
-
ZKSP08
ZKSP12
-
0,50
1,2,3,6,Cena
[Kč / ks]
Pozn.
M8
Vrut - šestihranná hlava
M10
M12
M16
Pozn.
Trhací nýt
ø 10mm
ø 12mm
2,4,8,-
Pozn.
ø 6mm
Cena
[Kč / ks]
ø 8mm
ø 10mm
Konzola
ø 12mm
ø 14mm
Pozn.
M8
M10
M12
Sestava plus pro konzolu
M16
Pozn.
Šroub 7mm
Šroub 7mm
Šroub 10mm
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
1,2,50
Cena
[Kč / ks]
112,152,290,Cena
[Kč / ks]
Pro M8/10
Pro M12/16
Pozn.
M6
M8
M10
M12
M16
Pozn.
0,50
0,50
1,2,3,Cena
[Kč / ks]
ø 6mm
ø 8mm
28,33,-
Pozn.
18,40,-
Pozn.
ø 6mm
ø 8mm
ø 10mm
Pozn.
Al/ST
Nerez
Pozn.
300mm
500mm
400mm
Pozn.
Pro 27/18mm
Pro 38/40mm
OSTATNÍ INFORMACE
Prohlášení o shodě
!ÅÆ¡ÅÆÀ’·À’£¦¦©£’Åëåæaßáèa’Ýáßjàë’å’âÞÓåæáèßےèÞáÝÓßÛ
Äã’ÕØÕêßí”Õ”îßé„ÙÖâl”áÙèãØí
ȍäáÔÕ׬
Almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
[email protected]
www.almeva.ch
ÁìàÓ_×àj’èäáÔÝç¬
ÂÞÓåæáèa’Ýáßjàáèa’èÞáÝë
ú³¾¿·È³’·³ÅËĈ
ÄæãêÙØÙâl®”ÞÙØâãêæçèêc”äÙêâc”£”ÚàÙìÝÖÝàâl
”
””Øêãéêæçèêc”œßãâ×ÙâèæÝ×ßc
¼ßaàធØçàÝÕגáÖâáèbÖàa’áåáÔë¬
¼ˆäْ´äÓçà
ÞÙØâÕèÙà”µàáÙêՔµ»
¿jåæá’àáæÛØÛÝÓÕ׬
ÆÜȒ»àÖçåæäÛגÅ×äèÛåג¹ßÔº
ÁâÝ×Üãê ”ÂdáÙ×ßã
!jåÞá’Õ×äæÛØÛÝÓÕ׬
·ÜÕæÕßèÙæÝçèÝßՔäŽêãØâl×ܔØãßéáÙâ莔äãØàٔ#Ç£ÇÈ”¹Â”¥¨¨«¥ ”älàãÜՔε
¤¢¥
ÄÄ
¹Â ¥¨¨«¥
Çíçècá”ãØßãéÙâl
Ü×Öàáèäåæ荒â×èà’¡’ØÞ×êÛÔÛÞàj
Ģ»æ䢥Ÿ¦
È¥¦¤
¼¥
Ã
Ë
¦
æ¤
½
¹
À
ÞÙØâãêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
¤¢¥
ÄÄ
¹Â ¥¨¨«¥
Çíçècá”ãØßãéÙâl
Ü×Öàáèäåæ荒â×èà’¡’ØÞ×êÛÔÛÞàj
Ģ»æ䢧
È¥¦¤
Ä¥
Ã
Ë
¦
æ¤
½
¹
À
ÞÙØâãêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
¤¢¦
ÄÄ
Çíçècá”ãØßãéÙâl
ÝáàÕ×àæäÛÕݍ
¹Â ¥¨¨«¥
Ģ»æ䢥Ÿ¦
È¥¦¤
¼¥
Ã
Ë
¦
ä¤
½
¹
À¥
Øêãéêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
ãäàX„èdâl®”äàÕçè
¤¢¦
ÄÄ
Çíçècá”ãØßãéÙâl
ÝáàÕ×àæäÛÕݍ
¹Â ¥¨¨«¥
Ģ»æ䢧
È¥¦¤
Ä¥
Ã
Ë
¦
ä¤
½
¹
À¥
Øêãéêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
ãäàX„èdâl®”äàÕçè
¤¢§
ÄÄ
Çíçècá”ãØßãéÙâl
ÝáàÕ×àæäÛÕݍ
¹Â ¥¨¨«¥
Ģ»æ䢥Ÿ¦
È¥¦¤
¼¥
Ã
Ë
¦
ä¤
¹
¹
À¤
Øêãéêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
ãäàX„èdâl®”ã×Ùà ”ÜàÝâlß
¤¢§
ÄÄ
Çíçècá”ãØßãéÙâl
ÝáàÕ×àæäÛÕݍ
¹Â ¥¨¨«¥
Ģ»æ䢧
È¥¦¤
Ä¥
Ã
Ë
¦
ä¤
¹
¹
À¤
Øêãéêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
ãäàX„èdâl®”ã×Ùà ”ÜàÝâlß
¤¢¨
ÄÄ
Çíçècá”ãØßãéÙâl
ÝáàÕ×àæäÛÕݍ
¹Â ¥¨¨«¥
Ģ»æ䢥Ÿ¦
È¥¦¤
¼¥
Ã
Ë
¦
ä¤
¹
¹
À¤
Øêãéêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
ãäàX„èdâl®”âÙæÙîãêX”ã×Ùà
¤¢¨
ÄÄ
Çíçècá”ãØßãéÙâl
ÝáàÕ×àæäÛÕݍ
¹Â ¥¨¨«¥
Ģ»æ䢧
È¥¦¤
Ä¥
Ã
Ë
¦
ä¤
¹
¹
À¤
Øêãéêæçèꏔçíçècá”ãØßãéÙâl
çäÕàÝâãêX”×ÙçèÕ®”ÄÄ
ãäàX„èdâl®”âÙæÙîãêX”ã×Ùà
Jå×ݒ¡’ÆèÓäáèÝÓ
ÄĔÔÇíçècá”ãØßãéÙâl
ÄãäÝç”êæãÖßé
#lçàã”âãæáí
Â×èàáåæ’è’æÞÓÝç
áÕ좔ꏄßՔœçèÕæ杮”§¤”á
áÕ좔ꏄßՔœÚàÙ읮”§¤”á
ÈÙäàãèâl”èlØÕ
ÈàÕßãêX”èlØÕ
ȁlØՔãØãàâãçèݔäÝ”êíÜãÙâl”çÕîl
ÌÓæj×àj’èbæä×ß
êãàâX”ꏄßÕ
âÕؔäãçàÙØâlá”Øæ’XßÙá
Ϥ¢¥”£”¤¢¦”£”¤¢§”¡”¥¢©”áÑ
Ϥ¢¨”¡”§¢¤”áÑ
ȁlØՔãØãàâãçèÝ
äæãèݔäŽçãÖÙâl”ßãâØÙâîXèé
Æ×â×Þà’áÖâáä
¤¢¤¤”ᦿË
ȁlØՔãØãàâãçèݔäæãèݔßãæãîÝ
ÆjÖӒä×ÓÝÕגàӒáÚ×t
¹
ÊîØXàÙâãçè”ãؔÜãàÕê×ܔáÕèÙæÝXàŽ
Â×èàáåæ’è’áÚëÔç
â¢ä¢Ø¢
Éálçèdâl
ȁlØՔæÙÕß×ٔâՔãÜÙv
ÆÞÓÝáèV’ìæäVæÓ
ÜãØâãèՔãØäãêlØX
#Ç£ÇÈ”¹Â”¥§§¬¨
ȁlØՔãäàX„èdâl
Profesionální komínový systém
57
OSTATNÍ INFORMACE
Prohlášení o shodě
ČSN/STN EN 1856 - 1 Systémové kovové komíny
ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody
Zastoupení výrobce:
Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice
Hliníkové komínové vložky
„LINEA TOP AL“
Provedení: jednovrstvé
dvouvrstvé (koncentrické)
Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o.
Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
27/07/2009
0063 - CPD - 50906
0.1
AL 80, 100
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 1,2
T200
P1
W
Vm
L13
100
O50
jednovrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
0.2
AL 80, 100
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 1,2
T200
P1
W
Vm
L13
150
O50
jednovrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
0.3
AL 80, 100
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 1,2
T200
P1
W
Vm
L10
200
O50
jednovrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
0.4
AL 60/100, 80/125
systém odkouření
koncentrický
ČSN/STN EN 1856 - 1,2
T200
P1
W
Vm
L13
100
O50
dvouvrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
opláštění: Al, ocel
0.5
AL 60/100, 80/125
systém odkouření
koncentrický
ČSN/STN EN 1856 - 1,2
T200
P1
W
Vm
L13
150
O50
dvouvrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
opláštění: Al, ocel
ČSN/STN EN 1856 - 1,2
T200
P1
W
Vm
L10
200
O50
dvouvrstvý systém odkouření
spalinová cesta: Al
opláštění: Al, ocel
0.6
58
0063 - CPD - 50907
AL 60/100, 80/125
systém odkouření
koncentrický
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
OSTATNÍ INFORMACE
Prohlášení o shodě
ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody
Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice
Zastoupení výrobce:
Nerezové flexibilní komínové vložky
„INOX FLEX Typ 904 G WF“
Provedení: jednovrstvé
Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o
TÜV Süd Industrieservice
0036 - CPD - 9198 003
Charakteristika průvodních dokumentů podle ČSN/STN EN 1856-2:2004 příloha ZA, tab. ZA.2
0.1
kovový
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 2
T200
P1
W
V2
L50
010
O
jednovrstvá flexibilní trubka
s těsnícím prostředkem
instalovaná v šachtě
0.2
kovový
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 2
T400
N1
D/W
V2
L50
010
G
jednovrstvá flexibilní trubka
instalovaná v šachtě
Kovový systém odkouření
Max. zatížení
- viz. tech. podklady
Tlaková ztráta
Flex. trubky
- 1,5 podle zkoušek
FH Trier
Tvarovky
- podle EN 13384-1
Tab. B8
při 200°C
Odolnost proti mrazu
Ano
Specifikace materiálu
Čištění
Systém odkouření
smí být čištěn
pouze čistícím zařízením
z plastu nebo nerezavějící
nerez oceli.
Tloušťka materiálu
Třída odolnosti při vyhoření sazí
s údajem o vzdálenosti
od stavebních hořlavých materiálů
Profesionální komínový systém
59
OSTATNÍ INFORMACE
Prohlášení o shodě
ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody
Zastoupení výrobce:
Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice
Ocelový pevný kouřovod
„KH“
Provedení: jednovrstvé
Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Praha
1020 - CPD - 060028690
Charakteristika průvodních dokumentů podle ČSN/STN EN 1856-2:2010
0.1
kovový
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 2
T400
N1
D
Vm
L01
150
O
jednovrstvý pevný kouřovod
spalinová cesta: ocel
0.2
kovový
systém odkouření
jednovrstvý
ČSN/STN EN 1856 - 2
T400
N1
D
Vm
L01
200
O
jednovrstvý pevný kouřovod
spalinová cesta: ocel
Kovový systém odkouření
Max. zatížení
- viz. tech. podklady
při 400°C
Odolnost proti mrazu
Ano
Tlaková ztráta
hodnota odpovídá
ČSN/STN EN 13384
Specifikace materiálu
Tloušťka materiálu
Třída odolnosti při vyhoření sazí
s údajem o vzdálenosti
od stavebních hořlavých materiálů
60
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
OSTATNÍ INFORMACE
Prohlášení o shodě
VLASTNOSTECH
strana 1
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Prohlášení o vlastnostech PoV
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011
0036 CPD 9165 001
1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami podle EN 14471:2013
2
Systém: Almeva Easy a Almeva Double
Provedení: 0.1 do 0.6
0.1
T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L
0.2
T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L
T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L
0.3
0.4
T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L
T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L
0.5
T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L
0.6
Varianty provedení:
Varianta 0.1 - 0.2
Varianta 0.3 - 0.6
jednovrstvý systém odkouření pro olej a plyn (od DN 200)
jednovrstvý systém odkouření pro olej a plyn (do DN 160)
dvouvrstvý systém odkouření pro olej a plyn (od DN 200)
dvouvrstvý systém odkouření pro olej a plyn (do DN 160)
dvouvrstvý systém (exteriér) odkouření pro olej a plyn (od DN 200)
dvouvrstvý systém (exteriér) odkouření pro olej a plyn (do DN 160)
Systém je distribuován jako Almeva Easy
Systém je distribuován jako Almeva Double
Použití:
Systém odvodu spalin, podtlak
Systém odvodu spalin, přetlak
Instalace do budovy nebo na ni
Pro olejové nebo plynové spotřebiče
Vnitřní potrubí (vedoucí spaliny): PPH
Venkovní potrubí (interiér): ocel, nerezová ocel, hliník, plast
Venkovní potrubí (exteriér): nerezová ocel, nerezová ocel práškově lakovaná / galvanizovaná
Datum: červenec 2013
3
Spalinový systém určený pro odvedení spalin od spotřebiče do atmosféry
4
Almeva AG
Industriestrasse 6
CH - 9220 Bischofszell
[email protected]
www.almeva.eu
6
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 2+
7
Oznámený subjekt č. 0036 TÜV Industrie Servise GmbH, Mnichov (Německo) vydal
ES certifikáty systému řízení výroby č. 0036 - CPD - 9165 001 (osvědčení o shodě výroby
č. 0036 - CPR - 9165 001), na základě počáteční inspekce ve výrobním závodě a systému
řízení výroby a průběžného dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.
Profesionální komínový systém
61
OSTATNÍ INFORMACE
9
Prohlášení o VLASTNOSTECH
strana 2
Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky
Vlastnost
Harmonizovaná technická
specifikace
Pevnost v tlaku
(maximální výška)
do 30 m
EN 14471:2013
Odolnost proti zatížení větrem
(volně stojící délka nad
posledním kotvením)
Provedení 0.5 a 0.6
(s kónickým hrdlem):
3 m nad posledním kotvením
EN 14471:2013
Odolnost proti zatížení větrem
(maximální délka
mezi dvěmi kotveními)
Provedení 0.5 a 0.6
(s kónickým hrdlem):
4 m mezi dvěmi kotveními
EN 14471:2013
0.1 - 0.2: I (bez opláštění)
E (s oplástěním)
Požární odolnost
0.3 - 0.6: E (s kovovým oplástěním)
(teplotní třída,
0.1 - 0.6: O (bez odolnosti proti vyhoření sazí)
odolnost proti vyhoření sazí,
0.1 - 0.2: Odstup >
- 20 mm
vzdálenost od hořlavých materiálů,
0.3 - 0.6: Odstup >
- 0 mm
třída opláštění)
0.1 - 0.2: L (bez opláštění)
0.3 - 0.6: L0 (s kovovým oplástěním)
0.3 - 0.4: L1 (s PP-oplástěním)
Plynotěsnost
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.6:
P1 ≤ DN 160
H1 ≤ DN 160
EN 14471:2013
Teplotní třída
0.1 - 0.6:
T120
EN 14471:2013
Dimenze
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.6:
0.1 - 0.2:
0.1 - 0.2:
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
EN 14471:2013
Tepelný odpor
Tlaková ztráta
Pevnost tahu za ohybu
62
EN 13501-1
EN 14471:2013
60
80
110
125
160
200
250
315
0.1 - 0.6: R00
odpovídá EN13384-1
0.1 - 0.6: ≤ 1.5 m
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
EN 14471:2013
EN 14471:2013
EN 14471:2013
OSTATNÍ INFORMACE
Prohlášení o VLASTNOSTECH
9
strana 3
Vlastnosti uvedené v prohlášení: (pokračování)
Základní charakteristiky
Vlastnost
Harmonizovaná technická
specifikace
Pevnost v tahu za ohybu
(maximální ohyb)
45 °
EN 14471:2013
Třída odolnosti
proti působení
kondenzátu
W
EN 14471:2013
Třída odolnosti
proti korozi
2
EN 14471:2013
Odolnost proti UV záření
vybrané prvky
EN 14471:2013
Teplotní třída
T120
EN 14471:2013
Třída reakce na oheň
E
EN 13501-1
EN 14471:2013
Odpor zamrznutí / tání
NPD
EN 14471:2013
Nebezpečné látky
uvedené látky
dle národních ustanovení
10
Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými
v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce
uvedeného v bodě 4.
Podepsán za výrobce a jeho jménem:
Jürg Braun (jednatel)
Bischofszell, 29. července 2013
Profesionální komínový systém
63
OSTATNÍ INFORMACE
64
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Certifikát
Vaše poznámky:
Profesionální komínový systém
65
Vaše poznámky:
66
Nejširší sortiment plastového systému odkouření
Vaše poznámky:
Profesionální komínový systém
67
D
F
almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
Switzerland
Tel.: +41 71 644 90 20
E-mail: [email protected]
almeva Deutschland GmbH
Gewerbegebiet 7
D-09306 Königshain-Wiederau
Germany
Tel.: +49 37 20 28 59 24 0
E-mail: [email protected]
GFK France S.A.R.L.
Parc d´Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript
France
Tel.: +33 613 022 075
E-mail: [email protected]
I
E
GR
almeva Italia s.r.l.
Viale del lavoro 7
I-37069 Villafranca di Verona
Italy
Tel.: +390 456 391 399
E-mail: [email protected]
SEG ALMEVA Ibérica SL
Parque Empresarial de Utebo
Avda. Miguel Servet S/M, Nave 14
E-50180 Utebo – Zaragoza
Spain
Tel.: +34 647 911 328
E-mail: [email protected]
Almeva in Greece
Λ. Φιλαδελφείας 342
GR-13671 Αχαρναί, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 2322970
E-mail: [email protected]
CZ
SK
H
almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: [email protected]
almeva Slovakia s.r.o.
Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia
Tel.: +421 692 041 642
E-mail: [email protected]
almeva Hungary Kft.
Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: [email protected]
Váš partner:
Tiskové chyby vyhrazeny.
CH
Leden 2014
www.almeva.eu
68
Download

Ceník 2014Stáhnout PDF