VÝCHOVA
A PEDAGOGIKA
5
DĚTSKÁ NAUČNÁ EDICE
500 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
DĚTSKÝCH
OTÁZEK 1
500 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
DĚTSKÝCH
OTÁZEK 2
Co chtějí děti skutečně
vědět
Co chtějí děti skutečně
vědět
128 str., 299 Kč / 12,41 €,
kód: KD0274
Plnobarevná publikace
128 str., 299 Kč / 12,41 €,
kód: KD0278
Plnobarevná publikace
OPERACE
MOZKU PRO
ZAČÁTEČNÍKY
PÍSNIČKY
O ZVÍŘÁTKÁCH
+ AUDIO CD
Tajemství mozku
pro děti
64 str., 249 Kč / 10,33 €,
kód: KD0281
Plnobarevná publikace
ŠKOLNÍ
ZRALOST
Co by mělo umět dítě
před vstupem do školy
Jiřina Bednářová,
Vlasta Šmardová
104 str., 249 Kč / 10,33 €,
kód: KDV0048
DIAGNOSTIKA
DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
PRŮVODCE
PŘEDŠKOLÁKA
TVOŘÍME
A STAVÍME
SE ŠIMONEM
Co by dítě mělo umět
ve věku od 3 do 6 let
Básničky, hádanky,
výtvarné tvoření
a pohybová cvičení
J. Bednářová, V. Šmardová
kolektiv autorů
Pavla Patrik, Simon Patrik
216 str., 399 Kč / 19,88 €,
kód: KDV0026
*64 str., *169 Kč / *7,01 €,
kód: KDV0071
Plnobarevná publikace
*120 str., *247 Kč / *10,25 €,
kód: KD0337
Plnobarevná publikace
ČEŠTÍ PANOVNÍCI BYLI
TAKY JENOM LIDI
KDO TO JE, CO TO
JE, JAKPAK SE TO
JMENUJE?
Rozvoj kreativity
pro malé architekty
Zpěvník pro děti
SEZNÁMENÍ
SE ZVÍŘÁTKY
Zajímavosti ze života
českých vladařů – pro
děti od 7 do 12 let
Zdeněk Král
Ivana Novotná
Martina Drijverová
Martina Drijverová
Veselý průvodce
přírodou pro děti
64 str., 225 Kč / 9,92 €,
kód: KDV0015
64 str., 189 Kč / 7,84 €,
kód: KDV0056
80 str., 249 Kč / 10,33 €,
kód: KD0273
Plnobarevná publikace
56 str., 139 Kč / 5,77 €,
kód: KDV0053
Plnobarevná publikace
208 str., 299 Kč / 13,58 €,
kód: KD0204
Plnobarevná publikace
Učíme se s předškoláky,
pro děti od 3 do 6 let
MALÝ TÁBORNÍK
JAZYKY PRO DĚTI
NEŽ ŠKOLA
ZAVOLÁ...
ČTENÍ
S POROZUMĚNÍM
aneb s maminkou
a tatínkem se připravujeme na školu
PÉŤA
ZAHRADNIČÍ
Obrázkové čtení
Čteme se skřítkem
Alfrédem
Ivana Knetlová
Eva Mrázková
Jiřina Bednářová
80 str., 149 Kč / 6,18 €,
kód: KDV0060
Plnobarevná publikace
72 str., 159 Kč / 5,77 €,
kód: KD0308
Plnobarevná publikace
80 str., 169 Kč / 7,93 €,
kód: KDV0005
16
http://knihy.cpress.cz
KOZLÍK BERTÍK
MEZI ČERTY
Jak se rodí knížka
Angličtina
pro začátečníky
ANGLICKÉ
PÍSNIČKY
PRO DĚTI
Eva Mrázková
Martin Kučera
Christopher Barickman
*32 str., *149 Kč / *6,18 €,
kód: KD0327
Plnobarevná publikace
96 str., 269 Kč / 13,24 €,
kód: KD0143
44 str., 287 Kč / 12,85 €,
kód: KJ0035
KNÍŽKA
O KNÍŽCE
GRAFOMOTORIKA
MEZI NÁMI
PASTELKAMI
CO SI TUŽKY
POVÍDALY
NA NÁVŠTĚVĚ
U MALÍŘE
Grafomotorická cvičení
a rozvoj kresby pro děti
od 3 do 5 let, 1. díl
Grafomotorická cvičení
a rozvoj kresby pro děti
od 4 do 6 let, 2. díl
Grafomotorická cvičení
a rozvoj kresby pro děti
od 5 do 7 let, 3. díl
Jiřina Bednářová
Jiřina Bednářová
64 str., 129 Kč / 5,94 €,
kód: KDV0001
64 str., 129 Kč / 5,94 €,
kód: KDV0002
ROZVOJ
GRAFOMOTORIKY
JAK PES LOGOPES
PŘIPRAVOVAL
DĚTI NA PSANÍ
Jak rozvíjet kreslení
a psaní
GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ
Jiřina Bednářová
J. Bednářová, V. Šmardová
Věra Ovečková
Ivana Novotná
64 str., 119 Kč / 5,94 €,
kód: KDV0003
80 str., 149 Kč / 6,61 €,
kód: KDV0004
64 str., 189 Kč / 9,26 €,
kód: KDV0029
48 str., 169 Kč / 7,01 €,
kód: KDV0055
Grafomotorická cvičení
pro děti od 4 do 6 let
LOGOPEDIE
HRAJEME
SI S ŘEČÍ
Logopedie pro děti
od 4 do 7 let
Bohdana Pávková, Richard
Šmarda
96 str., 227 Kč / 9,92 €,
kód: KD0070
Plnobarevná publikace
LOGOPEDICKÉ
PEXESO A OBRÁZKOVÉ ČTENÍ
B–P–N–D–F–V–K–H–
CH–ĎŤŇ
Bohdana Pávková
JAK PES
LOGOPES UČIL
DĚTI MLUVIT
JAK SE KLUCI
A HOLKY UČILI
ŘÍKAT L, ĎŤŇ, CSZ,
ČŠŽ, R A Ř
Logopedie pro děti
od 4 do 7 let
Logopedie pro děti
od 4 do 7 let
LOGOPEDICKÁ
CVIČENÍ
Ivana Novotná
B. Pávková, R. Šmarda
Ivana Novotná
Bohdana Pávková
Bohdana Pávková,
Richard Šmarda
64 str., 169 Kč / 7,01 €,
kód: KDV0043
64 str., 169 Kč / 7,20 €,
kód: KDV0022
64 str., 169 Kč / 8,27 €,
kód: KDV0028
32 str., 99 Kč / 4,11 €,
kód: KDV0038
Plnobarevná publikace
94 str., 199 Kč / 9,92 €,
kód: KD0082
Plnobarevná publikace
LOGOPEDICKÉ
PEXESO A OBRÁZKOVÉ ČTENÍ
LOGOPEDICKÉ
PEXESO A OBRÁZKOVÉ ČTENÍ
L–R–Ř
Bohdana Pávková
ŘÍKEJ
SI SE MNOU
ŘEHOŘI, ŘEKNI Ř
Logopedie pro děti
od 4 do 7 let
LOGOPEDICKÉ
VYMALOVÁNKY
ZLOMÍŠ SI
JAZÝČEK?
C–S–Z–Č–Š–Ž
Logopedická cvičení
pro děti od 4 do 7 let
Dětem ve věku 4 až
7 roků k rozvíjení řeči
Bohdana Pávková
Ivana Novotná
Bohdana Pávková
Říkanky, básničky
a pohádka k procvičování správné výslovnosti
MATEMATIKA
A LOGIKA
NÁSOBILKA
Veselé počítání
s klaunem Matějem
Ivana Knetlová
16 str., 75 Kč / 3,49 €,
kód: KDV0036
16 str., 75 Kč / 3,49 €,
kód: KDV0035
16 str., 75 Kč / 3,49 €,
kód: KDV0031
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0042
32 str., 99 Kč / 4,11 €,
kód: KDV0039
Plnobarevná publikace
48 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0044
POČÍTÁNÍ SOBA
BOBA, 1. DÍL
POČÍTÁNÍ SOBA
BOBA, 2. DÍL
POČÍTÁNÍ SOBA
BOBA, 3. DÍL
Jak krtek Barbora
pomohl objevit poklad
Cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení
pro děti od 3 do 5 let
Cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení
pro děti od 4 do 6 let
Cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení
pro děti od 5 do 7 let
Jiřina Bednářová
Jiřina Bednářová
Jiřina Bednářová
Jiřina Bednářová
Jiřina Bednářová
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0017
Plnobarevná publikace
str., 139 Kč / 5,77 €,
kód: KDV0018
Plnobarevná publikace
64 str., 119 Kč / 5,94 €,
kód: KDV0010
Plnobarevná publikace
64 str., 125 Kč / 5,94 €,
kód: KDV0011
Plnobarevná publikace
64 str., 119 Kč / 5,94 €,
kód: KDV0013
Plnobarevná publikace
ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ PRO DĚTI
OD 3 DO 5 LET
ROZVOJ ZRAKOVÉHO
VNÍMÁNÍ PRO DĚTI
OD 4 DO 6 LET
ROZVOJ ZRAKOVÉHO
VNÍMÁNÍ PRO DĚTI
OD 5 DO 7 LET
Jak krtek Barbora
uviděl svět, 1. díl
Jak krtek Barbora
našel cestu domů
Jiřina Bednářová
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0016
Plnobarevná publikace
P O D Z I M – Z I M A 2 0 10 / 2 0 11
http://knihy.cpress.cz
17
HRAVÁ VĚDA
CVIČÍME
S MATIKOU
HRAVÁ
MECHANIKA
Matematické zajímavosti pro zvídavé
Zábavné příklady
se sportovní tematikou
pro 8. až 9. třídu
HRAVÁ
GEOMETRIE
Vysvětlení základních
mechanických prvků
pro děti od 8 do 12 let
Radek Chajda
Radek Chajda
Petr Gola
Radek Chajda
Radek Chajda
Radek Chajda
96 str., 199 Kč / 8,93 €,
kód: KDV0032
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0046
Plnobarevná publikace
80 str., 119 Kč / 4,94 €,
kód: KDV0050
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0054
Plnobarevná publikace
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0063
Plnobarevná publikace
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0045
Plnobarevná publikace
FYZIKA
NA DVOŘE
HRAVÁ
MATEMATIKA
100 zábavných pokusů
pro každého
MALÝ VĚDEC 1
MALÝ VĚDEC 2
Experimenty, které
můžete provádět
i doma
Experimenty, které
můžete provádět
i doma
Tomislav Senćanski
64 str., 169 Kč / 5,61 €,
kód: KD0134
OKO – VZRUŠUJÍCÍ CESTA NITREM
OKA
POHYBLIVÉ
OBRÁZKY
Podivuhodný svět
prostorových obrázků
Návody na jednoduché
pokusy, odvození
a vysvětlení základních
fyzikálních zákonů
Radek Chajda
Radek Chajda
Radek Chajda
64 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0059
Plnobarevná publikace
80 str., 199 Kč / 8,26 €,
kód: KDV0049
Plnobarevná publikace
48 str., 99 Kč / 4,11 €,
kód: KDV0047
Plnobarevná publikace
Pro zvídavé děti
od 8 do 15 let
Tomislav Senćanski
Radek Chajda
64 str., 169 Kč / 5,61 €,
kód: KD0135
22 str., 129 Kč / 5,35 €,
kód: KDV0052
Plnobarevná publikace
SVĚT 3D
PRO ZVÍDAVÉ
HLAVIČKY
PRO RODIČE
DVOJČATA
Jednoduché pokusy
pro děti od 9 do 12 let
Péče o děti, jejich
zdravý vývoj a výchova
Radek Chajda
Klára Rulíková
JAK MLUVIT, ABY NÁS DĚTI
POSLOUCHALY
MALÝ KOUZELNÍK 1
Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly
Učíme se kouzlit
Adele Faber, Elaine Mazlish
Duško Prolušić
Přinášíme vám netradičně zpracovanou příručku pro začínající kouzelníky,
s níž nebude problém ohromit návštěvu, rodiče nebo kamarády kouzlem, za
které by se nemusel stydět ani čaroděj
Harry Potter.
Světový bestseller! Vynikající pomůcka pro komunikaci rodičů s dětmi vycházející z praxe zkušených
autorek. Název knihy naprosto odpovídá tomu, co v knize naleznete.
Poskytuje návody krok za krokem
ke zlepšení a posílení vzájemných
vztahů v rodině, porozumění mezi
rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou
jsou kreslené ukázkové situace
s doporučeným průběhem dialogu.
Autorky jsou dětské psycholožky.
48 str., 99 Kč / 4,11 €,
kód: KDV0062
Plnobarevná publikace
176 str., 227 Kč / 10,19 €,
kód: KZ0083
248 str., 249 Kč / 12,25 €,
kód: KZ0071
JAK NAUČIT
DĚTI
PRAVIDLŮM
Adele Faber,
Elaine Mazlish
200 str., 249 Kč
10,33 €, kód: KZ0139
Anette Kast-Zahn
184 str., 249 Kč
11,25 €, kód: KZ0074
KAŽDÉ DÍTĚ
MŮŽE DOBŘE
SPÁT
OSVOBOZENÍ
RODIČE, OSVOBOZENÉ DĚTI
SOUROZENCI
BEZ RIVALITY
Anette Kast-Zahn,
Dr. Hartmut Morgenroth
160 str., 249 Kč
11,25 €, kód: KZ0073
Váš průvodce
šťastné rodiny
A. Faber, E. Mazlish
168 str., 209 Kč
9,92 €, kód: KDV0021
18
72 str., 169 Kč / 5,61 €,
kód: KD0132
JAK MLUVIT,
ABY SE DĚTI
LÉPE UČILY
JAK MLUVIT, ABY
NÁS TEENAGEŘI
POSLOUCHALI, JAK
NASLOUCHAT, ABY
NÁM TEENAGEŘI DŮVĚŘOVALI
http://knihy.cpress.cz
Adele Faber,
Elaine Mazlish
160 str., 249 Kč
10,33 €, kód: KZ0136
pro 6. až 7. ročník ZŠ,
1. díl
ZKOUMÁME
KAPALINY
Vysvětlení, jak funguje
projektor a filmová
kamera. Příprava funkčního modelu promítačky
ZÁBAVNÉ
EXPERIMENTY
PRO DĚTI
NEBOJTE
SE MATEMATIKY!
Adele Faber,
Elaine Mazlish
176 str., 249 Kč
10,33 €, kód: KZ0093
JAK SPOLEČNĚ S DĚTMI
ZVLÁDAT
VÝCHOVNÉ
KRIZE
Annette Kast-Zahn
160 str., 259 Kč
12,25 €, kód: KDV0019
VÝCHOVA DĚTÍ
1 000+1 rada pro
každou situaci
Gail Reichlin,
Caroline Winkler
168 str., 187 Kč
8,86 €, kód: KDV0020
Download

cp-2011-vychova-a-pe..