CENÍK
Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
www.sreality.cz
www.seznam.cz
m.sreality.cz
časopisy Sreality
...najdu tam, co neznám!
Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby
Cena
12 Kč/den (cena je bez DPH)
Topování *
12 Kč/inzerát
Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).
* Platné od 15. října 2010.
Registrace
Registrační poplatek se slevou za způsob platby
Čtvrtletí **
(bez slevy)
Pololetí
(po slevě 15 %)
Rok
(po slevě 20 %)
7 500 Kč
12 750 Kč
24 000 Kč
** Minimální délka registrace je tři měsíce.
Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty
Inzerát
1 Kč/den
Developerský projekt
5 Kč/den
Topování ***
1 Kč/inzerát
***Platné od 15. října 2010.
Poplatek za obnovu registrace – 20 000 Kč – je účtován jednorázově za obnovení přístupu na vkládání inzerce. Poplatek se vztahuje pouze na objed­
návky registrací, které byly zrušeny z důvodu opakovaného porušování Pravidel inzerce (http://www.sreality.cz/article-internal?page=3&lang=cs).
Bannerová reklama na serveru Sreality.cz
Umístění
Název formátu
Homepage (HP)
Region Praha +
Střední Čechy
Ostatní regiony
Detail
inzerátu
kB
250 Kč
300 000
145 000
75 000 Kč
970 x 100
50
HP Medium Rectangle 1/2
250 Kč
300 000
145 000
75 000 Kč
300 x 250
50
Max. 75 znaků
+ ikona 60 x 40
5
Komerční sdělení HP
50 Kč
500 000
145 000
25 000 Kč
–
–
145 000
25 000 Kč
–
–
125 Kč
500 000
–
62 500 Kč
970 x 100 / 970 x 210
50
Leaderboard Bottom
25 Kč
2 500 000
170 000
62 500 Kč
970 x 100 / 970 x 210
50
Skyscraper
125 Kč
500 000
–
62 500 Kč
300 x 600
50
5
Leaderboard
Výpis
inzerátů
Rozměry (px)
HP Leaderboard 1/2
Atraktivní nabídka Všechny regiony
(celá ČR)
Údaje za týdenní zobrazení
Základní CPT (cena za 1 000 Garantovaný
Počet
zobrazení)
počet
oslovených Základní cena
zobrazení
uživatelů
Náš Tip All s ikonou
25 Kč
2 500 000
170 000
62 500 Kč
Max. 75 znaků
+ ikona 60 x 40
Leaderboard
250 Kč
300 000
–
75 000 Kč
970 x 100 / 970 x 210
50
Skyscraper
250 Kč
300 000
–
75 000 Kč
300 x 600
50
Leaderboard
100 Kč
100 000
–
10 000 Kč
970 x 100 / 970 x 210
50
Skyscraper
100 Kč
100 000
–
10 000 Kč
300 x 600
50
400 000
za měsíc
128 000 Kč
za měsíc
210 x 70
40
Celá ČR
Kalkulačka
10 Kč
12 800 000
za měsíc
Region Praha +
Střední Čechy
Skyscraper
100 Kč
200 000
–
20 000 Kč
100 x 445
50
Ostatní regiony
Skyscraper
40 Kč
100 000
–
4 000 Kč
100 x 445
50
Technické specifikace bannerů najdete na stránce http://onas.seznam.cz/cz/reklama/technicke-specifikace-reklam/bannerova-reklama.
Koeficient pro výpočet ceny v období 1. 1. 2010 – 27. 6. 2010: 0,8 x Základní CPT nebo 0,8 x Základní cena.
Koeficient pro výpočet ceny v období 28. 6. 2010 – 29. 8. 2010: 0,7 x Základní CPT nebo 0,7 x Základní cena.
Koeficient pro výpočet ceny v období 30. 8. 2010 – 31. 12. 2010: 1 x Základní CPT nebo 1 x Základní cena.
Seznam.cz, a. s. | Sreality.cz | Radlická 608/2 | 150 00 Praha 5
http://www.sreality.cz | e-mail: [email protected] | tel: +420 234 694 451 | fax: +420 234 694 459
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
1. krok – homepage:
Leaderboard 1/2
Atraktivní nabídka
HP Medium Rectangle 1/2
Komerční sdělení HP
Náš Tip All s ikonou
Skyscraper
Leaderboard
2. krok – výpis nemovitostí:
3. krok – detail nemovitosti:
Leaderboard Bottom
Leaderboard
Skyscraper
Kalkulačka
Výroba reklamních bannerů
Název formátu
Cena pro neregistrované uživatele
Cena pro registrované uživatele
Leaderboard / HP Medium Rectangle / Skyscraper
5 000 Kč
3 500 Kč
Square
3 500 Kč
2 500 Kč
50% příplatek
25% příplatek
700 Kč/hod.
600 Kč/hod.
Nestandardní formáty
Úpravy hotových bannerů a ostatní grafické práce
Plošná inzerce v tisku
Cena otištění plošné realitní inzerce
Název formátu
Celá ČR
(od 470 000 výtisků)
Rozměry (mm)
Sreality.cz – Praha,
Střední Čechy
(od 120 000 výtisků)
Sreality.cz – jiný region
(od 50 000 výtisků)
Titulka
157 x 150
80 000 Kč
50 000 Kč
292 400 Kč
Podval na titulce
205 x 67
35 000 Kč
20 000 Kč
119 000 Kč
Skyscraper na titulce
47 x 100
15 000 Kč
12 000 Kč
67 320 Kč
2./3. strana obálky
210 x 297 + 4 mm spad
50 000 Kč
45 000 Kč
248 200 Kč
4. strana obálky
210 x 297 + 4 mm spad
55 000 Kč
45 000 Kč
251 600 Kč
A4
210 x 297 + 4 mm spad
45 000 Kč
35 000 Kč
197 200 Kč
1/2
184 x 124 nebo 88 x 256
23 000 Kč
19 000 Kč
106 080 Kč
1/4
184 x 60 nebo 88 x 124
12 000 Kč
10 000 Kč
55 760 Kč
184 x 256
45 000 Kč
35 000 Kč
197 200 Kč
Fotoinzerát – pro registrované klienty
43 x 61
1 000 Kč
1 000 Kč
5 440 Kč
Fotoinzerát – pro neregistrované klienty
43 x 61
2 000 Kč
2 000 Kč
10 880 Kč
Vizitka
43 x 61
3 000 Kč
2 000 Kč
11 560 Kč
Double vizitka
89 x 61
6 000 Kč
4 000 Kč
23 120 Kč
Reklamní ticker
150 x 12
2 000 Kč
1 000 Kč
6 120 Kč
Max. 202 x 292
2 Kč/kus
2 Kč/kus
11 Kč/kus
Redakce – vnitřní blok
Vklad do katalogu
Technické parametry podkladů (kromě fotoinzerátu): Formát PDF verze 1.3 | Barevnost CMYK | Rozlišení fotografií 300 dpi.
Fotoinzerát /
Vizitka
Titulka
1/4
Double
vizitka
Sky­scraper
na titulce
1/4
1/2
Podval na titulce
Reklamní
ticker
Výroba tiskové inzerce
Název formátu
Cena pro neregistrované uživatele
Cena pro registrované uživatele
1/4
2 800 Kč
2 500 Kč
1/2
3 800 Kč
3 500 Kč
A4
Úpravy hotové inzerce a ostatní grafické práce
5 000 Kč
4 500 Kč
700 Kč/hod.
600 Kč/hod.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Seznam.cz, a. s. | Sreality.cz | Radlická 608/2 | 150 00 Praha 5
http://www.sreality.cz | e-mail: [email protected] | tel: +420 234 694 451 | fax: +420 234 694 459
Download

CENÍK - Sweb.cz