Polixir Acente Yönetim Sistemi
LĐSANS VE GARANTĐ SÖZLEŞMESĐ
1.
Bu sözleşme, “Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ.” tarafından üretilen Polixir Acente İletim Sistemi ürününün kullanım
haklarını verir. Program ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ’ ne ait olup, 5846
sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.
2.
Polixir Acente Yazılım ürününün üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz devri Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ’nin
bilgisi dâhilinde mümkündür.
3.
Kiralama yoluyla kullanım hakkı, bir kullanıcı için aylık 25 TL + KDV olmak üzere yıllık toplam bedel tahsil edilir. (Kredi kartına tek
çekim veya yıllık bedel toplamı nakit olarak ödeme yapılır) ek her bir personel kullanıcısı için 5 TL+ KDV, her bir Müşteri temsilcisi
kullanıcısı ve her bir şube kullanıcısı için 10 TL + KDV ile fiyatlandırılıp, 1 yıl süre ile Sabit fiyat garantili olarak geçerlidir. 1. yılın
sonunda kullanıma devam etmek isteyen kullanıcı, bir önceki yıl ödediği bedelin, maksimum yıllık enflasyon (ÜFE) oranında artı
yapılması kaydıyla, aylık kullanım hakkına devam etmeye hak sahibidir. Satın alma bedeli 1250 TL olup, kredi kartına 4 taksit
uygulanmaktadır. Ek her bir personel kullanıcısı için 50 TL+ KDV, her bir müşteri temsilcisi kullanıcısı ve her bir şube kullanıcısı
için 100 TL + KDV ile fiyatlandırılmaktadır.
4.
Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. bu lisans sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde Polixir
Acente Yönetim Sistemi ürününde yapacağı her türlü yenileme ve güncellemelerden kullanıcılarını ücretsiz olarak
yararlandıracaktır. 1. (Bir) yılın bitiminde 150 TL + KDV ödenmesi halinde tüm güncellemeler ve 1 yıllık Teknik destek sınırsız
şekilde verilecektir.
5.
Program, programcılık hatalarına karı ücretsiz olarak garantilidir. Bu garanti, yasal ve/veya teknolojik nedenlerle programın
yürürlükten kaldırılması ile sona erer.
6.
Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. programın yanlı ya da yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak maddi ve
yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
7.
Her ne şekilde olursa olsun Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. den talep edilecek mali sorumluluk programa ödenen
tutarı geçemez.
8.
Kullanıcı bu sözleşmeye aykırı olarak hareket etmesi durumunda Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. sözleşmeyi tek
yanlı olarak feshedebilecektir.
9.
Program kullanıcısı acenteye ait veriler ve bilgiler hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmayacağını Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi
LTD. ŞTİ. beyan ve taahhüt eder.
10. Sözleşmeye ait damga vergisi, alıcı tarafından beyan edilerek ödenecektir.
11. Bu sözleşme .../.../.... Tarihinde kullanıcı ve Poliksir Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 2 nüsha halinde
düzenlenmiş olup, bu sözleşmeden doğan uyumazlıklarda Antalya mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
İlk yıldan sonraki teknik destek ve limitsiz güncelleme bedeli, yıllık 150 TL+KDV dir. _____________(Lütfen OKUDUM
olarak doldurunuz)
Kullanıcı ID:
Poliksir Yazılım Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ
Kullanıcı (Kaşe & İmza)
H.Đşcan Mah. F.Çakmak Cad. Aviral Apt. No:1/2 ANTALYA Tel: (0242) 244 70 80 Fax : (0242) 244 70 02 www.polixir.com [email protected]
Download

Polixir kullanım sözleşmesini indirmek için tıklayınız.