ROZPIS ZÁVODU A POZVÁNÍ
MČR M + J,
RKZ Ž
ve skoku na lyžích
(evid.č. 10/SL)
a
MČR M+J+Dst.,
RKZ Dml.
v
severské kombinaci
(ev.č. 3/SK)
19. 7. 2014
Liberec
SK Ještěd Liberec
MČR ve SL a MČR a RKZ v SK
19. 7. 2014 Liberec
Pořadatel:
Z pověření OSÚ SL a SK SLČR pořádá SK JEŠTĚD
Termín a místo konání:
19. 7. 2014 skokanský areál Ještěd a standardní běžecké tratě RASAV
Kategorie:
SK: společná kategorie M + J + Dst, Dml. (kolečkové lyže)
SL: M, J, Ž
Disciplíny:
SK: MČR M+J+Dst. – HS 100/10 km; RKZ Dml. – HS 100/10 km – formát SP
SL: MČR M+J – HS 100; RKZ Ž – HS 100
Předpis:
Závodí se podle Pravidel lyžařských závodů 2005, dle SŘ pro zimní závodní
období 2013 – 2014 a pokynů pro letní sezónu 2014. Pro SK předepsány
kolečkové lyže Barthelmes nebo Drlík
Přihlášky:
nejpozději do 16.7.2014 na předepsaném tiskopisu na elektronickou adresu:
[email protected]
Podmínka účasti:
registrační průkaz závodníka s potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší 12
měsíců a členská karta SLČR pro rok 2014
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
Úhrady:
všichni závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní náklady nebo na
náklady vysílající složky
Závodní kancelář:
ve věži rozhodčích v areálu Ještěd
Prezentace:
SK: 19.7.2014 od 08.00 do 08.30 v závodní kanceláři
SL: 19.7.2014 od 10.00 do 10.30 v závodní kanceláři
Porada vedoucích družstev a trenérů: SK: 19.7.2014 v 08.30 ve věži rozhodčích areálu Ještěd
SL: 19.7.2014 v 10.30 ve věži rozhodčích areálu Ještěd
Vydávání startovních čísel: 20 min před startem oficiálního tréninku v závodní kanceláři
Různé:
závodníci a činovníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za
případné úrazy a škody vzniklé účastníkům na závodech. Pořadatel si vyhrazuje
právo změn v časovém programu v případě mimořádných okolností. V případě
nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných okolností
budou závody odvolány v termínu do 16.7.2014 na adresy přihlášených oddílů.
Upozornění:
Při závodu je možné ve smyslu čl. 16.2. soutěžního řádu 2013-14 využít pravidla
pro změnu délky nájezdu – „gate faktor“. O změně délky nájezdu musí vždy
jednotlivě rozhodnout soutěžní výbor.
SK Ještěd Liberec
MČR ve SL a MČR a RKZ v SK
19. 7. 2014 Liberec
Technická zařízení:
Klasický areál Ještěd
můstek HS 100, certifikát 112-C12/Sl
standardní běžecká trať v běžeckém areálu RASAV
Protesty:
dle Pravidel lyžařských závodů 2005 při složení předepsané kauce
Delegovaní činovníci SL ČR:
TD SL:
TD SK:
Delegovaní RS:
RS pořadatele:
Kontrola materiálu:
Organizační výbor a hlavní činovníci závodů:
Předseda org. výboru:
Ředitel závodu:
Sekretář závodů:
Hlavní rozhodčí:
Velitel můstku:
Velitel trati:
Hlavní měřič délek:
Výpočetní technika:
Hlasatel:
Zdravotní služba:
Ivo Gréger
Michal Bartoš
Jan Baier
Jaroslav Tuček
Dalibor Motejlek
Antonín Budínský
Zdeněk Jirásko sen.
Jiří Matoušek, as. Pavel Věchet
Jiří Matoušek
Jan Skrovný
Marta Matoušková
Miroslav Sadvar
Libor Skopek
Radomír Skopek
Jan Šonský
Miloš Kendík
František Zeman
HS
Program závodů:
sobota 19.07.2014
09:00
oficiální trénink HS 100
následně
zkušební kolo HS 100
následně
soutěžní kolo HS 100 pro SK
11:00
oficiální trénink HS 100
následně
zkušební kolo HS 100
následně
dvě soutěžní kola HS 100 pro SL
20 min po skončení závodů vyhlášení výsledků MČR ve SL ve skokanském areálu
15:00
běžecká část SK – M+J+Dst. 10 km SP; Dml. 10 km SP
20 min po skončení závodů vyhlášení výsledků MČR a RKZ v SK v běžeckém areálu Vesec po kategoriích
Tento rozpis byl schválen STK OSÚ SK a SL
Jan Skrovný
ředitel závodu
Jiří Matoušek
předseda org. výboru
SK Ještěd Liberec
MČR ve SL a MČR a RKZ v SK
19. 7. 2014 Liberec
Download

ROZPIS ZÁVODU A POZVÁNÍ