26 000
100
5 000
2 000
2 000
400
2 100
2 000
1 400 (950)
500
2 000
1 750 (600)
5 000
2 600
2 000
1 750 (600)
500
2 000
1 400 (950)
2 100
400
100
2 000
2 000
600
S
300
4 050
800
1 970
1 900
11,5/1250
p6
4x 7/2500
1 720
p3
80
A
5 700
11 500
2 000
1 400 (950)
500
3 625
3.20
3 175
125
3 325
175
2 000
1 750 (600)
4 100
1 300
100
2 600
2 800
26 000
300
p4
PV1
p4
p6
p3
100
1 300
4x 7/2500
80
2 000
1 750 (600)
500
2 000
1 400 (950)
1 720
1 500
1 800
p6
600
5 700
11 500
BYT č.9
keramický soklík v = 100 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D P10 NA ZDÍCÍ MALTU M 2,5
3.02 CHODBA
5,3 dřevěné lamely
dřevěná lišta
ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 AKU P+D P15 NA ZDÍCÍ MALTU M 2,5
3.03 KOUPELNA
4,2 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 17,5 P+D P15 NA ZDÍCÍ MALTU M 2,5
3.04 WC
1,4 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 AKU P10 NA ZDÍCÍ MALTU M 2,5
3.05 POKOJ
11,5 dřevěné lamely
dřevěná lišta
ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D P8 NA ZDÍCÍ MALTU M 2,5
3.06 LOŽNICE
12,1 dřevěné lamely
dřevěná lišta
PŘÍČKA ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK 2x GKBi 12,5 NA VNĚJŠÍ STRANĚ,
NA OCELOPLECHOVÉM ROŠTU DOPLNĚNA MINERÁLNÍ VATOU tl.50 mm
13 000
12 800
dřevěné lamely
keram. obkl. v = 600 mm, s.h.800 mm nad
podlahou (za kuch. linkou), dřevěná lišta
100
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 F tl.100 mm (kontaktní zateplení s omítkou)
3.08 BALKON
3,5
3.09 CHODBA
5,3 dřevěné lamely
dřevěná lišta
POZNÁMKA
3.10 WC
1,3 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
­ dveře v koupelnách a na WC budou mít ve spodní části osazenu větrací mřížku dle VZT
3.11 KOUPELNA
4,0 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
­ napojení digestoří DN 125 (pod stropem), vyvedeno instalační šachtou nad střechu dle VZT
STAVEBNICOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL AVANT PRIMO ­ DN140 (360/360 mm)
­ odvětrání koupelen a WC ventilátorem se zpětnou klapkou DN 100, vyvedeno instalační šachtou nad střechu dle VZT
3.12 POKOJ
15,2 dřevěné lamely
dřevěná lišta
3.13 LOŽNICE
13,1 dřevěné lamely
dřevěná lišta
­ podezdívky van a nádržky závěsných WC doplněny (dozděny) porobetonovými tvárnicemi Ytong tl.75, 50 mm, výška obezdívky 1200 mm
keram. obkl. v = 600 mm, s.h.800 mm nad
podlahou (za kuch. linkou), dřevěná lišta
­ rozmístění instalací v šachtách viz projekt TZB
dřevěné lamely
­ instalační šachty budou opatřeny protipožárními dvířky 600/600 mm
­ ve věncích osazeny kotvy pozednic
3.15 BALKON
3,5
3.16 CHODBA
5,3 dřevěné lamely
dřevěná lišta
p1
ocelové zábradlí schodiště kotveno ke schodišti, dřevěné madlo pr.50 mm kotveno ke stěně
3.17 KOUPELNA
4,2 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
p2
ocelové zábradlí balkonů (žárově zinkováno) kotvené do zdiva a balkonové desky
3.18 WC
1,4 keramická dlažba
p3
ocelové zábradlí oken (žárově zinkováno) kotvené do zdiva
keramický obklad v = 2000 mm
p4
střešní okno VELUX GGL M08 (780/1400 mm)
p5
stahovací schody na půdu (EI30DP3)
požární hlásič v chodbě
p6
kotvení pozednice viz výkres krovu
beton věnce C25/30 (B30)
p7
v případě zájmu vlastníků bytů je navržena varianta se společným zádveřím pro dva byty, oddělené dveřmi (s možností prosklení),
osazenými do dřevěné obložkové zárubně v sádrokartonové příčce. S touto variantou souvisí i možnost položení vinylové
podlahoviny v celé chodbě (místnost č. 3.01) včetně schodišťových stupňů a podesty.
­ veškeré cihelné zdivo v podkroví založeno na těžký asfaltový pás
3.19 POKOJ
11,5 dřevěné lamely
dřevěná lišta
3.20 LOŽNICE
12,1 dřevěné lamely
dřevěná lišta
dřevěné lamely
keram. obkl. v = 600 mm, s.h.800 mm nad
podlahou (za kuch. linkou), dřevěná lišta
3,5
100
3.23 CHODBA
5,3 dřevěné lamely
dřevěná lišta
PV2
3.24 WC
1,3 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
3.25 KOUPELNA
4,0 keramická dlažba
keramický obklad v = 2000 mm
v=1200 mm
4x 7/2500
19,0 keramická dlažba
3.22 BALKON
v=1800 mm
400 300
3.01 CHODBA
POKOJ
3.21 OBÝVACÍ
S KUCHYNÍ A JÍDELNOU 27,0
3 150
PV1
400
4x 7/2500
BYT č.11
5 950
3.21
v=2600 mm
3.19
100
80
1 500
2 050
400
140
300
1 800
PV2
900
2 020
BYT č.12
PV1
p6
2 000
75 125
375
p2
100
300 400
p4
v=1200 mm
300
400
3 175
PV3
100
125
80
p4
3 325
900
2 020
3 625
3 625
3.05
1 400
175
2 200
p6
1 500
4 100
300
+4,510
B
300
2 800
300
300
POZNÁMKA
POKOJ
3.14 OBÝVACÍ
S KUCHYNÍ A JÍDELNOU 27,0
2 250
2 350
1 200
100
2 200
BYT č.10
2 200
EW30
125
3.22
1%
800
1 970
m2 DRUH PODLAHY
400
3 750
900
2 020
3 625
3 750
3 150
125 75
375
1 500
900
2 020
2 000
300
300
5 300
1 200
125
4x 7/2750
11,5/1250
125 275
+5,750
3 375
2 250
2 350
100
100
1 800
p6
LEGENDA HMOT
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI
POKOJ
3.07 OBÝVACÍ
S KUCHYNÍ A JÍDELNOU 27,0
3 900
900
2 020
+5,900
125
PV1
11,5/1250
3.16
100
100
700
1 970
800
500
2 020
11,5/1250
700
1 970
150
+5,750 4x 7/2750
900
2 020
2x 7/1250
700
1 970
275
3.18
1 000
800
1 970
1 450
5 950
125
1 400
125
2 200
3.29
100
3 600
1 125
300
2 000
100
1 100
75
800
2 020
1%
125
1 225
1 425
800
1 970
1 600
3.17
100
900
250
p2
3.25
125
EW30
3.28
925
800
1 970
11,5/1250
450
300
11
900
2 020
EW30DP3­C
2x 14,5/1250
800
2 020
11,5/1250
1 750
600
300
175
100
700
1 970
800
1 970
12
300
800
2 020
900
1 500
v=2600 mm
1 300
11,5/1250
900
2 020
3.24
100
TABULKA MÍSTNOSTÍ
775
26
2 050
100
100
300
600
100
4 825
3 050
3 650
2 450
300
50
300
300
1 300
2 200
200
p1
v=1800 mm
100
+5,900
800
1 970
2 000
1 225
2 100
11,5/1250
75
2x 14,5/1250
EW30DP3­C
600
360
p1
125
11,5/1250
800
1 970
100
3.03
5 950
125
3 375
200
34
8x173,5/280
+5,900
1 150
300
700
1 970
3.02
1 300
300
2 200
150
700
1 970
800
2 020
11,5/1250
p5
3.01
1 750
500
500
250
3.23
EI30DP3
2 800
+5,900
600
3.04
100
900
1 425
11,5/1250
800
2 020
1 600
800
1 970
1 000
100
100
360 300
900
2 020
p6
900
1 970
10 100
800
1 970
500
EW30DP3­C
2x 14,5/1250
3.06
100
900
2 020
11,5/1250
1 240
2 450
p7
7 700
27
PV1
600
175
11,5/1250
2 250
125
9
275
125
100
1 200
900
1 970
EI15DP1
9x173,5/280
900
2 020
H­D25/30
p7
EI
2 750
300
1 450
125
PV2
v=1800 mm
4 050
4 650
900
2 020
PV1
300
100
300
800 50
300
2 020
125 900
300
EW30
H
1 600
300
5 200
p6
1 600
10
450
v=2600 mm
100
125
2 375
300
2x 14,5/1250
EW30DP3­C
800
1 970
900
2 020
800
1 970
3.07
1 500
3 275
900
2 020
11,5/1250
800
1 970
700
1 970
3.10
1 100 100
EW30
275
11,5/1250
1 200
2 200
+5,750
4x 7/2750
800
1 970
300
300
125
1%
2 250
2 350
+5,900
125
2 200
800
2 020
PV1
300
300
2 000
3.08
300
3.27
800
1 970
100
1 800
1 900
1 125
5 300
100
13 000
12 800
400
3 275
5 200
11,5/1250
1 400
100
3.11
125
3.09
11,5/1250
p6
p2
125
700
1 970
800
1 970
1%
3 900
3.26
2 375
11,5/1250
2 250
1 300
175
100
900
2 020
4x 7/2750
925
2x 7/1250
5 950
3.14
3.15
125
900
2 020
3.12
3 650
3 050
4 050
775
+5,750
2 250
2 350
175
4 050
3 150
v=2600 mm
3.13
p4
3 225
p4
4 825
p2
v=1200 mm
PV1
p4
300
p6
3 150
PV1
v=1800 mm
100
500
PV1
3 225
p4
p6
4x 7/2500
300
v=1200 mm
p3
4x 7/2500
400
140 80
80
100
p6
p6
4x 7/2500
400
PV2
p3
4x 7/2500
300
100
600
100
600
A
B
600
15 800
3.26 POKOJ
15,2 dřevěné lamely
dřevěná lišta
3.27 LOŽNICE
13,1 dřevěné lamely
dřevěná lišta
POKOJ
3.28 OBÝVACÍ
S KUCHYNÍ A JÍDELNOU 27,0
3.29 BALKON
3,5
dřevěné lamely
EW30DP3­C požadovaná požární odolnost dveří
PV1
pozednicový věnec 175­300/150 mm s.h.+8,500 vyztužen jednotným armovacím pásem120­250x100 mm
(4x R12 + třmínky E5,5 po 300 mm)
PV2
pozednicový věnec 220/250 mm s.h.+6,750 vyztužen jednotným armovacím pásem 180x200 mm
(4x R12 + třmínky E5,5 po 300 mm) z vnitřní strany obezděn, zatažen do zdiva v místech štítových stěn
PV3
pozednicový věnec vyrovnávací 220/250 mm s.h.+7,750 vyztužen jednotným armovacím pásem 180x200 mm
(4x R12 + třmínky E5,5 po 300 mm) z vnitřní strany obezděn, zatažen do zdiva v místech štítových stěn
PROJEKTOVÝ ATELIÉR
HRONEK & FISCHER
keram. obkl. v = 600 mm, s.h.800 mm nad
podlahou (za kuch. linkou), dřevěná lišta
VÝKRES č.:
5
D 1.1.
U Malše 1805/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 352 546
AKCE:
SO­02
Bytový dům č.1 a č.2, zpevněné plochy
a přípojky na parc.č.719/1, 719/2, 716/4
a 717/3 ­ Tikalova ulice, Včelná
INVESTOR:
10 x A4
MĚŘÍTKO:
1:50
ZAKÁZKA č.:
Tomáš Březina dipl. tech.
STUPEŇ PROJEKTU:
PODKROVÍ (3.N.P.)
VELIKOST:
Ing. Zdeněk Fischer
VYPRACOVAL:
MKM REAL s.r.o., U Pily 636, České Budějovice
VÝKRES:
ZODP. PROJEKTANT:
projekt pro stavební povolení
06/13
DATUM:
08/2013
Download

pdfpůdorys podlaží