TANSEL URCAN BASKETBOL AKADEMİ
KAYIT FORMU
SPORCU
Adı Soyadı
Kayıt No
Doğum Yeri
T.C.Kimlik No
Doğum Tarihi
Grubu
Okulu ve Sınıfı
Kan Grubu
GSM No
Özel Sağlık Sigortası
ANNE
BABA
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Mesleği
Mesleği
GSM No
GSM No
Ev Adresi
Ev Adresi
Ev Tel
Ev Tel
İş Adresi
İş Adresi
İş Tel
İş Tel
E-Posta
E-Posta
KARDEŞLER
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Tarihi
Okulu
Okulu
ULAŞILACAK ÜÇÜNCÜ KİŞİ
Yakınlık Derecesi
Ev Tel
GSM Tel
TANSEL URCAN BASKETBOL AKADEMİ
Genel Kayıt Sözleşmesi ve Veli Muvafakatnamesi
Velisi bulunduğumuz ve Tansel Urcan Basketbol Akademi (T.U.B.A.) çalışmalarına kaydını yaptırdığımız
……/……/………… doğum tarihli ……………………………………………………… ‘nın T.U.B.A. yönetmeliğine uyacağını,
yönetmeliğe aykırı hareketlerden dolayı T.U.B.A. tarafından verilecek disiplin cezalarını (T.U.B.A. den
ihraç dahil olmak üzere) kabul ettiğimizi, çocuğumuz tarafından T.U.B.A. yönetimine teslim edilmeyen
değerli eşya ve beraberindeki paranın kaybolması halinde T.U.B.A. yönetimini ve görevli antrenörleri
sorumlu tutmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
T.U.B.A. yönetimi, sporcuların ve T.U.B.A. faaliyetlerinin görüntülenmesi ve tanıtım amaçlı kullanılması
hakkını saklı tutar. Veliler olarak bizler çocuğumuzun görüntülerinin T.U.B.A. ile ilgili yazılı ve görsel
basında, sosyal medyada ve tanıtım araçlarında bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat ederiz.
Çocuğumuzun 1 haftalık deneme süresinden sonra yapılan kaydının iptalinin tarafımızdan istenmesi
halinde kayıt ücreti ödenmiş ise, ödenen kayıt ücretini ve verilen antrenman malzemesi bedelinin geri
ödenmesini istemeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Ayrıca çocuğumuz ilgili ayda 1 hafta sonu dahi
gelmiş ise aylık ücretin tamamını ödeyeceğimizi, herhangi bir sebepten (hastalık, seyahat ve dersler)
gelmemesinden dolayı her hangi bir kıstel ödeme talep etmeyeceğimizi ve aylık ücretimizi ilgili ayın ilk
hafta sonu ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Çocuğumuza herhangi bir acil müdahale yapılması gereken hallerde anne, baba ya da vasisi tıbbi koruma
ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için T.U.B.A. yönetimini bizlerden farksız derecede karar ve
izin vermek üzere yetkili kılarız.
Çocuğumuza yapılacak tıbbi müdahale sonunda meydana gelecek mali yükümlülüğün özel sağlık
sigortamız ya da kendi imkanlarımız ile karşılanacağını, bununla ilgili olarak T.U.B.A. yönetimi ve görevli
antrenörlerden herhangi bir maddi talepte bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. Pamukspor ve
T.U.B.A. yönetiminin basketbol okulu saatleri sırasında her hangi bir doktor bulundurmayacağını
bildiğimizi ve bundan dolayı da görevli yönetici ve antrenörleri sorumlu tutmayacağımızı kabul ve
taahhüt ederiz.
Çocuğumuzun basketbol sporu yapmasına elverişli olduğunu ekli sağlık raporu ile teyit eder, kayıt
tarihinde çocuğumuzun genel sağlık durumuna ilişkin herhangi bir engelinin olmadığını beyan ederiz.
Beyanlarımız tahtında çocuğumuz spor yapmaya elverişli olduğundan ve tarafımızca da bu durum teşvik
ve teyit edilmiş bulunduğundan T.U.B.A. çalışmaları esnasında ve seyahat dahil (kamp ve turnuvalar)
meydana gelebilecek kaza(trafik kazaları dahil), sakatlık, hastalık, yaralanma ve bunlar sonucunda ortaya
çıkabilecek geçici ve sürekli maluliyet ve/veya vefat gibi (ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
meydana gelebilecek her türlü olumsuz durumda Tansel Urcan Basketbol Akademi’yi ve görevli antrenör
ve yöneticileri sorumlu tutmayacağımızı peşinen ve gayrı kabili rucu surette kabul, taahhüt ve beyan
ederiz.
BABA ADI SOYADI
ANNE ADI SOYADI
TARİH ve İMZA
TARİH ve İMZA
Download

tansel urcan basketbol akademi kayıt formu