Od èervence 2014 “Železnicí Èeskosaského Švýcarska”!
Nové rychlé spojení Šluknovského výbìžku
kn
Šl
u
st
ev
u
ov
m
Eb
er
ov
kn
Ji
k
de
Va
l
sd
or
f
rk
a
Se
ifh
en
ne
r
ý
um
bu
Lí
pa
m
ìs
C
hø
ib
sk
á
ì
R
Je
t
ni
cí øich
Pl
ou
è
eò
na
d
Ve
l
ov
en
eš
en
m
Ka
ce
tli
Ky
ny
ní
or
lý
M
H
e
ic
to
ìs
m
ø
ží
e
ní tic
ol a r
D ab
H
1
e
ká ic
es n
È me
a
K
á
ov
dl
Zittau
089
ín
a
ìè
D
u
á
081
m
ne
lé tej
se bš
Ve Ra
d
ce
rti
po
08
ré
ta
-S
ín
ìè
a
kv
ar
M
D
rly
B
u
vo
081
Je
M
al
lo
y
í
už
d
Je
in
dl
yb
ni
št
e
ic
ov
od
ch
vý
Po
d
í
Bø
ez
ní
po
už
ìè
ín
ol
tín
dl
D
D
Kr
ás
ná
Va
r
Lí
pa
K
ìè
ns
do
rf
to
sn
á
rá
D
098
R
u
ol
ní
Žl
eb
D
sk
dy
Sc
hö
na
-H
a
il k
hm
Sc
Pa
n
ra
Za
h
pe
irs
n
ch
m
üh
le
Kr
ip
D
089
TLX
Po
e
y
k
to
oz
0
Varnsdorf staré nádraží
øe
Ji
ce
tic
ra
ce
vi
ko
-R
ly
v
Po
e
ic
09
Varnsdorf pivovar Kocour
ní
or
ni
ho
ob
vr
d
tì
eš
m
tì
eš
.
.L r
ín e
st ev
e
ic
Ú
3
TLX
H
ls
Vi
C
D
Po
N
oj
M
N
s
.
./L .
í n dr
st á
Ú l. n
h
07
U8 U27
U28 R
Rumburk
y
U1 L2 U7 U8 U28
e
b
La
Zittau,
Liberec
an
Dìèín hl.n.
eè
Kø
y
Sc
ha
nd
au
ní
an
eè
Kø
ad
ol
é
4
B
D
ar
St
08
ko
M
ik
ho ulá
rn šo
í n vic
ád e
r.
ec
H
D
D
øe
ìè
ol
ìè
ns
n
ín
ín
ín
ko
í
-P
-P
Žl
-È
eb
ro
øíp
er
st
to
eø
za
øe
va
st
dn
áv
vo
íŽ
ka
da
M
le
ez
b
ní
Lo
uk
a
H
in
Vy
te
M
so
rh
ik
ká
er
ul
m
Lí
áš
s
pa
do
ov
rf
i
ov
øík
ìm
S1
Šl
uk
no
v
Šl
u
N
st
øe
d
R
Køinická tramvaj
Kirnitzschtalbahn
U28
sb
ac
h
za
st
áv
ka
Ve
lk
ý
vá
po
Li
Ve
lk
ý
za Še
st n
áv ov
ka
Šl
u
Še
no
v
kn
o
va
RE2
ce
rf
Lichtenhainer
Wasser
Br
tn
ík
y
do
ns
n
Vi
lé
u
f
an
hm
at
gs
te
i
ní
M
do iku
ln lá
í n šo
ád vic
ra e
ží
le
or
R
ni
na
ev
ou
st
üh
d
ch
rs
Po
083
U27
S1
Kö
or
H
f
f
or
or
sd
d
rs
er
lm
KBS248
S1
Dresden RE20
Dresden
f
h
Ko
or
rf-
nd
ol
ní
P
ne
lb
U28
SB71
D
ai
U
el
itt
M
do
oß
G
itz
bn
Se
h
ts
Am
SB71
Návaznosti do Prahy i do Drážïan
ov
a
na
Neustadt,
Pirna
Po
u
Regionální pøíhranièní linka U28/ELS
Hrádek nad Nisou
Chotynì
Bílý Kostel nad Nisou
Železnièní linka U28 Dìèín - Bad Schandau - Sebnitz - Dolní Poustevna - Velký Šenov - Rumburk
(Termín zahájení cca èervenec 2014, linka nahradí provoz linky U23 a èásteènì SB71)
Železnièní linka U27 Mikulášovice - Panský - Staré Køeèany (- Krásná Lípa) - Rumburk
Chrastava
Chrastava
-Andìlská Hora
Železnièní linka U8 Dìèín - Benešov n.Pl. - Èeská Kamenice Rybništì - Krásná Lípa - Rumburk
l
Va
Železnièní linka “Trilex” Rybništì/Seifhennersdorf - Varnsdorf - Zittau - Hrádek nad Nisou - Liberec
ov
tíø
Páteøní železnièní linky v regionu
Ostatní železnièní linky v regionu
(Machnín hrad)
Machnín
ád
Sv
Dùležité smìry sítì autobusových linek
ov
Železnièní nebo orientaèní autobusová zastávka.
Pøestupní bod
Pøívoz pøes Labe
Liberec
TLX
Od èervence 2014 nové spojení “Dráhou národního parku”!
u
Šl
u
kn
o
st
ev
na
ev
Po
u
ov
m
va
sb
ac
k
de
Va
l
sd
or
f
rk
a
um
bu
Lí
pa
dy
u
R
Se
ifh
en
ne
r
ý
sk
Pa
n
m
ìs
Lí
pa
ns
do
rf
to
sn
á
rá
K
ìè
ì
á
sk
hø
ib
C
R
Je
t
ni
cí øich
eò
na
d
Ve
l
á
ov
en
eš
Zittau
á
ov
dl
en
m
Ka
ce
tli
Ky
ní
ny
or
lý
M
H
e
ká ic
es n
È me
a
K
e
ic
e
ní tic
ol a r
D ab
H
1
ø
ží
to
ìs
m
m
ne
lé tej
se bš
Ve Ra
d
ce
rti
po
08
ré
ta
-S
ín
ìè
a
kv
ar
M
D
rly
B
081
089
ín
a
ìè
D
u
Pl
ou
è
u
vo
081
Je
M
al
lo
y
í
už
d
Je
in
dl
yb
ni
št
e
ic
ov
od
ch
vý
Po
d
í
už
Bø
ez
ní
po
dl
ìè
ín
ol
tín
Po
D
D
Kr
ás
ná
Va
r
ra
D
098
D
Šl
uk
no
v
st
øe
d
Za
h
ol
ní
Žl
eb
il k
hm
Sc
M
ik
ho ulá
rn šo
í n vic
ád e
r.
pe
irs
n
ch
m
üh
le
Kr
ip
a
-H
Sc
hö
na
D
089
TLX
øe
Ji
e
y
k
to
oz
0
Varnsdorf staré nádraží
ní
ce
tic
ra
ce
vi
ko
-R
ly
v
Po
e
ic
09
Varnsdorf pivovar Kocour
or
ni
ho
ob
vr
d
tì
eš
m
tì
eš
.
.L r
ín e
st e v
e
ic
Ú
3
TLX
H
ls
Vi
C
D
Po
N
oj
M
N
s
.
./L .
í n dr
st á
Ú l. n
h
07
U8 U27
U28 R
Rumburk
y
U1 L2 U7 U8 U28
be
a
L
Zittau,
Liberec
an
Dìèín hl.n.
eè
Kø
Sc
ha
nd
au
ní
y
ad
ol
an
eè
Kø
B
D
4
é
08
ko
ar
St
H
D
D
øe
ìè
ol
ìè
ns
n
ín
ín
ín
ko
í
-P
-P
Žl
-È
eb
ro
øíp
er
st
to
eø
za
øe
va
st
dn
áv
vo
íŽ
ka
da
M
le
ez
b
ní
Lo
uk
a
H
in
Vy
te
M
so
rh
ik
ká
er
ul
m
Lí
áš
s
pa
do
ov
rf
i
ov
øík
ec
n
Ji
ìm
gs
te
i
N
ce
rf
S1
U28
Br
tn
ík
y
do
ns
ni
h
Šl
u
an
R
Køinická tramvaj
Kirnitzschtalbahn
S1
Kö
Eb
er
f
hm
at
kn
or
R
Lichtenhainer
Wasser
S1
Dresden RE20
RE2
ov
U27
za
st
áv
ka
Ve
lk
ý
po
Li
le
M
do iku
ln lá
í n šo
ád vic
ra e
ží
vá
u
üh
d
ch
rs
Po
083
Ve
lk
ý
za Še
st n
áv ov
ka
Šl
u
KBS248
lm
Še
no
v
kn
o
ou
st
ní
Vi
lé
f
or
or
f
or
H
d
rs
sd
er
Dresden
f
h
Ko
or
rf-
nd
ol
ní
P
ne
lb
U28
SB71
D
ai
U
el
itt
M
do
oß
G
itz
bn
Se
h
ts
Am
SB71
va
na
Neustadt,
Pirna
Hrádek nad Nisou
Chotynì
Bílý Kostel nad Nisou
Železnièní linka U28 Dìèín - Bad Schandau - Sebnitz - Dolní Poustevna - Velký Šenov - Rumburk
(Termín zahájení cca èervenec 2014, linka nahradí provoz linky U23 a èásteènì SB71)
Železnièní linka U27 Mikulášovice - Panský - Staré Køeèany (- Krásná Lípa) - Rumburk
Železnièní linka U8 Dìèín - Benešov n.Pl. - Èeská Kamenice Rybništì - Krásná Lípa - Rumburk
l
Va
ov
tíø
Železnièní linka “Trilex” Rybništì/Seifhennersdorf - Varnsdorf - Zittau - Hrádek nad Nisou - Liberec
Sv
Páteøní železnièní linky v regionu
Chrastava
Chrastava
-Andìlská Hora
(Machnín hrad)
Machnín
Ostatní železnièní linky v regionu
ád
ov
Dùležité smìry sítì autobusových linek
Železnièní nebo orientaèní autobusová zastávka.
Liberec
Pøestupní bod
TLX
Pøívoz pøes Labe
2010-2012
1945 - 2009
Krajský úøad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
1/2 2013
odbor dopravy a silnièního hospodáøství
2/2 2013
Download

Linka U28 2014