Download

4 Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy R rovnici: ( ) ( ) ( ) ( )( )