S3 R3
a3
an
ol
ol
i,
Sp
Lib
i,
N., L., OA SOVA
N., Masarykova
351
418
479
473
348
Praha, Ládví
lik
ub
ep
.R
,N
í
479
348
473
418
351
476
471
k
,
ko
N.
,B
ra
t
í
ap
,D
N.
ku
m
Vo
j
,U
471
S3 R3
N.
N., Kojetická
471
476
479
ry
ltu
ha
479
348
Praha hl. n.
Vysvtlivky:
elezniní tra/ linka
pátení denní autobusová linka
denní autobusová linka
jednosmrná / obousmrná zastávka
348
konená zastávka denní linky
hranice tarifních pásem PID
N., III. Z
473
479
348
473
476
471
418
418
351
348
349
369
N., Bykovice, Vtrná
Lobkovice
N.
3
S4
t
c
479
N., Bykovická
N., Bykovice
479
476
471
S23
S23
ám
Sl
U
i,
Lib
348
N.
Kralupy
n. Vlt.
Libi, Na staré taci
N., L., hbitov
Neratovice
msto
471
348
Libi
N., Bykovice,
Drustevní
y
N.
,
el
.s
t.
áv
i
st
y
Lib
i,
au
t.
st
.
ha
lu
ec
bs
m
oo
ob
i,
Lib
sa
i,
Lib
349
369
2. tarifní pásmo
N., L., V lukách
N., Nám. Republiky
Libi,
Ke Spolan
348
479
473
348
3. tarifní pásmo
Neratovice,
Korycany
479
Neratovice
473
471
N., L., statek
N., Kostomlatského
ln
Zálezlice, Kralupy
Kozárovice n. Vlt.
351
418 473
476 479
S23 S43
V
etaty, Brandýs n. L.el. st. -St. Boleslav
Obíství,
tpánský most
Lib
3. tarifní pásmo
2. tarifní pásmo
470
349
369
471
Mlník ttí Mlník
Zkratky:
N. = Neratovice
L. = Lobkovice
V
etaty
Sp
an
a4
Vedení linek PID v oblasti Neratovic
od 7. 4. 2015
Grafické zpracování: Ing. Pavel Mack
Odolena Voda, Praha,
¨závod Letany
Download

Vedení linek PID v oblasti Neratovic od 7. 4. 2015 348 348 351 418