Windows 7 klávesové zkratky
Win
Win + šipka nahoru:
maximalizuje aktuální okno
Win + šipka dolů:
minimalizuje aktuální okno
Win + šipka vlevo/vpravo:
umístí okno k levé/pravé straně monitoru
Win + Shift + šipka vlevo/vpravo: přesunout na monitor vlevo/vpravo (pokud máte
připojeno více monitorů)
Win + D:
přenese (aktualizuje) plochu do popředí
Win + E:
aktivuje okno Počítač
Win + F:
aktivuje okno Vyhledávání
Win + L:
uzamkne počítač (umožní přepnout uživatele)
Win + M:
minimalizuje všechna okna
Win + P:
nastaví zobrazení druhého monitoru
Win + R:
otevře okno Spustit program
Win + T:
přejde na hlavní
Win + U:
zobrazit panel možnosti usnadnění
Win + X:
otevře ovládání nastavení notebooku
Win + Pause:
zobrazí vlastnosti systému
Alt + Tab:
za stálého držení klávesy Alt přepíná na další okna
aplikací (po uvolnění bude pořadí upraveno)
Alt + Shift + Tab:
přepínání oken v opačném směru
Ctrl + Alt + Tab:
totéž, jako Alt + Tab, ale klávesy lze následně
uvolnit a zvolit aplikaci šipkami nebo myší
Zatřepání oken
Download

Windows 7 klávesové zkratky Win Win + šipka nahoru: maximalizuje