č. PU :
č. HI.:
PLNÁ MOC
Vlastník :
Držitel :
SPZ (RZ) :
Značka :
Typ :
Zplnomocňuji opravnu :
Název :
Adresa :
IČO :
bankovní spojení :
telefon :
e-mail :
Autíčka Liška s.r.o.
Modřínová 2436/2
29107491
240086376/0300
606 070 600
[email protected]
Zmocňuji výše uvedený autoservis k vyřízení pojistné události a převzetí plnění za pojistnou
událost na výše uvedeném vozidle formou převodu peněžních prostředků na výše uvedený
bankovní účet.
Prohlašuji, že výše uvedené vozidlo není pořízenou formou leasingu nebo na úvěr.
Žádáme o vystavení krycího dopisu a jeho zaslání na výše uvedený e-mail opravy.
V Plzni
Podpis a razítko zmocněnce - opravny
Podpis zmocnitele - vlastníka/držitele
Download

Plná moc k opravě - Autíčka Liška Plzeň