SVĚTLEM PRO MÉ NOHY JE TVÉ SLOVO, OSVĚCUJE MOJI STEZKU.
ŽALM 119,105
Informace z táborů a několik pozvánek
DUBEN 2011
Milí bratři a sestry,
v Biblické jednotě se život nezastavil, ale naopak. Nová rada se snaží vypořádávat s problémy a plánovat
aktivity tak, aby to bylo co nejefektivnější. Modlíme se, promýšlíme, plánujeme, diskutujeme a snažíme se najít
správný směr.
•
pokud byste se chtěli dozvědět něco více o Biblické jednotě, o jejích aktivitách a směřování nebo
poznat členy rady osobně, s chutí přijďte na výroční konferenci Biblické jednoty
•
pokud máte zajímavé podněty nebo nějaké připomínky k práci Biblické jednoty, rádi se je dozvíme
Všichni jste srdečně zváni s námi pobýt, diskutovat, promýšlet a modlit se za práci Biblické jednoty. Zveme
vás na výroční konferenci Biblické jednoty, která se bude konat ve středu 4.5.2011 od 17:30 v prostorách
Církve Bratrské na Vinohradech (Římská 43, Praha 2). Budeme rádi, když se zúčastníte.
Ester Kaštánková – Office Manager
JARNÍ LYŽAŘSKÉ TÁBORY
Ve zbytku svého zkouškového období jsem
strávila krásný týden na horách. Zpočátku bylo pro
mě náročné spřátelit se s novými lidmi a cítit se
příjemně na lyžích ;-]… Ale díky Boží lásce
a trpělivosti se vše brzy změnilo. Myslím, že se nám
na Jarňákách podařilo vytvořit dobré a milé prostředí
pro každého – a to díky všem účastníkům. Užili jsme
si společné sjíždění sjezdovek, výlety, vaření,
návštěvu cukrárny, skládání puzzlí, focení, veselé
hry, písně, duchovní programy, mnoho fajn rozhovorů
a večerních diskusních skupinek. No a v neposlední
řadě jsme si pořádně zahráli Bang! (o: Pán Bůh nám
velmi požehnal, nikdo se nezranil, nemocní se
uzdravili, …a všichni jsme se zde mohli zas o něco
víc přiblížit k Bohu a k sobě navzájem.
Jinak se o nás pěkně starali Dita, Pavel
i Brian; obšťastňovaly nás děti, Daníček a Lucinka.
A taky bylo fakt super, že s námi mohli být na
Jarňákách i Chris a Caleb, čehož nadšeně využila
většina účastníků a konverzovala a konverzovala
a konverzovala… Prostě každý z nás přinesl tomuto
týdnu něco, bez čeho by to nebylo ono. Díky všem!
Lucka Mošnerová
FINANČNÍ PODPORA
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členské příspěvky zůstávají i nadále pouze
symbolické, aby členství bylo dostupné opravdu každému.
Z tohoto důvodu však prosíme, abyste zvážili, zda-li pro
Vás není finančně únosné poslat částku vyšší.
Osoby výdělečně činné
50,- Kč / rok
Ostatní (studenti, důchodci) 30,- Kč / rok
Členské příspěvky zasílejte na účet číslo:
45624220/2700 s variabilním symbolem svého členského
čísla. Pokud nejste členem a nebo své členské číslo
neznáte, kontaktujte kancelář BJ na emailové adrese
[email protected]
PROJEKT 350 X 200 KČ/MĚS. - ZAPOJTE SE
Biblická jednota, jakožto nevýdělečná organizace,
je v současné době stále závislá na podpoře ze strany
Scripture Union Europe, která však své dotace postupně
snižuje a usiluje o naši finanční samostatnost. Abychom
mohli být finančně soběstační v rámci ČR, hledáme 350
dobrovolníků, kteří budou ochotni podporovat naši práci
částkou 200,- Kč/měs. (příp. 700 dobrovolníků, kteří
budou posílat 100,- Kč/měs.).
Jste-li ochotni se do tohoto projektu zapojit,
kontaktujte, prosím, kancelář Biblické jednoty na adrese
[email protected], abychom Vám přiřadili variabilní symbol
tohoto projektu.
Ostatní finanční příspěvky zasílejte, prosím, na
účet číslo: 45624220/2700 a připište specifický symbol dle
Vaší volby:
111 - Práce Biblické jednoty obecně
114 - Nové aktivity BJ (kluby, školy …)
117 - Mana pro tento den
119 - Tábory Biblické jednoty
Biblická jednota Vám na vyžádání vydá potvrzení
sponzorského daru k případnému odečtu z daní.
Všem, kteří nás podporujete, velmi děkujeme!
POZVÁNKY
BIBLICKÁ
JEDNOTA,
ŘÍM SKÁ
43,
120
00
PRAH A
2
statutární zástupci: předseda – Ing. Jan Harbáček; tajemník - Mgr. Martin Hejl
IČ: 45249261 DIČ: CZ45249261 Bankovní spojení: 45624220/2700
t e l . / f a x : + 4 2 0 2 2 2 5 1 5 6 6 3 e m a i l : b j @ s u - c z e c h . o r g s k yp e : b i b l i c k a _ j e d n o t a h t t p : / /w w w .s u- c z e c h . o r g
Download

duben 2011 - Scripture Union ČR