Fibrin 23 D
Polypropylenové syntetické vlákno
POPIS
Fibrin 23 D je zvlněné polypropylenové vlasové vlákno
(monofilamentní).
Vlákna Fibrin 23 D jsou povrchově zvlněná, jejich přilnavost k cementové pastě je vynikající a zvyšuje jejich
odpor k vytržení.
Vlákna Fibrin 23 D se velmi rychle rozptylují a rozloží se
rovnoměrně v objemu betonu.
Díky své pevnosti v tahu zabraňují vlákna Fibrin 23 D
vzniku smršťovacích trhlin, zpomalují pocení betonu,
snižují propustnost a zabraňují vytrhávání betonu
při odbednění.
Ztvrdlý beton s vlákny Fibrin 23 D je odolnější vůči abrazi,
nárazům,
rozmrazovacím
cyklům
a
agresivním
prostředím.
Vlastnosti
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Barva: bílá
Hustota: ~ 0,91 kg/dm3
Délka: 12 mm
Průměr: 18 μm
Pevnost v tahu: 557 MPa
Youngův modul pružnosti: 4148 MPa
Chemická odolnost: vysoká
Tepelná odolnost: 160°C
Balení
sáčky 600 g
krabice po 18 sáčcích
palety po 40 krabicích
sáčky 900 g
krabice po 14 sáčcích
palety po 40 krabicích
Vlákna Fibrin 23 D nenahrazují výztuž betonu.
POUŽITÍ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
podlahy, průmyslové podlahy, vodorovné plochy
prefabrikace
nádrže a sila
čerpané betony
stříkané betony
malty a potěry
Praktická doporučení
3
Dávkování: 1 sáček na m betonu, to znamená
3
cca 180 milionů vláken na m s Fibrin 23 D v sáčku 600 g
a 273 milionů vláken v sáčku 900 g
Vlákna Fibrin 23 D se přidávají do betonu v kterémkoliv
okamžiku míchání, aniž by se změnil čas míchání nebo
původní množství záměsové vody.
Vlákna Fibrin 23 D mohou být přidána přímo
do automíchače s podmínkou míchání po dobu 5 min. na
vysokou rychlost.
CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel 222 311 499, fax 296 150 307, email [email protected]
www.chryso.cz
Fibrin 23 D
Polypropylenové syntetické vlákno
BEZPEČNOST PRÁCE
Fibrin 23 D není podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízení klasifikován jako
nebezpečný.
Doprava Fibrin 23 D nepodléhá dohodě ADR.
Používání zvláštních ochranných pomůcek:
•
pro ochranu dýchacích cest není předepsáno
•
pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv
•
pro ochranu zraku není předepsáné
Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.
Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována
u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se
obraťte na výrobce.
poslední revize 03/2010
CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel 222 311 499, fax 296 150 307, email [email protected]
www.chryso.cz
Download

Fibrin 23 D Polypropylenové syntetické vlákno