6. 11. 2013 Liberec - konference PALMY
Přihlášky: [email protected]
10. 12. 2013 Praha - konference PALMY
Přihlášky: [email protected]
5. 6. 2014 - konference PALMY
v NCO NZO Brno
Neznámý autor:
Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.
Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.
W.A.Ward:
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
Dalajlama:
Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout
nesmrtelnosti.
Aischylos:
Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než
mnoho věcí.
Národní centrum ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
ve spolupráci s Asociací PALMA
pořádá konferenci
Mezinárodně akreditované
modely péče
18. června 2013
Místo konání
NCO NZO Brno, Vinařská 6
PROGRAM
9,00 - 9,30 hod. Registrace účastníků, občerstvení
9.30
Zahájení - p. ředitelka NCO NZO
Mgr. Jana Mikulková
9,45
Představení Asociace Palma
PhDr. Eva Procházková
prezidentka asociace PALMA
10,15 Snoezelen koncept
Certifikovaná lektorka
Renáta Filatová
11,15 Validace® podle Naomi Feil
Certifikovaná lektorka
Mgr. Mária Wirth, Ph.D.
12,15Oběd
13,15 Smyslová aktivizace® podle Lore Wehner
Certifikovaná lektorka
Ing. Bc. Hana Vojtová
14,15 Bazální stimulace®
Certifikovaná lektorka
PhDr. Karolína Friedlová
15,15 Psychobiografický model péče
prof. Erwina Böhma
Certifikovaná lektorka
PhDr. Eva Procházková
15,45
Diskuze, certifikáty,
závěr konference
Mgr. Helena Komínková
16.00 Prohlídka NCONZO - pí. Květa Oplatková
Nabídka vybraných vzdělávacích akcí
na rok 2013 na www.nconzo.cz
438/840 CK Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta
Modul 1:
16. - 18. 9. 2013
Modul 2:
18. - 20. 11. 2013
Modul 3:
rok 2014
Akreditováno u MZČR, pořádáno u MPSV
418/840 CK Bazální stimulace
Modul 1:
20. - 22. 9. 2013
Modul 2:
17. - 18. 10. 2013
Závěrečný den: 9. 12. 2013
Akreditováno MZČR, MPSV, MZSR
466/840 Aktivizační praktikant smyslové aktivizace
podle Lore Wehner
Modul 1:
12. - 13. 9. 2013
Modul 2:
26. - 27. 9. 2013
Modul 3:
24. - 25. 10. 2013
Akreditováno u MPSV
439/840 Biografie v práci manažera sociálních
a zdravotnických služeb
25. - 27. 11. 2013
Download

Mezinárodně akreditované modely péče