Návod k použití Uv Lampa 36 w pro gelové nehty
Technické údaje:
El. Napájení: 220 - 240 V 50Hz
Výkon: 36W
Váha: 1 Kg
Rozměry: 250 x 230 x 190 cm
Časovač: 120 s
Zářivka: 4 x 9W součástí balení
Pro větší efektivnost a výkonnost doporučujeme po cca 6 měsících dle používání zářivky vyměnit.
Instrukce:
V případě, že má lampa výsuvné dno, doporučujeme jej vysunout, pro lepší manipulaci se zářivkami.
1. Vybalte zářivky
2. Všechny zářivky jemným tlakem usaďte do „zámků“ Uv lampy a případně zasuňte výsuvné dno
3. Zkontrolujte přívodní kabel zda není porušen a uv lampu zda se v ní nenachází cizí tělesa
4. Tlačítko „timer on“ přepněte do polohy „O“ a připojte přívodní kabel do zásuvky
Funkce tlačítka „timer on“
Poloha „I“ stálé zapnutí zářivek, Poloha „O“ vypnutí zářivek,
Poloha „II“ vypnutí zářivek s možností zanutí časovače tlačítko „120 timer“ pro časové zapnutí zářivek, po uplynutí 120 vteřin se zářivky
automaticky vypnou. Pro opakované spuštění opět stiskněte tlačítko „120 timer“
FUSE: Bezpečnostní pojistka. V případě, že Uv lampa je nefunkční, nejdříve zkontrolujte zda je pojistka v pořádku, vždy provádíme
s odpojeným přívodním kabelem z přívodní zásuvky ! Po výměně pojistky můžete opět lampu uvést do chodu.
Upozornění:
Chraňte před dětmi !
Nedívejte si přímo na rozsvícené zářivky !
Používejte jen v suchém prostředí !
Pokud lampu nepoužíváte, vždy ji přepněte tlačítkem „timer on“ do polohy „O“ nebo lampu odpojte od přívodní zásuvky.
Záruka je poskytována ve lhůtě 24 měsíců od data prodeje. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením a vady způsobené
nevhodným zacházením.
Download

Návod k použití Uv Lampa 36 w pro gelové nehty Technické údaje