PROGRAM 33. semináře ENERGOCHEMIE
Provozní zkušenosti z jaderných i konvenčních energetických provozů a z úpravy vod
- vývoj, výzkum, metrologie a legislativa v dané oblasti; nové materiály a technická zařízení.
Středa 13. a čtvrtek 14. dubna 2011 Klub Hájek, Mládežnická 229, Třebíč
Generální partner a pořadatel: ENVINET a.s., Třebíč
Hlavní partner: ENVITES, spol. s r.o., Brno
Partneři: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o., ASIO, spol. s r.o., NORD-LOCK s.r.o., Grundfos s.r.o.
Všichni partneři prezentují v prostorách přednáškového sálu své činnosti nebo výrobky - formou posterů,
infostánků nebo poskytnutím informačních materiálů, případně krátkých konzultací v přestávkách semináře.
Informace partnerů budou pak uvedeny též ve sborníku. V něm budou také přednášky z obou dní semináře.
Sborník obdrží všichni účastníci semináře, nezávisle na tom, kterého dne se zúčastní.
Připravené přednášky a prezentace:
Pořadatel si vyhrazuje právo přesunu začátku přednášky a zkrácení doby prezentace.
Středa 13. dubna 2011
Voda, materiály, biomasa, chemické režimy vodních okruhů a měření parametrů v energetice
Programový výbor - předsednictvo semináře:
Ing. Petr Langášek - senior inspektor, ČEZ, a. s.
Ing. Miroslav Peca - konzultant, Moravský Krumlov
RNDr. Pavel Poláček - pořadatel, ENVINET a.s.
Předsedající semináři - moderátor: Ing. Petr Langášek, Ing. Miroslav Peca
Ing. Miroslav Peca (Konzultant Moravský Krumlov)
Hlavní změny v úpravě vody pro energetické účely a v řízení chemických režimů v energetických provozech
Ing. Richard Seydl (ČEZ, a. s. - Elektrárna Ledvice)
Nápravná regenerace směsných filtrů v Elektrárně Ledvice
RNDr. Petr Sajdl, CSc. (Ústav energetiky, VŠCHT Praha)
Exfoliace oxidických vrstev z povrchů ocelí po expozici v páře za vysokých teplot"
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
Možnosti sanace biokoroze - problematika rezistence
RNDr. Alice Kotlánová (Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech, s.r.o., Brno)
Správné analytické postupy při sledování jakosti biomasy pro energetické účely
Ing. Zdeněk Kadlec (LECO Instrumente Plzeň s.r.o.)
Využití kalorimetrických technik při analýze biomasy
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (Fakulta chemická, VUT Brno)
Výzkumné možnosti Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně pro energetický průmysl
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (Fakulta chemická, VUT Brno)
Tuhé zbytky fluidního spalování
Ing. Lenka Rosendorfová (ENVITES, spol. s r.o.)
Kontinuální písková filtrace s následnou likvidací pracích vod
Ing. Tomáš Volejník (ENVITES, spol. s r.o.), Tomáš Zourek (Teplárny Brno, a.s.)
Zahuštění a odvodnění kalů na chemické úpravně vod
Jan Fojtík (VA TECH WABAG Brno spol. s r. o.), Ing. Tomáš Kutal, CSc. (VWS MEMSEP s.r.o.)
(Se souhlasem ČEZ, a. s.)
Provozní zkušenosti s reverzní osmózou při úpravě vod z odkaliště - Elektrárna Prunéřov 2
Ing. Jaroslav Janešík (ČEZ, a. s. - JE Temelín)
Problematika jakosti výsledků chemických analýz měřených on-line.
Temelínské zkušenosti s jejich verifikací a validací.
Ing. Pavel Hűbner (ÚJV Řež a. s., Divize Energoprojekt)
Vliv organických látek v surové vodě na kvalitu páry
Záložní přednáška, pokud nebude časový prostor na její prezentaci, bude uveřejněna jen ve sborníku
Ing. Josef Pišan (TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.)
Ověřování kvality on-line měření chemických parametrů
– nová řada přenosných analyzátorů SWAN AMI Inspector.
Ing. Juraj Kravec (ENVINET a.s.)
Elektrochemická instrumentace a možnosti jejího využití v energetice.
Ing. Vladimír Prudík (ENVINET a.s.)
Nestandardní typy laboratorních digestoří pro tepelně a korozně náročné aplikace
Sdělení s krátkou prezentací
Čtvrtek 14. dubna 2011
Chemické režimy vodních okruhů, vliv jaderného paliva na aktivitu nuklidů
Výzkum nových technologií, materiálů a vodních režimů pro nové typy reaktorů,
Zpracování radioaktivních odpadů, jakost analýz a měření parametrů v energetice
Programový výbor - předsednictvo semináře:
Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. – pedagog a výzkumný pracovník, VŠCHT Praha
Ing. Václav Hanus - vedoucí odboru chemických režimů, ČEZ, a. s. JE Temelín
Ing. Larisa Dubská - ředitelka sekce marketingu a vnějších vztahů, ENVINET a.s.
Předsedající semináři - moderátor: Mgr. Zuzana Mayerová, Ph.D.
Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
Krátká informace k aspektům havárie v jaderné elektrárně Fukushima v Japonsku
Ing. Martin Luzar, Ing. Václav Hanus (ČEZ, a. s. - JE Temelín)
Bilancování nečistot sekundárního okruhu JE Temelín. Metoda, výsledky.
Ing. Ivan Smieško (Slovenské elektrárne, a. s.), Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha)
Hodnotenie korózneho chovania mosadzných kondenzátorových rúrok v modelovom stende
RNDr. Miroslav Maláč (ČEZ, a. s. - JE Dukovany)
Korozní produkty v primárním okruhu JE Dukovany - vývoj, zkušenosti.
Ing. Mária Hodulová (Slovenské elektrárne, a. s.)
Trendy aktivít nuklidov v primárnom okruhu a vo výpustiach
v dôsledku zmien typu paliva a zvyšovania výkonu AE Bohunice a AE Mochovce.
Ing. Pavel Kůs, Ing. Kateřina Vonková (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Kolonové experimenty na silně kyselém katexu v prostředí s kyselinou boritou
Ing. Petr Dlouhý (Ústav jaderného výzkumu Řež a. s.)
Výzkum vodíkových technologií
Vodíkový autobus s palivovými články a trojitě hybridním pohonem - TriHyBus
Ing. Jan Berka (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Výzkum vodíkového křehnutí oceli EUROFER 97
- konstrukčního materiálu pro fúzní reaktor ITER
Ing. Markéta Zychová (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Chemické režimy superkritickou vodou chlazených jaderných reaktorů
Ing. Peter Kopecký (ČEZ, a. s. - JE Dukovany)
Zkušenosti s uváděním odpadů z jaderných elektráren do životního prostředí
Ing. Peter Kopecký (ČEZ, a. s. - JE Dukovany)
Změny v nakládání s radioaktivními odpady v jaderných elektrárnách ČEZ, a. s. fixace ionexů do kopolymerové matrice SIAL
Mgr. Josef Mudra (Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.)
Nakládání s radioaktivními odpady v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s.
Ing. Petr Pořický (ČEZ, a. s. - JE Dukovany)
Modelování fyzikálně chemických vlastností chladicího média
primárního a sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany
Ing. Josef Pišan (TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.)
Kontinuální měření odplyněné katexované vodivosti – po odstranění vlivu CO2.
Ing. Lukáš Skála (ENVINET a.s.)
Ukázka možností nového analyzátoru ionizujícího záření
Průběžně - panel, ukázky v přísálí, informační materiály, diskuze
Download

připravených přednášek a prezentací je uveden zde.