Podlahy a podhledy z
pohledu realizace
 Ing. Jan Juhás
 733 100 510; [email protected]
Podlahy a podhledy
 Základní funkce vodorovných konstrukcí:
-
Statická funkce – nosná konstrukce
Estetická funkce – podhledová část/užitné podlahové vrstvy
Akustická funkce – zvukově izolační/zvukově pohltivé vrstvy
Požární bezpečnost – kombinace vrstev a systémů
Tepelně-technická funkce – předěl mezi vnitřním/vnějším prostředím
Užitné funkce – zabudování instalací, vytápění/chlazení
Podlahy a podhledy
Možnosti připojených nebo plovoucích podlahových vrstev:









Podlahy sádrokartonové (F146/F141)
Podlahy sádrovláknité (Brio, Vidifloor)
Suchá cementová podlah Aquapanel
Cementová podkladní deska AQP Tile Underlay
Dutinová podlaha Knauf Camillo
Dutinová podlaha Knauf Integral FHB
Dvojitá podlaha Knauf Integral GiFa
Lité podlahy - betonové x anhydridové
Nivelační stěrky – cementová x sádrová báze (BP3 x BP4)
Podlahy
 Sádrokartonové podlahy
Knauf F146 – 2 x 12,5 mm lepené desky
Podlahy
 Sádrovláknité podlahy
Knauf Brio 18/23 (WF)
Podlahy
 Dutinové podlahy
Knauf Camillo
Podlahy
 Dutinové podlahy
Knauf Integral FHB
Podlahy
 Dutinové podlahy
Knauf Integral GiFa
Podlahy
 Lité potěry – betonový x anhydritový
Podlahy
 Nivelační stěrky – cementové x sádrové
Podlahy a podhledy
 Konstrukční varianty:
Vnitřní konstrukce:
Podhledy hladké
Podhledy akustické
Samonosné podhledy
Podhledy tvarované
Podkroví
Speciální podhledy Aquapanel
Podhledy
 Statika a bezpečnost:
Podhledy
 Oblast použití desek:
Podhledy
 Oblast použití desek:
Podlahy a podhledy
 Podhled D112
Podhled z CD profilů na křížovém rastru
Podlahy a podhledy
 Podhled D116
Podhled z CD profilů na křížovém rastru
Podlahy a podhledy
 Strop pod stropem
Dvojitý podhled
Použití:
• Požadavek na PO a zároveň na akustiku/design
• Pro bezproblémové umístění svítidel, instalací v požárně odolných
konstrukcích
• Konstrukce pro komplexní řešení akustiky (dozvuk i průzvučnost)
Podlahy a podhledy
 Akustické podhledy – Knauf Cleaneo
Podhled z děrovaných desek Cleaneo
Podlahy a podledy
 Akustické podhledy – Knauf Cleaneo
Pravidla výběru děrované desky
• Design
• Podle vyváženosti frekvenční křivky (optimální vytlumení)
• Podle největší účinnosti ve frekvenční oblasti (zvukové pasti)
Podlahy a podhledy
 Samonosný podhled D131
Nezavěšený podhled z CW/UA profilů
Podlahy a podhledy
 Samonosný podhled D131
Speciální řešení s páteřním UA 50
Podlahy a podhledy
 Nové akustické zkoušky – projekt bezpečné bydlení
 Systémová řešení akustiky:
- Srovnání akustických výkonů desek
- Tiché dřevěné stropy

(suché podlahy + podhledy)
-
Jednoduché aplikace



Tři typy desek:
12,5 mm Knauf White – 8,8 kg/m2
12,5 mm Knauf Diamant – 13,0 kg/m2
12,5 mm Knauf Silentboard – 18,0 kg/m2
www.knauf.cz
KNAUF Praha s.r.o., Mladoboleslavská 949, Praha 9 Kbely, www.knauf.cz
22
Podlahy a podhledy
 Tiché dřevěné stropy
Použité prvky:
• Suché podlahy Knauf Brio/F146
• Sádrokartonové desky Knauf RED/White
• Sádrokartonová deska Diamant
• Sádrokartonová deska Silentboard
• Zavěšený podhled/Samonosný podhled
Technické parametry
Konstrukce se zavěšeným podhledem
• Podhled D112 s 40 mm izolace nad podhledem
• Podhled 2 x 12,5 mm Knauf RED
• Podhled 1 x 12,5 mm Knauf Diamant
Konstrukce se samonosným podhledem
• Podhled D131 s 60 mm izolace mezi profily
• Opláštění 1 x 12,5 Diamant
= 64 dB(Rw)/43(Lw)
• Opláštění 1 x 12,5 Silentboard = 65 dB(Rw)/40(Lw)
• Opláštění 2 x 12,5 Diamant
= 65 dB(Rw)/38(Lw)
Podlahy a podhledy
Podlahy a podhledy
Základní principy pro tichý dřevěný strop
Optimální řešení akustiky dřevěného stropu
lze řešit pomocí suché podlahy a podhledu,
jen je třeba znát základní principy funkce
jednotlivých vrstev.
Umístění TZB je vhodné řešit v rámci
zvláštní konstrukce. Řešení osvětlení a
veškerých prostupů stropem v rámci dvou
chráněných místnosti výrazně snižuje
akustickou kvalitu jakéhokoliv opatření.
Podlahy a podhledy
Konstrukční možnosti lehkého dřevěného stropu
Funkční řešení – D131/Silentboard + Brio
• Dvojitý CW profil + 80 mm Knauf Insulation Tl 140
• 2x12,5 mm Silentboard
• Lw´ = 43 dB
26
Podlahy a podhledy
Konstrukční možnosti lehkého dřevěného stropu
Funkční řešení – D131/Diamant + Brio
• Dvojitý CW profil + 80 mm Knauf
Insulation MPE
• 1x12,5 mm Diamant
• Lw´ = 48 dB
Podlahy a podhledy
Vliv vloženého izolantu
Použití typu izolantu – požár/akustika?
Čedičová izolace
Skelná izolace
Vliv na celkovou akustiku?
Rozdíl mezi dutinou s izolací a bez ní – 6 – 9 dB
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – správný typ izolantu?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – správný typ izolantu?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – správný typ hmoždinky?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – volné konce CD profilů?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – do UD profilu se přece nešroubuje?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – vzdálenost šroubků v podhledu?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – není konstrukce poněkud úsporná?
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – když se potkají řemesla
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – když se potkají řemesla
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – když se potkají řemesla
Podlahy a podhledy
 Vady a závady – když se potkají řemesla
Podlahy a podhledy
Na detailech záleží…
Podlahy a podhledy
Napojení podhledu na stěnu – běžné provedení
Takto provedení napojení
pomocí akrylového tmelu
nemůže nikdy fungovat!
Levné akryláty žloutnou
a v místě připojení
akrylátu k desce (cca 1
cm od rohu vždy
prasknou)
Výrazně lepší variantou
akrylového spoje je
Knauf Renokitt s
výrazně vyšší bělostí a
minimálním propadáním
Podlahy a podhledy
Napojení podhledu na stěnu – bezpečné řešení
Provedení napojení se
stínovou spárou.
(Dilatační provedení –
100% technické řešení;
U projektantů ne moc
oblíbené.)
Podlahy a podhledy
Trennfix – separační páska
Napojení podhledu na stěnu – 100% řešení
Zatmelení správně seřízlého
konce desky pomocí Uniflottu a
separační pásky Trennfix.
Akusticky, požárně i esteticky
vynikající řešení.
Podlahy a podhledy
Trennfix – separační páska
Podlahy a podhledy
Děkuji za pozornost..
www.knauf.cz
Ing. Jan Juhás
[email protected]
733 100 510
Download

Podlahy a podhledy