Podpora kinodistribuce zahraničních filmů
Cíle podpory a kritéria Rady při hodnocení žádosti:
1. rozšíření programové nabídky kin a její diverzifikace dramaturgická (nezávislá a artová tvorba), druhová
(např. nabídka krátkometrážní tvorby), žánrová (např. filmy pro mládež)
2. posílení zahraničních artových filmů v distribuční nabídce s důrazem na mimoevropskou nezávislou produkci
3. zvýšení návštěvnosti kin
4. rozšíření a posílení diváckého spektra o věkové/sociální či jiné skupiny, které nejsou pravidelnými návštěvníky kin
Evidenční číslo výzvy: 2014-3-4-18
Dotační okruh: 3. distribuce kinematografického díla
Lhůta pro podávání žádostí: od 1. srpna 2014 do 1. září 2014
Finanční alokace: 1 000 000 Kč
Lhůta pro dokončení projektu: dle žádosti, nejpozději však do 31. prosince 2015
Forma podpory: dotace s podílem na zisku
Výše popory pro jednu žádost: max. 100 000 Kč
Podpora je určena pro jednotlivé filmy a jejich distribuci v kinech na území České republiky.
evidenční název
číslo
žadatele
projektu
názve projektu
celkový
rozpočet
projektu
požadovan body
body
á podpora expert O expert
E
body
experti
celkem
468/2014
464/2014
457/2014
458/2014
469/2014
463/2014
462/2014
470/2014
Bílý bůh
Pátrání po Vivian Maier
Příběh Marie
Mapy ke hvězdám
Mami!
Divoké historky
Sama nocí tmou
Druhý valčík
373 911
352 000
538 000
1 200 000
536 551
1 150 000
436 000
264 650
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
800 000
96
85
94
91
88
88
90
52
Artcam
Aerofilms
Cinemart
Cinemart
Artcam
Aerofilms
Aerofilms
Kamera Oko
60
50
60
51
55
50
55
20
36
35
34
40
33
38
35
32
Umělecká, Personáln Přínos a
dramaturgic í zajištění význam pro
ká a/nebo
projektu
českou a
programová
evropskou
kvalita
kinematogr
projektu
afii
Žádost:
Rozpočet Distribučn Kredit
úplnost a a finanční í a
žadatele
srozumitel plán
marketing
nost
ová
požadova
strategie
ných
údajů
0-30
28,67
26,56
27,78
24,44
24,11
21,89
18,67
17,33
0-5
4,78
4,67
4,44
4,67
4,78
4,56
4,67
3,44
0-15
14,11
14,00
13,89
14,00
13,67
14,00
13,56
9,78
0-15
14,11
13,11
13,67
12,78
12,22
11,67
9,78
9,11
0-10
8,89
9,00
8,33
9,00
8,33
8,56
8,89
6,44
0-15
13,78
13,78
12,22
13,22
12,33
13,89
12,56
9,89
0-10
9,78
9,44
9,67
9,67
9,78
9,56
9,56
7,89
bodové
výše
hodnocení podpory
Rada
94,11
90,56
90,00
87,78
85,22
84,11
77,67
63,89
zbývá
O podporu distribuce zahraničních filmů požádalo celkem 8 celovečerních filmů. Rada Fondu se s projekty a jednotlivými filmy seznámila a shodla se na vysoké úrovni jednotlivých distribučních projektů
i audiovizuálních obsahů. Ocenila také diverzitu zemí původu (nebo koprodukčních vstupů), včetně těch, které nebyly v posledních letech v české kinodistribuci obvykle zastoupené (Argentina,
Rumunsko, Maďarsko, Kanada, Irán, americká nezávislá tvorba, Francie, Španělsko, Německo, Slovensko).
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
800 000
200 000
Rada - forma podpory
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
dotace s podílem na zisku
Download

rozhodnuti kinodistr.. - Státní fond kinematografie