Download

1. Urči slovní druhy ve větě Tři horolezci statečně