VIII. slovenský kongres chirurgie ruky
s medzinárodnou účasťou
Spoločný kongres slovenských a českých sestier,
rehabilitačných pracovníkov a chirurgov
Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky
MUDr. Ivana Uhliarika
www. printel.sk
Poďakovanie pre:
DINA-HITEX SK s.r.o, ul.A.Churu 2905/1, 91101 Trenčín
tel.+421-327 446 076, mobil:0918/628 123
e-mail:[email protected]
www.dina-hitex.com,
Fenix Bratislava spol. s r.o., [email protected]
MEDIXON, RNDr. Sýkora
IDOS R+S, stavebná firma, Ing. J. Selecký, 0905586396
MP spol s.r.o.
Ing. Iveta Jobová- daňový poradca, Prievidza, [email protected]
INCON spol. s r.o., Priemyselná 6, Prievidza
MANUS-MED s.r.o., chirurgia ruky, PRIEVIDZA, Svätopluka90/14 www.zzz.sk
0465438013, mobil: 0463810218, [email protected]
MUDr. T. KLUKA, Amb. chirurgie ruky, plastickej chirurgie a ortopédie,
Medi – Eko, s.r.o., Košice, Poliklin. Toryská 1, te:055/2851703, 0903625627
Mäsiarstvo u Borku, [email protected]
Mesto Bojnice, www.bojnice.sk
Mesto Prievidza, www.prievidza.sk
Riaditeľstvo nemocnice v Bojniciach, NsP Prievidza
Slovenské národné múzeum – Bojnice, www.bojnicecastle.sk
R A D I X zdravotnícka technika, Kremnička 36, Banská
Bystrica, www.radix.sk
14. - 15. 10.
2010
BOJNICE
Vážení priatelia chirurgie ruky,
dovoľte mi opäť Vás pozvať do historického a veľmi príjemného prostredia Bojníc, kde sme pre Vás
pripravili opäť kvalitný kongres pálčivých problémov chirurgie ruky, ktorá nás všetkých spája. Chirurgia
ruky ponúka nové možnosti spolupráce, ale zároveň i požiadavku zlepšiť starostlivosť ošetrenia úrazov
a ochorení ruky na úroveň vyspelých štátov EÚ. Návšteva Bojnických kúpeľov, Bojnického zámku,
Piaristického barokového kostola v Prievidzi a ďalších podujatí uvedených na www.bojnice.sk a
www.prievidza.sk Vám i Vašim priateľom určite prinesie veľmi príjemné zážitky.
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD
prezident kongresu
Záštita:
M inister zdravotníctva SR : M UDr. I van Uhliarik
Riaditeľ NsP Prievidza
MUDr. Ladislav Gerlich,MPH
Termín:
14.-15. 10. 2010, začiatok 8,30 hod.
Miesto konania:
Kongresové sály A a B sekcie, Kultúrne centrum BOJNICE /cca 250m
od Bojnického zámku ( Hurbanovo nám. č.19/41, Bojnice,
tel:++421465430980, 5439941,mail:
Kongresové jazyky:
[email protected], [email protected]
slovenčina, čeština, angličtina (bez prekladu)
Kongresový poplatok: Lekári: 35,-Eur (platba pri prezentácii), 1. deň:20Eur, 2.deň:15Eur
zahŕňa: kongres bag, prístup na výstavu firiem a prednášky, Asekcia: certifikát : 12 kreditov (1.deň:8 kreditov, 2. deň: 4 kredity)
Doprovod : 10 Eur-zahŕňa ako vyššie bez certifikátu
a vstup na spoločenský večer na Bojnickom zámku.
Sestry: 15 Eur na dva dni, 12 EUR jeden deň (platba len pri
prezentácii) zahŕňa: kongres bag, prístup na výstavu firiem a
prednášky, certifikát s kreditmi
Spôsob úhrady:
Lekári: 30Eur na č.ú: 1256458853/0200 Obč. združ.: ASCLEPIOS
pri platbe do 8.10.2010, preukázať pri prezentácii dokladom o platbe
Adresa sekretariátu: VIII. slovenský kongres chirurgie ruky
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD, prezident kongresu
MANUS-MED, ul. Svätopluka 90/14
971 01 BOJNICE, SLOVENSKO
e-mail: [email protected]
[email protected] , tel:++421465438013
Internetová stránka: www.hospital-bojnice.sk
Organizačný výbor:
prim. V. Gaman, J. Cigaňák, J. Belanský, J. Juhanová
(0903027997), E. Školnová (0905413916)
Forma prezentácie:
počítačová projekcia, powerpoint
ŽIADAME dodať aspoň 1 hodinu pred sekciou materiály k
prezentácií!!!
Výstava firiem:
14.10.2010: 7,00-18,00 hod.
15.10.2010: 8,00-14,00 hod.
Ubytovanie: zabezpečuje turisticko-informačná kancelácia=Penzion JUKO
www.penzion-juko.sk , vínny dom www.bojvin.eu, Penzion Družba
www.druzba.sk , Hotel Belassi www.bestwestern-ce.com/belassi
Iné aj lacnejšie možnosti ubytovania ponúkne: CK MADO, Bojnická cesta 4, 971 01
Prievidza, tel: 046/5423345, 046/5426736, e-mail: [email protected]
Spoločenský večer na Bojnickom zámku: 14.10.2010: , cimbalová muzika, pohostenie,
začiatok o 18,30 hod, poplatok: 5 Eur, platba pri prezentácii, v cene je aj večerná
prehliadka Bojnického zámku, 14.10.2010, o 20,00 hod. a druhá skupina o 20,30 hod.
Ďalšie možnosti návštevy historických pamiatok (napr. Piaristický kostol Prievidza,
banícke múzeum, vyhliadkový let Aeroklub Prievidza) nájdete na www.prievidza.sk
a taktiež www.bojnice.sk (ZOO Bojnice, jazdecký oddiel Kocúrany).
VI. sekcia 10,00 – 11,45 hod. (Piatok)
Predsedníctvo: D. Palenčár, J. Cigaňák, D. Horáčková, L. Bialy
37. D. Horáčková, R. Kabrle: Konzervatívni léčba zlomenin základních článků tříčlánkových
prstu (Vysoké nad Jizerou, ČR)
38. J. Valentová, D. Rémanová: Boxérska zlomenina – operační nebo konzervatívni léčení?
(Brno, ČR)
39. S. Vajziková, M. Šajter, M. Papšo: Zlomeniny distálneho radia – starý problém?
(Bratislava, SR)
40. L. Bialy, L. Pliska: Miniinvazívne osteosyntézy zlomenín distálneho radia – naše skúsenosti
(Ostrava, ČR)
41. M. Magdin, J. Belanský, T. Bakoš, J. Cigaňák, V. Gaman: Zlomeniny distálneho radia riešené
volárnou dlahou (Bojnice, SR)
42. R. Burda, T. Molčányi, M. Kitka: Možnosti využitia volárnej stĺpcove dlahy na zlomeniny
distálneho radia (VCP) ( Košice, SR)
43. J. Cigaňák, M. Magdin, J. Belanský, T. Bakoš, V. Gaman: Fraktúry distálneho radia –
chirurgická liečba od Kirschnerov, externej fixácie k dlahám a až TEP zápästia (Bojnice,SR)
44.D. Palenčár, K. Simonová, M. Boháč: Zastaralé alebo nerozpoznané lézie periférnych nervov
pri fraktúrach hornej končatiny (Bratislava, SR)
45. J. Hedera: Téma rezervovaná (Bratislava, SR)
^ Diskusia: 11,45 – 12,30 hod.
ZÁVER KONGRESU 12,30 hod.
STREDA:
13. 10. 2004 o 19,30 hod.: Zasadanie výboru Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky
SEKCIA A:
/sekcia B -viď zvlášť prílohu/
14.10.2004 (Štvrtok):
I. sekcia: 8,30 - 9,30 hod. Predsedníctvo: J. Fedeleš, S. Vajcziková, J. Strmeň
1. Š. Petrovič: Ošetrenie ťažkých poranení ruky (Bratislava, SR) /15min/
2. J. Fedeleš, J. Fedeleš jn: Život a dielo G. Dupytrena (Bratislava, SR) /15min/
3. J. Strmeň: Nie iba ruka (Žilina, SR) /15min/
4. M. Molitor, H. Fiala, M. Vychodilová, F. Vassena, M. Lanzetta: Africké reminiscencie
(Olomouc,ČR, Monza, Taliansko) /15min/
OTVORENIE: 9,30-10,00: príhovory hostí /riad NsP, MsZ, prezident kongresu a SSCHR/
Prestávka: 10,00-10,15 hod, občerstvenie
II. Sekcia: 10,15-11,15 hod (dĺžka prednášok á 10 min., diskusia á 3 min.)
Predsedníctvo: A. Schmoranzová, Z. Dvořák, T. Kluka, I. Čižmár
5. Z. Dvořák,K. Jeřábková, I. Justan, P. Hyža, I. Stupka, L. Dražan, J. Veselý:
Etiologie a primárni léčba amputačních poranení na horní končatine (Brno, ČR)
6. A. Schmoranzová a kolektív: Rekonstrukce úchopu u dětí s radiálni hypoplasií (Vysoké
nad Jizerou, ČR)
7. T.Kluka, M. Antol, M. Zabavníková:Replantácia palca- absolútna indikácia? (Košice,SR)
8. I.Justan, P. Ovesná, P. Hyža, I.Stupka, Z. Dvořák, T. Kubek, J.Veselý: Efekt kouření na
pooperační ROM u pacientu se šľachovým štepem (Brno, ČR)
9. Z. Dvořák, I. Justan, P. Hyža, I.Stupka, L.Dražan, J. Veselý: Možnosti léčby
skalpačních poranení prstu (Brno,ČR)
10. I. Čizmár, N. Calábová, Z. Faltýnová: Obnova pohybu horních končatín u pacientu s
vysokou míšní lézi (Olomouc, Praha,ČR)
11. M.Paciorek, M.Hájková, R.Litvik, M. Suk, B. Vřeský: Méně časté nádory ruky (Ostrava, ČR)
DISKUSIA: 11,15-11,35
Prestávka: 11,35 -11,45
III.sekcia: 11,45- 12,25 hod.
Predsednítctvo: J. Cigaňák, M. Jindra, T. Kluka, Z. Vodička
www. printel.sk
12. J. Cigaňák, V. Gaman, D. Magdin: Agenesis ulnae – kazuistika l(Bojnice,SR)
13. T. Kluka, T. Beneš, J. Briančin: Radial club hand. Rotačno-distrakčná korekcia deformity
(Košice, SR)
14. M. Jindra, I. Málková, I. Jáchym, J. Pilný: komplexní regionální bolestivý syndrom a jeho
terapie (Pardubice,ČR)
15. Z. Vodička, R. Kabrle, J. Stehlík, F. Krejčí: Totální náhrada distální ulny ( Č.Budejovice,
Vysoké nad Jizerou, ČR)
^ Diskusia: 12,25 - 12,40 hod.
ä OBED: 12,40 - 13,30 hod.
Poster: R. Burda, T. Molčányi, M. Kitka: Rekonštrukcia hornej končatiny u kvadruplegických
pacientov (Košice, SR)
29. J. Cigaňák, S. Vajcziková , T. Kluka, D. Palenčár, J. Hedera:
Koncepcia chirurgie ruky na Slovensku (Výbor Slovenskej spoločnosti ruky)
^ Diskusia 16,30 - 16,45 hod.
Zasadanie Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky s diskusiou 16,45 – 17,15 hod.
IV. sekcia: 13,30 – 15,00 hod. (Štvrtok)
Predsedníctvo: R. Gajdoš, J. Pilný, T. Heger, D. Veigl
16. D. Veigl, J. Pech: First Experience with Total Wrist Replacement Using an Implant of
Our Design (Praha,ČR)
17. R. Gajdoš: Rekonštrukčné operácie po zle zahojených zlomeninách distálneho radia
(B.Bystriica, SR)
18. P.Dráč., J. Pilný, D. Ira.: Proximálni karpectomie: vliv současné resekce n. interosseus
antebrachii posterius a dynamika funkčních výsledku v pooperačním období
(Olomouc, Pardubice, Bohunice, ČR)
19. J. Pilný: Artroskopie drobných kloubu ruky (Pardubice, ČR)
14.10.2010 (štvrtok) 18,30- 23,00 hod. SPOLOČENSKÝ VEČER (Bojnický zámok,
pasovarnie rytierov, prehliadka Bojnického zámku s pohostením, cimbalová hudba)
15.10.2010 (Piatok) VI. sekcia 8,00-9,15 hod.
Predsedníctvo: S. Vajcziková., L. Pliska, J. Pilný, P. Dráč
30. S. Vajczikova, P. Šimkovič, P. Filan: Postup liečby perilunátnej luxácie karpu na
kazuistike – ako to robíte Vy? (Bratislava, SR)
31. L. Pliska, L. Bialy:Naše skúsenosti s ošetrovaním poerilunátnych luxácií (Ostrava, ČR)
20. T. Heger, J. Sabol, M. Božík, P. Šimko: Parciálna resekcia TFCC u aktívneho športovca
(Bratislava, SR)
32. J. Pilný: Nejčastejší poranění vazů zápěstí (Pardubice, ČR)
21. J. Perduk, R. Totkovič : Možnosti artroskopickej diagnostiky a liečby ochorení zápästia a
ruky na našom oddelení Košice-Šaca, SR)
33. P. Dráč, P. Maňák, I. Čižmár: Miniinvazívni techniky v léčbě zlomenin člunkové kosti
(Olomouc,ČR)
22.Z.Vodička, J. Stehlík, F. Krejčí:Artroskopická synovectomieloketního kloubu u pacientu s
revmatiodní artritidou (Č.Budějovice, ČR)
34. J. Maďar, J. Mitošinka: Naše skúsenosti s operáciou zlomenín ossis scaphoidei
pomocou prístroja našej konštrukcie (Nitra, SR)
^ Diskusia: 14,40 - 15,00 hod.
è Prestávka: 15,00 - 15,15 hod.
V. sekcia: 15,15 - 16,30 hod. (Štvrtok)
Predsedníctvo: J. Cigaňák, S. Vajcziková, T. Kluka, D. Palenčár, J. Hedera
23. J. Fedeleš, J. Fedeleš jn: Súčasné možnosti liečby Dupuytrenovej kontraktúry
neinvazívnymi metódami (Bratislava, SR)
24. J. Mihály: Klasifikácia poranení šliach flexorov prstov ruky (Prešov, SR)
25. J. Mihály, J. Tarbajovský: Poranenia šliach flexorov II-V. prsta ruky v zóne II
(Prešov, SR)
26. D. Guba, P. Chovan, R. Belovič: Kompresia n. ulnaris aberantným svalom, kazuistika
(Bratislava, SR)
27. J. Cigaňák. M. Nemček, T. Cigaňák, J. Belanský: Šicie materiály v chirurgii ruky
(Bojnice, SR)
28. T. Kluka, H. Hlivka:Nové typy dláh pre aktívnu rehabilitáciu po tenolýze flexorov
(Košice,SR)
35. P. Jemelík, J. Gallo: Operační léčba artrózy CMC kloubu palce – není více spíše
méně? (Olomouc, ČR)
36. M. Jindra, J. Pilný, I. Málková, I. Jáchym: Desa versus interpoziční artroplastika pri
řešení rhisartrosy (Pardubice, ČR)
^ Diskusia 9,15 – 9,40 hod.
è Prestávka 9,40 - 10,00 hod.
B- sekcia
SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Amurská 71, 821 06 Bratislava
VIII. Celoslovenský kongres chirurgie ruky,14-15.10.2010, Bojnice
Program: Štvrtok 14.10.20010 od 09,00 hod. – do 14,00 hod.
7,30 hod.- 8,45 hod. registrácia sestier
9,00 hod. : otvorenie kongresu chirurgie ruky
príhovor hostí 20 min.
Sekcia B : sesterská časť I.
Predsedníctvo: I. Pastieriková, G. Chromiak, Ľ. Urbancová
1. J. Kobelová (Trenčín SR) : Projekt sústavného vzdelávania sestier 15 minút
2. Z. Pattrmanová( Bratislava, SR): Syndróm karpálneho kanála 15 minút
3. L. Urbancová (Bojnice,SR) : TEP zápästia z pohľadu operačnej sestry 15 minút
4. J. Juhanová, E. Školnová ( Bojnice, SR) : TEP zápästia kazuistika 15 minút
5. J. Kopcová (Viedeň, Rakúsko) : Dornova metóda 15 minút
6. A. Drexlerová, S. Kobzová (Bojnice, SR) : Manažment urgentnej starostlivosti pri
úrazovej amputácii časti ruky 15 minút
Diskusia 30 min.
Prestávka obed 12.00-13.00 hod.
Program: Piatok 15.10.2010 od 09,00 hod. – do 12,00 hod.
7,30 hod.- 8,45 hod registrácia sestier
Sekcia B: sesterská časť III.
Predsedníctvo: J. Juhanová, Z. Mániová, M. Marcinek
1.M. Marcinek (Kováčová, SR) : Funkčný test horných končatín, rehabilitačný
komplex – ergoterapia 15 minút
2. D.Chrenková (Bojnice,SR) : Karpálny tunel očami EMG sestry 15 minút
3. M. Hebelková Činčerová, P. Znášiková (Praha, ČR): Elektroaktívní cvičení
v rehabilitaci ruky 15 minút
4. J. Juhanová, E. Školnová (Bojnice, SR): Komplexná ošetrovateľská starostlivosť
(KOS) o pediatrického pacienta s poranením predlaktia 15 minút
5. Z.Mániová, M. Vicianová (Banská Bystrica, SR): Špecifiká ošetrovateľskej
starostlivosti pri traumatických poraneniach na hornej končatine 15 minút
6. I. Kurfiřtová, I. Hnyková (Vysoká nad Jizerou, ČR): Péče o dětského pacienta
s poškozenou rukou 15 minút
7. I. Málková, M. Jindra (Pardubice, ČR) : Ergoterapie ruky – funkční přístup
k problému
15 minút
8. M.Vojtková,T.Kluka (Košice,SR): Dlahovanie rúk z pohľadu ambulantnej sestry
15 minút
Diskusia 30 min.
Ukončenie sekcie 12.00 hod.
Sekcia B: sesterská časť II. od 14,00 hod.- 17,20 hod.
Predsedníctvo: M. Lysá, Ľ. Urbancová, M. Kupková
7. M. Kupková, I. Hrušková (Žilina, SR) : Proximal humeral nail (PHN) z pohľadu
operačnej sestry 15 minút
8. Z. Lochová, M. Lysá (Bojnice, SR) : Impigement syndróm ramena 15 minút
9. K. Aková (Bojnice, SR): Úrazy predlaktia 15 minút
10. K. Šurányová (Bratislava, SR) : Artroskopia (AS) zápästia 15 minút
11. K. Dámerová, Z. Némethová (Bojnice, SR) : Komplexná ošetrovateľská
starostlivosť (KOS) o pacienta po operácii humeru 15 minút
12. O. Zbitáková (Prievidza, SR): Syndróm karpálneho kanála peri a post operačne
z pohľadu jednodňovej chirurgie 15 minút
Diskusia 30 min
Ukončenie sekcie 17.20 hod.
Pridelenie kreditov:
14.10.2010 pasívna účasť 5 kreditov,
aktívna účasť 10 kreditov
15.10.2010 pasívna účasť 2 kredity
aktívna účasť 10 kreditov
Download

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky