Zařazení stavitelů parkurů do tříd – od 1.7.2013
Stavitel I.třídy
Pecháček, Jiří
Goščík, Zdeněk, Ing.
Drbal, Václav
Hruška, Vladimír
Hudeček, Pavel
Jandourek, Ludvík, Ing.
Krpela, Zdeněk
Smékal, Robert
Šíma, Jan, Ing.
Švec, Petr
odborný poradce
odborný poradce
stavitel
stavitel
stavitel
stavitel
stavitel
stavitel
stavitel
stavitel
Stavitel II.třídy
Do II.třídy jsou zařazeni všichni národní stavitelé. To znamená všichni, kdo mají v seznamu
stavitelů na webu ČJF u skoků N.
Dále byli na žádost skokové komise jmenovitě zařazeni do II.třídy tito stavitelé, kteří nemají
statut národního stavitele:
Drahota, Roman
Falta, Roman
Hladík, Roman
Mentlíková, Jana
Michl, Rudolf
Sojka, Oldřich
Vejmělek, Jiří
Stavitel III.třídy
Do III.třídy jsou zařazeni všichni ostatní stavitelé, tedy všichni, kdo mají v seznamu stavitelů
na webu ČJF u skoků X.
Download

Výklad - třídy stavitelů