IMPERATIV, z. s.
s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s.
IČO: 22871284, DIČ: CZ 22871284
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474
bankovní spojení: 237610122/0300, ČSOB a.s.
E-mail: [email protected]
www.imperativ.cz
IMPERATIV, z. s.
s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s.
IČO: 22871284, DIČ: CZ 22871284
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474
bankovní spojení: 237610122/0300, ČSOB a.s.
E-mail: [email protected]
Projekt Imperativ,z.s. a MHMP
IMPERATIV PROTI NENÁVISTI
…aneb nenávist plodí opět jen nenávist !
(dokončení projektu)
Od ledna 2014 probíhá na území hl.m. Prahy projekt pod názvem: „Imperativ proti
nenávisti … aneb nenávist plodí opět jen nenávist!“ financovaný z grantů MHMP. Do současné
doby proběhlo v rámci specifické primární prevence se zaměřením na kriminalitu z nenávisti
(HATE CRIME)1 na území Prahy 1-22 celkem 21 přednášek. Cílová skupina: žáci 8 a 9 ročníků ZŠ,
1 ročníky SŠ, SOU a Gymnázií. Zároveň pedagogičtí a výchovní pracovníci shora uvedených škol.
V podzimní části projektu nabízíme tyto lektory a témata:
Bc. David Lebeda, (lektor Imperativ,z.s.), téma: Úvod do problematiky extremismu, doba trvání
přednášky: 2 vyučovací hodiny (možnost prodloužení). Vzhledem k objednaným přednáškám je k
dispozici již jen 6 přednášek po 2 vyučovacích hodinách, v listopadu od 3.11.-14.11 jsou termíny
již obsazeny! Doporučuji přednášku na stejné téma kolegů J. Vališe a Dušana Vaňka.
Jan Vališ,DiS a Bc. Dušan Vaněk (NZDM Vrtule, externí lektoři Imperativ,z.s.), téma: Úvod do
problematiky extremismu, doba trvání 2 vyučovací hodiny. Lektorská činnost vhodná pro NZDM i
pro ZŠ, SŠ, Gymnázia. Zejména u NZDM možnost prodloužení přednášky.
Bc. Pavel Reich (G4S, externí lektor Imperativ,z.s.), téma: Divácké násilí, doba trvání přednášky: 2
vyučovací hodiny (možnost prodloužení). Vzhledem k vytížení lektora v oblasti bezpečnosti na
fotbalových stadiónech, prosím o zaslání požadovaných termínů s dostatečným předstihem. Pokud
dojde k nečekanému pracovnímu vytížení lektora a bude hrozit zrušení přednášky, alternuje v této
problematice lektor Bc. David Lebeda
Mgr. Peter Gabal (Asi-milovaní,z.s., externí lektor Imperativ,z.s.), Extremismus a média,
(interaktivní přednáška mediálního experta), doba trvání přednášky: 2 vyučovací hodiny (možnost
prodloužení).
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc (externí lektor Imperativ,z.s. se zkušenostmi z pedagogické činnosti na
vysokých školách), téma: Rasismus a antisemitismus, doba trvání přednášky: 2 vyučovací hodiny
(možnost prodloužení).
1 Extremismus a další související rizikové chování
www.imperativ.cz
IMPERATIV, z. s.
s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s.
IČO: 22871284, DIČ: CZ 22871284
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474
bankovní spojení: 237610122/0300, ČSOB a.s.
E-mail: [email protected]
V souvislosti s projektem vám nabízíme i plakáty do škol (viz. příloha). Jedná se o:
·
Plakát A3, HATE CRIME – vhodný na chodby a do tříd. Cílem vyhotovení tohoto plakátu
je připomenout nebezpečí kriminality z nenávisti a zároveň informovat o skutečnosti, že u
nás existují národnostní menšiny.
·
Plakát A3, KDO NESKÁČE NENÍ ČECH! - vhodný na chodby a do tříd. Cílem
vyhotovení tohoto plakátu je připomenout mladým lidem, že si nemusíme uvědomovat
skutečnost, že patříme do České republiky jen během sportovních utkání. Musíme
připomínat mladým lidem naší minulost a být hrdí na některé naše osobnosti. Avšak
nesmíme hrdost a zdravé vlastenectví nahrazovat laciným populismem.
Kontaktní adresa pro objednání lektorů a plakátů:
e-mail: [email protected]
tel.: 724 705 492 Bc. David Lebeda (v případě lektorování bude zajištěno zpětné volání)
Požadované plakáty dodá školám osobně pracovník Imperativ,z.s.
Počet plakátů je limitován.
Požadavky lektorů:
1. PC nebo notebook
2. interaktivní tabule nebo dataprojektor
3. dozor pedagoga
4. dle možností dobrou náladu:-)
5. přednáška i plakáty jsou zdarma!
V Praze dne 27.8.2014
Bc. David Lebeda
předseda Imperativ,z.s.
www.imperativ.cz
IMPERATIV, z. s.
s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s.
IČO: 22871284, DIČ: CZ 22871284
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474
bankovní spojení: 237610122/0300, ČSOB a.s.
E-mail: [email protected]
Přílohy:
www.imperativ.cz
IMPERATIV, z. s.
s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s.
IČO: 22871284, DIČ: CZ 22871284
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474
bankovní spojení: 237610122/0300, ČSOB a.s.
E-mail: [email protected]
www.imperativ.cz
Download

Nabídka přednášek na podzim 2014