Jméno autora
Mgr. Jiří Kozák
Datum vytvoření
listopad 2011
Ročník
7.
Vzdělávací
oblast
obor
tematický okruh
Člověk a společnost
Dějepis
Křesťanství a středověká Evropa
Téma – název
Počátky českého státu I.
učebního materiálu
Anotace
Pomocí prezentace s výkladem zpracovávají poznámky a získávají
vědomosti o významu a kultuře prvních Přemyslovců.
Počátky českého státu
Praotec
Libuše
Bivoj Čech
Tyto osoby
neexistovaly
Bořivoj(870-888/9)
• První historicky
doložený
Přemyslovec(samozřej
mě měl i předky), o
kterém víme díky
tomu, že je v kronikách
zaznamenán jeho
křest na Moravě, který
provedl Metoděj.
Ludmila
Jeho manželka a babička
svatého Václava
Zavraždění svaté Ludmily
Její vraždu si objednala Drahomíra- její
snacha.
Svatý Václav
• Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který
je považován za hlavního patrona české země a symbol české
státnosti.
• Podle legend byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a
vzdělával se v písmu na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem
Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a
založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve
(Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal
vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost
(vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé,
otroky a vězně, stavění kostelů, kácení model ap.) a posmrtné
zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu
vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.
• Není zcela vyloučeno ani datum úmrtí 28.září 929.
Boleslav(929-935)-972
Rok 955
• Bitva na řece Lech byla jedna z nejdůležitějších bitev
vybojovaných v Evropě raného středověku. Došlo k ní 10. srpna 955
nedaleko města Augsburg v Německu. Východofrancký král Ota I.
Veliký zde za podpory dalších vladařů včetně českého knížete
Boleslava I. zastavil postup staromaďarských kmenů do západní
Evropy. Dle dobové zprávy se bitvy účastnil český oddíl o síle 1 000
jezdců uváděný jako „legio Bohemorum“, kteří v bitvě padli.
• Byla to definitivní porážka starých Maďarů, jejich výpravy po této
bitvě nepokračovaly. Přešli z kočovného způsobu života na usedlý a
usadili se přibližně v dnešním Maďarsku. Dnešní Rakousko, tehdejší
pohraniční marku Svaté říše římské, ovládlo po bitvě Bavorsko.
Dolní Morava až k řece Váh byla připojena knížetem Boleslavem I. k
českému státu.
Závěr
• Jako národ jsme hrdí již na své počátky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.detektory-tesoro.cz/img/2009/viky/viky20090526_1a.jpg
http://malotridka.ic.cz/gallery/historie01.jpg
http://www.zlate-mince.cz/i/F556_knezna_Libuse.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/MikolasAles_Bivoj.PNG/2
30px-MikolasAles_Bivoj.PNG
http://nd01.jxs.cz/564/494/f5aff557f2_28746349_o2.jpg
http://fotoblog.in/galerie/albums/pametihodnosti/Beltine3.jpg
http://www.pravoslav.gts.cz/svati/img/ludmila-ji-ikonostas.jpg
http://www.pravoslav.gts.cz/svati/img/vaclav-ludmila-ji.jpg
http://www.digitalguide.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/historicke_realie/chronologie_pra
hy/03_smrt_sv_ludmily/ludmila-vrazda_jpg_340x267_crop_q85.jpg
http://guide-prague.eu/obr/highlights/image0032.jpg
http://www.znojemskarotunda.com/images/h14bole1.jpg
http://www.palba.cz/forumfoto/albums/userpics/11841/normal_bitva_na_lechu02.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Lechu
http://www.celysvet.cz/smajlici-ke-stazeni--sport-ostatni?pozice=12
Download

Jméno autora Mgr. Jiří Kozák Datum vytvoření listopad 2011 Ročník