a.s.
OPTOELEKTRONICKÉ
A MAGNETICKÉ SNÍMAČE
INKREMENTÁLNÍ A ABSOLUTNÍ
Inkrementální rotační snímače
IRC 300 až 325
IRC 300 až IRC 305 – vnější hřídel ∅ 6 mm
IRC 310 až IRC 315 – vnější hřídel ∅ 10 mm
IRC 320 až IRC 325 – vnitřní hřídel ∅ 12 mm (jiný po dohodě)
Inkrementální rotační snímače typu IRC s LED-diodou v osvětlovači
a ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb
na elektrické signály pomocí fotoelektrického snímání rastrů dvou
skleněných prvků (statoru a rotoru). Jsou určeny pro zpro­střed­kování
elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků,
úhlovém natočení nebo rotačních pohybech. Typické použití snímačů
typu IRC je ve spojení s číslicovými indikacemi nebo řídícími systémy.
S výhodou je lze použít i v jiných zařízeních kde je potřebná vysoká
přes­nost a spolehlivost odměřování.
Typové označení
IRC3x x /xxxx xx x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
P – pastorek ∅ 5 mm natmelený na
hřídeli
M –mrazuvzdorný -25° ÷ +60°C
D – optická indikace nulového pulzu
LED diodou (KB, PB)
H – prodloužený hřídel např. 35 mm
T – snížený třecí moment
IRC320 – 325
IRC300 – 305
IRC310 – 315
Technické údaje
Otáčky
Úhlové zrychlení
Moment setrvačnosti mechanických částí
Zatížení hřídele IRC – axiální 300-305/310-325
– radiální 300-305/310-325
Krytí
Hmotnost IRC 300 – 305
Hmotnost IRC 310 – 325
Elektrické údaje
10000 min.-1
40000 rad.s-2
20 g.cm-2 ±10 %
20/40 N max.
50/60 N max.
IP65
0,25 kg max.
0,35 kg max.
IRC 3x0
IRC 3x1
IRC 3x2
IRC 3x3
IRC 3x4
IRC 3x5
10-30
10-30
10-30
5±5%
5±5%
5±5%
–
5-30
UN
5-30
UN
–
50/30V
50/30V
50/30V
100
100
100
Max. výstupní frekvence FO [kHz]
150
100
100
100
100
200
Max. zatížení výst. kanálů IO [mA]
±25
25
-25
25
-25
±20
Napájecí napětí UN [V]
Napájecí napětí OC UO [V]
Max. vlastní spotřeba IN [mA]
Výstupní úrovně elektrických signálů
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m, průchodka axiální
PB – kabel 1 m, průchodka boční
KA – konektor CONTACT 20.10.10.
AA axiální
KB – konektor CONTACT 20.10.10.
AA radiální
KKA – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC axiální
KKB – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC radiální
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
100, 200, 250, 360, 500, 512, 1000,
1024, 1250, 1500, 2048, 2500, 3600,
4096, 5000 a 6000 s jedním nulovým
impulzem na otáčku.
UOH [V] UN=30V, ION=10mA
UN-3
–
>UN-1
–
>UN-1
>2.5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA
<1,2
<1
–
<1
–
<0,4
IOH [µA] UN=U0=30V
–
<-6
–
<-6
–
–
IOL [µA] UN=U0=30V
–
–
<6
–
<6
–
100
20
20
20
20 50
Max. délka připojovacího kabelu [m]
Pracovní podmínky
Vibrace dle FCČSN345791
Rázový impulz
Pracovní teplota– standardní
– provedení M
Vlhkost
– relativní
– absolutní
Atmosféra bez agresivních látek.
10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
50 gn (100 ms)
0° ÷ +60°C
–25° ÷ +60°C
95 % max.
40 g.m-3 max.
Výstupní signály IRC300 až 325
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických, 1 nulový impulz
(3) a jejich negace. Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ
Napájecí napětí
Výstup
0 – +10 ÷ +30 V
push/pull
1 – +10 ÷ +30 V
OC NPN
2 – +10 ÷ +30 V
OC PNP
3 – + 5 V
OC NPN
4 – + 5 V
OC PNP
5 – + 5 V
linkový budič
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
Montáž
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm (jiný po dohodě) Do příslušného zařízení se snímače IRC300-305 mon­tují pomocí
3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně
určena lícovaným průměrem 50 h7 mm. Snímače IRC310-315 se
TYP SNÍMAČE
pokračování na následující straně
3 – IRC3xx s LED diodou v osvětlovači
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků IRC300 ÷ 325
Pin
Barva
Význam
konektoru výst. kabelu IRC3x0 až 3x2 IRC3x3 až 3x5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
šedá
Signál 2 non
růžová Senzor +10 ÷ +30 V
Senzor +5 V
modrá
Signál 3
fialová
Signál 3 non
žlutá
Signál 1
bílá
Signál 1 non
—
NC
zelená
Signál 2
stínění
Stínění
černá
GND
hnědá
Senzor 0 V
Vcc +5 V
červená
Un +10 ÷ +30 V
Montáž – dokončení z předchozí strany
montují pomocí tří šroubů M3 a poloha hřídele je jednoznačně
určena průměrem 36f8. Doporučujeme použít vhodné homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství).Snímače IRC320-325
se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se 2 imbus
šrouby M4. Poté se snímač natočí do požadované pozice a utáhnou
se 4 šrouby M3 stacionární planžetové spojky. Spojení musí být
konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního nebo axiálního namáhání hřídele a je nutno
dodržet souosost spojení. Kabel od snímače IRC320-325 musí být
uchycen tak, aby jej svoji vahou nenámahal.
Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám je nutné
připojovat snímače bez napětí a za­chovávat pravidla pro práci
s elektrostaticky citlivými zařízeními.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku, provedení vývodu, případně nestandardní provedení a termín dodání. Dále je možno přiobjednat
propojovací kabel, protikus konektoru, kabelovou vidlici
a homo­kinetickou spojku (viz. katalogový list Příslušenství).
PZN: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících vy­
rovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba. Není-li funkce Senzor
využívána doporučujeme spojit na propojovacím kabelu pin 2 s 12 a pin
10 s 11.
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se
nedoporučuje snímače IRC300-325 polohovat hřídelí nahoru.
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks IRC300/1250KA. Snímač IRC300
s počtem 1250 impulzů na otáčku a ko­nektorem v ose s termínem
dodání do tří týdnů.
Schéma výstupních obvodů (pro jeden signál)
Rozměrové náčrtky
IRC300 - 305
IRC310 - 315
push/pull
otevřený kol. NPN
linkový budič
otevřený kol. PNP
IRC320 - 325
Požadavky na připojení
L = 10 až 19 mm
doporučený ∅ dg7
Změna technických parametrů vyhrazena.
2
IRC307
Inkrementální rotační snímače
IRC 307, 317, 327
IRC 307 – vnější hřídel ∅ 6 mm
IRC 317 – vnější hřídel ∅ 10 mm
IRC 327 – vnitřní hřídel ∅ 12 mm (jiný po dohodě)
Inkrementální rotační snímače typu IRC s LED-diodou v osvětlovači
a ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb na dva
elektrické sinusové inkrementální signály (1 a 2) se vzájemným posunem
o 90° s amplitudou přibližně 1 V pp a jeden nulový pulz (3) na otáčku
s amplitudou přibližně 0,5 V.
Jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné
poloze dvou mechanických celků, jejich úhlovém natočení nebo
rotačních pohybech. Typické použití snímačů typu IRC je ve spojení
s číslicovými indikacemi, řidícími systémy nebo asynchonními motory.
S výhodou je lze použít i v jiných zařízeních kde je potřebná vysoká
přesnost a spolehlivost odměřování a je požadován přenos signálů
na větší vzdálenosti.
Typové označení
IRC3x x /xxxx xx x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
P – pastorek ∅ 5 mm
natmelený na hřídeli
M –mrazuvzdorný -25° ÷ +60°C
D – optická indikace nulového pulzu
LED diodou (KB, PB)
H – prodloužený hřídel např. 35 mm
T – snížený třecí moment
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m, průchodka axiální
PB – kabel 1 m, průchodka boční
KA – konektor CONTACT 20.10.10.
AA axiální
KB – konektor CONTACT 20.10.10.
AA radiální
KKA – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC axiální
KKB – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC radiální
Technické údaje
Otáčky
Úhlové zrychlení
Moment setrvačnosti mechanických částí
Zatížení hřídele IRC – axiální 307/317,327
– radiální 307/317,327
Krytí
Hmotnost IRC 307
Hmotnost IRC 317 a 327
10000 min.-1
40000 rad.s-2
20 g.cm-2 ± 10 %
20/40 N max.
50/60 N max.
IP65
0,25 kg max.
0,35 kg max.
Elektrické parametry
Amplituda sig. 1 a 2:
0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 Ω)
Amplituda sig. 3:
0,2 ÷ 0,8 V (Zo = 120 Ω)
Amplituda je chápána jako diference mezi sig+ a sig jednotlivých signálů
Maximální frekvence:
180 kHz/-3 db
Napájecí napětí:
5 V ± 5 %
Proudová spotřeba:
< 70 mA max.
Maximální délka kabelu:
150 m
Pracovní podmínky
Vibrace dle FCČSN345791
Rázový impulz
Pracovní teplota– standardní
– provedení M
Vlhkost
– relativní
– absolutní
Atmosféra bez agresivních látek.
10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
50 gn (100 ms)
0° ÷ +60°C
–25° ÷ +60°C
95 % max.
40 g.m-3 max.
Sled signálů při otáčení vpravo
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
512, 1024, 2048, 2500
s jedním nulovým impulzem na otáčku.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ
Napájecí napětí
Výstup
7 – +5 V ± 5 %
sinus 1 V pp
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm (jiný po dohodě)
Doporučené zapojení vstupního obvodu spolupracujícíco zařízení pro jeden signálový pár
Vstup signálů
od snímače
TYP SNÍMAČE
3 – IRC3xx s LED diodou v osvětlovači
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků IRC3x7
Pin
Barva
konektoru výst. kabelu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
šedá
růžová
modrá
fialová
žlutá
bílá
—
zelená
stínění
černá
hnědá
červená
Význam
IRC3x7
Montáž
Signál 2
Senzor +5 V
Signál 3+
Signál 3
Signál 1+
Signál 1NC
Signál 2+
Stínění
GND
Senzor 0 V
Vcc +5 V
PZN: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících vy­
rovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba. Není-li funkce Senzor
využívána doporučujeme spojit na propojovacím kabelu pin 2 s 12 a pin
10 s 11.
Rozměrové náčrtky
IRC307
IRC317
Snímače IRC 307 se do příslušného zařízení montují pomocí
3 šrou­bů M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně
určena lícovaným průměrem 50h7 mm.
Snímače IRC 317 se montují pomocí 3 šroubů M3 a poloha hřídele
je jednoznačně určena průměrem 36f8.
Snímače IRC 327 se nasadí na hřídel příslušného zařízení
a utáhnou se 2 imbus šrouby M4. Poté se snímač natočí do po­ža­
do­vané pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární planžetové
spojky. Kabel od snímače IRC327 musí být uchycen tak, aby jej
svoji vahou nenámahal.
Spojení pro připojení snímačů IRC 307 – 327 musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního nebo axiálního namá­haní hřídele a je nutno
dodržet souosost spojení.
Pro připojení hřídele snímače IRC 307 a 317 doporučujeme použít
vhodné homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství).
Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám je nutné
připojovat snímače bez napětí a za­chovávat pravidla pro práci
s elektrostaticky citlivými zařízeními.
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se
nedoporučuje snímače IRC3x7 polohovat hřídelí nahoru.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku, provedení vývodu, případně nestandardní
provedení a termín dodání. Dále je možno přiobjednat propojovací
kabel, protikus konektoru, kabelovou vidlici a homo­kinetickou
spojku (viz. katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks IRC307/512 KA M. Snímač IRC307
s počtem 512 impulzů na otáčku a ko­nektorem v ose, mrazu­
vzdorný, s termínem dodání do tří týdnů.
IRC327
Požadavky na připojení
L = 10 až 19 mm
doporučený ∅ dg7
Změna technických parametrů vyhrazena.
4
Rotační dvojité snímače
øady RDC 300 až 326
RDC30x – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm
RDC31x – upínací příruba, vnější průměr hřídele 10 mm
RDC32x – stacionární planžetová spojka, vnitřní průměr hřídele 12 mm
Dvojité rotační snímače RDC3xx v standardním průmyslovém provedení,
jsou složeny ze dvou rotačních snímačů, optoelektronického inkrementálního “IRC” a magnetického inkrementálního nebo absolutního
“MIRC/MARC” namontovaných na jedné hřídeli, obvykle s různým počtem
impulzů nebo bitů, napájecím napětím nebo provedením výstupních
obvodů.
Typové označení
RDC3 x x /xxxx /x x /xxxx /xx /x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
P – pastorek natmelený na hřídeli
M – mrazuvzdorný -25° ÷ +60°C
(jiné po dohodě)
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m, průchodka axiální
PB – kabel 1 m, průchodka boční
KA – konektor typ CONTACT axiální
KB – konektor typ CONTACT radiální
POČET BITÙ NA OTÁČKU – MARC
11 – sériový SSI, diferenciální CLOCK/
DATA signal (RS422), Gray kód
do 12 bitů (4096 pozic)
21 – sériový SSI, jednoduchý TTL
CLOCK/DATA signal (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic)
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU – MIRC
1 až 128 po jednom impulzu,
dále 256, 512, 1024 s jedním nulovým impulzem na otáčku
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ
Napájecí napětí Výstup MARC
5 – + 5 V sériový SSI
Napájecí napětí Výstup MIRC
0 – +10 ÷ +30 V push/pull
5 – + 5 V line driver RS422
6 – +10 ÷ +30 V line driver RS422
PROVEDENÍ SNÍMAČE
I – magnetický inkrementální snímač
A – magnetický absolutní snímač
RDC32x
RDC30x
RDC31x
Technické údaje
Otáčky
Úhlové zrychlení
Moment setrvačnosti mechanických částí
Zatížení hřídele RDC – axiální 30x/31x – 32x
– radiální 30x/31x – 32x
Krytí
Hmotnost RDC 30x
Hmotnost RDC 31x – 32x
10000 min.-1
40000 rad.s-2
20 g.cm-2 ±10 %
20/40 N max.
50/60 N max.
IP65
0,45 kg max.
0,55 kg max.
Elektrické provedení IRC/MIRC
Elektrické ÚDAJE/PROVEDENÍ*
„0“
„5“
„6“
Provedení výstupních signálů
push/pull
line driver
RS422
line driver
RS422
Napájecí napětí UN (V)
10 ÷ 30
5 +%
10 ÷ 30
Max. vlastní spotřeba IN (mA) "IRC"
[email protected]
100V
100
Max. vlastní spotřeba IN (mA) "MIRC"
[email protected]
50
50
Max. výstupní frekvence FO (kHz) "IRC"
150
200
150
Max. výstupní frekvence FO (kHz) "MIRC"
200
200
200
Max. zatížení výst. kanálů IO (mA)
+ 25
+ 20
+ 20
UOH (V) UN=30 V ION=10mA
>UN-3
>2,5
>2,5
UOL (V) UN=UO=30 V IOL=-10mA
<1,2
0,4
0,4
Max. délka připojovacího kabelu (m)
100
50
50
Výstupní úrovně elektrických signálů
Elektrické provedení MARC
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
MARC
Bitů / Pozic na otáčku
do 12 bitů / do 4096 pozic
Napájecí napětí UN (V)
+ 5 ± 5%
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU – IRC
Proudová spotřeba max. IN (mA)
50
100, 200, 250, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 1500, 2048, 2500, 3600, 4096, * Snímače RDC3xx umožňují, kromě kombinace provedení elektrických
5000 a 6000 s jedním nulovým impulzem výstupních obvodů, také různý počet impulzů nebo bitů na otáčku.
na otáčku.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ – IRC
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 ÷ +30 V push/pull
5 – + 5 V line driver RS422
6 – +10 ÷ +30 V line driver RS422
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm
(jiný po dohodě)
TYP SNÍMAČE
3 – RDC3xx, rotační dvojitý snímač
Pracovní podmínky
Vibrace dle FCČSN345791
10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
Rázový impulz
50 gn (100 ms)
Pracovní teplota – standardní
0° ÷ +60°C
– provedení M
–25° ÷ +60°C
Vlhkost
– relativní
95 % max.
– absolutní
40 g.m-3 max.
Tlak vzduchu 73,3 až 126,6 kPa Atmosféra bez agresivních látek.
Výstupní signály IRC/MIRC
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických, 1 nulový impulz
(3) a jejich negace. Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
pokračování na následující straně
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků RDC300 ÷ 326
Pin konektoru
CONTACT
Barva
výstupního kabelu
Význam
„0“ a „6“
„5“
Optoelektronický inkrementální snímač IRC
12
červená
10
černá
UN + 10 V ÷ + 30 V
Vcc + 5 V
5
žlutá
Signál 1
6
bílá
Signál 1 non
8
zelená
Signál 2
1
šedá
Signál 2 non
GND
3
modrá
Signál 3
4
fialová
Signál 3 non
Magnetický snímač
2
růžová
11
hnědá
absolutní MARC
inkrementální MIRC
UN + 10 V ÷ + 30 V
Vcc + 5 V
GND
13
žluto-bílá
Signál 1
INC - signál A
14
žluto-hnědá
Signál 1 non
SSI - CLOCK+
15
zeleno-bílá
Signál 2
INC - signál B
16
zeleno-hnědá
Signál 2 non
SSI - CLOCK-
7
modro-červená
Signál 3
SSI - DATA-
9
šedo-růžová
Signál 3 non
SSI - DATA+
–
oplet
Kostra
dokončení z předchozí strany
Výstupní signály MARC
11 – sériový SSI, diferenciální CLOCK/DATA signal
(RS422), Gray kód do 12 bitů (4096 pozic)
21 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signal
(RS422), Gray kód do 12 bitů (4096 pozic)
Montáž
Do příslušného zařízení se snímače RDC30x mon­tují
pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Poloha
hřídele je jednoznačně určena lícovaným průměrem
50 h7 mm. Snímače RDC31x se montují pomocí tří šroubů M3 a poloha hřídele je jednoznačně určena průměrem
36f8. Doporučujeme použít vhodné homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství).Snímače RDC32x
se nasadí na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se
2 imbus šrouby M4. Poté se snímač natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3 stacionární
planžetové spojky. Spojení musí být konstruováno
tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního nebo axiálního namáhání hřídele
a je nutno dodržet souosost spojení. Kabel od snímače
RDC32x musí být uchycen tak, aby jej svoji vahou
nenámahal.
Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám je nutné připojovat snímače bez napětí a za­chovávat
pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.
V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající
kapalinou se nedoporučuje snímače RDC30x/31x/32x
polohovat hřídelí nahoru.
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně
uložen.
Údaje pro objednávku
Rozměrové náčrtky
RDC30x
RDC31x
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku, provedení vývodu, případně nestandardní provedení a termín dodání. Dále je možno přiobjednat
propojovací kabel, protikus konektoru, kabelovou vidlici
a homo­kinetickou spojku (viz. katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 10 ks RDC306/1250/I0/1024/KA. Snímač
RDC306 s napájením 10 ÷ 30 V s výstupem line driver RS 422
a poètem 1250 impulzů na otáčku, s inkrementálním snímaèem
MIRC, napájením 10 ÷ 30 V s výstupem push/pull a počtem
1024 impulzů na otáčku a ko­nektorem v ose s termínem dodání
do tří týdnů.
RDC32x
Požadavky na připojení
L = 10 až 19 mm
doporučený ∅ dg7
Změna technických parametrů vyhrazena.
6
Inkrementální rotační snímače
IRC 330 – 335
IRC 330 až IRC 335 – vnější hřídel ∅ 12 mm která je ukončena
závitem M8x5,5mm. Tvar hřídele lze specifikovat dle požadavků
zákazníka
Inkrementální rotační snímače typu IRC s LED-diodou v osvětlovači
a ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb
na elektrické signály pomocí fotoelektrického snímání rastrů dvou
skleněných prvků (statoru a rotoru). Jsou určeny pro zpro­střed­kování
elektrické informace o vzájemné poloze dvou mechanických celků,
úhlovém natočení nebo rotačních pohybech. Typické použití snímačů
typu IRC je ve spojení s číslicovými indikacemi nebo řídícími systémy.
S výhodou je lze použít i v jiných zařízeních kde je potřebná vysoká
přes­nost a spolehlivost odměřování.
Typové označení
IRC3x x /xxxx xx x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
M –mrazuvzdorný -25° ÷ +60°C
D – optická indikace nulového pulzu
LED diodou (KB, PB)
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m, průchodka axiální
PB – kabel 1 m, průchodka boční
KA – konektor CONTACT 20.10.10.
AA axiální
KB – konektor CONTACT 20.10.10.
AA radiální
KKA – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC axiální
KKB – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC radiální
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
100, 200, 250, 360, 500, 512, 1000,
1024, 1250, 1500, 2048, 2500, 3600,
4096, 5000 a 6000 s jedním nulovým
impulzem na otáčku.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ
Napájecí napětí
Výstup
0 – +10 ÷ +30 V
push/pull
1 – +10 ÷ +30 V
OC NPN
2 – +10 ÷ +30 V
OC PNP
3 – + 5 V
OC NPN
4 – + 5 V
OC PNP
5 – + 5 V
linkový budič
IRC 33x
Technické údaje
Otáčky
Úhlové zrychlení
Moment setrvačnosti mechanických částí
Zatížení hřídele IRC – axiální 330-335
– radiální 330-335
Krytí
Hmotnost IRC 330 – 335
Elektrické údaje
10000 min.-1
40000 rad.s-2
20 g.cm-2 ±10 %
40 N max.
60 N max.
IP65
0,35 kg max.
IRC 330
IRC 331
IRC 332
IRC 333
IRC 334
IRC 335
10-30
10-30
10-30
5±5%
5±5%
5±5%
–
5-30
UN
5-30
UN
–
50/30V
50/30V
50/30V
100
100
100
Max. výstupní frekvence FO [kHz]
150
100
100
100
100
200
Max. zatížení výst. kanálů IO [mA]
±25
25
-25
25
-25
±20
Napájecí napětí UN [V]
Napájecí napětí OC UO [V]
Max. vlastní spotřeba IN [mA]
Výstupní úrovně elektrických signálů
UOH [V] UN=30V, ION=10mA
UN-3
–
>UN-1
–
>UN-1
>2.5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA
<1,2
<1
–
<1
–
<0,4
IOH [µA] UN=U0=30V
–
<-6
–
<-6
–
–
IOL [µA] UN=U0=30V
–
–
<6
–
<6
–
100
20
20
20
20 50
Max. délka připojovacího kabelu [m]
Pracovní podmínky
Vibrace dle FCČSN345791
Rázový impulz
Pracovní teplota– standardní
– provedení M
Vlhkost
– relativní
– absolutní
Atmosféra bez agresivních látek.
10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
50 gn (100 ms)
0° ÷ +60°C
–25° ÷ +60°C
95 % max.
40 g.m-3 max.
Výstupní signály IRC330 až 335
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických, 1 nulový impulz
(3) a jejich negace. Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
3 – vnější průměr hřídele 12 mm
(která je ukončena např. závitem M8x5,5mm
– tvar hřídele lze specifikovat dle požadavků
zákazníka)
TYP SNÍMAČE
3 – IRC3xx s LED diodou v osvětlovači
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků IRC330 ÷ 335
Pin
Barva
Význam
konektoru výst. kabelu IRC330 až 332 IRC333 až 335
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Montáž
Snímače IRC 330 – 335 se nasunou do hřídele příslušného zařízení a utáhne se závit M8x5,5 mm na hřídeli snímače, který je nutno pojistit tmelem např. AN 302-22 (snímač je nesen ∅ 12 mm,
kroutivý moment je přenášen kuželem 60°). Poté se snímač natočí
do požadované pozice a uchytí se pomocí 2 šroubů M4 na rozteči
80 – 84 mm stacionární planžetové spojky.
šedá
Signál 2 non
růžová Senzor +10 ÷ +30 V
Senzor +5 V
modrá
Signál 3
fialová
Signál 3 non
žlutá
Signál 1
bílá
Signál 1 non
—
NC
zelená
Signál 2
stínění
Stínění
černá
GND
hnědá
Senzor 0 V
Vcc +5 V
červená
Un +10 ÷ +30 V
Spojení pro připojení snímačů IRC 330 – 335 musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního nebo axiálního namá­haní hřídele a je nutno dodržet souosost spojení.
V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se
nedoporučuje snímače IRC330 – 335 polohovat hřídelí nahoru.
PZN: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících vy­
rovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba. Není-li funkce Senzor
využívána doporučujeme spojit na propojovacím kabelu pin 2 s 12 a pin
10 s 11.
Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám je nutné
připojovat snímače bez napětí a za­chovávat pravidla pro práci
s elektrostaticky citlivými zařízeními.
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Schéma výstupních obvodů (pro jeden signál)
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače, počet
impulzů na otáčku, provedení vývodu, případně nestandardní provedení
a termín dodání. Dále je možno přiobjednat propojovací kabel, protikus
konektoru, kabelovou vidlici a homo­kinetickou spojku (viz. katalogový
list Příslušenství).
push/pull otevřený kol. NPN
linkový budič
otevřený kol. PNP
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks IRC335/1024 KA M. Snímač IRC335
s počtem 1024 impulzů na otáčku a ko­nektorem v ose, mrazu­vzdorný,
s termínem dodání do tří týdnů.
Rozměrový náčrtek IRC33x
Změna technických parametrů vyhrazena.
8
Inkrementální
rotační snímače IRC340
Tento typ snímače je určen k přímé montáži na malé motorky např.
VALEO a převádí rotační pohyb na dva elektrické signály vzájemně fázově posunuté o 90° el. Ve spojení s řídící elektronikou se snímač používá
k přesnému řízení otáček (popř. momentu) motoru. Snímač je seřízen
v celém roz­sahu otáček použitého motoru pro oba směry otáčení.
Ve vývojovém oddělení je připraven podobný typ snímače se dvěma
nebo čtyřmi impulzy na otáčku.
Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám dopo­ru­
čujeme připojovat snímače bez napětí a za­chovávat pravidla pro práci
s elektrostaticky citlivými zařízeními.
Technické údaje snímače IRC 340
Napájecí napětí UN [V]
+ 18 až 30 V
Vlastní spotřeba IN [mA]
50 mA
Max. zatížení výst. kanálů I0 [mA]
± 25 mA
UOH [V] při I = 10mA
> UN –3
UOL [V] při I = 10mA
< 1,2
Provedení výstupních obvodů
push/pull
(výstupní napětí dle napájení)
Počet impulzů / ot
100
Otáčky
dle motoru ( do 5000 ot.min–1)
Délka kabelu
600 mm
Pracovní teplota
–20° až +60°C
VÝSTUPNÍ SIGNÁLY
2 základní signály (1 a 2) posunuté o 90° elektrických. Sled stop při
otáčení výstupního hřídele vpravo.
(Ve směru hodinových ručiček při pohledu ze strany hřídele)
Signál A
Pin 3
Signál B
Pin 4
Zapojení konektoru IRC 340
Pin
konektoru
Barva
vodiče v kabelu
Průřez vodiče
[mm2]
Význam
1
–
–
NC
2
černá
0,25
GND
3
šedá
0,25
4
růžová
5
Technická specifikace motoru VALEO (příklad)
Napájecí napětí UN [V]
24 V
Otáčky bez zatížení n0 [min–1]
52 min–1
signál A
Točivý moment MN [Nm]
2,00 Nm
0,25
signál B
Startovací moment MA [Nm]
16,5 Nm
–
–
NC
Poměr i
85/1
6
bílá
1
M–
Materiál
plast
7
hnědá
1
M+
Ložiska
kuličková, d=M6
8
rudá
0,25
+UN
Délka kabelu [mm]
600 mm
obal
stínění
–
kostra
Krytí
IP30
Hmotnost [kg]
0,71 kg
Změna technických parametrů vyhrazena.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální ruční kolečko
IRC510A, 515A, 516A, 517A a 519A
Inkrementální ruční kolečko IRC510A, 515A, 516A, 517A a 519A ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb, který je zadáván ručně pomocí ovládacího kolečka s
noniusem, prostřednictvím fotoelektrického snímání na sled pravoúhlých elektrických impulzů
v signálech A a B (popř. i jejich negací) vzájemně posunutých o 90° elektrických. Každá pozice
je aretovaná. Tento snímač je především určen pro umístění do panelů nebo do přenosných
zařízení pro ruční ovládání a zadávání informací, zejména u NC strojů.
Technické údaje
IRC510A
IRC515A
IRC516A
IRC517A
IRC519A
Provedení výstupních obvodů
push/pull
TTL
Line Driver RS422
1 V pp kompatibilní1)
Line Driver RS422
+ 10 ÷ + 30
+ 5 ± 10%
+ 5 ± 10%
+ 5 ± 10%
+ 10 ÷ + 30
Napájecí napětí UN [ V ]
Vlastní spotřeba bez zátěže IN [ mA ]
50@/30V
max. 40
max. 60
max. 100
Max. zatížení výst. kanálů I0 [ mA ]
± 25
+5/–1
± 20
difer. Zo =120 Ω
Max. délka kabelu [ m ]
100
5
50
150
Un-3 (– 10 mA)
> 2,4 V (– 40 μA)
> 2,5 V (– 10mA)
2 ± 0,1
=< 1,2 (10 mA)
< 0,4 V (3,2 mA)
< 0,4 V (10mA)
1,5 ± 0,1
– 20 ÷ + 60
– 20 ÷ + 60
A, B, Anon, Bnon
A, B
Výstupní úrovně el. signálů: UOH [ V ]
UOL [ V ]
Pracovní teplota [ °C ]
Signály
40@/30V
2)
± 20
50
3)
3)
> 2,5 V (– 10 mA)
< 0,4 V (10mA)
0 ÷ + 60
A, B, Anon, Bnon
Počet impulzů
A+, B+, A–, B–
A, B, Anon, Bnon
100 na každé stopě
Maximální vibrace dle FCČSN 345791
2 G (0 – 60 Hz)
Maximální otáčky
200 m-1
Max. zatížení hřídele axiální/radiální
20/40 N
Krytí
IP 54
Montáž
Pravoúhlý signál (kvadraturní) v úrovních pro vstupy 1 V pp. Nelze interpolovat. 2) Zatěžovací impedance mezi signálem + a signálem –, viz
doporučené zapojení IRC307. 3) Amplituda diferenciálního signálu mezi
signálem + a signálem – : 0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 Ω)
1)
Sejme se středová krytka kolečka, povolí se šroub kleštiny a sejme
kolečko, demontují se tři šrouby a sejme přední panel. Na panelu zařízení
se připraví tři otvory pr. 2,7 na roztečné kružnici pr. 45 + 0,1 a středový
otvor pr. 14 mm. Snímač se umístí na vnitřní stranu, čelní panel na vnější
a přišroubuje se demontovanými šrouby M2,5. Poté se namontuje kolečko
a elektricky připojí.
Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení
pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením!
Rozměrový náčrtek
IRC510A
IRC515A
Sled stop při otáčení vpravo
IRC516A
A, A+
Anon, A-
IRC517A
IRC519A
B, B+
Bnon, B-
Údaje pro objednávku
aretovaná pozice
VÝSTUPNÍ SIGNÁLY
2 základní signály (A, B a A+, B+) posunuté o 900 elektrických a jejich
negace (dle typu snímače).
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku a termín dodání.
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks IRC515A/100. Snímač IRC 515A
s počtem 100 impulzů na otáčku a termínem dodání do čtyř
týdnů.
Změna technických parametrů vyhrazena.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální rotační snímače
IRC520, 521, 522, 523, 524 a 525
Montáž:
Snímače IRC520 – 5 se montují do příslušného zařízení pomocí
3 šroubů M4 na průměru 42 mm nebo pomocí drážky. Vystředění
snímače se provede lícovaným průměrem 50h7. Spojení musí být
konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. V prostředích
mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje
snímač IRC520 – 5 polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení
je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce
s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C
musí být kabel pevně uložen.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální otáčky
Maximální zatížení hřídele IRC520 – 5
200 min.–1 – axiální
100 N – radiální
100 N 10gn (10 až 2000 Hz) Maximální vibrace dle FCČSN345791
Maximální rázový impulz
50gn (100 ms) Krytí
IP65 Hmotnost
0,9 kg max. Elektrické údaje
IRC 520
IRC 521
IRC 522
IRC 523
IRC 524
IRC 525
10-30
10-30
10-30
5±5%
5±5%
5±5%
–
5-30
UN
5-30
UN
–
50/30V
50/30V
50/30V
100
100
100
Max. výstupní frekvence FO [kHz]
150
100
100
100
100
200
Max. zatížení výst. kanálů IO [mA]
±25
25
-25
25
-25
±20
Napájecí napětí UN [V]
Napájecí napětí OC UO [V]
Max. vlastní spotřeba IN [mA]
Výstupní úrovně elektrických signálů
UOH [V] UN=30V, ION=10mA
UN-3
–
>UN-1
–
>UN-1
>2.5
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA
<1,2
<1
–
<1
–
<0,4
IOH [µA] UN=U0=30V
–
<-6
–
<-6
–
–
IOL [µA] UN=U0=30V
–
–
<6
–
<6
–
100
20
20
20
20 50
Max. délka připojovacího kabelu [m]
Rozměrový náčrt IRC 520 – IRC 525
Popis a použití
IRC520 – 5 je inkrementální ruční kolečko s aretací ve standardním
průmyslovém provedení, určené pro ruční ovládání a zadávání informací do řídících systému CNC strojů, kde je potřeba velké mechanické odolnosti aretačního mechanismu (cvrčku) a velkého radiálního
a axiálního zatížení na výstupní hřídeli. Výstupní hřídel o průměru
10 mm je možno osadit libovolným ovládacím kolečkem. IRC520 – 5 je
kompletován ze dvou samostatných celků; polohovacího mechanismu
a snímače řady IRC320 – 5 a převádí rotační pohyb hřídele na sled
výstupních signálů. U dělení 100 impulzů je v aretované poloze signál
1 v úrovni H a signál 2 v úrovni L. Každá poloha je aretována.
IRC520 – 5 může být opatřeno od výrobce ovládacím kolečkem se
stupnicí.
Pracovní podmínky
Standardní pracovní teplota
0° až + 60°C – 25° až + 60°C Relativní vlhkost
max. 95 % Absolutní vlhkost
Tlak vzduchu max. 40g.m–3
73,3 až 126,6 kPa Atmosféra pracovního prostředí bez agresivních látek a plynů
Výstupní signály jednotlivých smímačů
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických
1 nulový impulz (3) a jejich negace.
Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
aretovaná poloha
Změna technických parametrů vyhrazena.
provedení M
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální ruční kolečko
IRC530, 535, 536, 537 a 539
Inkrementální ruční kolečko IRC530, 535, 536, 537 a 539 ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb, který je zadáván ručně
pomocí kolečka prostřednictvím fotoelektrického snímání na sled pravoúhlých elektrických impulzů v signálech A a B (popř. i jejich negací) vzájemně
posunutých o 90° elektrických. Masivní provedení hřídele o ∅ 10 mm,
ložisek a odolný polohovací mechanizmus umožňuje nasazení tohoto snímače
v náročných podmínkách, např. jako suportové kolečko CNC strojů.
Snímač je možno dodat s čelním panelem nebo bez něho. Tento snímač plně
nahrazuje snímač IRC505.
Technické údaje
IRC530
IRC535
IRC535U 1)
IRC536
IRC537
IRC539
Provedení výstupních obvodů
push/pull
TTL
TTL
Line Driver
1 V pp kompatibilní2)
Line Driver
Napájecí napětí UN [ V ]
+ 10 až + 30
+ 5 ± 10%
+ 5 ± 10%
+ 5 ± 10%
+ 5 ± 10%
+ 10 až + 30
Vlastní spotřeba IN [ mA ]
max. 50
max. 40
max. 40
max. 60
max. 100
max. 40
Max. zatížení výst. kanálů I0 [ mA ]
± 25
+5/–1
+ 1,6 / – 2,5
± 20
difer. Zo =120 Ω3)
± 20
Max. délka kabelu [ m ]
100
5
5
50
50
50
Un–3 (– 10 mA)
> 2,4 V (– 40 μA)
> 2,4 V (– 2,1mA)
> 2,5 V (– 10mA)
2 ± 0,2
=< 1,2 (10 mA)
< 0,4 V (3,2 mA)
< 0,4 V (100 μA)
< 0,4 V (10mA)
1,5 ± 0,2
< 0,4 V (10mA)
– 20 až + 70
– 20 až + 70
– 20 až + 70
0 až + 70
0 až + 70
0 až +70
A, B, Anon, Bnon
A, B
A, B
A, B, Anon, Bnon
A+, B+, A–, B–
A, B, Anon, Bnon
Výstupní úrovně el. signálů: UOH [ V ]
UOL [ V ]
Pracovní teplota [ °C ]
Signály
Počet impulzů
> 2,5 V (– 10 mA)
2 G (0 – 60 Hz)
Maximální otáčky
200 m-1
Max. zatížení hřídele axiální/radiální
80/80 N
Krytí
Do zařízení se snímače montují pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí
drážky. Panel zařízení musí být v rozsahu 0,5 až 6mm, je-li využit pro
uchycení snímače centrační průměr 50h7, potom může být tloušťka
panelu až 8 mm.
Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám
doporučujeme připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla
pro práci s elektro­staticky citlivými zařízeními.
4)
100 na každé stopě
Maximální vibrace dle FCČSN 345791
Montáž
4)
IP 54
Nestandardní provedení. 2) Pravoúhlý signál (kvadraturní) v úrovních
pro vstupy 1 V pp. Nelze interpolovat. 3) Zatěžovací impedance mezi
signálem + a signálem –, viz doporučené zapojení IRC307. 4) Amplituda
diferenciálního signálu mezi signálem + a signálem – : 0,6 ÷ 1,2 V pp
(Zo = 120 Ω)
1)
Rozměrový náčrt IRC 530, 535, 536, 537 a 539
Sled stop při otáčení vpravo
100 impulzů
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku a termín dodání.
Příklad objednávky
Vyznačené pole značí aretovanou pozici pro 100 impulzů.
Objednáváme u Vás 20 ks IRC535/100. Snímač IRC 535 s počtem
100 impulzů na otáčku a termínem dodání do čtyř týdnů.
Změna technických parametrů vyhrazena.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Absolutní rotační snímače
ARC 400 až 425
ARC400 až 425 jsou absolutní jednootáčkové rotační snímače ve
standardním průmyslovém provedení na průměru 58 mm a rozlišením až
213. Převádí úhel natočení na odpovídající elektrickou digitální informaci
v Grayově kódu o počtu bitů daném rozlišením pomocí fotoelektrického
snímání dvou rastrů (rotor a stator). Absolutní snímače neztrácejí informaci o poloze i tehdy, když nejsou napájeny. Výstupní bity jsou vyvedeny
paralelně na jednotlivé piny konektoru, respektive vodiče kabelu. Snímače
jsou určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze
dvou mechanických celků nebo rotačních pohybech (rychlost, zrychlení,
počet otáček a úhel natočení). Na přání lze vyvést do konektoru chybové
hlášení funkce osvětlovače. U rozlišení 213 je navíc ke třináctému bitu
vyveden fázově posunutý inkrementální signál s rozlišení 2048 impulzů
na otáčku (bez negací). Pro rozlišení 210 je použit 12 pinový konektor,
pro vyšší rozlišení je konektor 16 pinový, pro speciální provedení až
19 pinový.
Typové označení
ARC4 x x / xx
xx
PROVEDENÍ VÝVODů
PA – kabel 1 m,
průchodka axiální
PB – kabel 1 m,
průchodka radiální
KA – konektor CONTACT 20.10.10.AA
axiální (počet pinů 12 nebo 16)
KB – konektor CONTACT 20.10.10.AA
radiální (počet pinů 12 nebo 16)
POČET BITů
(stavů na otáčku)
10 – 10 bitů (210 = 1024 kroků)
12 – 12 bitů (212 = 4096 kroků)
13 – 13 bitů (213 = 8192 kroků)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPů
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 až +30 V
push/pull
5 – +5 V
linkový budič
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm
TYP SNÍMAČE
4 – ARC 4xx s LED diodou v osvětlovači
211+90°
211
210
24 až 29
23
22
21
20
20+90°
signály
úhel otočení
ARC420, 425
ARC410, 415
ARC400, 405
Technické údaje a pracovní podmínky
Maximální otáčky
Maximální úhlové zrychlení
6000 min-1
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti rotačních částí
25 g.cm2 ± 10 %
Zatížení hřídele axiální
20/40 N max.
Zatížení hřídele radiální
50/60 N max.
Pracovní teplota standardní
00 C až +600 C
-250 C až +600 C
IP 65
provedení M
Krytí
Maximální vibrace dle FCČSN 345791
10 gn (10 – 2000 Hz)
Maximální rázový impulz
50 gn (100 ms)
Maximální relativní vlhkost
95 %
Maximální absolutní vlhkost
40 g.m-3
Tlak vzduchu
73,3 – 126,6 kPa
Hmotnost ARC40x/41x, 42x
0,3 / 0,4 kg
Atmosféra pracovního prostředí bez agresivních látek a plynů.
Elektrické údaje a výstupní úrovně
ARC 4xO
ARC 4x5
Napájecí napětí Un
+10 až +30 V
+5V ± 10 %
Maximální
vlastní spotřeba IN
70 mA @ 10 V
60 mA @ 30 V
150 mA
Maximální zatížení výstupních kanálů IO
± 20 mA
± 20 mA
Maximální výstupní frekvence FO
150 kHz
200 kHz
UOH [V] UN=30V, ION=10mA
> UN–3
> 2,5
< 1,2
< 0,4
UOL [V] UN=U0=30V, IOL=-10mA
Maximální délka připojovacího kabelu
20 m
Sled signálů ARC 213 při otáčení vpravo.
Poznámka: signály 24 až 29 nejsou zobrazeny.
signály 210, 211,211+90°, nejsou k ostatním signálům v měřítku.
0°
180°
360°
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků ARC 400 – 425
Pin konektoru
Barva výstupního kabelu
Signál
/13 bit
/12 bit
/10 bit
/8 bit
1
růžová
2 + 90°
9 MSB
7 MSB
12 MSB
11 MSB
0
0
2
žlutá
2
11
10
8
6
3
zelená
21
10
9
7
5
2
4
hnědá
2
9
8
6
4
5
černá
23
8
7
5
3
6
fialová
24
7
6
4
2
7
bílá
25
6
5
3
1
8
šedá
26
5
4
2
0 LSB
9
rudo-modrá
27
4
3
1
NC
2
3
2
0 LSB
NC
10
šedo-růžová
11
rudá
12
modrá
13
14
15
8
Poznámka
Pro snímače
8 až 10 bit
je použit
12 pinový konektor
respektive
12 žilový kabel
+5 V nebo + 10 až +30 V
GND
bílo-zelená
9
2
2
1
hnědo-zelená
210
1
0 LSB
bílo-žlutá
211
0 LSB
16
žluto-hnědá
2 + 90°
kostra k.
stínící opletení
NC
NC
11
kostra snímače
Montáž
Do příslušného zařízení se snímače ARC400-405 mon­tují pomocí
3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně
určena lícovaným průměrem 50 h7 mm. Snímače ARC410-415 se
montují pomocí tří šroubů M3 a poloha hřídele je jednoznačně určena
průměrem 36f8. Doporučujeme použít vhodné homokinetické spojky
Rozměrové náčrtky
ARC 400 – 405 ARC 410 – 415
Pro snímače
11 až 13 bit
je použit
16 pinový konektor
respektive
16 žilový kabel
(viz katalogový list Příslušenství).Snímače ARC420-425 se nasadí
na hřídel příslušného zařízení a utáhnou se 2 imbus šrouby M4. Poté
se snímač natočí do požadované pozice a utáhnou se 4 šrouby M3
stacionární planžetové spojky. Spojení musí být konstruováno tak,
aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního
nebo axiálního namáhání hřídele a je nutno dodržet souosost spojení.
Kabel od snímače ARC420-425 musí být uchycen tak, aby jej svoji
vahou nenámahal.
Vzhledem k použitým elektro­staticky citlivým součástkám je nutné
připojovat snímače bez napětí a za­chovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se
nedoporučuje snímače ARC400-425 polohovat hřídelí nahoru.
ARC420 – 425
Požadavky na připojení
L = 10 to 19 mm
doporučený Ø dg7
Změna technických parametrů vyhrazena.
14
Měřicí sonda
MSL30 a MSL50
Měřicí sonda MSL30 a 50 slouží pro přesné odměřování délkové souřadnice
v krátkém měřícím rozsahu (30 a 50 mm) například v přesném strojírenství,
kontrolních a třídících automatech pro automatický sběr dat. Ve spojení
s číslicovou indikací lze použít měřící sondu jako náhradu za číselníkový úchylk­oměr a nebo jako například přesný snímač koncové polohy
s měřením rychlosti posuvu. Měřicí sonda je vybavena vratnou pružinou
s definovaným přítlakem v libovolné měřící poloze. Na přání zákazníka lze dodat měřící sondu bez vratné pružiny. Optická in­formace
o délkové poloze je elektronickými obvody převáděna na elektrické
impulzy (inkrementy). Měřicí sonda MSL plně nahrazuje předcházející
typ MS.
Typové označení
MSLxx.x
x
x
xx
PROVEDENÍ VÝVODů
PA – kabel 1 m, průchodka axiální
KA – konektor axiální
měřící krok
1 – 10 µm
2 – 5 µm
provedení elektrických výstupů
Napájecí napětí Výstup
0 – + 10 ÷ + 30 V push/pull
1 – + 10 ÷ + 30 V OC NPN
3 – + 5 V
OC NPN
5 – + 5 V
line driver
6 – + 5 V
TTL (bez negací)
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
1 – s vratnou pružinou
2 – bez vratné pružiny
Technické údaje
push
- pull
Napájecí napětí UN [V]
+ 10 až + 30
Vlastní spotřeba IN [mA] max.
40
Výstupní frekvence [kHz] max.
150
Zatížení výst. kanálů I0 [mA] max.
± 25
Délka kabelu [m] max.
Měřicí délka [mm] min.
Měřicí krok [μm]
Měřicí dotyk
Měřicí poloha 1)
Přítlačná síla vratné pružiny [N] max.
Rychlost měření [ms–1] max.
OC
NPN
OC
NPN
line
driver
Poznámka: Měřící tyčku nelze mazat olejem nebo jinými mazivy, na
kterých ulpívá prach a nečistoty. Doporučení – měřící tyčku čistěte
neagresivním odmašťujícím prostředkem pomocí vaty nebo měkké
tkaniny.
Výstupní signály
MSL30 a MSL50 s TTL
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických
MSL30 a MSL50 s push-pull, OC NPN, line driver
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických a jejich negace.
Typ SONDY
MSL30 – měřící délka 30 mm min.
MSL50 – měřící délka 50 mm min.
Provedení výstupních obvodů
Montáž
Upínání se provádí za lícovaný průměr 8h6 nebo pomocí čtyř šroubů
M3 na čele a boku měřící sondy. Měřící tyč­ka je opatřena závitem
M2,5 pro uchycení libovolného měřicího dotyku.
TTL
+5
60
60
80
40
150
100
± 25
–
100
+ 25
+ 25
50
20
3
30 nebo 50
5 nebo 10
libovolný s M2,5
libovolná
0,8 ± 0,2
pro 5 μm = 1, pro 10 μm = 2
Hmotnost pohyblivých částí [g] max.
20
Radiální namáhání tyčky [N] max.
0,2
Hmotnost měřicí sondy [kg] max.
0,25
. U provedení bez vratné pružiny musí být zajištěno pevné mechanické
1)
spojení s měřeným zařízením.
Pracovní podmínky
Pracovní teplota
Vlhkost – relativní
– absolutní
Atmosféra bez agresivních látek.
0° ÷ +60°C
95 % max.
40 g.m-3 max.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků MSL30 a 50
Pin
Barva vodiče
konektoru výst. kabelu
MSL30 a 50
push-pull, OC NPN
Význam
MSL30 a 50
line driver, OC NPN
MSL30 a 50
TTL
1
bílá
Signál 1
2
žlutá
Signál 2
3
hnědá
4
zelená
5
šedá
Signál 1 non
NC
6
růžová
Signál 2 non
NC
stínění
+ 10 až + 30 V
+5V
GND
Společné stínění
Příklad objednávky
Údaje pro objednávku
Objednáváme u Vás 20 ks MSL30.151 KA Měřicí sonda MSL30
s vratnou pružinou, výstup LB s konektorem s termínem dodání
do čtyř týdnů.
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ měřicí sondy
s nebo bez vratné pružiny, provedení výstupů a termín dodání.
Rozměrový náčrt MSL30
Změna technických parametrů vyhrazena.
Rozměrový náčrt MSL50
16
Lankový snímač LS501
Lankový snímač je určen k odměřování délek (elektronické měřicí
pásmo) a lineární dráhy. Obvykle je snímač pevně připojen
k základně a závěs lanka s odměřovaným objektem. Zpětné
navíjení lanka je zajištěno pružinou. Snímač je možno dodat
s inkrementálním snímačem (typ LS-D) nebo s víceotáčkovým
potenciometrem(typ LS-P). U snímače s potenciometrem je
měřená dráha úměrná odporu a hodnota je absolutní analogová.
U inkrementálního snímače je vzdálenost úměrná počtu impulzů
a je relativní. Rozlišení je dáno počtem impulzů na otáčku. Je-li
inkrementální snímač vybaven nulovým pulzem, je tento vysílán
každou otáčku cívky – t.j. 10x na celý měřící rozsah. Lankové
snímače nacházejí uplatnění v nenáročných měřeních – např.
podavače materiálu, zdviže, manipulační technika a jiné.
Typové označení
LS501 x xxxx xxx x xx
DOPLŇKOVÉ ÚDAJE
např. IP65 – zvýšené krytí
PROVEDENÍ VÝVODŮ
KB – konektor BINDER boční
(standardně)
PA, PB – s kabelem délky 1 m je
možné po dohodě
ROZLIŠENÍ SNÍMAČE
pro IRC 500 imp/ot
(po dohodě 1000 imp/ot)
pro potenciometr 5 kΩ
(po dohodě 10 kΩ)
MĚŘÍCÍ DÉLKA
1000 mm
1250 mm
2000 mm
TYP SNÍMAČE
D – inkrementální
P – potenciometr
Výstupní signály pro inkrementální snímač
2 základní signály (1, 2) posunuté o 90° elektrických bez negací,
popřípadě s nulovým impulzem
Údaje pro objednávku
Technické údaje a pracovní podmínky
Měřící délka [mm]
1000 / 1250 / 2000
Dráha na otáčku [mm]
100 / 125 / 200
Zrychlení lanka [m/s ]
10
2
Lanko
průměr 0,6 mm nerez s PA potahem
Min. síla navíjení lanka [N]
1,5
Max. síla vytahování lanka [N]
6
Hmotnost [kg]
0,45
Krytí
IP52 popřípadě IP65
Pracovní teplota
0 až 600 C
10g/0,1 ms s potenciometrem
Rázový impulz
2g/11 ms s IRC snímačem
20 Hz – 2 kHz/10 g s potenciometrem
Vibrace
0 Hz – 2 kHz/10 g s IRC snímačem
Vlhkost
90% max. bez kondenzací
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
odměřovací délku, počet impulzů a termín dodání.
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 7 ks LS501D/2000/500/KB. Snímač LS501D
s délkou 2000 mm, počtem 500 impulzů na otáčku a termínem
dodání dle konkrétní dohody.
UPOZORNĚNÍ
Nesmí dojít k samovolnému navíjení lanka. V tomto případě hrozí
poškození lanka nebo navíjecí pružiny.
Zapojení připojovacích prvků
Význam a barva kabelu
Pin
konektoru
IRC
1
GND
GND
zelená
2
signál Z
jezdec
bílá
3
signál A
napájení
hnědá
4
napájení
5
signál B
Potenciometr
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Elektrické údaje
IRC snímač
Potenciometr
500 imp/ot (po dohodě 1000)
5 kΩ/10 ot.
(po dohodě 10 kΩ)
Rozlišení
0,05 mm pro 1000 mm
0,0625 mm pro 1250
0,1 mm pro 2000 mm
teoreticky
téměř nekonečné
Absolutní chyby délky (kladky)
max. 0,1 %
–
Nelinearita
±0,05 % MR
±0,25 % MR
Opakovatelnost měření
±0,015 % MR
±0,1 % MR
Teplotní roztažnost lanka
0,0117 mm/mK (chyba 0,001%/K – lze prakticky zanedbat)
Napájecí napětí (V DC)
+5V/50 mA
max. +42 V
(po dohodě možné napájení +18 až +30 V)
Proud jezdce – doporučený (max. mA)
–
0,1/5
Výstupní signály
digitální A+B bez negací
(po dohodě s nulovým pulzem
- není možný pro dělení 1000)
úroveň TTL log. zisk 1
(po dohodě HTL + 20 mA)
analogový
Rozměrový náčrtek
Změna technických parametrů vyhrazena.
18
✳ Kontaktujte nás pro více informací
Magnetické
rotační snímače
MIRC - inkrementální snímač
MARC - absolutní snímač
MPRC - digitální potenciometr
Představujeme nové typy snímačů fungujících na magnetickém principu. Tyto snímače se vyznačují nižší cenou a větší variabilitou nastavení.
Oproti optickým snímačům mají nižší rozlišení, avšak v některých aplikacích je jejich použití vhodné a vyhovující. Rozměrově jsme schopni
v současné době snímače dodávat ve velikosti – viz. náčrtek, vestavba do rozměrové velikosti řady IRC3xx (popř. rozměrů dle požadavků
zákazníků) je možná. Elektrickými úrovněmi můžeme snímače MIRC a MARC dodávat s linkovým budičem RS422, napájení +5 V popř. +10
až +30 V, tak, jak je obvyklé u optických snímačů.
MIRC
– umožňuje kódování signálu klasického inkrementálního snímače (A, A non, B, B non fázový posun 90°, + nulový pulz) se základním
dělením 16, 32, 64, 128 imp./ot., v rozšířené řadě i 100, 125, 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024 a 2048 imp./ot.
Dalším možným kódováním signálu je provedení pro čítače (PLC) - signál CLK na stopě A + log. 0/1 na stopě B pro rozlišení
směru UP/DOWN + nulový pulz nebo signál CLK na stopě A a B dle směru otáčení + nulový pulz. Počet stavů na otáčku
je 64 nebo 256.
Dále je možné snímač dodat s výstupem sin/cos a jeho negací o dělení 1 imp/ot. Výstupní signály mají amplitudu 2 Vš-š/1mA,
výstup do zátěže 120 Ω není v současné době možný.
MARC – je možné dodat v rozlišení až 213. Výstup je sériový (protokol SSI, rozhraní RS485), pro rozlišení do 29 může být i paralelní. Kódování
signálu je v binárním kódu.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
MPRC
– je rotační snímač typu potenciometr jehož výstupem je analogové napětí od 0 V do napájecího napětí (popř. od RefL do RefH)
o výstupním proudu 1 mA. Výstupní charakteristika může být rovnoměrně přirůstající (tvar pila) nebo s „nulou“ uprostřed (tvar
trojúhelník). Pro trojúhelníkový průběh je vyveden signál MSB pro rozlišení fáze průběhu. Rozlišení je 8 bitů.
V předchozím textu jsme Vám představili základní možnosti magnetických snímačů. Uvedené funkce jsou ověřeny a odzkoušeny na prototypových vzorcích a zavádění jednotlivých typů do výroby bude závislé na zájmu zákazníků a počtu požadovaných kusů.
V případě zájmu a rozumného odběrového množství předpokládáme dále ještě možnost rozšíření např. u MIRC o další dělení 1, 2, 4, 8, *10,
*20, *25, *40, 50 a 80 imp/ot. s výstupní frekvencí 300kHz (u dělení označených* je výstupní frekvence snížena až na 40 kHz). Pro MARC
existuje možnost přepočítání binárního na Gray kód, pro MPRC by bylo možné i provedení s negací výstupního analogového signálu (elimince
rušení při následném diferenciálním zpracování), nebo výstup proudovou smyčkou 4 – 20 mA.
Uvedený výčet možností a představených parametrů není zcela vyčerpávající, a proto v případě Vaší aplikace kontaktujte naše technické
oddělení a vyžádejte si další technické údaje.
Přehled nových magnetických snímačú najdete na dalších stránkách tohoto katalogu.
Rozměrový náčrtek
Změna technických parametrů vyhrazena.
20
✳ Kontaktujte nás pro více informací
Magnetické inkrementální snímače
MIRC300, 305, 310, 315, 320 a 325
MIRC30x – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm
MIRC31x – upínací příruba, vnější průměr hřídele 10 mm
MIRC32x – stacionární planžetová spojka, vnitřní průměr hřídele 12 mm
Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC300, 305, 310, 315,
320 a 325 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu.
Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo
počtu otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou
indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem
pro řízení elektrických motorů.
MIRC310, 315
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Vibrace dle FCČSN345791
MIRC3xx/xxxxxxx
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
P – pastorek natmelený na hřídeli
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – průchodka axiální, kabel 1 m
PB – průchodka boční, kabel 1 m
KA – konektor typ CONTACT axiální
KB – konektor typ CONTACT boční
(jiná délka kabelu po dohodě)
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
od 1 do 128 po jednom impulzu,
dále 200, 250, 256, 400, 500, 512,
1024, 2048 s jedním nulovým impulzem na otáčku.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH
VÝSTUPŮ
Napájecí napětí Výstup
0 –+10 ÷ +30 V
HTL line driver
5 –+ 5 V
line driver
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm
(jiný průměr po dohodě)
10 g.cm2 ± 10 %
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max..
50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC300, 305 /
/ MIRC 310, 315, 320, 325
– axiální max.
20/40 N
– radiální max.
50/60 N
Pracovní teplota
– 25˚ až + 80˚ C
Vlhkost relativní / absolutní
max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MIRC300, 305 / MIRC310, 315,
320, 325
ca. 0,25 / 0,35 kg
Délka připojovacího kabelu max.
50 m
Výstupní signály
MIRC300, 305 /MIRC300,
MIRC310,
315
/ MIRC320,
305
/ MIRC310,
315 /325
MIRC320, 325
MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
ABZ diferenciální inkrementální signály
UVW diferenciální komutační signály
Number
of inkrementálních
incremental impulses
(periods)
perna
rotation:
Počet
impulzů
(period)
otáčku:from
od 11 todo128
128after
po one
jed- pulse,
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
nom impulzu,
dále
200, 250,
256,per
400,
500,(lines)
512, x1024,
2048 s jedním
Resolution
in positions
= Number
impulses
rotation
4.
nulovým impulzem na otáčku.
MIRC305 / MIRC315 / MIRC325 only and into resolution 1024 impulses
Rozlišení v pozicích = Počet impulzů na otáčku (čárek) x 4.
Number of incremental impulses (periods) per rotation: from 1 to 128 after one pulse,
TYP SNÍMAČE
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
3 – magnetický inkrementalní snímač Resolution
positions
= Number
impulses per
rotation (lines) x 4.
Pouzein pro
MIRC305
/ MIRC315
/ MIRC325
typ MIRC3xx
do dělení
1024
(kromě
dělení only
200,and
250,
400
a 500) 1024 impulses
MIRC305
/ MIRC315
/ MIRC325
into
resolution
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
MIRC300, 310, 320
MIRC305, 315, 325
Impulzy (periody) na otáčku
1 až 2048
Rozlišení (pozic na otáčku)
= impulzy x 4
do 8192
Napájecí napětí max. UN (V)
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA)
Výstupní frekvence max. FO (kHz)
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA)
Elektrické výstupy
MIRC320, 325
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
Typové označení
Technické údaje
MIRC300, 305
ASSEMBLY
The MIRC30x encoder is installed into appropriate equipment using 3xM4 screws or a
groove. The position of the shaft is explicitly determined by a fitted diameter of 50h7 mm.
The ABZ
MIRC31x
encoders
are installed
3xM3 ABZ
screws
and the position
the shaft is
inkrementální
/ UVW
komutačníusing
signály
inkrementální
signály /ofčítač
[email protected]
50
explicitly determined by a diameter of 36f8. It is recommended to use appropriate
Montážconnections (see the catalogue
homokinetic
sheet „Accessories“). The MIRC32x encoders
ASSEMBLY
200
are
the shaftisofs hřídelí
the respective
device
2 imbus
M4
screws.
After
the encoder
Themounted
MIRC30xonencoder
installed
into
appropriate
equipment
using
3xM4
screws
or a
Snímače
MIRC30x
o vnějším
Ø and
6 mm
se montují
do
příslušného
± 25
± 20
groove.
The position
the shaft
is explicitly
determined
fitted
diameter
of 50h7 mm.
is
to be turned
to the of
required
position
and 4xM3
screwsby
of athe
fixed
plate connection
are to
zařízení
pomocí
tří
šroubů
M4
nebo
pomocí
servo-drážky.
Vystředění
Thetightened.
MIRC31x The
encoders
are installed
3xM3 screws
the position
of the
is
be
connection
has to using
be designed
so as and
to avoid
exceeding
the shaft
maximum
HTL line driver
line driver (RS 422) admissible
explicitly
determined
by load
a diameter
of the
36f8.
is recommended
use
appropriate
snímače
seorprovede
lícovaným
průměrem
Snímače
MIRC31x
radial
axial
applied to
shaftIt and
it 50h7.
is necessary
to keep
the
connection
homokinetic
the catalogue
MIRC32x
encoders
aligned.
Theconnections
cable of the(see
MIRC3xx
encodersheet
must „Accessories“).
be fastened soThe
as to
avoid stress
on the
pokračování
na screws.
následující
stránce
are mounted
of theIn
respective
device
and 2with
imbus
M4
After the
encoder
encoder
by on
is the
ownshaft
weight.
wet environments
running
or splashing
water it is
is
to
be
turned
to
the
required
position
and
4xM3
screws
of
the
fixed
plate
connection
are
recommended not to position the MIRC3xx encoders with the shaft pointing upwards. to
be tightened. The
has to
be designed
so as to avoid
the maximum to
Considering
the connection
electrostatic
sensitive
components
usedexceeding
it is recommended
admissiblethe
radialencoder
or axial load
appliedpower
to the shaft
and itand
is necessary
to keep
connection
connect
without
supply
to follow
the the
work
rules for
aligned. The cable
of thedevices.
MIRC3xx encoder must be fastened so as to avoid stress on the
electrostatic
sensitive
encoder by is own weight. In wet environments with running or splashing water it is
+ 10 až + 30
+ 5 ± 5%
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Montáž –
dokončení z předchozí strany
Zapojení připojovacích prvků MIRC300, 305, 310, 315, 320 a 325
s hřídelí o vnějším Ø 10 mm
se montují do příslušného
inkrementální
Komutační
Inkr. / komutační
Inkr. / čítač zařízení pomocí tří šroubů
M3 nebo svěrným spojem.
1
šedá
Signál B non
Signál V non
Signál V
Signál P2
Vystředění snímače se provede
Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC300, 310 a 320
2
růžová
lícovaným průměrem 36f8.
Senzor + 5 pro MIRC305, 315 a 325
Snímače MIRC32x s hřídelí
3
modrá
Signál Z
Signál W
Signál Z
Signál Z
o vnitřním Ø 12 mm se na4
fialová
Signál Z non
Signál W non
Signál W
Signál NC
sadí na hřídel příslušného
zařízení a utáhnou se dva
5
žlutá
Signál A
Signál U
Signál A
Signál A
imbus šrouby M4 na hřídeli
6
bílá
Signál A non
Signál U non
Signál U
Signál P1
snímače. Poté se snímače
7
–
NC
natočí do požadované pozice
a utáhnou se 4 šrouby M3
8
zelená
Signál B
Signál V
Signál B
Signál B
stacionární planžetové spojky.
9
stínění
Stínění
Spojení musí být konstruováno
tak, aby nedošlo k překročení
10
černá
GND
hodnoty maximálního povo11
hnědá
Senzor 0 V
leného radiálního a axiálního
UN + 10 V až + 30 V pro MIRC300, 310 a 320
namáhání hřídele. Dále je nut12
červená
Vcc + 5 V pro MIRC305, 315 a 325
né dodržet souosost spojení.
Doporučujeme použít vhodné
homokinetické planžetové
nebo vlnovcové spojky typ SP/SV více viz katalogový list „Příslušenství“. Kabel od snímače MIRC3xx musí být zachycen tak, aby jej vlastní
vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MIRC3xx polohovat hřídelí nahoru.
Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Pin konektoru
typ CONTACT
Barva
výstupního
kabelu
Význam
Rozměrové náčrtky
MIRC300, 305
MIRC310, 315
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače,
typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní
provedení a termín dodání. Dále je možno přiobjednat příslušenství
snímače např. držák snímače, homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovací kabel [viz. katalogový list Příslušenství].
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks snímače MIRC315/1024KB, 20 ks držáku
snímače IRC31x a 20 ks spojky vlnovcové SV8 s termínem dodání
do 2 týdnů.
MIRC320, 325
Požadavky na připojení
L = 10 až 19 mm
doporučený Ø dg7
Změna technických parametrů vyhrazena.
22
Magnetické inkrementální snímače
MIRC360 a 365
MIRC36x – vnitřní průměr hřídele 6 mm
Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC360 a 365 pracují
na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Mechanicky jsou
konstruovány s dutou vnitřní hřídelí, která se nasazuje na hřídel spolupracujícího zařízení Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s
číslicovou indikací, řídicím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním
měničem pro řízení elektrických motorů.
Poznámka: Snímač MIRC36x může být dodán i jako absolutní snímač
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Typové značení
MIRC3 6 X – X / XXXX X
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PB – průchodka boční, kabel 0,5 m
(jiná délka kabelu po dohodě)
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
od 1 do 128 po jednom impulzu,
dále 256, 512 a 1024 s jedním
nulovým impulzem na otáčku.
PRŮMĚRY HŘÍDELE
6 – vnitřní průměr 6 mm (standardní)
5 – vnitřní průměr 5 mm
8 – vnitřní průměr 8 mm
(jiný průměr po dohodě)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH
VÝSTUPŮ
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 ÷ +30 V HTL line driver
5 – + 5 V
line driver
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
6 – vnitřní průměr hřídele 6 mm
Vibrace dle FCČSN345791
10 g.cm2 ± 10 %
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC360 a 365 – axiální max.
20 N
– radiální max.
Pracovní teplota
40 N
– standardní
– 25˚ až + 70˚ C
– provedení M
– 40˚ až + 70˚ C
– provedení J
Vlhkost relativní / absolutní
– 25˚ až + 125˚ C
max. 95 % / max. 40 g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MIRC600, 605 / MIRC610, 615
Délka připojovacího kabelu max.
ca. 0,15 kg
50 m
Výstupní signály
MIRC360 a 365MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
TYP SNÍMAČE
3 – magnetický inkrementální snímač
typ MIRC36x
ABZ diferenciální inkrementální signály
UVW diferenciální komutační signály
Number
incremental impulses
(periods)
from
1 to
128
one pulse,
Početofinkrementálních
impulzů
(period)per
narotation:
otáčku: od
1 do
128
poafter
jednom
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
impulzu,
dále 256,
512 a 1024
s jedním
nulovým
na otáčku.
Resolution
in positions
= Number
impulses
per rotation
(lines)impulzem
x 4.
Rozlišení v pozicích = Počet impulzů na otáčku (čárek) x 4.
Technické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
MIRC305 / MIRC315 / MIRC325 only and into resolution 1024 impulses
MIRC360
MIRC365
Impulzy (periody) na otáčku
1 až 1024
Rozlišení (pozic na otáčku)
= impulzy x 4
do 4096
Napájecí napětí max. UN (V)
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA)
+10 až +30
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA)
Elektrické výstupy
MIRC305 / MIRC315 / MIRC325 only and into resolution 1024 impulses
+ 5 ± 5%
[email protected]
Výstupní frekvence max. FO (kHz)
MIRC360
/ MIRC365
Number
of incremental
impulses (periods) per rotation: from 1 to 128 after one pulse,
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
do
dělení
1024
(kromě
dělení 200, 250, 400 a 500)
Resolution in positions = Number impulses per rotation (lines) x 4.
50
200
± 25
± 20
HTL line driver
line driver (RS 422)
ASSEMBLY
The MIRC30x encoder is installed into appropriate equipment using 3xM4 screws or a
groove. The position of the shaft is explicitly determined by a fitted diameter of 50h7 mm.
ABZ inkrementální / UVW komutační signály
ABZ inkrementální signály / čítač
The MIRC31x encoders are installed using 3xM3 screws and the position of the shaft is
explicitly determined by a diameter of 36f8. It is recommended to use appropriate
ASSEMBLY
homokinetic connections (see the catalogue
sheet „Accessories“). The MIRC32x encoders
Themounted
MIRC30xonencoder
into appropriate
using
3xM4After
screws
or a
are
the shaftisofinstalled
the respective
device andequipment
2 imbus M4
screws.
the encoder
groove.
The
position
of
the
shaft
is
explicitly
determined
fitted
diameter
of 50h7 mm.
is to be turned to the required position and 4xM3 screwsby
of athe
fixed
plate connection
are to
Thetightened.
MIRC31x The
encoders
are installed
3xM3 screws
the position
of the
is
be
connection
has to using
be designed
so as and
to avoid
exceeding
the shaft
maximum
explicitly
determined
by
a
diameter
of
36f8.
It
is
recommended
to
use
appropriate
admissible radial or axial load applied to the shaft and it is necessary to keep the connection
homokinetic connections (see the catalogue sheet „Accessories“). The MIRC32x encoders
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků MIRC360 a 365
Barva
výstupního
kabelu
Význam
inkrementální
Komutační
Inkr. / komutační
Inkr. / čítač šedá
Signál B non
Signál V non
Signál V
Signál P2
Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC360
Senzor + 5 pro MIRC365
růžová
modrá
Signál Z
Signál W
Signál Z
Signál Z
fialová
Signál Z non
Signál W non
Signál W
Signál NC
žlutá
Signál A
Signál U
Signál A
Signál A
bílá
Signál A non
Signál U non
Signál U
Signál P1
Signál B
Signál B
–
zelená
Montáž
Snímače MIRC360/MIRC365 se připojují
na hřídel spolupracujícího zařízení pomocí
dvou imbus šroubů na hřídeli snímače.
Rotační moment je zachycen pomocí kolíku
o průměru 5 mm a na rozteči 20 mm, který
se zasunuje do drážky ve snímači. Vůle tohoto
kolíku je vymezena pomocí odpružené kuličky.
Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce
s elektrostaticky citlivým zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být
kabel pevně uložen.
NC
Signál B
Signál V
stínění
Stínění
černá
GND
hnědá
Senzor 0 V
červená
UN + 10 V až + 30 V pro MIRC360
Vcc + 5 V pro MIRC365
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní provedení a termín dodání.
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 15 ks snímače MIRC365-6/256PB termínem dodání do 2 týdnů.
MIRC360 a 365 Rozměrový náčrtek
Příklad aplikace
Změna technických parametrů vyhrazena.
24
Magnetické inkrementální snímače
MIRC600, 605, 610 a 615
MIRC60x – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm
MIRC61x – upínací příruba, vnější průměr hřídele 6 mm
Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC600, 605, 610
a 615 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu.
Snímače převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo
počtu otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou
indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem
pro řízení elektrických motorů.
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Typové značení
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
MIRC6 X X – X / XXXX X
Vibrace dle FCČSN345791
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – průchodka axiální, kabel 1 m
PB – průchodka boční, kabel 1 m
(jiná délka kabelu po dohodě)
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
od 1 do 128 po jednom impulzu,
dále 256, 512 a 1024 s jedním
nulovým impulzem na otáčku.
Další impulzy (dělení) 200, 250, 400,
500 a 2048 jsou možné pouze
pro MIRC605 a MIRC615.
PRŮMĚRY HŘÍDELE
6 – vnější průměr 6 mm (standardní)
4 – vnější průměr 4 mm
(jiný průměr po dohodě)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH
VÝSTUPŮ
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 ÷ +30 V HTL line driver
5 – + 5 V
line driver
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – příruba se servo-drážkou,
1 – upínací příruba
TYP SNÍMAČE
6 – magnetický inkrementální snímač
typ MIRC6xx
MIRC600, 610
MIRC605, 615
Impulzy (periody) na otáčku
1 až 1024
1 až 2048
Rozlišení (pozic na otáčku)
= impulzy x 4
do 4096
do 8192
Napájecí napětí max. UN (V)
+10 až +30
+ 5 ± 5%
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA)
[email protected]
Výstupní frekvence max. FO (kHz)
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA)
Elektrické výstupy
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC600, 605, 610, 615
– axiální max.
10 N
– radiální max.
20 N
Pracovní teplota
– 25˚ až + 80˚ C
Vlhkost relativní / absolutní
max. 95 % / max. 40 g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MIRC600, 605 / MIRC610, 615
Délka připojovacího kabelu max.
ca. 0,15 kg
50 m
Výstupní signály
MIRC600, 605 /MIRC300,
MIRC610,
615
305
/ MIRC310, 315 / MIRC320, 325
MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
ABZ diferenciální inkrementální signály
UVW diferenciální komutační signály
Number
incremental impulses
(periods)
from
1 to
128
one pulse,
Početofinkrementálních
impulzů
(period)per
narotation:
otáčku: od
1 do
128
poafter
jednom
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
impulzu,
dále
256,
512
a
1024
s
jedním
nulovým
impulzem
na
otáčku.
Resolution in positions = Number impulses per rotation (lines) x 4.
Další impulzy (dělení) 200, 250, 400, 500 a 2048 jsou možné pouze pro
MIRC305
/ MIRC315 / MIRC325 only and into resolution 1024 impulses
MIRC605
a MIRC615.
Number
of
incremental
impulses
(periods)
1 tox128
Rozlišení v pozicích
= Počet
impulzůpernarotation:
otáčku from
(čárek)
4. after one pulse,
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
Resolution in positions = Number impulses per rotation (lines) x 4.
MIRC605 / MIRC615
MIRC305
/ MIRC315
/ MIRC325
resolution
do dělení
1024
(kromě
dělení only
200,and
250,into
400
a 500) 1024 impulses
Technické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
10 g.cm2 ± 10 %
50
200
± 25
± 20
HTL line driver
line driver (RS 422)
ASSEMBLY
The MIRC30x encoder is installed into appropriate equipment using 3xM4 screws or a
groove. The position of the shaft is explicitly determined by a fitted diameter of 50h7 mm.
ABZ inkrementální / UVW komutační signály
ABZ inkrementální signály / čítač
The MIRC31x encoders are installed using 3xM3 screws and the position of the shaft is
explicitly determined by a diameter of 36f8. It is recommended to use appropriate
ASSEMBLY
Montážconnections (see the catalogue
homokinetic
sheet „Accessories“). The MIRC32x encoders
Themounted
MIRC30xonencoder
into appropriate
equipment
using
3xM4After
screws
or a
are
the shaftisofinstalled
the respective
device
2 imbus M4
screws.
the encoder
Snímače
MIRC600/605
se
montují
doand
příslušného
zařízení
pomocí
groove.
The
position
of
the
shaft
is
explicitly
determined
fitted
diameter
of 50h7 mm.
is to be turned to the required position and 4xM3 screwsby
of athe
fixed
plate connection
are to
šroubů
na průměru
nebo
Vystředění
Thetightened.
MIRC31x4xM3
encoders
are installed
using
3xM3pomocí
screws
and
the position
of the
is
be
The
connection
has26
to mm
be designed
so as servo-drážky.
to avoid
exceeding
the shaft
maximum
explicitly
determined
by
a
diameter
of
36f8.
It
is
recommended
to
use
appropriate
snímače
se
provede
lícovaným
33h7.
Snímače
MIRC610/615
admissible
radial
or
axial load
applied toprůměrem
the shaft and
it is necessary
to
keep the connection
homokinetic
the catalogue
MIRC32x
encoders
aligned.
The connections
cable of the(see
MIRC3xx
encodersheet
must „Accessories“).
be fastened soThe
as to
avoid stress
on the
pokračování
následují
straně
are mounted on the shaft of the respective device and
2 imbus M4 na
screws.
After the
encoder
encoder by is own weight. In wet environments with running or splashing water it is
is to be turned to the required position and 4xM3 screws of the fixed plate connection are to
recommended not to position the MIRC3xx encoders with the shaft pointing upwards.
be tightened. The connection has to be designed so as to avoid exceeding the maximum
Considering the electrostatic sensitive components used it is recommended to
admissible radial or axial load applied to the shaft and it is necessary to keep the connection
connect
thecable
encoder
without encoder
power supply
and to so
follow
aligned. The
of the MIRC3xx
must be fastened
as to the
avoidwork
stress rules
on the for
electrostatic
devices.
encoder by issensitive
own weight.
In wet environments with running or splashing water it is
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
recommended not to position the MIRC3xx encoders with the shaft pointing upwards.
Zapojení připojovacích prvků MIRC600, 605, 610 a 615
Barva
výstupního
kabelu
Význam
inkrementální
Komutační
Inkr. / komutační
Inkr. / čítač šedá
Signál B non
Signál V non
Signál V
Signál P2
Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC600, 610
Senzor + 5 pro MIRC605, 615
růžová
modrá
Signál Z
Signál W
Signál Z
Signál Z
fialová
Signál Z non
Signál W non
Signál W
Signál NC
žlutá
Signál A
Signál U
Signál A
Signál A
bílá
Signál A non
Signál U non
Signál U
Signál P1
Signál B
Signál B
–
zelená
NC
Signál B
Signál V
stínění
Stínění
černá
GND
hnědá
Senzor 0 V
červená
UN + 10 V až + 30 V pro MIRC600, 610
Vcc + 5 V pro MIRC605, 615
Montáž –
dokončení z předchozí strany
se montují do příslušného zařízení pomocí
šroubů 2xM3 na průměru 22 mm. Vystředění
snímače se provede lícovaným průměrem
15h7. Spojení musí být konstruováno tak, aby
nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního a axiálního namáhání
hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení.
Doporučujeme použít vhodné homokinetické
planžetové nebo vlnovcové spojky typ SP/SV
více viz katalogový list „Příslušenství“. Kabel
od snímače MIRC6xx musí být zachycen tak,
aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích
mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou
se nedoporučuje snímače MIRC6xx polohovat
hřídelí nahoru.
Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce
s elektrostaticky citlivým zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být
kabel pevně uložen.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní provedení a termín dodání.
Dále je možno přiobjednat příslušenství snímače např. držák snímače, homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovací kabel [viz. katalogový list
Příslušenství].
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 10 ks snímače MIRC605/256PB a 10 ks spojky planžetové SP9 s termínem dodání do 2 týdnů.
Rozměrové náčrtky
MIRC600, 605 MIRC610, 615 Změna technických parametrů vyhrazena.
26
Magnetické inkrementální snímače
MIRC640 a 645
MIRC64x – bez hřídele, externí nosič magnetu s vnitřním průměrem
hřídele 6 mm, 8 mm nebo 10 mm
Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC640 a MIRC645
pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu.
Mechanicky jsou snímače MIRC640 a MIRC645 konstruovány bez
hřídele a s externím nosičem magnetu. Snímače převádějí rotační pohyb
na elektrické signály, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou
mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Typické použití
snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídícím systémem na
CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.
Typové označení
Mechanické údaje a pracovní podmínky
MIRC6 4 X – X / XXXX X X
Otáčky max.
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ
(příklad)
J – rozšířená pracovní teplota
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PB – průchodka boční, kabel 0,5 m
(jiná délka kabelu po dohodě)
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
od 1 do 128 po jednom impulzu, dále
256, 512 a 1024 s jedním nulovým
impulzem na otáčku
PRŮMĚRY NOSIČE MAGNETU
6 – vnitřní průměr 6 mm (standardní)
8 – vnitřní průměr 8 mm
10 – vnitřní průměr 10 mm
(jiný průměr po dohodě)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH
VÝSTUPŮ
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 ÷ +30 V HTL line driver
5 – + 5 V
line driver
10000 min.-1
Vibrace dle FCČSN345791
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
50gn (100 ms)
Průměr pro hřídel nosiče magnetu – standardní
– nestandardní
Pracovní teplota
6 mm
8 mm nebo 10 mm
– standardní
– nestandardní
Vlhkost relativní / absolutní
Atmosféra bez agresivních látek
– 25˚ až + 80˚ C
– 25˚ až + 125˚ C
max. 95 % / max. 40g.m-3
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MIRC640 / MIRC645
0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max
50 m
Výstupní signály
MIRC640, 645 MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
4 – s externím nosičem magnetu
TYP SNÍMAČE
6 – magnetický inkrementální snímač
typ MIRC6xx
MIRC640
MIRC645
Impulzy (periody) na otáčku
1 až 1024
Rozlišení (pozic na otáčku)
= impulzy x 4
do 4096
Napájecí napětí max. UN (V)
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA)
Elektrické výstupy
Number of incremental impulses (periods) per rotation: from 1 to 128 after one pulse,
further
200,inkrementálních
250, 256, 400, 500,
512, 1024,
2048 na
withotáčku:
one zero
perpo
rotation.
Počet
impulzů
(period)
odimpulse
1 do 128
jednom
Resolution in positions = Number impulses per rotation (lines) x 4.
Number of incremental impulses (periods) per rotation: from 1 to 128 after one pulse,
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
Resolution
positions
= Number
per rotation (lines) x 4.
Pouzein pro
MIRC645
doimpulses
dělení 1024
(kromě
dělení
200, 250,
400 a only
500)and
na into
otáčku.
MIRC305
/ MIRC315
/ MIRC325
resolution 1024 impulses
+10 až +30
+ 5 ± 5%
[email protected]
50
Výstupní frekvence max. FO (kHz)
Zatížení výstupních kanálů max. IO (mA)
UVW diferenciální komutační signály
impulzu, dále 256, 512 a 1024 s jedním nulovým impulzem na otáčku.
MIRC305
/ MIRC315
MIRC325
only and
into resolution
Rozlišení
v pozicích
= /Počet
impulzů
na otáčku
(čárek) 1024
x 4. impulses
Technické údaje
ELEKTRICKÉ parametry / TYP
ABZ diferenciální inkrementální signály
200
± 25
± 20
HTL line driver
line driver (RS 422)
ASSEMBLY
The MIRC30x encoder is installed into appropriate equipment using 3xM4 screws or a
groove. The position of the shaft is explicitly determined by a fitted diameter of 50h7 mm.
inkrementální
/ UVW
inkrementální
signály / of
čítač
The ABZ
MIRC31x
encoders
are komutační
installed signály
using 3xM3 ABZ
screws
and the position
the shaft is
explicitly determined by a diameter ASSEMBLY
of 36f8. It is recommended to use appropriate
homokinetic
connections
the catalogue
sheet „Accessories“).
The
MIRC32x
The MIRC30x
encoder is(see
installed
into appropriate
equipment using
3xM4
screwsencoders
or a
are
mounted
on the shaft
of shaft
the respective
and 2 imbus
M4 screws.
the encoder
groove.
The position
of the
is explicitlydevice
determined
by a fitted
diameterAfter
of 50h7
mm.
is
to
be
turned
to
the
required
position
and
4xM3
screws
of
the
fixed
plate
connection
The MIRC31x encoders are installed using 3xM3 screws and the position of the shaftare
is to
be
tightened.
The
connection
has
to
be
designed
so
as
to
avoid
exceeding
the
maximum
explicitly determined by a diameter of 36f8. It is recommended to use appropriate
admissible
or axial (see
load the
applied
to the sheet
shaft and
it is necessary
keep theencoders
connection
homokineticradial
connections
catalogue
„Accessories“).
ThetoMIRC32x
aligned.
The on
cable
theofMIRC3xx
encoder
must
as to After
avoidthe
stress
on the
are mounted
the of
shaft
the respective
device
andbe2 fastened
imbus M4so
screws.
encoder
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Montáž
Zapojení připojovacích prvků MIRC640 a 645
Snímače MIRC640/645 se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů M3 na roztečné
Barva
Význam
výstupního
kružnici pr. 48 mm. Před montáží
inkrementální
Komutační
Inkr. / komutační
Inkr. / čítač kabelu
vlastního tělesa snímače
se provede montáž náboje
šedá
Signál B non
Signál V non
Signál V
Signál P2
s magnetem na hřídel spoluSenzor + 10 až + 30 V pro MIRC640
růžová
pracujícího zařízení, tak aby
Senzor + 5 pro MIRC645
byla dodržena vzdálenost vrmodrá
Signál Z
Signál W
Signál Z
Signál Z
cholu náboje 6,65 + 0,05 mm
od dosedací plochy snímače.
fialová
Signál Z non
Signál W non
Signál W
Signál NC
Pro ustavení náboje s magžlutá
Signál A
Signál U
Signál A
Signál A
netem doporučujeme použít
bílá
Signál A non
Signál U non
Signál U
Signál P1
montážní přípravek skladové
číslo 62451631, který je možno
–
NC
samostatně objednat.Vystředění
zelená
Signál B
Signál V
Signál B
Signál B
snímače se provede lícovaným
stínění
Stínění
vnitřním průměrem 35H7 nebo
vnějším lícovaným průměrem
černá
GND
55h7.
hnědá
Senzor 0 V
Poznámka: Snímač je kaliU
+
10
V až
+
30
V pro
MIRC640
brován s dodaným unášečem
N
červená
Vcc + 5 V pro MIRC645
magnetu. V případě, že
použijete jiný unášeč magnetu
může dojít k zhoršení nebo
ztrátě funkce. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Rozměrové náčrtky MIRC640 a MIRC645
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet
kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů
a termín dodání
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 15 ks snímače
MIRC645-6/100PB a 3 ks montážního
přípravku s termínem dodání do
2 týdnů.
montáž na Ø 35H7
Změna technických parametrů vyhrazena.
montáž na Ø 55h7
28
montážní přípravek
Magnetické inkrementální snímače
MIRC800 a 805
MIRC800, 805 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm.
Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC800 a MIRC805
pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače
převádějí rotační pohyb na elektrické signály, které dávají informaci o
vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu
otáček. Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídícím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem
pro řízení elektrických motorů.
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
Vibrace dle FCČSN345791
Typové značení
5 g.cm2 ± 10 %
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max
MIRC8 X X – X / XXXX X
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – průchodka axiální, kabel 0,5 m
PB – průchodka boční, kabel 0,5 m
(jiná délka kabelu po dohodě)
počet impulzů na otáčku
od 1 do 128 po jednom impulzu,
dále 256, 512 a 1024 s jedním
nulovým impulzem na otáčku
PRŮMĚRY HŘÍDELE
6 – vnější průměr 6 mm (standardní)
4 – vnější průměr 4 mm
(jiný průměr po dohodě)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH
VÝSTUPŮ
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 ÷ +30 V HTL line driver
5 – + 5 V
line driver
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – příruba se servo-drážkou
50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MIRC800, 805 – axiální max.
10 N
– radiální max.
20 N
Pracovní teplota
Vlhkost relativní / absolutní
Atmosféra bez agresivních látek
– 25˚ až + 80˚ C
max. 95 % / max. 40 g.m-3
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP64
Hmotnost cca. MIRC800, 805
ca. 0,10 kg
Délka připojovacího kabelu max.
50 m
Výstupní signály
MIRC800, 805 MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
MIRC300, 305 / MIRC310, 315 / MIRC320, 325
ABZ diferenciální inkrementální signály
UVW diferenciální komutační signály
Number
incremental impulses
(periods)
from
1 to
128
one pulse,
Početofinkrementálních
impulzů
(period)per
narotation:
otáčku: od
1 do
128
poafter
jednom
further 200, 250, 256, 400, 500, 512, 1024, 2048 with one zero impulse per rotation.
impulzu,
dále 256,
512 a impulses
1024
s jedním
nulovým
otáčku.
Resolution
positions
= impulses
Number
perper
rotation
(lines)
ximpulzem
4.1 to 128 na
Number
of in
incremental
(periods)
rotation:
from
after one pulse,
TYP SNÍMAČE
further
200, 250, v256,
400, 500,
512, 1024,
2048 na
withotáčku
one zero
impulsexper
Rozlišení
pozicích
= Počet
impulzů
(čárek)
4. rotation.
/ MIRC315
/ MIRC325
onlyrotation
and into
resolution
1024 impulses
in positions
= Number
impulses per
(lines)
x 4.
8 – magnetický inkrementální snímač ResolutionMIRC305
typ MIRC8xx
MIRC305 / MIRC315 / MIRC325 only and into resolution 1024 impulses
MIRC805
Technické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
MIRC800
MIRC805
Impulzy (periody) na otáčku
1 až 1024
Rozlišení (pozic na otáčku)
= impulzy x 4
do 4096
Napájecí napětí max. UN (V)
Vlastní proudová spotřeba max IN (mA)
Výstupní frekvence max. FO (kHz)
Zatížení výstupních kanálů max. IO (mA)
Elektrické výstupy
ASSEMBLY ABZ inkrementální signály / čítač
ABZ inkrementální / UVW komutační signály
The MIRC30x encoder is installed into appropriate equipment using 3xM4 screws or a
ASSEMBLY
groove. The position of the shaft is explicitly determined by a fitted diameter of 50h7 mm.
The
installed
intousing
appropriate
equipment
3xM4 screws
or a is
The MIRC30x
MIRC31x encoder
encodersisare
installed
3xM3 screws
and using
the position
of the shaft
[email protected]
50
groove.
position of by
the ashaft
is explicitly
determined
by a fitted diameter
of 50h7
mm.
explicitlyThe
determined
diameter
of 36f8.
It is recommended
to use
appropriate
The
MIRC31x
encoders are
installed
using 3xM3
and the position
of the shaft
is
Montážconnections
homokinetic
(see
the catalogue
sheetscrews
„Accessories“).
The MIRC32x
encoders
200
explicitly
determined
by of
a the
diameter
of 36f8.
It and
is 2recommended
to use
are mounted
onMIRC800
the shaft
respective
device
imbus
M4 screws.
Afterappropriate
thepoencoder
Snímače
a
MIRC805
se
montují
do
příslušného
zařízení
homokinetic
connections
(see the
catalogue
sheetscrews
„Accessories“).
Theplate
MIRC32x
encoders
± 25
± 20
is to be turned
to the required
position
and 4xM3
of the fixed
connection
are to
mocí drážky.
Vystředění
snímače
se provede
lícovaným
průměrem
are
onThe
the connection
shaft of the has
respective
andso
2 imbus
M4 screws.
After the
encoder
be mounted
tightened.
to be device
designed
as
to avoid
exceeding
the19f7.
maximum
HTL line driver line driver (RS 422) isadmissible
to be
turned
to
the
required
position
and
4xM3
screws
of
the
fixed
plate
connection
are
to
Spojení
musí
být konstruováno
tak,shaft
abyand
nedošlo
k překročení
radial
or axial
load applied to the
it is necessary
to keephodnoty
the connection
be
tightened.
The connection
has to encoder
be designed
to avoidsoexceeding
thestress
maximum
aligned.
The cable
of the MIRC3xx
mustso
beas
fastened
as to avoid
on the
dokončení
na následující
admissible
radial
or axial
load applied
the shaft and
itwith
is necessary
to keep
the straně
connection
encoder by
is own
weight.
In wet toenvironments
running or
splashing
water it is
aligned.
The cable
the MIRC3xx
encoder encoders
must be fastened
so aspointing
to avoidupwards.
stress on the
recommended
not of
to position
the MIRC3xx
with the shaft
encoder
by
is
own
weight.
In
wet
environments
with
running
or
splashing
water
it is to
Considering the electrostatic sensitive components used it is recommended
recommended
to position
the MIRC3xx
pointing
connect the not
encoder
without
powerencoders
supply with
andthetoshaft
follow
theupwards.
work rules for
Considering
electrostatic
electrostatic the
sensitive
devices. sensitive components used it is recommended to
connect the encoder without power supply and to follow the work rules for
+ 10 až + 30
+ 5 ± 5%
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků MIRC800, 805
Barva
výstupního
kabelu
Význam
inkrementální
Komutační
Inkr. / komutační
Inkr. / čítač šedá
Signál B non
Signál V non
Signál V
Signál P2
Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC800
Senzor + 5 pro MIRC805
růžová
modrá
Signál Z
Signál W
Signál Z
Signál Z
fialová
Signál Z non
Signál W non
Signál W
Signál NC
žlutá
Signál A
Signál U
Signál A
Signál A
bílá
Signál A non
Signál U non
Signál U
Signál P1
Signál B
Signál B
–
zelená
NC
Signál B
Signál V
stínění
Stínění
černá
GND
hnědá
Senzor 0 V
červená
UN + 10 V až + 30 V pro MIRC800
Vcc + 5 V pro MIRC805
Montáž –
dokončení z předchozí strany
maximálního povoleného radiálního
a axiálního namáhání hřídele. Dále
je nutné dodržet souosost spojení.
Doporučujeme použít vhodný typ homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky.
Kabel od snímače MARC80x musí být
zachycen tak, aby jej vlastní vahou
nenamáhal. V prostředích mokrých, se
stékající nebo stříkající kapalinou se
nedoporučuje snímače MARC80x polohovat hřídelí nahoru.
Elektrické připojení je možné pouze
při vypnutém zařízení a za dodržení
pravidel práce s elektrostaticky citlivým
zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být
kabel pevně uložen.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní provedení a termín dodání.
Dále je možno přiobjednat příslušenství snímače např. homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovací kabel (viz. katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 10 ks snímače MIRC805/128PA s termínem dodání do 2 týdnů.
Rozměrový náčrtek
MIRC800, 805 Předběžný katalogový list!
Změna technických parametrů vyhrazena.
30
Magnetické absolutní snímače
MARC405, 415 a 425
MARC405 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm
MARC415 – upínací příruba, vnější průměr hřídele 10 mm
MARC425 – stacionární planžetová spojka, vnitřní průměr hřídele 12 mm
Magnetické absolutní snímače typu MARC405, MARC415 a MARC425
pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače
převádějí rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní
elektrickou digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají
informaci o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení
nebo počtu otáček. Absolutní snímače neztrácí informaci o poloze i bez
napájení a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát
informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést
najetí do referenčního bodu.
MARC425
MARC405
MARC415
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
Typové označení
Vibrace dle FCČSN345791
MARC4xx/xxxxxxx
Rázový impulz max.
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
P – pastorek natmelený na hřídeli
Proudová spotřeba max IN (mA)
20/40 N
– radiální max.
50/60 N
Délka připojovacího kabelu max.
Technické údaje
Napájecí napětí max UN (V)
Zatížení hřídele MARC405, 415 a 425
– axiální max.
elekrické výstupy a POČET bITŮ
31 – parallelní TTL binární 9 bitů
11 – seriový SSI, diferenc. do 12 bitů
12 – seriový SSI, diferenc. do 13 bitů
21 – seriový SSI, jednoduchý do 12 bitů
22 – seriový SSI, jednoduchý do 13 bitů
TYP SNÍMAČE
4 – magnetický absolutní snímač
typu MARC4x5
Bitů / Pozic na otáčku
50gn (100 ms)
Pracovní teplota
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm
(jiný průměr po dohodě)
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
10gn (10 až 2000 Hz)
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m axiální
PB – kabel 1 m boční
KA – konektor typ CONTACT axiální
KB – konektor typ CONTACT boční
(jiná délka kabelu po dohodě)
napájecí napětí
5 –+ 5 V
10 g.cm2 ± 10 %
– 25˚ až + 80˚ C
Vlhkost relativní/absolutní
max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MARC405 / MARC415, 425
ca. 0,25 / 0,35 kg
50 m
Výstupní signály
MARC405 / MARC415 / MARC425
31 – paralelní TTL binární kód pro snímače
s rozlišením do 9 bitů (512 pozic).
11 – sériový SSI, diferenciální CLOCK/DATA signál (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic).
12 – sériový SSI, diferenciální CLOCK/DATA signál (RS422),
Binární kód do 13 bitů (8192 pozic).
21 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signál (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic).
22 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signál (RS422),
Binární kód do 13 bitů (8192 pozic).
SSI komunikace
Parametry
symbol
min.
max.
jednotka
Clock period
TCp
250
2xTm
µs
Clock High
TCHi
25
Tm
µs
Clock Low
TCLo
25
Tm
µs
Monoflop time
Tm
16
20,5
µs
MARC405, 415, 425
do 13 bitů / do 8192 pozic
+ 5 ± 5%
50
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Montáž
Zapojení připojovacích prvků MARC405, 415 a 425
Snímače MARC405 s hřídelí
o vnějším Ø 6 mm se montují
Pin konektoru
Barva
Význam
do příslušného zařízení potypu CONTACT
výstupního kabelu
MARC405, 415 and 425
mocí tří šroubů M4 nebo pomocí servo-drážky. Vystředění
1
šedá
SSI – CLOCKsnímače se provede lícov2
růžová
SSI – DATAaným průměrem 50h7.
Snímače MARC415 s hřídelí
3
modrá
INC – Signál Z (1)
o vnějším Ø 10 mm se mon4
fialová
SSI – DATA+
tují do příslušného zařízení
5
žlutá
INC – Signál A (1)
pomocí tří šroubů M3 nebo
svěrným spojem. Vystředění
6
bílá
SSI – CLOCK+
snímače se provede lí7
–
NC
covaným průměrem 36f8.
8
yelená
INC – Signál B (1)
Snímače MARC425 s hřídelí
o vnitřním Ø 12 mm se na9
stínění
stínění
sadí na hřídel příslušného
10
černá
GND
zařízení a utáhnou se dva
imbus šrouby M4 na hřídeli
11
hnědá
GND
snímače. Poté se snímače
Vcc + 5 V
12
červená
natočí do požadované pozice
a utáhnou se 4 šrouby M3
(1) Pouze na vyžádání
stacionární planžetové spojky.
Spojení musí být konstruováno
tak, aby nedošlo k překročení
hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné
homokinetické planžetové nebo vlnovcové spojky typ SP/SV více viz katalogový list „Příslušenství“. Kabel od snímače MARC4x5 musí být zachycen
tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MARC4x5 polohovat
hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Rozměrové náčrtky
MARC405
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače,
typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní
provedení a termín dodání. Dále je možno přiobjednat příslušenství
snímače např. držák snímače, homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovací kabel (viz. katalogový list Příslušenství).
MARC415
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks snímače MARC405/21KB a 20 ks spojky
vlnovcové SV9 s termínem dodání do 2 týdnů.
MARC425
Požadavky na připojení
L = 10 až 19 mm
doporučený Ø dg7
Změna technických parametrů vyhrazena
32
Magnetické absolutní snímače
MARC605 a 615
MARC605 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm
MARC615 – upínací příruba, vnější průměr hřídele 6 mm
Magnetické absolutní snímače typu MARC605 a MARC615 pracují na
magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Snímače převádějí
rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní elektrickou
digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají informaci
o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu
otáček. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení
a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát informaci
o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do
referenčního bodu.
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
Vibrace dle FCČSN345791
Typové značení
10 g.cm2 ± 10 %
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
MARC6 X X – X / XXXX X
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – průchodka axiální, kabel 1 m
PB – průchodka boční, kabel 1 m
(jiná délka kabelu po dohodě)
elekrické výstupy a POČET bITŮ
31 – parallelní TTL binární 9 bitů
11 – seriový SSI, diferenc. do 12 bitů
12 – seriový SSI, diferenc. do 13 bitů
21 – seriový SSI, jednoduchý do 12 bitů
22 – seriový SSI, jednoduchý do 13 bitů
PRŮMĚRY HŘÍDELE
6 – vnější průměr 6 mm (standardní)
4 – vnější průměr 4 mm
(jiný průměr po dohodě)
Napájecí napětí
5–+5V
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – příruba se servo-drážkou,
1 – upínací příruba
TYP SNÍMAČE
6 – magnetický absolutní snímač
typu MARC6x5
50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MARC605, 615
– axiální max.
10 N
– radiální max.
20 N
Pracovní teplota
– 25˚ až + 80˚ C
Vlhkost relativní/absolutní
max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MARC605, 615
cca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max.
50 m
Výstupní signály
MARC605 / MARC615
31 – paralelní TTL binární kód pro snímače
s rozlišením do 9 bitů (512 pozic).
11 – sériový SSI, diferenciální CLOCK/DATA signál (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic).
12 – sériový SSI, diferenciální CLOCK/DATA signál (RS422),
Binární kód do 13 bitů (8192 pozic).
21 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signál (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic).
22 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signál (RS422),
Binární kód do 13 bitů (8192 pozic).
SSI komunikace
Technické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
Bitů / Pozic na otáčku
Napájecí napětí max UN (V)
Proudová spotřeba max IN (mA)
Parametry
symbol
min.
max.
jednotka
Clock period
TCp
250
2xTm
µs
Clock High
TCHi
25
Tm
µs
Clock Low
TCLo
25
Tm
µs
Monoflop time
Tm
16
20,5
µs
MARC605, 615
do 13 bitů / do 8192 pozic
+ 5 ± 5%
50
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Montáž
Zapojení připojovacích prvků MARC605 a 615
Barva
výstupního kabelu
Význam
MARC605 and 615
šedá
SSI – CLOCK-
růžová
SSI – DATA-
modrá
INC – Signál Z (1)
fialová
SSI – DATA+
žlutá
INC – Signál A (1)
bílá
SSI – CLOCK+
–
NC
zelená
INC – Signál B (1)
stínění
stínění
černá
GND
hnědá
GND
červená
Vcc + 5 V
Snímače MARC605 s hřídelí
o vnějším Ø 6 mm se montují
do příslušného zařízení pomocí čtyř šroubů M3 nebo pomocí servo-drážky. Vystředění
snímače se provede lícovaným průměrem 33h7.
Snímače MARC615 s hřídelí
o vnějším Ø 6 mm se montují
do příslušného zařízení pomocí dvou šroubů M3 nebo
svěrným spojem. Vystředění
snímače se provede lícovaným průměrem 15H7. Spojení musí být konstruováno
tak, aby nedošlo k překročení
hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního
namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení.
Doporučujeme použít vhodné
homokinetické planžetové
nebo vlnovcové spojky typ
SP/SV více viz katalogový
(1) Pouze na vyžádání
list „Příslušenství“. Kabel od snímače MARC6x5 musí být zachycen tak, aby jej vlastní vahou nenamáhal. V prostředích mokrých, se stékající nebo
stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače MARC6x5 polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení
a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní provedení a termín dodání.
Dále je možno přiobjednat příslušenství snímače např. homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovací kabel (viz. katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 10 ks snímače MARC605/11PB a 10 ks spojky planžetové SP9 s termínem dodání do 2 týdnů.
Rozměrové náčrtky
MARC600, 605 Změna technických parametrů vyhrazena
34
MARC610, 615 Magnetický absolutní snímač
MARC645
MARC645 – bez hřídele, externí nosič magnetu s vnitřním průměrem
hřídele 6 mm, 8 mm nebo 10 mm.
Magnetický absolutní snímač typu MARC645 pracuje na magnetickém
principu, který využívá Hallův efekt. Mechanicky je snímač MARC645
konstruován bez hřídele s externím nosičem magnetu. Snímače převádějí
rotační pohyb nebo úhel natočení na odpovídající výstupní elektrickou
digitální informaci udanou v bitech nebo pozicích, které dávají informaci
o vzájemné poloze dvou mechanických částí, úhlu natočení nebo počtu
otáček. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení
a proto je jejich typické použití v aplikacích, kde je potřeba znát informaci
o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není možno provést najetí do
referenčního bodu.
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Typové označení
Otáčky max.
MARC6 4 5 – X / XXXX XX
10000 min.-1
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
50gn (100 ms)
Průměr pro hřídel nosiče magnetu – standardní
– nestandardní
Pracovní teplota
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PB – kabel 0,5 m boční
(jiná délka kabelu po dohodě)
elekrické výstupy a POČET bITŮ
21 – seriový SSI,
jednoduchý do 12 bitů
PRŮMĚRY NOSIČE MAGNETU
6 – vnitřní průměr 6 mm (standardní)
8 – vnitřní průměr 8 mm
10 – vnitřní průměr 10 mm
(jiný průměr po dohodě)
6 mm
8 mm nebo 10 mm
– standardní
– 25˚ až + 80˚ C
Vlhkost relativní / absolutní
max. 95 % / max. 40 g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MARC645
0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max.
50 m
Výstupní signály
MARC645
21 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signál (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic).
SSI komunikace
napájecí napětí
5 – + 5 V
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
4 – s externím nosičem magnetu
TYP SNÍMAČE
6 – magnetický absolutní snímač
typu MARC645
Parametry
symbol
min.
max.
jednotka
Clock period
TCp
250
2xTm
µs
Clock High
TCHi
25
Tm
µs
Clock Low
TCLo
25
Tm
µs
Monoflop time
Tm
16
20,5
µs
Technické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
Bitů / Pozic na otáčku
Napájecí napětí max UN (V)
Proudová spotřeba max IN (mA)
MARC645
do 12 bitů / do 4096 pozic
+ 5 ± 5%
50
Montáž
Snímače MARC645 se montují do příslušného zařízení pomocí tří šroubů
M3 na roztečné kružnici pr. 48 mm. Před montáží vlastního tělesa snímače
se provede montáž náboje s magnetem na hřídel spolupracujícího
pokračování na následující straně
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků MARC645
Barva
výstupního kabelu
Význam
MARC645
šedá
SSI – CLOCK-
růžová
SSI – DATA-
modrá
INC – Signál Z (1)
fialová
SSI – DATA+
žlutá
INC – Signál A (1)
bílá
SSI – CLOCK+
–
NC
zelená
INC – Signál B (1)
stínění
stínění
černá
GND
hnědá
GND
červená
Vcc + 5 V
(1) Pouze na vyžádání
Rozměrové náčrtky MARC645
Montáž
– dokončení z předchozí strany
zařízení, tak aby byla dodržena
vzdálenost vrcholu náboje 6,65
+0,05 mm od dosedací plochy
snímače. Pro ustavení náboje
s magnetem doporučujeme
použít montážní přípravek
skladové číslo 62451631, který
je možno objednat. Vystředění
snímače se provede lícovaným
vnitřním průměrem 35H7 nebo
vnějším lícovaným průměrem
55h7.
Poznámka: Snímač je kalibrován s dodaným unášečem
m a g n e t u . V p ř í p a d ě, že
použijete jiný unášeč magnetu
může dojít k zhoršení nebo
ztrátě funkce.
Elektrické připojení je možné
pouze při vypnutém zařízení
a za dodržení pravidel práce
s elektrostaticky citlivým
zařízením!
Při pracovní teplotě pod
–5°C musí být kabel pevně
uložen.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů,
název a typ snímače, typ výstupních
signálů, provedení vývodů a termín
dodání.
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 15 ks snímače
MARC645-6/21PB a 15 ks montážního
přípravku s termínem dodání do 2 týdnů.
montáž na Ø 35H7
Změna technických parametrů vyhrazena
montáž na Ø 55h7
36
montážní přípravek
Magnetický absolutní snímač
MARC690 a 695
MARC690 / MARC695 – upínací příruba se servo-drážkou,
vnější průměr hřídele 6 mm
Magnetický absolutní snímač MARC690 a MARC695 je 6 bitový
snímač pracující na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu
s výstupním kódem modifikovaným z 512 pozic dle přání zákazníka.
Převádí rotační pohyb hřídele na odpovídající kód pozice. Snímače jsou
určeny pro zprostředkování elektrické informace o vzájemné poloze dvou
mechanických celků nebo úhlu natočení. Absolutní snímač neztrácí
informaci o poloze i bez napájení a proto se požívají v aplikacích, kde
je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo není
možno provést najetí do referenčního bodu. Typické použití je např.
elektronická vačka, v nástrojových hlavách nebo automatizaci.
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Typové označení
Otáčky max.
MARC69x/xxxxxx x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
Zx –kód výstupních signálů
podle zákaznické specifikace
PROVEDENÍ VÝVODů
PB – kabel 0,5 m boční
(jiná délka kabelu po dohodě)
5000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
Vibrace dle FCČSN345791
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
Zatížení hřídele MARC690, 695
elekrické výstupy a POČET bITŮ
01 – paralelní 6 bitů
– axiální max.
– radiální max.
Vlhkost relativní / absolutní
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
9 – upínací příruba
se servo-drážkou,
vnější průměr hřídele 6 mm
Délka připojovacího kabelu max.
TYP SNÍMAČE
6 – magnetický absolutní snímač
typ MARC69x
50gn (100 ms)
Pracovní teplota
ELEKTRICKÉ VÝSTUPY
napájecí napětí výstup
0 – +10 ÷ +30 V
HTL line driver
5 – + 5 V
line driver
5 g.cm2 ± 10 %
Atmosféra bez agresivních látek
Krytí
Hmotnost cca. MARC690, 695
10 N
20 N
– 25˚ až + 80˚ C
max. 95 % / max. 40 g.m-3
73,3 až 126,6 kPa
IP65
ca. 0,15 kg
50 m
VÝSTUPNÍ SIGNÁLY MARC690/MARC695
Příklad kódu pro nastaveni nástrojové hlavy:
0
– synchronizace
1:4 – pozice binárního kódu 1 až 8
5
– parita
Technická data
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
Bitů / pozic na otáčku
MARC690
do 6 bitů / do 512 pozic
Napájecí napětí max. UN (V)
+10 ÷ + 30
Proudová spotřeba max. IN (mA)
[email protected]
Výstupní frekvence max. FO (kHz)
Zatížení výstupů max. IO (mA)
Výstup
UOH (V) UN = 30 V ION = 10 mA
UOL (V) UN = UO = 30 V IOL = -10 mA
MARC695
+ 5 ± 5%
50
30
± 25
± 20
HTL line driver
line driver
UN – 3
>2,5
<1,2
0,4
IOH (mA) UN = UO = 30 V
—
IOL (mA) UN = UO = 30 V
—
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků MARC690 a 695
Barva
výstupního kabelu
Význam
MARC690
modrá
MARC695
GND
UN + 10 V to + 30 V
hnědá
Vcc + 5 V
bílá
bit 0
žlutá
bit 1
zelená
bit 2
fialová
bit 3
červená
bit 4
černá
bit 5
šedá
NC
růžová
NC
Montáž
Snímače MARC690
a MARC695 se montují do
příslušného zařízení pomocí
servo-drážky nebo svěrným
spojem. Vystředění snímače
s e p r ove d e l í c ova ný m
průměrem 25h7. Spojení
musí být konstruováno tak,
aby nedošlo k překročení
hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního
namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení.
Doporučujeme použít vhodné
homokinetické planžetové
nebo vlnovcové spojky. Kabel od snímače MARC69x
musí být zachycen tak, aby
jej vlastní vahou nenamáhal.
V prostředích mokrých, se
stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímače polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení
a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů, kód výstupních signálů a termín dodání. Dále je možno přiobjednat příslušenství snímače např. homokinetickou spojku (viz. katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 10 ks snímače MARC695/01PBZ2 a 10 ks spojky planžetové SP9 s termínem dodání do 2 týdnů.
Rozměrové náčrtky MARC690 a MARC695
Změna technických parametrů vyhrazena
38
Magnetický absolutní snímač
MARC805
MARC805 – příruba se servo-drážkou, vnější průměr hřídele 6 mm
Magnetický absolutní snímač typ MARC805 pracuje na magnetickém
principu, který využívá Hallův efekt. Snímače převádějí rotační pohyb na
elektrické signály. Snímače převádějí rotační pohyb nebo úhel natočení na
odpovídající výstupní elektrickou digitální informaci udanou v bitech nebo
pozicích, které dávají informaci o vzájemné poloze dvou mechanických
částí, úhlu natočení nebo počtu otáček. Absolutní snímač neztrácí informaci o poloze i bez napájení a proto je jejich typické použití v aplikacích,
kde je potřeba znát informaci o poloze ihned po zapnutí zařízení nebo
není možno provést najetí do referenčního bodu.
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max.
10000 min.-1
Úhlové zrychlení max.
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti mechanických částí max.
Typové značení
Vibrace dle FCČSN345791
MARC8 X X – X / XXXX X
10 g.cm2 ± 10 %
10gn (10 až 2000 Hz)
Rázový impulz max.
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – průchodka axiální, kabel 0,5 m
PB – průchodka boční, kabel 0,5 m
(jiná délka kabelu po dohodě)
elekrické výstupy a POČET bITŮ
21 – seriový SSI, jednoduchý do 12 bitů
PRŮMĚRY HŘÍDELE
6 – vnější průměr 6 mm (standardní)
4 – vnější průměr 4 mm
(jiný průměr po dohodě)
50gn (100 ms)
Zatížení hřídele MARC805
– axiální max.
10 N
– radiální max.
20 N
Pracovní teplota
– 25˚ až + 80˚ C
Vlhkost relativní/absolutní
max. 95 % / max. 40g.m-3
Atmosféra bez agresivních látek
73,3 až 126,6 kPa
Krytí
IP65
Hmotnost cca. MARC805
ca. 0,15 kg
Délka připojovacího kabelu max.
50 m
napájecí napětí
5 – + 5 V
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – příruba se servo-drážkou
TYP SNÍMAČE
8 – magnetický absolutní snímač
typ MARC805
Výstupní signály
MARC805
21 – sériový SSI, jednoduchý TTL CLOCK/DATA signál (RS422),
Gray kód do 12 bitů (4096 pozic).
SSI komunikace
Parametry
symbol
min.
max.
jednotka
Clock period
TCp
250
2xTm
µs
Clock High
TCHi
25
Tm
µs
Clock Low
TCLo
25
Tm
µs
Monoflop time
Tm
16
20,5
µs
Technické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP
Bitů / Pozic na otáčku
Napájecí napětí max UN (V)
Proudová spotřeba max IN (mA)
MARC805
do 12 bitů / do 4096 pozic
+ 5 ± 5%
50
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Montáž
Zapojení připojovacích prvků MARC805
Barva
výstupního kabelu
Význam
MARC805
šedá
SSI – CLOCK-
růžová
SSI – DATA-
modrá
INC – Signál Z (1)
fialová
SSI – DATA+
žlutá
INC – Signál A (1)
bílá
SSI – CLOCK+
–
NC
zelená
INC – Signál B (1)
stínění
stínění
černá
GND
hnědá
GND
červená
Vcc + 5 V
(1) Pouze na vyžádání
Snímače MARC805 se montují do příslušného zařízení
pomocí drážky. Vystředění
snímače se provede lícovaným průměrem 19f7. Spojení musí být konstruováno
tak, aby nedošlo k překročení
hodnoty maximálního povoleného radiálního a axiálního
namáhání hřídele. Dále je nutné dodržet souosost spojení.
Doporučujeme použít vhodný
typ homokinetické planžetové
nebo vlnovcové spojky. Kabel
od snímače MARC805 musí
být zachycen tak, aby jej
vlastní vahou nenamáhal.
V prostředích mokrých, se
stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje
snímače MARC805 polohovat
hřídelí nahoru.
Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením!
Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutné uvést počet kusů, název a typ snímače, typ výstupních signálů, provedení vývodů, případně nestandardní provedení a termín dodání.
Dále je možno přiobjednat příslušenství snímače např. homokinetickou spojku, protikus konektoru nebo propojovací kabel (viz. katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 10 ks snímače MARC805/21PA s termínem dodání do 2 týdnů.
Rozměrové náčrtky
MARC805 Předběžný katalogový list!
Změna technických parametrů vyhrazena
40
Příslušenství
Rozměrový náčrtek SV
 Homokinetické spojky
Použití:
Spojky jsou určeny pro připojení rotačních snímačů polohy k příslušnému zařízení a slouží pro vyrovnání úchylek v axiálním i radiálním
směru při dostatečné torzní tuhosti v obou směrech otáčení. Spojky
pružně vyrovnávají nepřesnosti montáže a při přenosu pohybu zaručují, že kinematická chyba přenosu nepřekračuje povolené hodnoty.
Pracovní podmínky:
a) atmosféra pracovního prostředí neobsahuje agresivní plyny
b) teplota pracovního prostředí nepřesahuje rozmezí ‑40°C do +60°C
c) relativní vlhkost prostředí je maximálně 95 %
d) chvění nepřesahuje zrychlení 3g do 400 Hz
 Držáky snímačů
a) IRC300 až 308, ARC308, ARC310 a ARC40x
Technické parametry:
Typ
Otáčky max. ot.min-1
Axiální posun os δ max. mm
Úhlová odchylka os δ max. °
Radiální přesazení os e max. mm
Torzní tuhost N.m.rad-1
SP
SV
6000
±0,1
±0,4
±0,1
30
10000
±0,3
±0,5
±0,2
200
b) IRC310 až 315, IRC317, IRC318 a ARC41x
a) Spojka planžetová SP
Popis: Spojka planžetová je sestavena ze dvou hliníkových přírub
a pružné části. Pružná část je tvořena mezikusem a dvěma planžetami.
a)
b)
Spojka planžetová SP
∅ díry SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17
∅ A
8
5
8
8
8
5
5
∅ B
8
5
5
6
10
6
10 10
10
6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
6
6
7
6 4,5
10
7
8
5
6
8
10
Pozn.: Standardně SP1, SP2, SP3, SP4 a SP9, ostatní po dohodě.
L = 7 – 13 mm (SV spojka)
L = 10 – 13 mm (SP spojka)
L = 8 – 19 mm (SV spojka)
L = 10 – 19 mm (SP spojka)
 Příchytka snímače
Rozměrový náčrtek SP
pro IRC30x (3ks na roztečné kružnici ∅ 68 mm)
 Pastorek
Pastorek IRC5
(IRC120, 121, 122, 202, 205, 300 až 305)
b) Spojka vlnovcová SV
Popis: Spojka vlnovcová je zhotovena z nerezového vlnovce a na
hřídel se upevňuje dvěmi imbus šrouby M4 pootočenými o 90°.
Pastorek IRC8
(IRC125, IRC310-315, ARC410-415)
TMELENO
(LOCTITE)
Spojka vlnovcová SV
∅ díry SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17
∅ A
8
5
8
8
8
5
5
∅ B
8
5
5
6
10
6
10 10
10
6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
6
6
7
6 4,5
10
7
8
5
6
8
10
Pozn.: Standardně SV1, SV2, SV3, SV4 a SV9, ostatní po dohodě.
HŘÍDEL
SNÍMAČE
m = 0,758, Z = 21, α = 25°
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
 Propojovací kabely
Kabel SYFC 3x2x0,14+4x0,5 (LIY-C-Y 12x0,14) je opatřen koncovkami CONTACT20.10.40.AC nebo VŠ24KPN11G1, případně jedním volným
koncem.
E (m) 2,5 4,5
6
8
10
12
15
17
20
25
35
50
Jiné délky po dohodě...
ZAKONČENÍ
konektorů 1
ZAKONČENÍ
konektorů 2
Zapojení přístrojové vidlice typ VŠ (pohled zezadu)
Zapojení kabelové zásuvky typ VŠ (pohled zepředu)
A
Z
I
L
B
G
9
1
Ž
K
V
Zapojení přístrojové vidlice a kabelové vidlice typ CONTACT (pohled zepředu)
Zapojení kabelové zásuvky typ CONTACT (pohled zezadu)
2
E
10
3
12
7
11
4
D
8
6
5
Propojovací kabel pro IRC s koncovkami CONTACT 20.10.40.AC a VŠ24KPN11.G1 nebo volným zakončením
Zakončení 1
konektor
contact - pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zakončení 2
konektor
contact - pin
1
2
3
4
5
6
–
8
9
10
11
12
Zakončení 2
konektor
VŠ - pin
D
A
K
I
V
B
–
G
L
E
E
A
Zakončení 2
volný konec
barva vodiče
šedá
růžová
modrá
fialová
žlutá
bílá
–
zelená
stínící
opletení
černá
hnědá
rudá
Význam
signál
2 non
senzor
+Un
signál
3
signál
3 non
signál
1
signál
1 non
NC
signál
2
stínění
GND
senzor
GND
+Un
Propojovací kabel pro IRC120 až 125 s koncovkami VŠ24KPN11.G1 nebo volným zakončením
Zakončení 1
konektor
VŠ - pin
A
B
V
G
D
E
Ž
Z
I
K
L
Zakončení 2
konektor
VŠ - pin
A
B
V
G
D
E
Ž
Z
I
K
L
Zakončení 2
volný konec
barva vodiče
rudá
bílá
žlutá
zelená
šedá
černá
hnědá
růžová
fialová
modrá
stínící
opletení
Význam
napájení
+5 V
signál
1 non
signál
1
signál
2
signál
2 non
GND
žárovka
0V
žárovka
+5 V
signál
3 non
signál
3
stínění
Propojovací kabel pro ARC308 až 310 a ARC4xx/8 nebo 10bit s koncovkami CONTACT 20.10.10.AC (LIY-C-Y 12x0,14)
Pin
konektoru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Barva
růžová
žlutá
zelená
hnědá
černá
fialová
bílá
šedá
rudomodrá
vodiče
10
11
šedo-
rudá
růžová
Průřez S
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
(mm2)
Význam
20 + 90°
20
21
22
Změna technických parametrů vyhrazena.
23
24
42
25
26
27
28
+ Un
12
modrá
0,14
GND
Rotační snímače
VYCHÁZÍME
VSTŘÍC
Index
Název
P
Nestandardní
provedení
Rotační snímače
pastorek
Index
Název
pastorek
P
Rotační
snímače
mrazuvzdorné
M
Index provedení
Název
P
M
pastorek
mrazuvzdorné
provedení
M
J
mrazuvzdorné
provedení
pro
provedení
vysoké
teploty
J
D
provedení pro
LED
dioda
vysoké
teploty
J
provedení pro
vysoké teploty
LED dioda
prodloužená hřídel
D
H
D
LED dioda
H
T
prodloužená hřídel
nízké tření
H
T
G
T
B
G
C
B
G
K
C
B
C
K
K
V
prodloužená hřídel
nízké tření
gufero
nízké tření
konektor BINDER
gufero
konektor CANON na
krytu
konektor
gufero BINDER
provedení PA (PB) s
konektor zakončeným
CANON na
kabelem
konektor BINDER
krytu
konektorem
konektor CANON
provedení
PA (PB)na
s
krytu
kabelem
zakončeným
konektorem
provedení PA (PB) s
antivibrační
kabelem zakončeným
konektorem
V
antivibrační
V
E
antivibrační
úprava centrážního
průměru příruby
W
E
F
W
E
N
F
W
bez výstupních
kondenzátorů
úprava centrážního
průměrufrekvence
příruby
vysoká
N
F
bez
výstupních
úprava
centrážního
kondenzátorů
náhrada
průměru příruby
vysoká
frekvence
bez výstupních
kondenzátorů
náhrada
vysoká frekvence
Popis
Poznámky
- pastorek natmelený na hřídeli pr. 5 nebo pr. 8. Provedení možné také rozměrový náčrtek v katalogu snímačů - sekce příslušenství
na prodloužené hřídeli (H), provedení možné u IRC120-2, pozice pastorku od čela standardně snímače: 1 mm pro IRC120-122
IRC125,IRC20x, IRC30x, IRC31x
a ARC4xx
3,5 mm pro IRC125 a 126
Popis
Poznámky
pastoreksenatmelený
hřídeli pr.
5 nebo pr. 8.komponentů
Provedení možné také
-- provádí
výměnou na
některých
elektronických
na
hřídeli (H), provedení možné u IRC120-2,
- 40 prodloužené
až + 600 C (IRC20x)
Popis
IRC125,IRC20x,
IRC30x, IRC3x5)
IRC31x a ARC4xx
- 25 až +natmelený
600 C (IRC3x0,
- pastorek
na hřídeli pr. 5 nebo pr. 8. Provedení možné také
- výběrem
v klimatickéhřídeli
komoře(H), provedení možné u IRC120-2,
na prodloužené
- provádí
se výměnou
některých
elektronických komponentů
0
IRC3x4
a ARC4xx)
- 25 až + 60 0 C (IRC3x1
IRC125,IRC20x,
IRC30x,až
IRC31x
a ARC4xx
- 40 až + 60 C (IRC20x)
- 35 až + 6000 C (IRC3x0, IRC3x5)
- 25 až + 60 C (IRC3x0, IRC3x5)
některých
elektronických
komponentů
-- provádí
se
výměnou
ložisek
a
některých
elektronických
komponentů
výběrem v klimatické
komoře
0 0
C(IRC320)
(IRC20x)až IRC3x4 a ARC4xx)
40ažaž
až++
+85
60
CC
--- 0
0
(IRC3x1
25
60
00
C (IRC325)
(IRC3x0, IRC3x5)
IRC3x5)
60
--- 025
C
(IRC3x0,
35ažaž
až+ +
+100
600 C
- výběrem v klimatické komoře
- provádí se výměnou
ložisek a některých elektronických komponentů
0
C
(IRC3x1
až
IRC3x4 va ARC4xx)
25
až
+
60
0
- indikační
dioda zabudovaná
zadní stěně krytu problikne při
C
- 0 až + 85LED
0 (IRC320)
IRC3x5)
- 35 až + 60
0 C (IRC3x0,
průchodu
snímače
nulovým
bodem, provedení možné u IRC202,
C (IRC325)
- 0 až + 100
- provádí
výměnou
ložisek a některých elektronických komponentů
IRC205,se
IRC3x2
a
IRC3x5
- 0 až + 850 C (IRC320)
0
- indikační
LED
zabudovaná v zadní stěně krytu problikne při
C dioda
(IRC325)
- 0 až + 100
- průchodu
hřídel je prodloužena
dle požadavku
od
snímače nulovým
bodem, zákazníka.
provedení Délka
možnéseupočítá
IRC202,
čela
snímače.
Max.
délka se doporučuje na 40mm.
IRC205,
IRC3x2
a IRC3x5
indikační LED
dioda
zabudovaná
v zadní
stěně krytu problikne při
-- prodloužení
možné
také
se zakončením
pro pastorek
průchodu snímače
nulovým IRC30x,
bodem,IRC31x,
provedení
možné
u IRC202,
provedení
možné u IRC20x,
ARC40x
a ARC41x.
- IRC205,
hřídel je IRC3x2
prodloužena
dle požadavku zákazníka. Délka se počítá od
a IRC3x5
- odstraněním
ložisek, přemazání
čela snímače.ochranných
Max. délkakrytek
se doporučuje
na 40mm. speciálním olejem
a snížením předepínací
sílyzakončením
ložisek se dosahuje
velmi lehkého chodu
- prodloužení
možné také se
pro pastorek
snímače,
provedení
možné
uIRC30x,
IRC20x,IRC31x,
IRC30x ARC40x
a ARC40x
- provedení
hřídel
je prodloužena
dle požadavku
zákazníka.
DélkaaseARC41x.
počítá od
možné u IRC20x,
čela snímače. Max. délka se doporučuje na 40mm.
- odstraněním ochranných krytek ložisek, přemazání speciálním olejem
- prodloužení možné také se zakončením pro pastorek
a snížením
předepínací síly ložisek
se dosahuje
velmi
chodu
- provedení
použitím
gufera
utěsněných
ložisek
se lehkého
dosahuje
krytí
možnéa uoboustranně
IRC20x, IRC30x,
IRC31x,
ARC40x
a ARC41x.
snímače,
provedení
možné
u IRC20x,
IRC30x
a ARC40x
IP67,
provedení
možné
pouze
u IRC30x,
IRC125
- odstraněním ochranných krytek ložisek, přemazání speciálním olejem
- místo
konektoru
CONTACT
do krytu
BINDER
a snížením
předepínací
sílyjeložisek
se vestavěn
dosahujekonektor
velmi lehkého
chodu
723-09-0131-80-12
- typ
použitím
gufera
a oboustranně
utěsněných
ložisek
se dosahuje krytí
snímače,
provedení
možné u IRC20x,
IRC30x
a ARC40x
možné pouze
IRC125 konektor CANON
- IP67,
místo provedení
konektoru CONTACT
je udoIRC30x,
krytu vestavěn
9pin. konektoru
provedení CONTACT
možné u IRC205,
IRC3xx
-- místo
je doutěsněných
krytu
vestavěn
konektor
BINDERkrytí
použitím
gufera a oboustranně
ložisek
se dosahuje
typ
723-09-0131-80-12
IP67,
provedení ze
možné
pouze
u IRC30x,konektorem
IRC125
- kabel
vystupující
snímače
zakončený
typu: CONTACT
- 20.10.50AC,
místo konektoru
CONTACT
je
do
krytu
vestavěn
konektor
CANON
CONTACT
VŠ24KPN11.G1,
WK18034,
- místo konektoru
CONTACT20.10.40AC,
je do krytu vestavěn
konektor BINDER
9pin. provedení
možné
u IRC205,
IRC3xx
CAN9VP,
provedení
možné
u IRC3xx
typ
723-09-0131-80-12
místo vystupující
konektoru ze
CONTACT
je do krytu konektorem
vestavěn konektor
CANON
-- kabel
snímače zakončený
typu: CONTACT
9pin. provedení
možné u 20.10.40AC,
IRC205, IRC3xx
20.10.50AC,
CONTACT
VŠ24KPN11.G1, WK18034,
CAN9VP, provedení možné u IRC3xx
- kabel vystupující ze snímače zakončený konektorem typu: CONTACT
- zajištěním
odměřovacího
a velkých
elektronických WK18034,
součástek
20.10.50AC,
CONTACT kotouče
20.10.40AC,
VŠ24KPN11.G1,
epoxydovou
pryskyřicí
se u
dosahuje
CAN9VP, provedení
možné
IRC3xx vyšší odolnosti a životnosti
snímače v prostředí s vibracemi
- zajištěním odměřovacího kotouče a velkých elektronických součástek
epoxydovou pryskyřicí se dosahuje vyšší odolnosti a životnosti
snímače v prostředí s vibracemi
- zajištěním odměřovacího kotouče a velkých elektronických součástek
- epoxydovou
centrážní průměr
upraven
dle požadavku
zákazníka.
pryskyřicí
se dosahuje
vyšší odolnosti
a Povolené
životnosti
rozmezí
- 40 f8. Provedení
snímače30
v prostředí
s vibracemije možné pouze u IRC31x
- odstraněny ochranné a filtrační výstupní kondenzátory u linkového
RS422
(IRC3x5,
IRC900)
- budiče
centrážní
průměr
upraven
dle požadavku zákazníka. Povolené
- 40 f8. elektroniky
Provedení je
možné
pouzedo
u IRC31x
- rozmezí
použitím 30
speciální
pracuje
snímač
frekvence 700kHz,
do
(IRC3x5)
-- proudová
odstraněny
ochranné
a25mA.
filtrační
výstupní
kondenzátory
centrážní spotřeba
průměr
upraven
dle
požadavku
zákazníka.u linkového
Povolené
budiče
IRC900)
- úpravou
mechaniky
(H+P+plošky)
je dosaženo
rozmezíRS422
30
- 40(IRC3x5,
f8. Provedení
je možné
pouzemechanické
u IRC31x shodnosti
řadou
IRC10x,
IRC11x
-- spoužitím
speciální
elektroniky
pracuje
snímač
do
frekvence
700kHz,
odstraněny ochranné a filtrační výstupní kondenzátory u linkového
určeno RS422
prospotřeba
IRC31x
proudová
do 25mA.
(IRC3x5)
budiče
(IRC3x5,
IRC900)
(H+P+plošky)
je dosaženo
-- úpravou
použitím mechaniky
speciální elektroniky
pracuje
snímač mechanické
do frekvenceshodnosti
700kHz,
sproudová
řadou IRC10x,
IRC11x
spotřeba
do 25mA. (IRC3x5)
určeno pro IRC31x
náhrada Název
- úpravou mechaniky (H+P+plošky)
je dosaženo mechanické shodnosti
N
Popis
Index
s řadou IRC10x, IRC11x
s čelním panelem
- snímač je dodáván s čelním panelem (IRC53x), nebo upevňovací
F
určeno
pro
IRC31x
Ruční zadávací kolečka přírubou (IRC520-525)
Ruční zadávací kolečka
Index
Název
Popis
upravená
výstupní
výstup
zdvihán
pull-up
rezistory
1k5.
U
szadávací
čelním panelem
snímačje je
dodáván
s čelním
panelem
Ruční
kolečka -- (IRC535)
F
úroveň
Název
Index
s čelním panelem
F
upravená
výstupní
U
IRC
53x s malým
úroveň
ovládacím knoflíkem
upravená výstupní
U
Lineární
sondy
úroveň
IRC 53x s malým
doraz
D
ovládacím knoflíkem
IRC sondy
53x s malým
Lineární
V
D
vyztužené
ovládacím pravítko
knoflíkem
doraz
D
V
K
V
doraz
vyztužené pravítko
provedení PA s
kabelem zakončeným
vyztužené pravítko
konektorem
Lineární sondy
přírubou (IRC520-525)
Popis
(IRC53x), nebo upevňovací
- snímač je dodáván s čelním panelem (IRC53x), nebo upevňovací
- výstup je zdvihán pull-up rezistory 1k5.
- přírubou
hřídel je(IRC520-525)
upravena na průměr 6 mm. To umožňuje použití malého
(IRC535)
knoflíku z IRC515 (IRC53x)
- výstup je zdvihán pull-up rezistory 1k5.
(IRC535)
- hřídel je upravena na průměr 6 mm. To umožňuje použití malého
- výchozí (počáteční) poloha odměřování je vždy zaručena použitím
knoflíku z IRC515 (IRC53x)
kovového dorazu (platí pro vysunutý stav sondy)
- hřídel je upravena na průměr 6 mm. To umožňuje použití malého
-- mechanickým
vyztužením
skleněného
měřícího
pravítka
je dosaženo
knoflíku
IRC515
(IRC53x)
výchozí z(počáteční)
poloha
odměřování
je vždy
zaručena
použitím
vyšší
odolnosti
sondy
kovového
dorazu
(platíproti
pro rázovým
vysunutýimpulzům
stav sondy)
rozměrový náčrtek v katalogu snímačů - sekce příslušenství
pozice pastorku od čela standardně snímače: 1 mm pro IRC120-122
Poznámky
3,5 mm pro IRC125 a 126
rozměrový náčrtek v katalogu snímačů - sekce příslušenství
pozice pastorku od čela standardně snímače: 1 mm pro IRC120-122
3,5 mm pro IRC125 a 126
ve vývoji jsou připravovány snímače i pro pracovní teplotu 0 až + 1150 C.
Více informací na dotaz.
ve vývoji jsou připravovány snímače i pro pracovní teplotu 0 až + 1150 C.
usnadňuje
nastavení
nulového bodu tam, kde při ustavování snímače není možné
Více informací
na dotaz.
vizuálně kontrolovat polohu na řídícím systému
ve vývoji jsou připravovány snímače i pro pracovní teplotu 0 až + 1150 C.
Více informací na dotaz.
usnadňuje nastavení nulového bodu tam, kde při ustavování snímače není možné
snímač
prodlouženou
hřídelí
není systému
možné namáhat silou uvedenou v katalogu.
vizuálně skontrolovat
polohu
na řídícím
Radiální zatížení se úměrně snižuje s rostoucí délkou hřídele.
usnadňuje nastavení
bodu
tam, kde při ustavování snímače není možné
Rozměrový
náčrtek PHnulového
hřídele na
vyžádání
vizuálně kontrolovat polohu na řídícím systému
snímač s prodlouženou hřídelí není možné namáhat silou uvedenou v katalogu.
odstraněním
krytek
sníží snižuje
stupeň skrytí
- vhodné
pro
čisté provozy. Dále se sníží
Radiální zatížení
se se
úměrně
rostoucí
délkou
hřídele.
velikost
radiálního
a axiálního
Rozměrový
náčrtek PH
hřídele nanamáhání
vyžádání hřídele (o -1cca 60%). Nízké množství
Zároveň
je nižší
ochrana
mazacího
oleje snižuje otáčky
na max.
2000
ot.min .silou
snímač s prodlouženou
hřídelí není
možné
namáhat
uvedenou
v katalogu.
ložisek
korozi
nevhodné
pro venkovní
prostory
Radiálníproti
zatížení
se- úměrně
snižuje
s rostoucí
délkou hřídele.
odstraněním krytek se sníží stupeň krytí - vhodné pro čisté provozy. Dále se sníží
Rozměrový náčrtek PH hřídele na vyžádání
velikost znamená
radiálního
a axiálního
hřídele
(o cca 60%).
Nízké
množství
úprava
zvýšení
třecího namáhání
momentu cca
10x. Vhodné
pro silné
pohony.
Také
. Zároveň
nižší ochrana
mazacího
olejetorzně
snižuje
otáčky na
max. 2000
ot.min-1
spojka
je silně
namáhána,
převážně
při rozběhu
ze
statickéhojerežimu
odstraněním
krytek- se
sníží stupeň
krytí - vhodné
ložisek proti korozi
nevhodné
pro venkovní
prostorypro čisté provozy. Dále se sníží
(IRC20x,
IRC3xx) a axiálního namáhání hřídele (o cca 60%). Nízké množství
velikost radiálního
-1
úprava
znamená
zvýšení otáčky
třecího na
momentu
cca 10x.
Vhodné
pro silné
pohony.
Také
. Zároveň
je nižší
ochrana
mazacího
oleje snižuje
max. 2000
ot.min
spojka
silně
torzně
namáhána,
při
rozběhu ze statického režimu
ložisek je
proti
korozi
- nevhodné
propřevážně
venkovní
prostory
rozměrový
náčrtek
a
tabulka
zapojení
na vyžádání
(IRC20x,
IRC3xx) zvýšení třecího momentu cca 10x. Vhodné pro silné pohony. Také
úprava znamená
spojka jezapojení
silně torzně
namáhána, převážně při rozběhu ze statického režimu
tabulka
na vyžádání
rozměrový náčrtek a tabulka zapojení na vyžádání
(IRC20x, IRC3xx)
rozměrový
náčrtek
tabulka zapojení na vyžádání
tabulka
zapojení
naavyžádání
tabulka zapojení na vyžádání
zlepšuje komunikaci s nestandardními vstupními obvody systémů, ale snižuje
odolnost proti VF rušení
v současné době pouze pro určitá dělení, více informací v katalogu snímačů
zlepšuje komunikaci s nestandardními vstupními obvody systémů, ale snižuje
odolnost proti
rušeníza IRC101, 102, 106, 111
provedení:
N1 VF
náhrada
N2
náhrada
IRC100,
110 více
vzlepšuje
současné
době
pouzesza
pro
určitá dělení,
informací
v katalogu
snímačů
komunikaci
nestandardními
vstupními
obvody
systémů,
ale snižuje
pro
náhradu
potřeba
odolnost
protijeVF
rušeníještě redukční příruba - více informací v katalogu
snímačů - náhrady starších snímačů novou řadou
provedení:
N1
náhrada
za
IRC101,
102,
106,
111
v současné době pouze pro určitá dělení, více informací v katalogu snímačů
N2 náhrada za IRC100, 110
pro náhradu je potřeba ještě redukční příruba - více informací v katalogu
provedení:
N1 náhrada
za IRC101,
106,
111
Poznámky
snímačů - náhrady
starších
snímačů102,
novou
řadou
N2 náhrada za IRC100, 110
možnost zákaznického provedení
pro náhradu je potřeba ještě redukční příruba - více informací v katalogu
čelní panel (IRC53x) 62451416
snímačů - náhrady starších snímačů novou řadou
příruba (IRC52x) 62451075+3x úchytka+3xšroub
Poznámky
Výstupní
úroveň již neodpovídá
požadavkům TTL úrovní a je stanovena takto :
možnost zákaznického
provedení
max.
zatížení
výst.
kanálů
+1,6/-4
mA
čelní panel (IRC53x) 62451416
Poznámky
mA)
výstupní
úrovně 62451075+3x
UHI >2,4 V (-1,4
příruba (IRC52x)
úchytka+3xšroub
možnost zákaznického
provedení
V (100 µA)
U <0,4
Výstupní úroveň jižLOneodpovídá požadavkům TTL úrovní a je stanovena takto :
čelní panel (IRC53x) 62451416
max. zatížení výst. kanálů +1,6/-4 mA
příruba (IRC52x) 62451075+3x úchytka+3xšroub
výstupní úrovně UHI >2,4 V (-1,4 mA)
Výstupní úroveň již
TTL úrovní a je stanovena takto :
<0,4 V (100požadavkům
µA)
ULOneodpovídá
max. zatížení výst. kanálů +1,6/-4 mA
výstupní úrovně UHI >2,4 V (-1,4 mA)
ULO <0,4 V (100 µA)
-
výchozí (počáteční) poloha odměřování je vždy zaručena použitím
mechanickým vyztužením skleněného měřícího pravítka je dosaženo
kovového dorazu (platí pro vysunutý stav sondy)
vyšší odolnosti
proti rázovým
impulzům
kabel
vystupujícísondy
ze snímače
zakončený
konektorem typu: CONTACT tabulka zapojení na vyžádání
20.10.50AC, CONTACT 20.10.40AC, VŠ24KPN11.G1, WK18034,
- mechanickým vyztužením skleněného měřícího pravítka je dosaženo
CAN9VP
vyšší odolnosti sondy proti rázovým impulzům
provedení PA s
- kabel vystupující ze snímače zakončený konektorem typu: CONTACT tabulka zapojení na vyžádání
K
Příslušenství
kabelemSV-A
zakončeným
CONTACT
20.10.40AC,
VŠ24KPN11.G1,
Spojka
- 20.10.50AC,
vlnovcová spojka
s prodlouženou
přírubou
a průměrem WK18034,
14 mm z
CAN9VP
konektorem
jedné
strany
- kabel
vystupující
ze snímače zakončený konektorem typu: CONTACT tabulka zapojení na vyžádání
provedení PA s
K
Příslušenství
kabelemSP-O
zakončeným
20.10.50AC,
CONTACT
VŠ24KPN11.G1, WK18034, hřídel procházející přírubou A musí procházet celou její délkou. Rozměrový náčrtek
Spojka
- planžetová
spojka
s jednou20.10.40AC,
přírubou otočenou
konektorem
Spojka
SV-A
- CAN9VP
vlnovcová spojka s prodlouženou přírubou a průměrem 14 mm z na vyžádání
jedné strany
Příslušenství
Naším
zájmem je vycházet vstříc požadavkům zákazníků, a to i v případě, kdy nelze použít snímač ze standardní typové řady. Je-li požadovaná úprava technicky proveditelná, je jí přiřazen index NESTANDARDNÍHO
Spojka
SP-O
-- planžetová
ssjednou
otočenou
procházející
přírubou
A musí
procházet
její délkou.
Rozměrový
náčrtek
Spojka
SV-A snímačů). Zvýšení
vlnovcová
spojka
prodlouženou
přírubou
a průměrem
14 mm
z hřídel
PROVEDENÍ
(viz. katalog
základníspojka
ceny snímače
je přírubou
potom závislé
na složitosti
a rozsáhlosti
úpravy.
V případě
dotazů nás
kontaktujte,
pomůžeme
Vámcelou
najít řešení
pro daný
problém vytypováním
na vyžádání
jednéúpravami
strany (viz. výše). V případě většího počtu snímačů pomůžeme se snímači
vhodného snímače nebo např. nestandardními
vyvinutými "na míru" k požadované aplikaci.
Spojka
SP-O vstříc požadavkům
- planžetová
spojka
přírubou
otočenou
hřídel
přírubou
musí procházet
celou
délkou.
Rozměrový
náčrtek
Naším zájmem
je vycházet
zákazníků,
a tos ijednou
v případě,
kdy nelze
použít snímač ze standardní typové
řady. procházející
Je-li požadovaná
úpravaAtechnicky
proveditelná,
je jíjejí
přiřazen
index
NESTANDARDNÍHO
PROVEDENÍ (viz. katalog snímačů). Zvýšení základní ceny snímače je potom závislé na složitosti a rozsáhlosti úpravy.na
V vyžádání
případě dotazů nás kontaktujte, pomůžeme Vám najít řešení pro daný problém vytypováním
vhodného snímače nebo např. nestandardními úpravami (viz. výše). V případě většího počtu snímačů pomůžeme se snímači vyvinutými "na míru" k požadované aplikaci.
Naším zájmem je vycházet vstříc požadavkům zákazníků, a to i v případě, kdy nelze použít snímač ze standardní typové řady. Je-li požadovaná úprava technicky proveditelná, je jí přiřazen index NESTANDARDNÍHO
PROVEDENÍ (viz. katalog snímačů). Zvýšení základní ceny snímače je potom závislé na složitosti a rozsáhlosti úpravy. V případě dotazů nás kontaktujte, pomůžeme Vám najít řešení pro daný problém vytypováním
vhodného snímače nebo např. nestandardními úpravami (viz. výše). V případě většího počtu snímačů pomůžeme se snímači vyvinutými "na míru" k požadované aplikaci.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Rozměrové náčrtky
Spojka vlnovcová SV-A
Spojka SV–A se kombinuje z průměrů 5, 6, 8, 10 a 12 mm. Na straně ∅ DB je průměr 14 mm.
Spojka planžetová SP-O
Provedení KC
Pin konektoru
CANON
Význam
IRC3xxKC
1
Signál 1
2
Signál 1 non
3
Signál 2
4
Signál 2non
5
Un
6
Signál 3
7
Signál 3 non
8
GND
9
Stínění
Prodloužená pastorková hřídel (IRC31x, IRC30x, IRC20x)
Délky hřídelů dodáváme standardně:
L = 15 mm (IRC20x, IRC30x, ARC40x)
L = 14,5 mm (IRC31x, ARC41x)
L = 17 mm (IRC125)
Jiné délky po dohodě.
IRC125, IRC31x, ARC41x
Změna technických parametrů vyhrazena.
44
IRC30x, ARC40x, IRC20x
VYCHÁZÍME VSTŘÍC
Náhrady starších typů snímačů novou řadou
Náhrady starších typů snímačů novou řadou
Starý
typ
IRC100
IRC101
IRC106
s
napětím
žárovky
+4V
IRC101
s
napětím
žárovky
+5V
SNÍMAČ
Nahrazující typ
obecný
přímá náhrada
+ redukční příruba
IRC304, IRC305
IRC314, IRC315
IRC324, IRC325
IRC314(5) KA (KB) N2
+příruba 62351437
obr. 2
IRC302, IRC300
IRC312, IRC310
IRC322, IRC320
IRC312(0) KA (KB) N2
+příruba 62351437
obr. 2
IRC304, IRC305
IRC314, IRC315
IRC324, IRC325
IRC314(5) KA (KB) N1
+příruba 62351478
obr. 1
IRC302, IRC300
IRC312, IRC310
IRC322, IRC320
IRC312(0) KA (KB) N1
+příruba 62351478
obr. 1
IRC304, IRC305
IRC314, IRC315
IRC324, IRC325
IRC314(5) KA (KB) N1
+příruba 62351478
obr. 1
IRC302, IRC300
IRC312, IRC310
IRC322, IRC320
IRC312(0) KA (KB) N1
+příruba 62351478
obr. 1
redukce
304/100-101-106
redukce
304/100-101-106
redukce 304/101
bez náhrady
IRC110
IRC303
IRC313
IRC323
IRC313 KA (KB) N2
+příruba 62351437
obr. 2
redukce 303/110
IRC305
IRC315
IRC325
IRC305
IRC315
IRC325
IRC315 KA (KB) N2
+příruba 62351437
obr. 2
IRC315 KA (KB) N1
+příruba 62351478
obr. 1
redukce 305/110
PŘIPRAVUJEME
napětí na pinu
A +5 V/120mA
napětí na pinu
A +5 V/120 mA
redukce 305/102
napětí na pinu
A +5 V/120 mA
Rozměrové náčrtky
*počet impulzů 150 není možné dodat
*pro napětí na pinu A nad + 5 V do + 8,5 V
nemá snímač náhradu
*počet impulzů 400 není možné dodat
*pro napětí na pinu A nad+ 5 V do + 8,5 V
nemá snímač náhradu
*při náhradě snímače IRC106 (lehký chod)
je nutné předem kontaktovat výrobce
*počet impulzů 400 není možné dodat
*pro napětí na pinu A nad + 5 V do + 8,5 V
nemá snímač náhradu
*počet impulzů 400 není možné dodat
*obsahuje dvě různá dělení odměřovacího
kruhu.
redukce
305/111-120
napětí na pinu
A +5V/120mA
B +5V až +15V/50mA
napětí na pinu
A +5 V/120 mA
IRC120
IRC125
IRC121
IRC305
IRC315
IRC325
redukce 305/121
PŘIPRAVUJEME
IRC122
IRC303
IRC313
IRC323
redukce 303/122
IRC305
IRC315
IRC325
redukce 305/122
PŘIPRAVUJEME
bez náhrady
IRC130
Poznámky
napětí na pinu
A +8,5 až +13V/120mA
IRC107
IRC124
napětí na pinu
A +5 V/120 mA
napětí na pinu
A +8,5 až +13V/100mA
IRC305
IRC315
IRC325
IRC120
IRC125
Požadavky
napětí na pinu
A +8,5 až +13V/100mA
IRC102
IRC135
IRC111
IRC315 KA (KB) N1
+příruba 62351478
obr. 1
Přizpůsobovací
kabelová
redukce
*redukci není potřeba
použít bude-li
vyměněn celý propojovací kabel s
koncovkami 1x CONTACT 20.10.10.AC a
1x VŠ24KPN11G1 (viz příslušenství) do
konektoru VŠ je třeba na pin Z a Ž připájet
rezistor 47R/0,6 W
*přímá náhrada, elektricky i mechanicky
kompatibilní snímače v inovovaném
provedení s LED diodou v osvětlovači.
Snímače již mají zabudovaný rezistor
47R/0,6 W (pro hlídání proudu žárovky u
některých indikací).
*proudový výstup
napětí na pinu
A +5 V/120 mA
B +5 až+ 15V/30 mA
*elektricky shodné s IRC3x5,
ale není možné nevýbušné provedení
MIRC130
*přímá náhrada, elektricky i mechanicky
kompatibilní,
inovovaný
snímač
v
magnetickém provedení
IRC200
bez náhrady
*elektricky shodné s IRC305, ale žádné
provedení s průchozí hřídelí se nevyrábí
IRC202
IRC302
IRC302
není potřeba
*elektricky i mechanicky kompatibilní,
*není možný počet impulzů 84,96,
108, 124,128,168,192,400,600,720 a 900
IRC205
IRC305
IRC305
není potřeba
*elektricky i mechanicky kompatibilní,
*není možný počet impulzů 84,96,
108, 124,128,168,192,400,600,720 a 900
UPOZORNĚNÍ: Nahrazující snímače jsou rozděleny do dvou kategorií: na obecné a přímé náhrady. Obecná náhrada splňuje po připojení kabelové redukce elektrické parametry
původního (starého) snímače, mechanické připevnění na stroj je však potřeba upravit podle nového snímače - vhodné při rekonstrukci stroje. Rozměrové a připojovací mechanické
rozměry těchto snímačů většinou nejsou s původním snímačem kompatibilní. Přímá náhrada po doplnění redukční příruby a kabelové redukce umožňuje výměnu „kus za kus“. To je
výhodné při servisu stroje, na druhou stranu se však jedná o nestandardní provedení (označení N), což téměř vylučuje expresní dodávky. Přírubu lze použít i pro standardní snímač
IRC31x, nebude však souhlasit délka a průměr výstupní hřídelky - znázorněno na obrázcích. Protože nesouhlasí vzdálenost konektoru u bočního provedení, je potřeba podle
konkrétních podmínek pečlivě zvážit použítí vývodu KB nebo KA- viz.obrázek.
Kabelová redukce přizpůsobuje spojení po stránce elektrické a pro připojení k původnímu kabelu. Připojuje mezi nový snímač a původní kabel a jeho délka je standardně 0,5m. V
rámci programu „Vycházíme vstříc“ připravujeme nové typy kabelových redukcí. Ty vycházejí vstříc požadavkům servisních pracovníků, neboť jejich přizpůsobovací obvody budou
stavěny pro snímač IRC3x5 - to sníží potřebný sortiment snímačů používaných při opravě strojů. Je-li vyhodnocovací systém vybaven kontrolou procházejícího proudu žárovkou a je-li
tato ochrana indikována, je potřeba tuto ochranu buď vyřadit (softwarově nebo hardwarově) nebo na piny pro napájení žárovky (Z,Ž) připojit „topný“ odpor 8R2 až 10R/3W (týká se
především řady IRC 10x, IRC 11x). Nové spojky popř. držák snímače lze nalézt v katalogu snímačů - sekce příslušenství.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální rotační snímače IRC120 a 125
Z důvodu stále velké poptávky těchto snímačů na náhradní díly jsme
se rozhodli modernizovat tyto snímače a zvýšit užitné vlastnosti,
ale hlavně spolehlivost přístroje. Citlivou nevýhodou starých typů je
zastaralá převážně elektronická součástková základna (cca. 20 let),
proto již nelze zaručit dlouhodobou funkčnost. U inovovaných typů
je použito moderní elektroniky řady IRC3x5 s LED osvětlovačem
zapouzdřené do obalu IRC120 a 125.
U této nové řady již nejsou možná některá dělení (imp/ot) - viz. níže.
Na piny Z, Ž (napájení žárovky) je mimo LED osvětlovače připojen
také rezistor 47R/0,6W pro simulaci proudu žárovky.
Typové označení
IRC12x / xxxx xx x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ
P – pastorek ∅ 5 mm
natmelený na hřídeli
PROVEDENÍ VÝVODŮ
KA – konektor VŠ24B11 axiální
(IRC 120)
KB – konektor VŠ24B11 boční
(IRC 125)
Technické údaje a pracovní podmínky IRC120, IRC125
POČET iMPULZŮ NA OTÁČKU
100, 200, 250, 500, 1000, 1024,
1250, 2500, 5000
s jedním nulovým pulzem na otáčku
(jiná dělení na dotaz)
Napájení
+5 V ±5 %
Max. zatížení výst. kanálů
±20 mA
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 5 mm
5 – vnější průměr hřídele 8 mm
Výstupní frekvence
200 kHz
Maximální otáčky
10000 ot./min
Max. vlastní spotřeba
Výstupní signál
100 mA
linkový budič RS422 – TTL kompatibilní
Krytí
IP54
Pracovní teplota
Rozměrový náčrtek
IRC125
0 až 600 C
✳ Kontaktujte nás pro více informací
Výstupní signály IRC120 a 125
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických a 1 nulový impulz
(3) a jejich negace. Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
IRC120
Změna technických parametrů vyhrazena.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální rotační
snímače IRC202 a 205
Inkrementální rotační snímače typu IRC s miniaturní žárovkou
v osvětlovači a ve standardním prů­myslovém provedení převádí
rotační pohyb na elektrické signály pomocí fotoelektrického snímání
rastrů dvou skleněných prvků (statoru a rotoru). Jsou určeny pro
zprostředkování elektrické informace o vzájemné úhlové poloze dvou
mechanických celků, úhlovém natočení nebo rotačních pohybech.
Typické použití pro snímače typu IRC je ve spojení s číslicovými
indikacemi nebo řídícími systémy. S výhodou je lze použít i v jiných
zařízeních kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování.
Snímač IRC205 je vybaven obvodem hlídajícím funkci žárovky. Při
přepálení vlákna dojde k převedení výstupních obvodů do stavu
vysoké impedance.
V nových aplikacích doporučujeme použít snímače řady IRC 300
– 325, typ IRC 202 a 205 používejte jen na náhradní díly.
Typové označení
IRC2 x x /xxxx xx x
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ (příklad)
P – pastorek ∅ 5 mm natmelený na hřídeli
M –mrazuvzdorný -40° ÷ +60°C
D – optická indikace nulového pulzu
LED diodou (KB, PB)
H – prodloužený hřídel např. 35 mm
T – snížený třecí moment
PROVEDENÍ VÝVODŮ
PA – kabel 1 m, průchodka axiální
PB – kabel 1 m, průchodka boční
KA – konektor CONTACT 20.10.10.
AA axiální
KB – konektor CONTACT 20.10.10.
AA radiální
KKA – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC axiální
KKB – kabel 1 m s konektorem
CONTACT 20.10.50.AC radiální
KC – konektor CANON 9-pin
Zatížení hřídele – axiální
– radiální
Hmotnost
Typ
IRC
Napájecí
napětí
Frekvence
max.
20 N max.
50 N max.
0,25 kg max.
Proudová
spotřeba
Úrovně výstupních
Krytí
signálů
Délka kabelu
připojovacího
202 +10 až +30 V 100 kHz
max. 200 mA
Un
UOH > UN - 1 V / IO= 10 mA IP 65
IOL < 6 µ/UN= 30 V
20 m
max.
205 +5 Vcc± 5%
170 kHz
UOH > 2,5 V (-20 mA)
UOL < 0,4 V (20 mA)
50 m
max.
(IRC205 - linkový vysílač AM26LS31, doporučený linkový přijímač AM26LS32, MC3486)
Pracovní podmínky
Vibrace dle FCČSN345791
Rázový impulz
Pracovní teplota– standardní – provedení M
Vlhkost – relativní
– absolutní
Atmosféra bez agresivních látek.
10 gn (10 ÷ 2000 Hz)
50 gn (100 ms)
0° ÷ +60°C
–40° ÷ +60° C
95 % max.
40 g.m-3 max.
Výstupní signály
IRC202 – 2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických
a 1 nulový impulz (3).
IRC205 – 2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických,
1 nulový impulz (3) a jejich negace.
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU
84, 96, 100, 108, 124, 128, 168, 192, 200,
250, 400, 500, 600, 720, 900, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 3600, 4096 a 5000
s jedním nulovým impulzem na otáčku.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ
Napájecí napětí
Výstup
2 – +10 ÷ +30 V
OC PNP
5 – + 5 V
linkový budič
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
Schéma výstupních obvodů (pro jeden signál)
TYP SNÍMAČE
2 – IRC2xx s žárovkou v osvětlovači
Technické údaje
Otáčky
Úhlové zrychlení
Moment setrvačnosti mechanických částí
10000 min.-1
40000 rad.s-2
20 g.cm-2 ±10 %
linkový budič
otevřený kol. PNP
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Zapojení připojovacích prvků IRC202 a 205
Pin konektoru
Barva
CONTACT výst. kabelu
Význam
IRC202
1
šedá
Stínění
Signál 2 non
2
růžová
NC
Senzor +5 V
3
modrá
4
fialová
5
žlutá
6
bílá
7
—
NC
8
zelená
Signál 2
9
stínění
Stínění
10
černá
GND
11
hnědá
12
červená
Pin
Význam
konektoru
IRC202
CANON
IRC205
Signál 3
NC
Signál 3 non
Signál 1
Stínění
Signál 1 non
NC
Senzor 0 V
Un +10 až +30 V
Vcc +5V
PZN: Funkce Senzor se používá u napájecích zdrojů umožňujících
vyrovnávat úbytek napětí na kabelu jako zpětná vazba.Není-li
funkce Senzor využívána doporučujeme spojit na propojovacím
kabelu pin 2 s 12 a pin 10 s 11 (pouze u IRC205).
1
Signál 1
2
NC
3
Signál 2
4
NC
5
Un +10 až 30 V
6
Signál 3
7
NC
8
GND
9
Stínění
IRC205
Signál 1 non
Signál 2 non
Vcc +5 V
Signál 3 non
Montáž
Do příslušného zařízení se snímače montují pomocí 3 šroubů
M4 nebo pomocí drážky. Poloha hřídele je jednoznačně určena
lícovaným průměrem 50 h7 mm.
Spojení musí být konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního povoleného radiálního nebo axiální namáhání hřídele
a je nutno dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné
homokinetické spojky (viz katalogový list Příslušenství).
Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám do­po­ru­
čujeme připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci
s elektrostaticky citlivými zařízeními.
V prostředích mokrých, se stékající nebo stříkající kapalinou se
nedoporučuje snímače IRC202 a 205 polohovat hřídelí nahoru.
Rozměrový náčrt IRC202 a 205
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku, provedení vývodu, případně nestandardní provedení a termín dodání. Dále je možno přiobjednat
propojovací kabel protikus konektoru, kabelovou vidlici a homo­
kinetickou spojku (viz katalogový list Příslušenství).
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 20 ks IRC205/1250KB. Snímač IRC205
s počtem 1250 impulzů na otáčku a ko­nektorem do boku
s termínem dodání do čtyř týdnů.
Změna technických parametrů vyhrazena.
48
Inkrementální
rotační snímače IRC900
IRC900 je speciální provedení inkrementálního snímače složeného ze
dvou inkrementálních rotačních snímačů typu 300 nebo 305, spojených uvnitř pomocí homokinetické spojky, obvykle s různým počtem
impulzů (popřípadě i s různým provedením elektrických výstupních
obvodů). Oboustranná výstupní hřídel o průměru 6 mm lze připojit
pomocí homokinetické spojky k libovolnému zařízení a navíc umožňuje
připojit další snímač – například tachodynamo.
Typové označení IRC 900
IRC900/Ax/xxxx/Bx/xxxx
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU (B)
100, 200, 250, 360, 500, 512, 1000,
1024, 1250, 1500, 2048, 2500, 3600,
4096, 5000 a 6000 s jedním nulovým
impulzem na otáčku.
Pracovní podmínky
Standardní pracovní teplota
0° až + 60°C provedení M
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ (B)
Napájecí napětí
Výstup
0 – +10 ÷ +30 V
push/pull
5 – + 5 V
linkový budič
– 25° až + 60°C Relativní vlhkost
max. 95 % Absolutní vlhkost
max. 40g.m–3
Tlak vzduchu 73,3 až 126,6 kPa Atmosféra pracovního prostředí bez agresivních látek a plynů
POČET IMPULZŮ NA OTÁČKU (A)
100, 200, 250, 360, 500, 512, 1000,
1024, 1250, 1500, 2048, 2500, 3600,
4096, 5000 a 6000 s jedním nulovým
impulzem na otáčku.
Výstupní signály jednotlivých snímačů
2 základní signály (1, 2) posunuté o 90° elektrických
1 nulový impulz (3) a jejich negace.
Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPŮ (A)
Napájecí napětí
Výstup
0 – +10 ÷ +30 V
push/pull
5 – + 5 V
linkový budič
TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální otáčky
6000 min.–1 Maximální úhlové zrychlení
40000 rad.s–2
Maximální moment setrvačnosti mechanických částí
Maximální zatížení hřídele IRC900 – axiální
– radiální
Maximální vibrace dle FCČSN345791
Maximální rázový impulz
Krytí
Hmotnost
Přenosový kroutící moment
60 gcm-2 ± 10 % 20 N 40 N 10gn (10 až 2000 Hz) 50gn (100 ms) Rozměrový náčrt IRC 900
IP65 1,2
max. 0,1 Nm Montáž:
Snímače IRC900 se montují do příslušného zařízení pomocí tří
šroubů M5 s roztečí 25mm a ve vzdálenosti 38 mm od osy snímače
umístěných na držáku snímače a konektorů. Spojení musí být
konstruováno tak, aby nedošlo k překročení hodnoty maximálního
povoleného radiálního a axiálního namáhání hřídele. Dále je nutné
dodržet souosost spojení. Doporučujeme použít vhodné homokine­
tické planžetové nebo vlnovcové spojky. V prostředích mokrých, se
stékající nebo stříkající kapalinou se nedoporučuje snímač IRC900
polohovat hřídelí nahoru. Elektrické připojení je možné pouze při
vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky
citlivým zařízením!
snímač B
(B)
(A)
snímač A
Změna technických parametrů vyhrazena.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Optoelektronické inkrementální snímače řady IRC400
IRC420
Počet impulzů na otáčku
Napájecí napětí (V)
Proudová spotřeba (mA)
Výstup
Výstupní signály
Nulový pulz
Maximální frekvence (kHz)
Ložiska
Otáčky max. (min-1)
Pracovní teplota (°C)
Krytí
IRC430
Počet impulzů na otáčku
Napájecí napětí (V)
Proudová spotřeba (mA)
Výstup
Výstupní signály
Nulový pulz
Maximální frekvence (kHz)
Ložiska
Otáčky max. (min-1)
Pracovní teplota (°C)
Krytí
IRC450
Počet impulzů na otáčku
Napájecí napětí (V)
Proudová spotřeba (mA)
Výstup
Výstupní signály
Nulový pulz
Maximální frekvence (kHz)
Ložiska
Otáčky max. (min-1)
Pracovní teplota (°C)
Krytí
100, 200, 250, 300,
360, 500
5
50
OC
pravoúhlé
ano
50
kuličkové
6000
0 ÷ 60
IP44
hl.
Plochý kabel
s konektorem
(5 žilový)
60, 100, 200, 360, 500,
1000, 1024, 1500
5/24
100/50
linkový budič/OC
pravoúhlé
ano
150
kuličkové
6000
0 ÷ 70
IP54
100, 200, 360, 400,
500, 512, 1000, 1024
5
70
TTL
pravoúhlé
ano
75
—
2000
0 ÷ 60
IP44
vhodný konektor: AMP typ 640442 – 5
Optoelektronický absolutní snímač ARC208
ARC208
Počet impulzů na otáčku
Napájecí napětí (V)
Proudová spotřeba (mA)
Výstup
Výstupní signály
Nulový pulz
Maximální frekvence (kHz)
Ložiska
Otáčky max. (min-1)
Pracovní teplota (°C)
Krytí
8 bit, Gray kód
256
5
50
TTL
pravoúhlé
ne
100
kuličkové
6000
0 ÷ 70
IP44
Kabel: délka cca 200 mm
hl.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Předběžný katalogový list!
Inkrementální rotační snímače
IRC 370 a 375
Inkrementální rotační snímače typu IRC32x s LED diodou v osvětlovači
nyní rozšiřujeme o další provedení typ IRC37x. Svojí stavbou je nejvíce
podobný řadě IRC320 až 325, rozdílnost spočívá v průchozí hřídeli.
Průchozí hřídel tak otvírá nové možnosti využití těchto snímačů.
Typové označení
IRC 3 7 x
/ xxxx xx
PROVEDENÍ VÝVODů
PB – kabel 1 m, průchodka boční
POČET INPULZŮ NA OTÁČKU
v současnosti 512, 1024, 2048, 2500
a 3600 s jedním nulovým pulzem
na otáčku (další dělení na dotaz)
provedení elektrických výstupů
Napájecí napětí Výstup
0 – + 10 ÷ + 30 V push/pull
5 – + 5 V
linkový budič
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
6 – vnitřní hřídel o průměru 6 mm
ŘADA SNÍMAČE
7 – průchozí vnitřní hřídel o ∅ 12 mm
Napájecí napětí UN
IRC 370
IRC 375
+10 V až +30 V
+5 V ± 10 %
U0H @I0H =10 mA
UN -3
>2,5
U0L @I0L =10 mA
<1,2 V
< 0,4 V
Maximální zatížení výstupních kanálů
± 25 mA
± 20 mA
Maximální délka pøipojovacího kabelu
100 m
50 m
✳ Kontaktujte nás pro více informací
Dodávka IRC37x pouze po dohodě s výrobcem!
Rozměrový náčrtek
Základní technické parametry
Maximální otáčky
Maximální úhlové zrychlení
6000 min-1
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti rotačních částí
30 g.cm2 ± 10 %
Zatížení hřídele axiální
20 N max.
Zatížení hřídele radiální
50 N max.
Pracovní teplota standardní
00 C až +600 C
Krytí
IP 54
Hmotnost
0,35 kg
Údaje pro objednávku
V objednávce je nutno uvést počet kusů, název a typ snímače,
počet impulzů na otáčku a termín dodání.
Příklad objednávky
Objednáváme u Vás 15 ks IRC375/2048KB. Snímač IRC 375
s počtem 2048 impulzů na otáčku a termínem dodání dle
konkrétní dohody.
Změna technických parametrů vyhrazena.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální rotační snímače
IRC 600 až 615
Předběžný katalogový list!
IRC 600 a IRC 605 – vnější hřídel ∅ 4 mm
IRC 610 a IRC 615 – vnější hřídel ∅ 6 mm
IRC 600 až 615 s LED-diodou v osvětlovači a ve standardním průmyslovém
provedení na průměru 36,5 mm a s kvadraturním výstupním signálem.
Připojovací rozměry jsou kompatibilní se snímači užívanými v Evropě
a mechanicky je nabízen ve dvou provedení přírub (IRC60x a IRC61x).
Standardně je elektricky snímač připojen pomocí 1m kabelu s boční nebo
axiální kabelovou průchodkou, délku kabelu je však na přání zákazníka
(stejně jako u ostatních snímačů) možné upravit. Elektronika je řešena
pro napájecí napětí 5 V a s diferenciálním výstupem RS422 nebo pro
10 – 30 V s diferenciálním výstupem HTL.
Dodávky po dohodě s výrobcem.
Napájecí napětí
Maximální vlastní spotřeba
IRC 600, IRC 610
IRC 605, IRC 615
+10 V až +30 V
+5 V ± 10 %
70 mA
70 mA
HTL
TTL – RS422
Maximální zatížení výstupních kanálů
± 20 mA
± 20 mA
Výstupní frekvence
150 kHz
Výstupní signál
Maximální otáčky
Typové označení
IRC 6 x x / xxxx xx
Základní technické parametry
10 000 min
Krytí
IP 64
Hmotnost
PROVEDENÍ VÝVODů
PA – kabel 1 m,
průchodka axiální
PB – kabel 1 m,
průchodka boční
0,1 kg
Pracovní teplota standardní
200 kHz
-1
provedení M
-250 C až +600 C
00 C až +600 C
—
-250 C až +600 C
Výstupní signály
POČET IMPULZů NA OTÁČKU
500, 1024, 2500 s jedním nulovým impulzem
na otáčku
(jiná dělení na dotaz)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPů
Napájecí napětí Výstup
0 – +10 až +30 V
push/pull
5 – +5 V
linkový budič
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 4 mm
1 – vnější průměr hřídele 6 mm
TYP SNÍMAČE
6 – IRC 6xx s LED diodou v osvětlovači
Rozměrové náčrtky
IRC 600 - 605
2 základní signály (1,2) posunuté o 90° elektrických,
1 nulový impulz (3) a jejich negace.
Nad 100 kHz se nulový pulz nezaručuje.
IRC 610 - 615
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Inkrementální rotační snímač
IRC 3x5F
Je modifikací (nestandardním provedením) snímačů řady IRC3x5. Použití
vysoce citlivé optiky umožňuje snížit proud osvětlovače a tím i celkovou
proudovou spotřebu snímače. Použití nových elektronických obvodů
umožnilo snímači pracovat do vysoké výstupní frekvence (max. 700
kHz). Tyto vlastnosti předurčují snímač pro novou oblast použití s výše
uvedenými specifickými podmínkami provozu. Jeho parametry jsou
uvedeny v tabulce. Snímač IRC3x5F je možné dodat pro dělení 512,
1024, 2048, 2500 impulzů na otáčku.
IRC 305F
IRC3x5F
Napájecí napětí
+5V ± 10 %
Vlastní spotřeba bez zátěže
max. 25 mA
Výstupní signál
TTL – RS422 včetně negovaných signálů
Maximální zatížení výstupních kanálů
± 20 mA
Výstupní frekvence
max. 700 kHz
Pracovní teplota standardní
00 C až +600 C
provedení M
-250 C až +600 C
IRC 325F
Předběžný katalogový list!
Inkrementální rotační snímač IRC 308, 318 a 328
Snímače řady IRC3x8 mají vestavěný interpolátor a jsou nadstavbou sinusových snímačů řady IRC3x7. Interpolátor umožňuje dělit sinusový signál
snímače 1x, 2x, 5x a 10x. Stupeň interpolace je již nastaven dle požadavku zákazníka v LARM. Snímač tak může až 10x zvýšit počet informací na
otáčku, při čtyřnásobném vyhodnocení kvadraturního signálu 1 a 2 je počet stavů až 40x vyšší. V případě potřeby lze vyvést do konektoru jeden
řídící signál pro přepínání stupně interpolace (vzhledem k jednomu volnému pinu konektoru, je možné přepínat pouze mezi mezi dvěma stupni
např.1x/10x).Výstupní obvody jsou linkové budiče RS422 včetně negací. Základní parametry jsou uvedeny v tabulce. Rozměry snímače jsou shodné
s řadou IRC300 – 325 a IRC3x7.
Dodávka IRC3x8 pouze po dohodě s výrobcem!
Napájecí napětí
Typové označení
Výstupní signál
IRC 3 x 8 / xxxx xx
PROVEDENÍ VÝVODů
PA – kabel 1 m,
průchodka axiální
PB – kabel 1 m,
průchodka boční
KA – konektor CONTACT- typ axiální
KB – konektor CONTACT- typ boční
POČET IMPULZů NA OTÁČKU
500, 1024, 2048, 2500 a 3600 s jedním nulovým impulzem
na otáčku
(jiná dělení na dotaz)
PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH VÝSTUPů
Napájecí napětí Výstup
8 – +5 V
linkový budič
+5V ± 10 %
Maximální vlastní spotřeba
100 mA
TTL – RS422
včetně negovaných signálů
Maximální zatížení výstupních kanálů
Stupně interpolace
± 20 mA
1x, 2x, 4x, 10x
Maximální otáčky (mechanické)
10000 min-1
Maximální úhlové zrychlení
40000 rad.s-2
Moment setrvačnosti rotačních částí
25 g.cm2 ± 10%
Zatížení hřídele axiální
20/40 N max.
Zatížení hřídele radiální
40/60 N max.
Pracovní teplota standardní
00 C až +600 C
provedení M
Krytí
Hmotnost IRC308, 318, 328
-250 C až +600 C
IP 65
0,3 / 0,4 kg
MECHANICKÉ PROVEDENÍ
0 – vnější průměr hřídele 6 mm
1 – vnější průměr hřídele 10 mm
2 – vnitřní průměr hřídele 12 mm
TYP SNÍMAČE
3 – IRC 3xx s LED diodou v osvětlovači
Tyto typy snímačů jsou připraveny k sériové výrobě.
Náhled převodu sin/cos signálu na pravoúhlý po desetinásobné interpolaci.
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
Lankový snímač LS501MA
S magnetickým absolutním snímačem
Lankový snímač LS501MP
S magnetickým potenciometrem
Předběžný katalogový list!
Tyto snímače jsou určeny k odměřování délek (elektronické
měřicí pásmo) a lineární dráhy. Obvykle je snímač pevně připojen
k základně a závěs lanka s odměřovaným objektem. Zpětné navíjení
lanka je zajištěno pružinou. Lankové snímače nacházejí uplatnění
v nenáročných měřeních – např. podavače materiálu, zdviže,
manipulační technika a jiné.
elektrické údaje
MA snímač
MP snímač
rozlišení
13 bit
10 bit
0,122 mm (1000 mm)
0,152 mm (1250 mm)
0,244 mm (2000 mm)
0,976 mm (1000 mm)
1,221 mm (1250 mm)
1,953 mm (2000 mm)
napájecí napětí [V DC]
+5 V
+ 5V
výstupní signál
digitální
analogový
úroveň
TTL
kódování
komunikační protokol
Změna technických parametrů vyhrazena.
Zapojení připojovacích prvků
pin konektoru
MA
MP
1
GND
GND
1–4V
2
–
výstup 1 – 4 V
BCD
–
3
výstupní signál
+5 V
sériový SSI
–
4
+5 V
–
5
časový výstup
–
✳ Kontaktujte nás pro více informací
SSI časový diagram pro LS501MA
Parameter
Dodávka LS501Mx pouze po dohodě s výrobcem!
Symbol
Min.
Max.
Unit
Clock period
tCL
250
2 x tm
ns
Clock high
tCHI
25
tm
ns
Clok low
tCLO
25
tm
ns
tm
12,5
20,5
µs
Monoflop time
1)
Note
1)
Depend on master clock frequency (tm = 1024 / fOSC)
LARM a.s., Triumf 413, 384 11 Netolice, ČR Tel.:+420 388 386 211, Fax:+420 388 386 212, e-mail: [email protected]
a.s.
PLZEŇ
směr PRAHA
4
E49
směr BRNO
19
Tábor
Písek
E49
E55
122
Prachatice
145
LARM a.s.
NETOLICE
4
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Strážný
E55
G E R M A N Y
Pasov
Dolní
Dvořiště
A U S T R I A
LINZ
LARM a. s.
Triumf 413
384 11 Netolice
Česká republika
Tel.: +420 388 386 211
+420 388 386 213
Fax: +420 388 386 212
+420 388 386 234
e-mail:[email protected]
[email protected]
http:// www.larm.cz
GPS N49°03.891 E014°13.028
XXV. modifikované elektronické vydání – X1. 2012, vydal LARM a. s. – OTS
Tiskové chyby vyhrazeny.
Download

a magnetické snímače optoelektronické inkrementální a absolutní