Plán činnosti DSO Mikroregionu Slušovicko na rok 2012
NÁVRH












Reprezentační ples MRS 2.1.2013 (místo - Ostrata, Veselá, Slušovice … dopřesnit)
Adventní jarmark 30.11.2012 Slušovice
Výtvarná soutěž „Namaluj oblíbenou akci v obci“ – do 09/2012
Spolupořádání dětského dne – 22. (23).6.2012 – Obec Všemina, Park Hotel Všemina, MRS
pro školy z MRS
Projekt „Slušovicko se vzdělává“ – podat projekt na dotaci z MMR; projekt vzdělávání
zástupců mikroregionu Slušovicka; po schválení - realizace projektu
Pokračování pojektu „Vesnicí roku k Mikroregionu roku“ - výměna zkušeností, propagace
MRS… spolupráce s MR Moštěnka (pokud nebude schválen projekt „Slušovicko se
vzdělává“)
Finanční podpora akcí nadregionálního významu – dostihové dny ve Slušovicích, divadlo
Hvozdná, rallye, koncerty….
Finanční podpora akcí místního významu – dětské dny, hasičské soutěže, výstavy, apod.
Na všech podporovaných akcích umísťovat bannery s logem MRS, pořizovat
fotodokumentaci, umísťovat akce na web
Úprava webových stránek, častější aktualizace, příspěvky od obcí, harmonogramy
konaných akcí všech obcí povinně zasílat Ing. Zábojníkové
Pravidelné schůzky (cca 1 x měsíčně) pracovního výboru
Důslednější spolupráce a zapojení všech obcí Mikroregionu, aktivní účast na pořádaných
akcích, nové nápady a myšlenky….
Download

Plán činnosti DSO Mikroregionu Slušovicko na rok 2012