Termínový kalendář 2015
Nové akce nebo změny jsou uvedeny červeně
2. února 18.00 S klub Argentina, Brazílie- cestovatel Václav Faust
19. února 17.00 D klub výtvarných technik
2. března 18.00 S klub – Jaké změny přinesl nový občanský zákoník právník Mgr. Jindřich Sojka
5. března 18.00 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce v Korytech
19. března 17.00 D klub výtvarných technik
3.- 5.dubna jarní svoz objemného, nebezpečného a elektroodpadu
11. dubna TJ Sokol Květinový bál
13. dubna 18.00 S klub – Klatovské parky a sady , historie a současnost ředitel Technických služeb Klatovy Peter Pošefka
16. dubna 17.00 D klub výtvarných technik
30. dubna TJ Sokol Bezděkov, SDH Koryta Stavění májek
4. května 18.00 S klub –Jak se žilo na Šumavě - beseda s promítáním
krátkých filmů se spisovatelkou Marií Malou
21. května 17.00 D klub výtvarných technik
30.května kulturní komise – kostel sv. Václava koncert pěveckých sborů
v rámci Evropského festivalu duchovní hudby
1. června 18.00 S klub – degustace piva, přednáška v bezděkovském
pivovaru a autogramiáda Aloise Anderleho
4. června 18.00 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce v Bezděkově
18. června 17.00 D klub výtvarných technik
30.května 14.00 SDH , TJ Sokol, Myslivecké sdružení – Dětský den
červenec SDH Koryta – turnaj v nohejbalu „ Korytský písek“
18. července TJ Sokol – turnaj areál sokolského hřiště
25.července 12.00 – 17.00 - pro veřejnost bude otevřen kostel Sv. Anny a
hrobka rodu Korbů z Wiedenheimu
25.července 18.00 Spiessova divadelní společnost – divadelní představení –
areál sokolské hřiště
26. července 8.30 farnost– Anenská pouť – kostel sv. Václava mše svatá
. srpna 14.00 SDH Koryta Kuličkyáda
.srpna TJ Sokol Turnaj v petangue – sokolské hřiště
3. září 18.00 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce v Korytech
7. září 18.00 S klub
17. září 17.00 D klub výtvarných technik
27.září 9.00 – 17.00 kulturní komise – hasičská zbrojnice Bezděkov výstava obrazů Daniela Ďuriše a paličkovaných krajek
28. září 8,30 farnost - kostel sv. Václava – Svatováclavská mše
28.září 9.00 – 17.00 kulturní komise – hasičská zbrojnice Bezděkov výstava obrazů Daniela Ďuriše a paličkovaných krajek
28. září 9.00 kulturní komise , SDH Bezděkov–turistický pochod a
cyklovýlet 6. Bezděkovské kolečko
28. září 14.00 SDH Bezděkov – soutěž dětských kolektivů hasičů O pohár
starosty obce
5. října 18.00 S klub
15. října 17.00 D klub výtvarných technik
Říjen TJ Sokol – Drakiáda
31.října - 2.listopadu podzimní svoz objemného a nebezpečného odpadu
2. listopadu 18.00 S klub
16. listopadu 17.00 TJ Sokol Bezděkov – Lampionový průvod
19. listopadu 17.00 D klub výtvarných technik
26. listopadu 17.00 D klub výtvarných technik
3. prosince 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce v Bezděkově
5. – 6.prosince 9.00 - 17.00 hasičská zbrojnice Bezděkov - kulturní komise výstava perníčků a výtvarných prací členek D klubu
prosince – SDH Koryta - Mikulášská besídka
6. prosince 15.00 kulturní komise + společenské org. has. zbrojnice
Bezděkov 11. ročník Vánočních trhů
12. prosince 18.00 SDH Bezděkov výroční valná hromada
19. prosince od 16.00 – kostel Sv. Václava Vánoční koncert skupiny
ZEBEDEUS
Download

Termínový kalendář akcí v obci 2015