Příloha k rozhodnutí č.j. SR / 0947 / JH / 2012 - 3
příloha č. 5
L3
L4
P28 P29
P30
P27
39
P31# 40
#
41
#
P32
43
42
##
36
# 37
# 38
#
P23 P24 P44
P25
P26
44
#
45
#
46
#
P48
47
P47
##48
P49
P50
50
P53 #
P52
P54
P51 49
#
#
0
lezecký objekt
hranice polygonu, linie (lezecké objekty)
hranice polygonu, linie (lezení na ledu)
hranice NPR Jizerskohorské bučiny
100
200
300
400
500 m
51
# L12
L11
P56
Datový podklad MŽP;
© Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
Mapový podklad: ZABAGED © ZÚ, 2013
Download

příloha 5: Oblast Velký Štolpich včetně sektorů pro lezení v ledu