Odborný životopis
Osobní údaje :
Jméno :
Datum a místo narození :
Rodinný stav :
Národnost :
Adresa (osobní) :
Telefon :
Adresa pracoviště :
Telefon :
E-mail :
URL :
Pracovní zařazení :
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
7. 12. 1976, Brno, Brno-město
ženatý
česká
Kabátníkova 9, Brno 2, 602 00
+420 776 194 351
Biskupské Gymnázium Brno
Barvičova 85, 602 00 Brno
+420 543 429 117
[email protected]
http://www.jantaraba.wz.cz/
středoškolský profesor chemie
Vzdělání :
1998
2000
2003 (červen)
2003 (září)
Bakalář přírodních věd – Bc.
Magistr přírodních věd – Mgr.
Doktor přírodních věd – RNDr.
Doktor (Chemie) – Ph.D.
Odborná praxe :
1999 – 2004
2000 – 2004
2002
2003
Př. f. MU Brno – laboratoř RTG strukturní analýzy
Katedra anorganické chemie Př. f. MU Brno
VU Wien – Abteilung für Kristallographie
Institut für Anorganische Chemie VU Wien
Pedagogická praxe:
2000 – 2002
SPŠ Chemická Brno, Vranovská 65
2002 – 2003
SZŠ Jaselská 9, Brno
2000 – 2003
Katedra anorganické chemie Př. f. MU Brno – pom. věd.
2003 – 2007
Ústav chemie Př. f. MU Brno – odborný asistent
2007
Gymnázium Integra Brno, Rašelinová 11, Brno-Líšeň
2008
Biskupské Gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno
Grantové projekty :
FRVŠ - 1249 (2002-2003) - spoluřešitel - Rtg. strukturní analýza - teorie, vývoj metody,
aplikace - prezentace pomocí WWW stránek (http://www.rtg.wz.cz/).
MSM 143100011 (1999-2005) - odborný spolupracovník - Struktura a vazebné poměry,
vlastnosti a analýza syntetických a přírodních molekulových ansamblů
GAČR - 203/05/P104 (2005-2007) - řešitel - Studium reaktivity lineárních silylovaných
difosfazenů s halogenidy - nové anorganické polyheteroatomické molekuly, syntéza a
struktura
V Brně dne 1. 3. 2011
Download

Odborný životopis - Jan Taraba