S
PĚČÍN U TRHOVÝCH SVINŮ
768235
BC 1
MEZILESÍ U TRHOVÝCH SVINŮ
624144
BK 1
Klažary
BC 2
BK 2
poldry
BC 3
ČÍŽKRAJICE
624128
BK 14
BK 3
BK 4
BC 5
BC 5
BK 5
BK 4
SLAVČE U TRHOVÝCH SVINŮ
749915
ŽUMBERK U NOVÝCH HRADŮ
KAMENNÁ
U TRHOVÝCH SVINŮ
BC 4
794554
662712
Kondrač
BK 6
III/1545
KONDRAČ
III/1546
BC 7
662739
BK 7
Kamenná
ČOV
III/1546
BOŽEJOV
U NOVÝCH HRADŮ
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:
794503
Vydává : Zastupitelstvo obce Kamenná
Datum vydání : 7. 9. 2011
Číslo usnesení : 5 / 2011
Datum nabytí účinnosti :
Pořizovatel : Úřad územního plánování Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny 374 01
Úřední osoba : Ing. Luděk Klein
BC 6
BK 8
Zpracovatel : Projekční ateliér Ing. arch. Zdeněk Urbanec
L a n n o v a t ř í d a 32 , Č e s k é B u d ě j o v i c e
[email protected] , tel / fax : 386 352 542
BC 8
BK 10
P
R
O
J
E
K
Č
N
Í
A
T
E
L
I
E
R
ING. ARCH. ZDENĚK URBANEC
BK 9
BK 12
autorizovaný architekt
LANNOVA TŘÍDA 32 , 370 01
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL / FAX : 386 352 542 , TEL : 386 356 370 , E-MAIL : [email protected] , Č. AUTOR. : 00 807 , IČO : 438 39 835
KLENÍ
602426
BK 11
BC 9
RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ
VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODP.PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KONTROLOVAL
ING. ARCH. Z. URBANEC
ING. ARCH. Z. URBANEC
JIŘÍ PÍŠA
ING. ARCH. Z. URBANEC
DOPRAVA
ZESA - ING. LUMÍR ZENKL
Jírovcova 2 , Č.Budějovice 370 01
TEL / FAX : 386 360 807 , E-MAIL : [email protected]
ENERGETIKA
AO2 s.r.o. - ING. JIŘÍ PRŮŠA
VODOHOSPODÁŘSTVÍ
ING. VÁCLAV HOUŠKA
TEL : 728 929 300, E-MAIL : [email protected]
PŘÍRODNÍ PRVKY
ING. TOMÁŠ ŠEDIVÝ
Akce:
744361
BK 13
Čechova 59 , Č.Budějovice 370 01
TEL / FAX : 387 311 502 , E-MAIL : [email protected]
TEL : 724 181 747 , E-MAIL : [email protected]
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KAMENNÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KAMENNÁ U TRHOVÝCH SVINŮ A KONDRAČ
Pořízovatel:
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ TRHOVÉ SVINY, ŽIŽKOVO NÁM. 32, TRHOVÉ SVINY 374 01
Výkres:
ŠIRŠÍ VZTAHY
Stupeň:
ÚPD
Datum:
SRPEN 2011
Hlavní měřítko:
1 : 10 000
Číslo výkresu:
II / 2.2.
Download

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KAMENNÁ