Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10
Učebnice na školní rok 2013/2014
- 1. ročník  Předmět: TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ
Povinné učebnice
Sedláčková: Technologie přípravy pokrmů (1., 2., 3., 4. a 5. díl)
Receptury teplých i studených pokrmů
Doporučená literatura
Matějka – Balogová: Technologie přípravy pokrmů pro kuchaře a číšníky
Dr. Oetker: Vaření pro radost
Vochodská - Štěpánek: Technologie v kostce
J. Řešátko - L. Nodl: Kuchařská technologie
Food Service, Minutka
Gastronomická revue
 Předmět: TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB
Povinné učebnice
Gustav Salač: Stolničení
Doporučená literatura
PhDr. Zdeňka Hrbková – Nové stolničení v kostce – edice gastronomie, Ratio
Gustav Salač – Stolničení
 Předmět: MATEMATIKA
Povinné učebnice
Sbírka úloh pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Hudcová, Kubičínová, nakl. Prometheus 2000)
Matematické tabulky
-1-
 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Povinné učebnice
A. Tejnor, Z. Hlavsa: Český jazyk pro střední odborné školy (nakl. SPN)
Sochrová: Čítanka 1 k Literatuře v kostce (nakl. Fragment)
V. Prokop : Dějiny českého jazyka a literatury + Čítanka
Doporučená učebnice
Pravidla českého pravopisu (r. vydání 1996)
Sochrová: Literatura v kostce
 Předmět: DĚJEPIS
Povinné učebnice
Čapek, Pátek: Dějepis pro střední odborné školy (Scientia)
Doporučená literatura
Dějiny zemí koruny české 1., 2. (nakl. Paseka 1992)
Petr Hora: Toulky českou minulostí 1. - 5. díl (nakl. Baronet)
Historie, Scientia - 1. Pravěk, starověk 1. Středověk 1. Novověk
2. Pravěk, starověk 2. Středověk 2. Novověk
 Předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Direkt - Neu l – 1. díl
 Předmět: FRANCOUZSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
On y va 1
 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Povinné učebnice
New English File (učebnice + pracovní sešit )
-2-
 Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Aventura I.
 Předmět: NAUKA O POTRAVINÁCH
Povinné učebnice
Mašek: Potraviny a nápoje
Doporučená literatura
J. Kolaříková: Potraviny a výživa 1. díl, 2. díl, tabulková příloha (nakl. Orlík)
 Předmět: ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD
Povinné učebnice
RNDr. J. Blažek, RNDr. J. Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU
nechemického zaměření (nakl. SPN)
Doporučená literatura
RNDr. J. Blažek, RNDr. M. Melichar: Přehled chemického názvosloví (nakl. SPN)
Ing. L. Kosina, Ing. V. Šrámek: Chemické výpočty a reakce (nakl. Albra)
-3-
Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10
Učebnice na školní rok 2013/2014
- 2. ročník  Předmět: TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ
Povinné učebnice
Sedláčková: Technologie přípravy pokrmů (1., 2., 3., 4. a 5. díl )
Doporučená literatura
Dr. Oetker: Vaření pro radost
Vochodská - Štěpánek: Technologie v kostce
J. Řešátko - L. Nodl: Kuchařská technologie
Food Service, Minutka
Gastronomická revue
 Předmět: TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB
Povinné učebnice
Gustav Salač: Stolničení
Doporučená literatura
Alexander Mikšovič – Bar – myologie, historie, managment
Giuseppe Vaccarini – Jak rozumět vínu
Asociace sommeliérů ČR - Sommelier, povolání budoucnosti – postupy pro profesionální sommeliery
 Předmět: MATEMATIKA
Povinné učebnice
Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť
2. část (doc. Dr. O. Odvárko, Csc. Dr. Jana Řepová)
3. část ( -//- )
Sbírka úloh z matematiky 1. část (RNDr. Fr. Jiránek)
 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Povinné učebnice
A. Tejnor, Z. Hlavsa a kol.: Český jazyk pro střední odborné školy (nakl. SPN)
Prokop : učebnice + čítanka
-1-
 Předmět: OBČANSKÁ NAUKA
Povinné učebnice
Základy teorie státu a práva
Úvod do psychologie
Doporučená literatura
Roman David: Politologie - základy společenských věd
 Předmět: NAUKA O VÝŽIVĚ
Povinné učebnice
Nauka o výživě pro III. ročník stř. hot. škol (nakl. SPN 1986)
Doporučená literatura
Pavel Stratil: ABC zdravé výživy I. a II. díl, Brno 1993
 Předmět: EKONOMIKA
Povinné učebnice
Herčíková, Šamsová: EKO pro hotelové školy I.
Doporučená literatura
Dr. Ing. Rosport, Ing. Peštová: Stručný slovník ekonomických pojmů
Ing. Karel Biňovec, Bc. Mojmír Novotný: Ekonomika a provoz obchodu - 2 (nakl. Fortuna)
 Předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Direkt – Neu 1 – 1. díl
Direkt – Neu 2
 Předmět: FRANCOUZSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
On y va 2, 1
Loucká a kolektiv: Francouzština pro provoz hotelů a společného stravování (nakl. SPN)
-2-
 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Time to Talk (zajistí škola)
 Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
VEN 1 (učebnice + pracovní sešit)
 Předmět: PRÁCE S POČÍTAČEM
Doporučená literatura
Pavel Navrátil: S počítačem nejen k maturitě
 Předmět: ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU
Povinné učebnice
Atlas - Česká republika, Kartografie Praha
Školní atlas světa, Kartografie Praha
Milan Holeček, Petr Mariot, Miroslav Střída: Zeměpis cestovního ruchu
(nakl. Čes. geograf. společnosti 2005)
Doporučená literatura
Česká republika - učebnice zeměpisu, kol. autorů (nakl. Čes. geograf. společnosti)
Regionální zeměpis I, II, III (Evropa)
Václav Hrala: Geografie cestovního ruchu (Idea Servis)
 Předmět: TECHNIKA ADMINISTRATIVY
Povinné učebnice – doporučená učebnice
Písemná elektronická komunikace pro SŠ a veřejnost 1 ( nakl. Fortuna)
Obchodní korespondence (příspěvek 30,00 Kč)
-3-
Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10
Učebnice na školní rok 2013/2014
- 3. ročník  Předmět: TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB
Povinné učebnice
Gustav Salač: Stolničení
Koktejly - receptury míšených nápojů
Doporučená literatura
Alexander Mikšovič – Bar – myologie, historie, managment
Giuseppe Vaccarini – Jak rozumět vínu
Asociace sommeliérů ČR - Sommelier, povolání budoucnosti – postupy pro profesionální sommeliery
 Předmět: MATEMATIKA
Povinné učebnice
Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - 7. část
(RNDr. Vladimír Huťka, RNDr. Milan Cirjak)
Sbírka úloh z matematiky 2. část (RNDr. Fr. Jiránek, Dr. Sc. Karel Braniš)
 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Povinné učebnice
A. Tejnor, Z. Hlavsa a kol.: Český jazyk pro střední odborné školy (nakl. SPN)
Prokop : učebnice + čítanka
 Předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Direkt – Neu 2 (2. díl – část)
Direkt – Neu 3 (2. díl)
-1-
 Předmět: FRANCOUZSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
On y va 2
Loucká a kolektiv: Francouzštiny pro provoz hotelů a společného stravování (nakl. SPN)
 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Time to Talk
 Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Aventura II.
 Předmět: KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE
Povinné učebnice
G. Horstmann: Maturitní témata v němčině
 Předmět: KONVERZACE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE
Povinné učebnice
En Espaňa
 Předmět: OBČANSKÁ NAUKA
Povinné učebnice
Úvod do filosofie
 Předmět: ÚČETNICTVÍ
Povinné učebnice
Doporučená literatura
Jarmila Čuhlová: Účetnictví ve schématech pro OA (nakl. Fortuna)
-2-
 Předmět: EKONOMIKA
Povinné učebnice
Smetana – Marešová: Ekonomika pro střední a vyšší hotelové školy (nakl. Fortuna)
Doporučená literatura
Dr. Ing. Rosport, Ing. Peštová: Stručný slovník ekonomických pojmů
 Předmět: ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU
Povinné učebnice
Atlas - Česká republika, Kartografie Praha
Školní atlas světa, Kartografie Praha
Milan Holeček, Petr Mariot, Miroslav Střída: Zeměpis cestovního ruchu
(nakl. Čes. geograf. společnosti 1999)
Doporučená literatura
Česká republika - učebnice zeměpisu, kol. autorů (nakl. Čes. geograf. společnosti)
Regionální zeměpis I, II, III (Evropa)
Václav Hrala: Geografie cestovního ruchu (Idea Servis)
 Předmět: HOTELOVÝ PROVOZ
Povinné učebnice
Černý - Krupička: Moderní hotel
Alastair Morrison: Marketing v pohostinství a cestovním ruchu
Doporučená literatura
 Beránek: Provozujeme pohostinství a ubytování
-3-
Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10
Učebnice na školní rok 2013/2014
- 4. ročník  Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Povinné učebnice
A. Tejnor, Z. Hlavsa a kol.: Český jazyk pro střední školy (nakl. SPN)
Pravidla českého pravopisu (r. vydání 1996)
Prokop : učebnice + čítanka
Doporučená literatura
Vl. Prokop: Přehled světové literatury 20. století (O.K. SOFT Sokolov)
Čítanka české a slovenské literatury pro 3. ročník (nakl. Fortuna)
 Předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Doporučená literatura
Direkt – Neu 3
 Předmět: KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE
Povinná učebnice
Lopuchová: Konverzace v němčině (pomocí obrazových schémat)
 Předmět: FRANCOUZSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
On y va 2
Loucká a kol.: Francouzština pro provoz hotelů a společného stravování
 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Time to Talk
-1-
 Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
VEN 2 (učebnice + pracovní sešit)
 Předmět: KONVERZACE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE
Povinné učebnice
En Espaňa
 Předmět: ÚČETNICTVÍ
Povinné učebnice
Doporučená literatura
Jarmila Čuhlová: Účetnictví ve schématech pro OA (nakl. Fortuna)
 Předmět: EKONOMIKA
Doporučená literatura
I. Kipielová: Bankovnictví pro stř. školy (nakl. Frotuna 1995)
Jana Švarcová: Ekonomie – stručný přehled (Centrum pro rozvoj ek. vzdělávání)
 Předmět: MATEMATIKA
jako ve 3. ročníku
 Předmět: TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU, MANAGEMENT CESTOVNÍHO
RUCHU
Povinné učebnice
Ján Orieška – Technika cestovního ruchu
Doporučená literatura
Zákon 159 Sbírky z roku 1999
-2-
Download

Učebnice na školní rok 2013/2014