Unikátní software
pro management sportovních týmů
Find your own stars!
Týmová práce
trenérů
manažerů
skautů
Find your own stars!
2
Současná evidence dat
tisk a šanony plné dokumentů
fyzické uskladňování i
dohledávání
složitý převod
do elektronické
podoby
omezený
přístup k
informacím
Find your own stars!
3
Naše řešení vaší práci
ZKOMPLEXNÍ
ZRYCHLÍ
ZJEDNODUŠÍ
ZAUTOMATIZUJE
Find your own stars!
4
Modulární stavba
Find your own stars!
5
Pořizování dat
Find your own stars!
6
Pořizování dat
Find your own stars!
7
Pořizování dat
Find your own stars!
8
Vyhodnocování dat
Find your own stars!
9
Vyhodnocování dat
Find your own stars!
10
Vyhodnocování dat
Find your own stars!
11
Vyhodnocování dat
Find your own stars!
12
Vyhodnocování dat
Find your own stars!
13
Přínosy
Navrácení
investic klubu
Jednotné
pořizování dat
Sdílení všemi
členy klubu
Find your own stars!
14
Přínosy
Statistiky,
reporting
Find your own stars!
Plány, historie
15
Přínosy
Bezpečnost dat
Individuální
programové úpravy
Find your own stars!
16
Reference
Aplikace byla
vytvořena ve
spolupráci
s předním
klubem
domácích i
evropských
ligových soutěží
Find your own stars!
„Aplikace splňuje moje očekávání při správě
klubu s ohledem na bezpečnost citlivých
informací. Nabízí evidenci trenérů týmů a
jejich hráčů a umožňuje vést statistiky, které
nám pomáhají posouvat úroveň klubu výš.
Přestože evidenci vedou především trenéři a
skauti, jsme to my, manažeři, kteří
potřebujeme statistiky pro svá rozhodování.
Díky za Steam.“
17
PROSTOR PRO UKÁZKU ŘEŠENÍ V
PRAXI A VAŠE DOTAZY…
Více na www.steammanager.cz
Find your own stars!
18
Download

Prezentace - hokej.pdf