1
Dodáme lesk Vašemu designu
We bring shine to your design
2
3
Kompetence a práce pro lesklý design
Galvanicky pokovené plastové díly mají
stále stoupající význam na trhu jako
výrobky s ušlechtilým designem a kva-
litním povrchem. Povrchy, vzbuzující
dojem kovu, propůjčují každému výrob-
ku lesk, hodnotu a fascinující vzhled.
Společnost Fischer surface technologies,
je odborníkem na kovové povrchy plastů
a na technologii galvanického pokovení.
S více než 30letými zkušenostmi jsme
dnes díky různým obchodním modelům
silným průmyslovým partnerem: Našim
zákazníkům nabízíme systémové díly
společně se všemi službami – s vývojem,
podporou při konstrukci, výrobou, optimalizací a montáží. Do našeho progra-
mu patří i pouhé zakázky na galvanické
pokovení.
Od založení naší firmy v TaunussteinWingsbachu v roce 1972 jsme neustále
rozšiřovali naše kompetence a spektrum
našich služeb pro náročné povrchy v oblasti galvanického pokovení plastů.
Dnes více než 300 pracovníků našeho
Expertise plus service spells sparkling design
rodinného podnikus pomocí knowhow a
inovací vyvíjí a vyrábí výrobky nejvyšší
kvality pro náročný design.
FISCHER GmbH & Co.
surface technologies KG
Scheidertalstraße 198
Díky vlastnímu závodu na lisování plastů
a více galvanickým závodům v Německu
a v Čechách jsme nejlépe vybaveni pro
D-65232 Taunusstein-Wingsbach
Fon:
+49 6128 9176-0
Fax:
+49 6128 45330
splnění nároků mezinárodního trhu a
E-Mail: [email protected]
východní Evropě.
• Fischer Galvanik Werk Wingsbach
expanzi automobilového průmyslu ve
Pro naše zákazníky vyrábíme široké
spektrum dílů které jsou orientované na
design pro interiér a exteriér. Díly záso-
bujeme především četné renomované
automobilové výrobce.
Ve
více
než
jedné
třetině
všech
automobilů vyráběných v Evropě se
nachází
minimálně
jedna
chromová
součást, která byla vyrobena a zdokonalena firmou Fischer.
Kromě toho se naše součásti používají
• Fischer Galvanik Werk Katzenelnbogen
• Fischer Kunststofftechnik Werk Seelbach
Galvanoplast FISCHER Bohemia k.s
Kubelikova 1006/71
CZ-46008 Liberec 8
Fon:
+420 482 4296-11
Fax:
+420 482 770-167
E-Mail: [email protected]
• Galvanoplast Fischer závod Liberec 1
• Galvanoplast Fischer závod Liberec 2
v sanitárním průmyslu a v mnoha jiných
odvětvích. Od nás obdržíte vždy kvalitní
výrobek – a lesk pro Váš design!
www.fischer-galvanik.de
For products featuring stylish design and highquality surfaces, electroplated plastic components are assuming a growing importance in
the market. Metallic effect finishes give any
product a gleaming, attractive appearance and
quality feel. Here at Fischer surface technologies we are experts in metallic plastic surfaces
and electroplating techniques. With over 30
years of experience, we partner industry via a
range of business models: from development,
construction support and production to finishing and assembly, we offer our customers
a one-stop service for system components. We
also handle electroplating and injection moulding contract work.
We have been building our expertise and extending our range of services when it comes to
superior finishes for electroplated plastics ever
since the company was established in Taunusstein-Wingsbach, Germany, in 1972. Today this
family-owned company has more than
300 employees. They apply their knowledge
and innovative ability to developing and manufacturing premium products for sophisticated design. With an injection moulding facility
and several electroplating plants in Germany
and the Czech Republic, we are ideally placed
to meet the requirements of the international
market and the automotive industry’s expansion into Eastern Europe.
Our customers typically supply leading automotive manufacturers with products that have
a strong design focus. We produce a wide range of parts for both interior and exterior applications in this segment. More than a third of all
cars made in Europe feature at least one chrome
part manufactured and finished by Fischer. Our
components are also used in bathroom and sanitary fittings and many other areas. You will
always receive the optimum product from us
– bringing shine to your design!
FISCHER GmbH & Co.
surface technologies KG
Scheidertalstraße 198
65232 Taunusstein-Wingsbach
Germany
Fon:
+49 6128 9176-0
Fax:
+49 6128 45330
E-Mail: [email protected]
• Fischer electroplating plant – Katzenelnbogen
• Fischer electroplating plant – Wingsbach
• Fischer plastics technology plant – Seelbach
Galvanoplast FISCHER Bohemia k.s
Kubelikova 1006/71
46008 Liberec 8
Czech Republic
Fon:
+420 482 4296-11
Fax:
+420 482 770-167
E-Mail: [email protected]
• Galvanoplast Fischer plant – Liberec 1
• Galvanoplast Fischer plant – Liberec 2
www.fischer-galvanik.com
4
5
Vývoj, výroba, zdokonalení – za vše jedna odpovědnost
Od myšlenky k hotovému dílu – s naší
denství při designu výrobku s ohledem
cujeme s našimi zákazníky. Naše výrobní
našim zákazníkům pro všechny fáze
pokovení.
16949, ISO 14001, ISO 9001. Všechny
technologickou
kompetencí
nabízíme
vzniku výrobku a procesu výroby flexibilní řešení, orientovaná na jejich
potřeby. Dlouholeté zkušenosti našich
pracovníků zaručují služby nejvyšší kva-
lity pro náročné povrchy vstřikovaných
dílů a pro galvanické pokovení. Fischer
se konsekventně vyvinul z galvanického
pokovení na zakázku až na návrháře a
výrobce součástí a konstrukčních skupin
s kovovými povrchy.
Samozřejmostí je pro nás rozsáhlé pora-
na požadavky na plasty a galvanické
Vytváření
a
změny
kon-
cepčních balíčků pro efektivní pracovní proces jsou nás stejně samozřejmé
jako koncipování kontrolních kalibrů pro
potvrzení procesní způsobilosti. Naše
galvanická výroba probíhá v automatizovaných galvanických zařízeních.
V oblasti vstřikovaných odlitků jsme
schopni 30 vstřikovacími stroji vyrobit
široké a rozmanité spektrum dílů.
Ve všech fázích projektu a výroby, již od
procesu vzniku výrobku, úzce spolupra-
závody jsou certifikovány podle ISO TS
potřebné testy kvality se provádějí ve
vlastní zkušební laboratoři.
Jsme si vědomi i naší odpovědnosti za
ochranu životního prostředí a bezpečnost,
a kromě zákonných předpisů splňujeme
ekologické normy v oblasti obnovitelných
energií a odpadních vod.
Development, production, finishing – a full-service offering
From the idea to the finished part, thanks
to our technical expertise we are able to
offer our customers flexible solutions that
meet their needs during all phases of product design and the production process. Our
employees’ extensive experience guarantees
services of the highest quality for superior
finishes in injection moulding and electroplating. Fischer has evolved from an electroplating subcontractor to a developer and
manufacturer of parts and components with
metallic surfaces.
Naturally we provide a comprehensive consulting service when it comes to designing
your product in terms of the plastics and
electroplating requirements. We also create
and implement packaging concepts for efficient workflows and design test gauges to
verify process capability. Our electroplating
production facilities are automated and we
have 30 injection moulding machines at our
plastics technology plant to enable us to
produce a wide variety of parts.
From the product design process onwards,
we work closely with our customers at every
stage of the project. Our production facilities are ISO TS 16949, ISO 14001 and ISO
9001 certified. All required quality tests are
carried out in our own test laboratory. We
are conscious of our responsibility to the
environment and with regard to health and
safety, fulfilling environmental standards
relating to energy recovery and wastewater
that exceed legal requirements.
6
7
Dodáme lesk Vašemu designu: Funkční a působivé
vrstvou
nebo světlem dodávají naše výrobky
tuto mnohotvárnost, a v těsném souladu
dualizaci v moderním automobilovém
a propůjčují jim zářivost a fascinující
specialisty pro tyto speciální povrchy.
Lesklé
plastové
součásti
s
ušlechtilého chrómu přispívají k indivi-
designu. Evropští automobiloví výrobci
důvěřují naší kompetenci. Proto design
konstrukčním skupinám zvláštní akcent
vzhled.
mnoha úspěšných modelů automobilů na
Kromě povrchu z lesklého chrómu se vy-
exteriéru krášlí zejména oblast chladiče,
které u mnohých aplikací působí jako
našich silnicích dotváří naše výrobky. V
zadní části vozidla a nárazník.
V interiéru jsou to ovládací prvky a prvky
designu na palubní desce, střední konsole, krytu řazení a obložení dveří.
Ve
spojení
s
ušlechtilým
dřevem
vinuly částečně i jiné struktury povrchů,
prvek obohacující design. S požadavky
našich zákazníků přitom rostou naše
kompetence pro vývoj a realizaci ta-
kovýchto povrchů. Ať již lesklé, matné
nebo saténové – Fischer má na zřeteli
s příslušným zákazníkem zaujímá pozici
Jedno mají naše výrobky společné:
Přesvědčují svým ušlechtilým vzhledem,
kovovým dotykem a trvalou kvalitou.
We bring shine to your design: performance plus passion
Gleaming plastic parts with an elegant
chrome finish help add individual touches
in modern automotive design. A number of
European automakers rely on our expertise.
As a result, our products shape the design
of many successful vehicle models on our
roads. On the exterior we provide trim for
the radiator, rear end and bumper in particular, while in the interior operating and
design elements on the instrument panel,
centre console, gear-shift gate and door
trim are just a few examples of what we
can do. When combined with fine woods or
lighting, our products set off components
to their maximum advantage, exuding style
and sophistication.
In addition to the polished chrome finish,
other surface structures have emerged to
enhance the design of many applications.
In line with customer requirements, we have
extended our expertise to cover the development and realisation of special surfaces
from polished to matt or satin. Fischer caters
for these demands and has positioned itself
as a specialist in these finishes with the re-
levant customers. Our products all have one
thing in common: they offer a stylish look,
the feel of metal and durable quality.
„
HSO (gegründet 1936) garantiert durch die Flexibilität eines mittel-
ständischen Unternehmens mit kurzen Entscheidungswegen schnelle
Problemlösungen. Unsere Produkte bewähren sich in allen für die Oberflächentechnik wichtigen Branchen, z.B. in der Auto mobil- und Sanitär,
industrie, im Bereich Maschinen bau und Verbindungstechnik,
in der Möbelund Beschlagindustrie sowie in der Luftfahrt- und Medizintechnik.
Produktionssicherheit, Wirtschaftlichkeit und die An passung des
Beschichtungssystems an verschiedene Kunststoffarten wie ABS,
ABS-PC, PA, PPS und LCP haben HSO einen Spitzenplatz unter den
Verfahrenslieferanten verschafft.
Als Spezialunternehmen für die Metallisierung von Kunststoffen haben
wir bei namhaften, anspruchsvollen Kunden einen guten Ruf erworben.
Profitieren auch Sie von unserem langjährigen Know-how.
Die HSO - Vorteile auf einen Blick:
“
s Für zahlreiche Kunststoffe, auch Polyamid
s Große Palette der Finish-Varianten
– von glänzend bis edelmatt
– in vielen Farbnuancen
– mit Alu- und Edelstahl-Effekten
s Kompetente Beratung und perfekter Service
Ihre HSO-Ansprechpartner „Vertrieb“:
Christoph Cordes, Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung
Detlef Reinecke, Verfahrensberater im Außendienst für NRW und Hessen
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern!
Schorberger Straße 18 · 42699 Solingen
Fon +49(0)212 65850 · Fax +49(0)212 67838
[email protected]
www.hso-solingen.de
Publisher, editor and advertisement booking: Group JS Ltd · +49 (040) 48 40 40 · Printed on officially approved environmentally compatible paper · Printing inks are based on vegetable oil · www.groupjs.com
HSO lässt
Kunststoffe
sicher glänzen
Download

We bring shine to your design