SKI KLUB Hlinsko
pořádá s pověřením OSÚ ZL KSL kraje Vysočina
Veřejný závod v alpských disciplínách
LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY 2014-15
Vypisuje:
OSÚ ZL a AD KSL kraje Vysočina
Pořadatel:
SKI Klub Hlinsko
Termín:
neděle 22.února 2015
Místo:
Lyžařský areál SKI KLUBU Hlinsko, Na Stráni 171.
Disciplína:
obří slalom – jedno kolo
Kategorie:
Myšáci U-8 2008 a mladší
Přípravka U-10
2005,06,07
Předžáci U-12
2003, 04
Mladší žáci U-14
2001, 02
Starší žáci U-16
2000, 99
Dospělí
1998 a starší
Family (dítě 2003 a mladší s rodičem nebo prarodičem)
Přihlášky:
a) e-mail: [email protected] do pátku 20.2.2015 do 18:00hod
b) v den závodu do 8:45h v závodní kanceláři – takto přihlášení
závodníci
budou zařazeni na konec startovního pole
Losování:
Pá 20.2.2015 ve 20:00 – zajistí měřící skupina
Startovné:
a) členové SLČR s platným a předloženým průkazem na rok 2014
myšáci, U10,U12
100Kč
dospělí, U14,U16
200Kč
b) nečlenové SLČR
myšáci
100Kč
všechny ostatní kategorie 250Kč
c) přihláška nebo prezentace po termínu 300Kč za start
Závodní kancelář: v ubytovně Horalka
Prezentace:
Ne 22.2.2015 8:00 – 8:45h potvrzení prezentace
Časový rozvrh:
Ne 22.2.2015
08:00 dodatečná prezentace a úhrada startovného
08:45 uzávěrka prezentace
09:15 výdej startovních čísel
09:30 prohlídka trati
10:15 start podle čísel od nejmladší kategorie
Vyhlášení výsledků:
Ceny:
Zdravotní služba:
Různé:
V Hlinsku 1.2.2014
před závodní kanceláří 45min.po ukončení závodu
první tři v každé kategorii obdrží medaili, diplom a drobnou cenu
individuálně – lékařská pohotovost, RZP
*Závodí se dle PLZ SLČR, SŘ LPV 2014/15
*Všichni startují na vlastní náklady
*Za neodevzdané číslo účtuje pořadatel 500Kč
*Odvolání závodu bude vyvěšeno na webu www.ski.hlinsko.cz
v sekci aktuality
Miloš Daněk v.r.
Ředitel závodu
Download

SKI KLUB Hlinsko