2012
GARÁŽE
obchodní a technické
informace
PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
www.prefagrygov.cz
[email protected]
tel.: 585 111 058
www.prefagrygov.cz
Prefabrikovaná garáž G81
Garáž je jednolitý železobetonový prostorový prefabrikát.Tvoří ji 3 stěny, strop, případně dvoukřídlá
(ocelová nebo dřevěná) nebo výklopná vrata. Součástí dodávky je i větrací mřížka v zadní stěně garáže.
Střecha je plochá, se spádem 1 % směrem k vratům. Garáž může stát jako samostatný objekt, nebo v
řadové zástavbě (typ 82 - bez boční atiky). Pro ukončení řadové zástavby lze dodat typ pouze s jednou
atikou (81L resp. 81P, tj. s levou nebo pravou atikou).
typ garáže
technické parametry
81
vnější délka (mm)
82
6400
vnější šířka (mm)
3140
3280
vnější výška (mm)
2300 - 2370
vnitřní délka (mm)
5800
vnitřní šířka (mm)
3000
vnitřní výška (mm)
2225 - 2295
2
17,40
užitná plocha (m )
hmotnost (kg)
8500
8150
provoz. zatížení střechy (kNm-2)
1,75
1,75
Podélný řez
Příčný řez
6400
3280
2950
95 70
70
3000
70
75
70 95
2225 - 2295
1720 - 1790
180
2370
2225
2020
2300
400
60
75
150
2370
60
1%
95
2310
5750
75
300
105
80
5800
70
5950
provedení
1
Kč bez DPH
skelet bez vrat a bez povrchové úpravy
typ vrat
47 745,dvoukřídlá
výklopná
2
skelet s vraty, bez povrchové úpravy
60 240,-
62 290,-
3
skelet s vraty a povrchovou úpravou
70 085,-
73 080,-
Povrchová úprava obsahuje: vnitřní i vnější stěny opatřeny omítkou, izolace střechy - hydroizolační stěrková hmota.
Uvedené ceny jsou bez DPH, EXW PREFA Grygov, neobsahují dopravu a manipulační poplatek.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
A
Prefabrikovaná garáž G91
Garáž je jednolitý železobetonový prostorový prefabrikát. Tvoří ji 3 stěny, strop, případně dvoukřídlá
(ocelová nebo dřevěná) vrata. Součástí dodávky je větrací mřížka v zadní stěně garáže. Střecha je plochá
bez spádu. Garáž může stát jako samostatný objekt nebo v řadové zástavbě.
typ garáže
technické parametry
91
vnější délka (mm)
5535
vnější šířka (mm)
3340
vnější výška (mm)
2250
vnitřní délka (mm)
5210
vnitřní šířka (mm)
3080
vnitřní výška (mm)
2185
2
16,04
užitná plocha (m )
hmotnost (kg)
8980
-2
1,75
provoz. zatížení střechy (kNm )
Podélný řez
Příčný řez
5535
105
60 170
100
2250
65
2185
2020
2250
2900
100
170 60
50 80 100
5330
2050
100
60
85
80
5210
provedení
130
3080
3340
Kč bez DPH
1
skelet bez vrat a bez povrchové úpravy
42 405,-
2
skelet s vraty, bez povrchové úpravy
55 160,-
3
skelet s vraty a povrchovou úpravou
66 000,-
Povrchová úprava obsahuje: vnitřní i vnější stěny opatřeny omítkou, izolace střechy - hydroizolační stěrková hmota.
Uvedené ceny jsou bez DPH, EXW PREFA Grygov, neobsahují dopravu a manipulační poplatek.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
130
Manipulace a osazení garáží
Garáž se usazuje na předem vybudované základové
pásy (viz nákres), nebo na zpevněnou plochu (beton,
asfalt, panely a podobně). Pro správné uložení je nutno
zabezpečit rovinnost horní plochy. Garáže je
přepravována nákladním autem Tatra 815 se speciální
nástavbou, pro přímé osazení a manipulaci s garáží
přepravním autem je nutno zajistit:
V případě ukládání garáže jeřábem (nutno jeřáb
min AD 28) jsou na střeše zapuštěny 4 ks matic pro
vyjímatelná závěsná oka se závitem RD 36. Závěsy
nejsou součástí dodávky. Délka manipulačních lan
musí být nejméně šest metrů.
Přeprava je realizována Tatrou se speciální nástavbou
• průjezdní profil o minimální šířce 4m a výšce 3,2 m
• celistvou zpevněnou plochu mezi základ. pásy
s maximálním sklonem 10 %
• pevněnou plochu před osazovanou garáží
min. délky 14m s maximálním sklonem 10 %
Doporučené provedení základů
+0.05
V. T. 0.00
Beton
G81 s povrchovou úpravou
300
5700
G 81 - 2680
G 91 - 2900
+0.05
podlaha garáže +0.10
dodatečně betonovaná podlaha
štěrkopísková vrstva
(zhutněná min. 0,20 MPa)
rostlá zemina
Kde nás najdete ?
PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
tel.: 585 111 058
tel.: 585 111 065
fax: 585 393 351
[email protected]
www.prefagryov.cz
IČ: 451 927 23
DIČ: CZ 451 927 23
B 433 uvedená u Krajského soudu v Ostravě
Č.Ú.: 17821083 / 0300
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Download

prefabrikované garáže – technické listy, ceník PDF