ČESKÁ ASOCIACE
BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY
Pardubice 23.03.2013
Vážení kolegové, sportovci, basketbalisté,
výkonný výbor ČABR ovč vypisuje letošní školení pro nové zájemce o rozšíření řad rozhodčích basketbalu.
Školení rozhodčích III. třídy se uskuteční
14. - 16. června 2013 v Pardubicích
1. Místem konání školení jsou v letošním roce Pardubice.
2. Zahájení školení v pátek 14.06.2013 v 9.00 hodin, ukončení v neděli 16.06.2013 v cca 14.00 hodin.
3. Cena za školení (stejná jako v roce 2011 a 2012) činí 1.800 Kč/účastník (v ceně je obsaženo – lektoři,
pronájem prostor ke školení, pravidla basketbalu, soutěžní řád, metodika rozhodčích, náklady na vystavení
licence, 3x oběd, 2x večeře)
4. Jízdné do místa školení a zpět absolvují účastníci na vlastní náklady.
5. Ubytování a stravování nad rámec úhrady pořadatele si účastníci hradí sami. Cena ubytování (pá, so) +
strava (2x snídaně) činí 650 Kč/osoba.
6. Podmínky úspěšného splnění zkoušek na rozhodčího III. třídy:
 fyzický test - 11-ti minutový běh (dívky 8 min.) 20-ti m úseky na signály
 písemný test - 20 otázek z pravidel basketbalu - limit do 5-ti chyb a 10 otázek ze soutěžního
řádu - limit do 3 chyb
 ústní zkouška - z pravidel a soutěžního řádu
 praktická zkouška - z řízení utkání
7. Žádost o účast na školení zaslat na e-mail: [email protected] do 24.04.2013.
Do žádosti uvést:
 jméno, příjmení
 adresa – ulice, město, PSČ
 datum narození
 kontaktní spojení: telefon, eml
Na základě zaslaných žádostí budou účastníkům zaslány závazné pozvánky.
Za ČABR ovč
Michal Šafařík
předseda ČABR ovč
Download

Školení rozhodčích III. třídy se uskuteční 14.