Inovace laboratorních cvičení
předmětu
Radiokomunikační technika
projekt FRVŠ 643/2012
okruh F1a
řešitel:
Spoluřešitel:
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Ing. Martin Tomis
Cíle projektu
Zajištění výuky a inovace výukových podpor s
ohledem na nové trendy v oblasti
Radiokomunikační techniky:
1. Vytvoření 11 ppt prezentací pro podporu
přednášek.
2. Vytvoření a inovace 4 laboratorních úloh.
Seznam pořízené literatury
•
•
•
•
•
Kalivas, Grigorios. Digital Radio System Design. Chichester, U.K.: Wiley, 2009. ISBN
9780470847091.
Gustrau, Frank. RF and Microwave Engineering: Fundamentals of Wireless
Communications. Chichester, West Sussex: Wiley, 2012. ISBN 9781119951711.
Pozar, David M. Microwave Engineering. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN
9780470631553.
Costa, Nelson a Simon S. Haykin. Multiple-Input Multiple-Output Channel Models:
Theory and Practice. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010. ISBN 9780470399835.
Daněk Karel. Moderní rádiový přijímač - kniha o jeho návrhu. Praha: Ben, 2005.
ISBN: 80-7300-142-X
Náplň přednášek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Úvod do Radiokomunikační techniky.
Základní pojmy Radiokomunikační techniky, Maxwellovy rovnice, rozdělení frekvenčního spektra,
vlastnosti rádiového kanálu, typy signálů.
Základy šíření rádiových vln, hlavní typy rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
Obecné schéma radiokomunikačního řetězce, zpracování signálu, zdrojové kódování, kodeky.
Kanálové kódování, metody mnohonásobného přístupu.
Analogové modulace.
Digitální modulace.
Antény I. – základní parametry.
Antény II. – základní typy, vlastnosti a konstrukce.
Antény III. – speciální typy, měření PSV.
Přijímače – základní rozdělení, základní bloková schémata, softwarové rádio, diverzitní příjem,
systémy MIMO.
Programové nástroje radiokomunikační techniky pro modelování vlastností antén.
Systémy digitální televize a rozhlasu.
Náplň cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Úvodní hodina.
Základní veličiny používané v radiokomunikační technice, radiokomunikační rovnice.
Parametry antén a napáječů, výpočet přizpůsobení antény k napáječi, ověření v sw SMITH.
Test (přizpůsobení antény)
Práce s programy pro modelování vlastností antén.
Laboratorní měření č.1 – Měření charakteristických vlastností vf napáječů.
Laboratorní měření č.2 – Měření šumového čísla přijímače.
Laboratorní měření č.3 – Měření základních parametrů analogových a digitálních modulací.
Laboratorní měření č.4 – Měření vstupní impedance antény a poměru stojatých vln.
Laboratorní měření č.5 – Měření zisku a směrové charakteristiky antény.
Radioklub OK2KQM – dálkové KV spojení.
Práce na semestrálních projektech.
Semestrální projekt – prezentace.
Zápočet, náhradní termín pro měření a testy.
Témata semestrálních projektů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Labview2010 – signal processing .
J anténa – MMANA simulace + přizpůsobení Smith.
GP anténa – MMANA simulace + přizpůsobení Smith.
Wifi anténa – MMANA simulace + přizpůsobení Smith.
HB9CW anténa – MMANA simulace + přizpůsobení Smith.
Práce se Smith diagramem.
Práce s programem Radio-Mobile.
Práce s programem Ez-NEC
Práce s programem FEKO Lite.
Práce s programem Sonnet Lite.
Práce s programem ICARA.
Práce s programem HFSS.
Experimentální příjem digitálního rozhlasu (DRM + DAB).
Další výstupy
•
Výsledky publikovány ve workshopové sekci na konferenci RTT2012
KTTO2012:
–
–
•
•
•
•
•
•
a
DVORSKÝ, Marek. TOMIS, Martin. Inovace laboratorních cvičení předmětu
Radiokomunikační technika. RTT2012. Žilina: ZU Žilina, 2012. ISBN 978-80-554-0570-4)
DVORSKÝ, Marek. TOMIS, Martin. Development of the Course Radio-Communication
Engineering. KTTO2012. Malenovice: VŠB-TU Ostrava, 2012
Konference Radiokomunikace 2012.
Webové stránky Katedry telekomunikační techniky.
Kompletní náplně přednášek a cvičení jsou online dostupné v
e-learningovém systému http://moodle.kat440.vsb.cz.
Nakoupené vybavení slouží studentům v předmětu Radiokomunikační
technika, Rádiové, Radiové buňkové a Telekomunikační sítě.
2011/2012 se řeší 8 bakalářských a 2 diplomové práce.
2012/2013 jsou vypsány 4 diplomové a 6 bakalářských prací.
Čerpání finančních prostředků
Náklady – položka ostatní
(zaokrouhleno na celé tis. Kč)
Dotace
VŠ
Dotace
FRVŠ
Celkem
Poskytnutá částka dotace
5
237
242
Čerpáno celkem
5
237
242
Download

Inovace laboratorních cvičení předmětu Radiokomunikační technika